fredag, augusti 14, 2015

Rasistbeskylld; Lämna partiet...

Mitt återinträde i riksdagen har börjar med 2 heta strider, därav rubriken. Båda mycket trista, tyvärr. Möjligen enda poängen att jag får chansen att försvara mig mot de kvädna eller okvädna visor som ofrånkomligen drabbar den som är dumdristig nog att stå upp för att någon migrationsregel kan behöva skärpas, och inte bara öppnas än längre före övriga EU-länder.

Jag tänker bara länka till några tidigare blogginlägg och till några uppslagna artiklar och en ledare i främst Östgöta- och Hallandspress samt Dagens samhälle

Jag skrev en debattartikel i Dagens Samhälle om behovet, som jag anser, om en bättre ålderskontroll av ensamkommande under uppgivna 18 år. Flera repliker som jag besvarat samt ett mycket intressant inlägg från Jonas Andersson som arbetar i Skellefteå på ett boende för ensamkommande och som anser att kontrollen bör bli bättre för barnens skull.

Detta föranledde min riksdagskollega på östgötabänken Linda Snecker (V), som jag inte haft något otalt med, att angripa mig med det grövsta förtal på Twitter genom ordet "rasistpartiet", syftande på mig och Östgötacentern (som med bred majoritet i april stödde min motion om att anpassa några svenska asylregler i EU-riktning.

Aftonbladet skrev en artikel. Folkbladet skrev några artiklar. Corren skrev också en artikel. Jag avser att ställa frågor till Vänsterpartiets gruppledare Hans Linde och partiledare Jonas Sjöstedt om deras syn på Sneckers grova förtal. Corren skrev också en ledare med kritik mot Sneckers utfall, men där man också i vanlig ordning kritiserade min påstått alltför restriktiva syn på asylreglerna.

Samtidigt, i Hallands Nyheter, publicerades en mycket anmärkningsvärd ledare om att står man inte helt bakom Centerpartiets nuvarande asyl- och migrationspolitik, beslutad på parti stämman 2013, bör man överväga att lämna partiet. Corren har också skrivit om detta.

Ja, vad ska man säga? Jag, och östgötacentern, har en varm och humanistisk människosyn, vi står naturligtvis upp för alla människors lika rätt och värde och vi vill ha en asylpolitik i EU-tät och mer. Ändå denna rabiata, skulle jag vilja säga, kritik för att vi i några sakfrågor tillåter oss det oerhörda, i Sneckers, Correns och Hallands Nyheters ögon, att vilja anpassa några svenska asylregler i EU-riktning. Ur led är tiden...

Tillagt den 19 aug: Min debattartikel i Norrköpings Tidningar med frågor till Jonas Sjöstedt och Hans Linde om de tar avstånd från Linda Sneckers grova förtal.

Tillagt 20 augusti: Roland Larsson skriver till mitt försvar i Corren, vilket jag naturligtvis starkt uppskattar. Mycket tyst, ännu, från andra ledande centerpartister, dock.

Tillagt den 27 augusti: Slutreplik (?) till Linda Snecker i Norrköpings tidningar. 

måndag, augusti 10, 2015

Tung centertidning; "Följ partilinjen eller lämna Centerpartiet".

Jag har just återinträtt i Sveriges Riksdag. Jag skrev i juli ett blogginlägg där jag som öppen och transparent politiker redovisade min plattform inför riksdagsarbetet, som mycket lojal centerpolitiker i det allra mesta, men med avvikande uppfattning från partilinjen ifråga om Sveriges asylregler, som  jag menar behöver anpassas i EU-riktning.

Igår läste jag på nätet en ledare i Hallands Nyheter, vars ledarsida är centerpartistisk och som är en tung opinionsbildare (C) i ett anrikt och tungt centerdistrikt.

Den kräver kadaverdisciplin i Centerpartiet, delar man inte majoritetens linje i fråga om Öppenhet, som den senaste partistämman tolkar den, bör man lämna partiet. Och skulle inte alliansen följa Centerpartiets diktat i denna fråga så bör Centerpartiet lämna alliansen.

Centerpartiet är i mina ögon ett öppet och socialliberalt parti med just stor öppenhet för att inom den gemensamma värdegrunden ha högt i tak och en levande demokratisk debatt där olika åsikter får brytas med varandra i en fruktbar dialog. Centerpartiet borde vara så långt man kan komma ifrån centralstyrning och bristande respekt för olika uppfattningar och partimedlemmar.

Jag tar därför den utomordentligt anmärkningsvärda ledaren, som talar ett språk jag inte känner igen, på mycket stort allvar. Förebådar den en ny "idéprogramsdebatt"? Jag som anser att vi kom igenom den med ett mycket bra idéprogram där vi har en god värdegrund och där vi tillfullo respekterar varandra.

Jag respekterar de inom mitt parti som vill driva Sveriges asylpolitik längre än t o m Miljöpartiet och Vänsterpartiet i ännu mer öppenhetsinriktning än idag. trots att Sverige redan tar emot ca 20 % av alla asylsökande till EU, och runt 40 % av de ensamkommande under 18 år. Jag har fått möta reaktioner på en del håll som inte respekterar mig och andra som argumenterar för att några svenska asylregler bör anpassas i EU-riktning. Ledaren i Hallands Nyheter för fram detta i ljuset på ett oerhört tydligt sätt, jag blir beklämd och upprörd och har inget annat val än att genast gå i svaromål och ta debatten.

Därför gjorde jag igår kväll omgående ett inlägg i det debattforum på Facebook, för en öppen och fri debatt på socialliberal grund, som jag startat och medmodererar, Politisk Centerdebatt.

Här är inlägget:

"Den här ledaren i Hallands Nyheter (C) vill jag att alla läser. Jag tycker att den är utomordentligt anmärkningsvärd.
Centerpartiet måste stå upp för "öppenhet" vilket tolkas som att ingen anpassning av Sveriges mer generösa asylregler får ske, och att Sverige snarast måste bevilja asyl på sina ambassader, antar jag.
Och den som likt mig motsätter sig detta på någon punkt bör helst byta parti.
Vad är detta? Diktat? Är vi ett socialliberalt Centerparti eller är partiet främst för öppenhet in absurdum på väg mot fri invandring?
Ledaren hade passat väl in i centralstyrda partier österut för 30 år sedan. Hur kan en sådan ledare publiceras i en Centertidning?
Jag är för öppenhet och är positiv till migration och en generös asylpolitik. Men jag anser som bekant att Sverige kommit lite för långt före övriga EU vad gäller några asylregler, vilket med bred majoritet även blev distriktsstämmans i Östergötlands beslut i april.
Hör vi inte längre hemma i Centerpartiet, så som Hallands Nyheter definierar det?
Jag trodde att striden om ideprogrammet bilades när vi enades om ett bra program med bra visioner men också med realistiska mål under överblickbar tid. Har det nu blivit "religion" i Hallands Nyheter att Centerpartiets asylpolitik ska formas med hjärtat och vara mer generös än t o m Miljöpartiets och Vänsterpartiets, oavsett hur stor andel av asylsökande till EU som kommer till Sverige och oavsett vad detta kommer att kosta.
Mitt Centerparti har naturligtvis visioner på många områden om världens bästa företagsklimat och miljö, om levande landsbygd och grundtrygghet och en öppnare värld utan förödande stora och små hemska krig. Men mitt Centerparti är också med vid människors köksbord och ser till att låta hjärtats godhet balanseras av hjärnans realism om vad Sverige ekonomi klara av att genomföra utan att välfärd och social trygghet riskeras.
Partistyrelse och partiledning i vårt Centerparti har ett viktigt ansvar i att hålla ihop partiet och skapa ett förtroendefullt arbetsklimat som kan hålla kvar befintliga centerpartister i partiet samtidigt som många nya medlemmar och sympatisörer kan ansluta.
Skulle vi åter tendera till att bli ett enfrågeparti av nu nästan sektkaraktär där minoriteter inte längre är välkomna, vart är Centerpartiet då på väg?
Jag noterar också att Isabella Carneström Edman på Hallands Nyheters ledarplats menar att skulle inte alliansen följa Centerpartiets diktat ifråga om maximal öppenhet ska Centerpartiet lämna alliansen och, antar jag, ansluta sig till de som är nästan lika goda förkämpar för öppenhet som Centerpartiet, nämligen Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Jag kommer naturligtvis att läsa vår partistyrelses förslag till partistämman i september ännu noggrannare än vanligt. Jag tycker att var och en i partistyrelsen har ett personligt ansvar att tillsammans forma en politik som bygger på Centerpartiets värderingar och parti-och idéprogram, som förenar visioner med praktisk verklighet och som har en öppenhet i flera olika avseenden, inte minst för rätten att tycka olika i enskilda sakfrågor och ändå vara lika goda centerpartister!"

Tillagt 14 augusti. Här min replik i Hallands Nyheter, och här är svaret i oförändrad riktning. Och följer Corren upp det hela.
 

torsdag, augusti 06, 2015

Bättre ålderskontroll av enskom under 18 år

Jag skrev 2012 en artikel på DN-debatt om bättre ålderskontroll av ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år. Då tog Sverige emot runt 4.000 ensamkommande, motsvarande ca 25 % av alla som kommer till EU på ett år. Statsbudgetkostnaden för mottagande och boende var några miljarder kronor.

Migrationsverkets kontroll av ålder har sedan dess snarast blivit sämre, man gör nästan inga röntgentest och litar i mycket hög utsträckning på de ensamkommandes egna uppgifter, trots att incitamenten för att uppge en ålder under 18 år är mycket starka. Se t ex denna min debattartikel i Expressen nyligen.

I år beräknas 12.000 ensamkommande välja Sverige, kanske 40 % eller mer av alla de som kommer till EU. Statsbudgetkostnaden för detta har flerdubblats till över 10 miljarder kronor, och migrationsverkets prognoser visar att om några år kan dessa kostnader svara för uppåt hälften av hela Statens anslag för migration.

Sveriges stora attraktionskraft på ensamkommande asylsökande till EU beror bl a av att migrationsverket litar på uppgivna åldersuppgifter i mycket hög utsträckning, riskerar du att bedömas vara över 18 år är chansen för att ändå klassas som barn mycket högre i Sverige än i övriga EU-länder.
Detta för i sin tur med sig betydande nackdelar från rättssäkerhets- och rättvisesynpunkt. Det kan vara så att 10 procent och mer av de som beviljas asyl som barn i Sverige i själva verket är mellan 18 och  25 år. Resultat från andra länder tyder på detta. Det innebär en grav orättvisa mellan de som är över 18 år och söker asyl som vuxna, och de som också är det men söker asyl som barn. Det är dessutom inte rätt mot de barn under 18 som placeras på boenden med vuxna män, de allra flesta ensamkommande under 18 år är ju av manligt kön.
Jag skriver idag i Dagens Samhälle och uppmanar migrationsverket att mycket bättre kontrollera ålder på ensamkommande under uppgivna 18 år, när tveksamhet råder.
Några har replikerat, här är mina 2 svar, och här.
Jonas Andersson, som arbetar på ett boende för ensamkommande i Skellefteå, skriver mycket intressant, och menar att bättre ålderskontroller behövs av hänsyn till barnen.

onsdag, augusti 05, 2015

Nyhetsvärdering Dagens Eko om migration

Tyvärr finns det en misstro hos alltfler medborgare mot svenska media, man litar inte på att de speglar verkligheten som den är utan friserar den lite i "positiv och rätt" riktning, av goda och välmenande skäl.

Jag anser denna utveckling oroande av flera skäl. Det är viktigt att verkligheten speglas som den är, inte som den borde vara. Och om förtroendet för t ex public service, och övriga media, minskar hos en del medborgare är det inte bra, tycker jag.

Stämmer det då, har media en egen agenda om vad som bör lyftas fram och vad som inte bör lyftas fram.

Jo, nog är det så. Tydligast är det i de laddade migrationsfrågorna, där både media, politiker och myndigheter sedan länge haft en agenda att lyfta positiva nyheter och avstå så långt möjligt från andra eller tona ned dem.

Exemplen är så många. Vid brottsrapportering, och när signalement beskrivs, finns alltid en strävan att undvika att beskriva sådant som kan kopplas till migrationen. Detta leder lätt till att många tror att fler brott än vad som är fallet begås av människor med rötter i andra länder, dvs beröringsångesten kan vara contraproduktiv.

Detta blogginlägg har sin  grund i ett Dagens Eko-inslag igår. Barnläkare kritiserar Migrationsverkets alltför hårda ålderskontroller när ensamkommande under 18 år bedöms vara äldre.

Jag har sedan flera år diskuterat och fört fram samma fråga men utifrån perspektivet att Sverige kontrollerar uppgiven ålder för dåligt. Jag har t o m nyligen JO-anmält migrationsverkets generaldirektör.

När nu Dagens Eko väljer att spegla situationen kring den tiodubbling av ensamkommande under 18 år som skett till Sverige på 10 år, och att andelen av de som kommer till EU och väljer Sverige har ökat från 10 till 40 %, så lyfter man alltså fram barnläkares kritik att Sverige har för hårda ålderskontroller.

Man lyfter inte fram den mycket stora ökningen enligt ovan och att statens budgetkostnader härigenom också tiodubblats till snart 10-15 miljarder, 1/3 av hela migrationsbudgeten.

Man lyfter inte fram att en sannolik orsak till att så många väljer Sverige är just att Sverige i så hög utsträckning litar på de asylsökandes egna uppgifter om sin ålder och kontrollerar den mycket mindre än övriga EU-länder.

Nej, fokus för Dagens eko är inte att kanske 1.000-tals ensamkommande vuxna män (över 18 år) per år nu beviljas asyl som barn, till mycket stora kostnader, utan att några stycken som är under 18 år felaktigt har fått ansöka om asyl som vuxna.

Det är naturligtvis helt OK att spegla kritiken mot att barn tvingas att ansöka om asyl som vuxna på grund av för stränga svenska ålderskontroller. Men det blir faktiskt fel och en allvarlig "verklighetsförsköning" när Dagens Eko, och nästan alla media, samtidigt aktivt väljer att inte spegla de andra aspekter av denna fråga som jag har belyst ovan.
 

måndag, juli 13, 2015

Helhjärtad Centerpartist, men vill påverka Sveriges asylregler!

När Lena Ek den 1 aug lämnar riksdagen, efter att fått det tunga uppdraget att bli styrelseordförande i Södra, kommer jag att ta över den platsen. Jag är taggad för att göra detta och ska göra mitt allra bästa.
Min varudeklaration från före valet stämmer väl med vad jag kommer att driva för frågor, sedan blir det intressant att se vilka utskott jag kommer att tjänstgöra i.
Jag avser att fortsätta att vara en öppen och genomskinlig politiker i nära kontakt med mina väljare och mitt Centerparti. Jag kommer att vara frekvent närvarande på debattforum på nätet, främst Politisk Centerdebatt på Facebook. Gå gärna med där om ni vill fråga och ge synpunkter.

Jag är ju en helhjärtad centerpartist och kommer liksom i mina tidigare 10 riksdagsår att vara en lojal riksdagsledamot. Jag tror att jag bara en gång har röstat annorlunda än partilinjen i regeringsställning, där det är oerhört viktigt att hålla ihop. Det var när jag röstade med KD ifråga om äktenskapsbegreppet, att termen giftermål skulle införas juridiskt lika för alla medan det hävdvunna begreppet äktenskap kunde användas som hittills. Ca 23 mot 280 blev resultatet...
Däremot tycker jag det är viktigt att kunna driva opinion i frågor, tex av moralisk-etisk karaktär, även om jag tycker annorlunda än partiet, t ex i frågan om individens rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

I en högaktuell och viktig fråga, om Sveriges asylregelverk, tycker jag annorlunda än partilinjen, vilket väl framgår av denna motion som med bred majoritet antogs av Östgötadistriktsstämman i april detta år. Observera dock att jag bejakar Centerpartiets 22 punkter för bättre mottagande, integration och arbete som ju är grundbulten i att förbättra den idag alldeles för dåliga situationen.

Partilinjen är dock oomtvistlig, Fastslagen med närmast enhällighet på partistämman 2013; Sverige ska ge asyl på Sveriges ambassader, anhörigkretsen ska utökas till fastrar och mostrar, permanenta uppehållstillstånd ska ges istället för temporära osv. Jag kritiserade dessa radikala beslut på SvD Brännpunkt i en genomarbetad och balanserad artikel, som ändå upptogs mycket negativt på stämman.

Jag respekterar naturligtvis partilinjen, men vill som liten minoritet ändå fortsätta att driva opinion -inom och utom Centerpartiet - för att några svenska asylregler behöver anpassas i EU-riktning.

Min partikamrat Lars Vikinge - som jag hyser stor respekt för - har just gjort ett mycket intressant blogginlägg om positionsförskjutningar i den svenska asylpolitiken. Han konstaterar med rätta att 3 allianspartier börjar diskutera sådana anpassningar, medan Centerpartiet tillsammans med

Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver på i motsatt riktning, dvs regelverken ska göras än mer
generösa så att Sverige kan ta emot än fler asylsökande.
Hans slutsats är att detta bör göra att Centerpartiet intar en friare roll i politiken och går till kamp för sina ideal om ökad öppenhet och mer generös migrationspolitik.

Jag känner däremot en stark oro om Centerpartiet som jag ser det lämnar de ekonomiska realiteterna, som ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet alltid tagit lätt på, och lierar sig med två vänsterpartier, och just nu också med Socialdemokraterna, för att driva på för ökad asylmottagning i ett läge när Sverige redan tar emot över 20 % av alla asylsökande till EU, och 30-40 % av alla ensamkommande under 18 år. Folkopinionen är också allt mer tveksam till om Sverige klarar att uthålligt fortsätta att ta emot så höga andelar av de som söker asyl i något EU-land, och även jag känner en stark oro för att Sverige kan riskera att gå in i väggen. Jag befarar också att om Centerpartiet förhindrar alliansen att
anpassa några asylregler, vilket jag anser nödvändigt, så kan resultatet bli fortsatt vänsterstyre fram
till 2022, eftersom SD då kan komma att öka ytterligare på bl a alliansens bekostnad. Ett sådant scenario skulle också riskera att straffa Centerpartiet med lägre väljarstöd för att man i en mycket viktig fråga positionerar sig nära de rödgröna och längre från alliansen.

Detta är också bakgrunden till att jag idag på Expressen Debatt kritiserar MUF vars ledning i asylpolitiken driver på för öppenhet och fri rörlighet som starka krafter gjorde i Centerpartietsideprogramsdebatt.

Jag finner det mycket anmärkningsvärt att Sverige på bara 5-10 år gått från att ta emot 10 % av de ensamkommande under uppgivna 18 år till EU till i år nog 30-40 %, och blivit det i särklass största
mottagarlandet. Detta anstränger nu mottagningsresurserna till bristningsgränsen och myndighet och
politiker agerar nästan desperat för att hitta boenden och ålägga Sveriges alla kommuner att öka sitt
mottagande. Detta är behövligt och bra. MEN! Varför analyserar och diskuterar varken myndighet, regering eller de flesta partier varför denna utveckling skett och om den bör förändras genom t ex att Sveriges asylregelverk EU-anpassas? Med anledning av denna passivitet har jag JO-anmält Migrationsverket generaldirektör och det vore logiskt att också låta KU granska regeringens passiva agerande.
Jag anser också att situationens allvar kräver en kraftsamling i helst bred politisk enighet, och att därför regeringen snarast borde till sätta en parlamentarisk migrationsberedning efter modell från
försvarsberedningen.

Aftonbladet har på ledarplats -Anders Lindberg - kritiserat mig och påstått att jag är kritisk till att EU
och Sverige ger asyl åt människor, och barn, på flykt. ABSOLUT INTE! Självklart står jag tillfullo
bakom asylrätten. Det enda som jag diskuterar, och anser vara relevant att diskutera, är hur ensamkommande till EU väljer att söka asyl och om Sverige uthålligt klarar av att ta emot 30-40 % av alla som lyckas fly till EU. Att inte myndigheter, regering och media diskuterar detta är anmärkningsvärt, men Anders Lindbergs "härskarteknik" i denna fråga, som representerar gällande "åsiktskorridor" väl, åskådliggör övertydligt varför så få vågar utsätta sig för fördömanden genom att föra en öppen debatt. Jag vill aktivt bidra till att öppna upp debatten, vilket jag anser helt nödvändigt.

CUF replikerar, Sverige har outnyttjade offentliga resurser och invandringen ger landsbygden liv, kostnaden är liten och vinsten stor på sikt, oavsett volym, typ. Och jag replikerar CUF.


måndag, juni 29, 2015

Facebooksmervärden! Och Sanandaji!

Jag märker att bloggen ibland kommer lite i skymundan på grund av inlägg jag gör i intressanta facebooksdebatter. Bloggen når dock ut mycket bredare, därför lägger jag in några FB-inlägg jag gjort idag.

1. Tack FB-vänner för vänliga inlägg på min FB-sida, just nu 593 stycken. Att runt 25 % av mina många FB- bekanta varit uppkopplade och skänkt mig en tanke gläder mig stort. Trots att jag kan vara envis och besvärlig. Jag gillar ju sociala medier och munhuggning och lägger kanske för mycket tid på det. Men det ger mycket tillbaka i kunskap och lära känna människor och att borra djupare i olika frågor. Och jag är glad över att både ha många partivänner som kontakter men också över er alla andra, i andra partier eller oparti-ska! Tack och trevlig sommar, alla!

2. Hör ni alla kommun- och regionpolitiker som kan ert utjämningssystem. En professor Bergström kom just med en migrationsrapport om samhällsvinsterna. Många vittnar engagerat om asylinvandringens betydelse ekonomiskt för många kommuner.  Läs ekonomen Tino Sanandajis motbild här, om det kommunala utjämningsstödet på 1990-talet och nu. Lägre i Norrland och flerdubbling till Malmö och andra större städer. Hans analys oroar mig på djupet, lugna mig och visa var han tänker fel...;

måndag, juni 22, 2015

får och lamms skräck och lidande när vargen attackerar - hur kan djurvänner acceotera det?

Jag ser ett hemskt foto från en fårlada där 10-15 lemlästade får- och lammkroppar ligger blodiga, ihjälbitna och utspridda.

Jag får inte ihop det att många djurvänner accepterar att vargen dödar massor av skräckslagna får och lamm. Gäller djurskydd bara människors skötsel av djur, inte rovdjurs massdödande?

 Genom att rovdjur accepteras i bygder med levande lantbruk, t ex får och lamm, så kommer många får och lamm att dödas under fruktansvärd skräck och stress, när vargen biter ihjäl ett efter ett av de försvarslösa djuren. De politiker som beslutar att vargen ska finnas i dessa bygder har naturligtvis ett ansvar för dessa djurs lidande.

Jag menar att eftersom husdjur omfattas av en så rigorös djurskyddslagstiftning, de får inte fara illa, så blir det märkligt när acceptansen av rovdjur i bygder med får och lamm leder till lidanden för dessa över alla gränser nu och då. Argumentet att eftersom "djur äter varandra" ( dock inte får vargar, vad jag vet) så får massdödande av får och lamm accepteras när rovdjur accepteras i får- och lammbygder. Jag accepterar inte detta fårlidande som fotot visar, men noterar att många djurvänner uppenbarligen gör det.

Djur är inte människor men får och lamm är husdjur vilkas välmående och trygghet människor har ansvar för, både bonden men även de politiker som tillåter rovdjur i samma områden. Jag tycker att politiker som kräver att får och lamm ska vara trygga och må bra på sina betesmarker visar dubbelmoral när man accepterar rovdjur som ibland dödar många får och lamm under skräck och ångest.

Jag är mycket tveksam till att rovdjuren finns i bygder med levande jordbruk och där får och lamm betar. Jag kan inte försvara de lidanden och den skräck som dessa djur utsätta för när vargen dödar dem ett efter ett.

Lönsamheten är bräcklig i lammuppfödningen. Med rovdjur runt knuten krävs kostsamma och fortlöpande insatser för stängsel och vaknätter med mera. Alltfler uppförare slutar, betsmarkerna växer igen och Sverige kan återgå till vad det en gång var, ett skogrikt land med mycket rovdjur. Skillnaden är ett fåtal allt större städer som miljövännerna ibland kan lämna för att njuta av vildmark och rovdjur i ett orört landskap.

söndag, juni 21, 2015

Jag utesluter inte lokala tiggeriförbud

Jag har skrivit några blogginlägg tidigare om tiggerifrågan, bl a efter en resa till Rumänien.

I en debattartikel skrev jag så här; "Jag är en varm alliansvän och en självständig politiker som vågar diskutera även känsliga frågor, som migration och tiggeri. Jag är tveksam till om tiggeri ska kunna ske till exempel i bostadsområden och på landsbygden eller på allmänna kommunikationer, och jag tycker i grunden att människor i behov av försörjningsstöd i Sverige ska kunna få det genom allmänna medel." Länk här.

Så här skrev jag i ett annat blogginlägg; "Som jag har förstått EUs fria rörlighet gäller den i tre månader för att söka jobb eller resa runt, givet att man kan försörja sig (ungefär). Jag tvekar om den är avsedd till att tigga under stora delar av året, samtidigt som man inte har resurser till ett rimligt boende och annat. Jag har inte föreslagit förbud, men diskuterat om inte lokal ordningsstadga kunde begränsa tiggeri i t ex bostadsområden och på landsbygden, och på allmänna kommunikationer.". Länk här.

Nu öppnar Göteborgsposten på ledarplats för lokala tiggeriförbud. 7 partier är säkert emot detta, men jag utesluter det inte.

Det gör dock Hallands Nyheter (C) kategoriskt i en ledare.

Synpunkter?

tisdag, juni 16, 2015

Därför JO-anmäler jag Migrationsverkets GD!

Jag har länge engagerat mig i migrationsfrågorna, och hävdar att Sverige i den värld och världsdel som vi lever i inte bara ska fastställa sin asylregler efter hur de borde vara utformade i en perfekt värld, utan OCKSÅ måste beakta hur t ex övriga EU-länder utformar sina regler.

Det gör inte migrationsverket.

De fastställer regler som är långt mer generösa än övriga EU-länders. Effekten blir att en allt större andel av de som söker asyl i EU söker sig till Sverige. Med växande flyktingströmmar ökar antalet asylsökande till Sverige så mycket att vi får allt svårare att klara mottagning, bostäder, integration och arbete. Istället växer utanförskap och långtidsarbetslöshet.

Sverige utgör ca 2 % av EUs befolkning. De ensamkommande asylsökande under 18 år ökar som andel av flyktingströmmen till EU och andelen som söker sig till Sverige har bara de senaste åren  flerdubblats till mellan 40 och 50 %. Detta är extremt höga andelar smom jag menar inte är långsiktigt uthålligt möjliga.

Migrationsverket agerar inte alls mot bakgrund av denna alarmerande utveckling, gör inga analyser av vad den beror på, anpassar inte sina beslutade asylregler i EU-riktning och lägger inte fram några förslag till regeringen med olika handlingsalternativ.

Därför JO-anmäler jag nu migrationsverkets 2 senaste generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielsson. De brister allvarligt i sina tjänsteansvar. (anmälan, se nedan).

Jag skriver också på SvD Brännpunkt om detta ( se nedan), och föreslår att regeringen ska tillsätta en parlamentariskt migrationsberedning, typ försvarsberedningen.
 
"JO-anmälan mot Migrationsverkets 2 senaste Generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielson

Anmälan gäller Migrationsverkets totala passivitet både vad gäller att analysera och diskutera den dramatiskt ökande andelen av ensamkommande flyktingbarn till EU som väljer att ta sig till Sverige, och handlingsförlamningen i att varken själv agera eller föreslå åtgärdsalternativ till regeringen i vare sig den ena eller den andra riktningen.

En myndighet ska följa utvecklingen inom sitt område och rapportera till regeringen om anmärkningsvärda trender utvecklas och vad de beror på, och vad de innebär ekonomiskt och på andra sätt. Myndigheten ska då också föreslå åtgärder eller argumentera för att inga åtgärder alls bör vidtas. Migrationsverket har allvarligt brustit i att redovisa detta till regeringen de senaste åren, och särskilt inte under de senaste åren.

Anmälan avser att främst Migrationsverket inom ramen för sitt mandat givet av regering och riksdag beslutat om och tillämpat asylregler för ensamkommande asylsökande under 18 år som är betydligt mer generösa än vad som gäller i övriga EU-länder. Detta torde vara en avgörande faktor bakom att en helt oproportionerligt hög andel av alla ensamkommande barn till EU väljer att ta sig till Sverige.

Trenden är också dramatiskt eskalerande.
För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 % till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

För innevarande år 2015 har Migrationsverkets prognos om 8.000 ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år till Sverige av totalt beräknade 20.000 till EU nu räknats upp till 10.000.

Sveriges befolkning är 2 % av EUs, och redan att 10 % av ensamkommande flyktingbarn till EU i början av 2000-talet tog sig till Sverige är en hög andel. Att Sverige nu tar emot nära hälften av alla ensamkommande under 18 år till EU är en extremt hög andel, 20-25 gånger högre än vår andel av EUs befolkning.
Årskostnaden första året för en ensamkommande asylsökande under 18 år ligger kring någon miljon, och har alltså ökat från under en miljard kronor kring 2006 och tidigare år till beräknade uppåt 10 miljarder i år.

Statsminister Stefan Löfven har ofta uttalat att statens kostnader för ROT och RUT har ökat med några miljarder per år vilket gör det helt nödvändigt att vidta åtgärder. Med samma måttstock borde även en tiodubbling till 10 miljarder av årskostnaden för ensamkommande asylsökande ha föranlett en djupgående analys av Migrationsverket vad gäller orsaker och olika handlingsalternativ borde ha presenterats regeringen. Så har alls inte skett de senaste åren, trots ökade budgetkostnader bara från 2014 till 2015 på kring 3 miljarder kronor och från 2013 till 2015 med kring 6 miljarder kronor.

Gåtfullt nog verkar denna dramatiska utveckling vad gäller andel och kostnader även ha gått media förbi.

Migrationsverket har alltså inte starkt och tydligt lyft fram denna mycket anmärkningsvärde utveckling i sina rapporter till regeringen och framförallt inte analyserat vad som orsakar denna utveckling och diskuterat eventuella åtgärder med anledning av den. På grund av denna underlåtenhet bör JO rikta allvarlig kritik mot Migrationsverkets nuvarande och tidigare Generaldirektör.

Underlåtenheten från ansvarig migrationsansvarig minister i regeringen, Justitieminister Morgan Johansson, att begära in redovisning och handlingsalternativ från Migrationsverket med anledning av att mellan 40 och 50 % av alla ensamkommande asylsökande under 18 år till EU söker sig till Sverige borde också anmälas till och granskas av Riksdagens Konstitutionsutskott.

Varför har då på 10 år andelen av de ensamkommande flyktingbarn under 18 år till EU som söker sig till Sverige nära femdubblats från en tiondel till nära hälften, och i antal 10-dubblats?

Jag anser att den viktigaste orsaken är de svenska asylregler som främst Migrationsverket fastställt, och som är betydligt gynnsammare och mer generösa än i övriga EU-länder; t ex vad gäller att Permanenta Uppehållstillstånd ofta utfärdas i Sverige medan övriga EU-länder utfärdar Temporära som sedan kan omvandlas, vad gäller att Sveriges regler för anhöriginvandring är långt mer generösa samt att Sverige knappast alls kontrollerar de asylsökandes ålder genom t ex tand- och handledsröntgen vilket mer regelmässigt sker i övriga EU-länder.

Naturligtvis ska flyktingar som söker asyl i EU beviljas detta om de har asylskäl. Däremot kan Sverige välja att som nu ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, vilket ger effekten att en extremt stor andel av de ensamkommande till EU väljer att ta sig till Sverige, eller välja att anpassa sina regelverk en del i EU-riktning vilket naturligtvis skulle påverka andelen nedåt.

Migrationsverket har endast i sina rapporter nöjt sig med att stå bakom de mer generösa asylreglerna utan några sidoblickar alls på hur praxis är i övriga EU-länder. Verket argumentererar endast för att de svenska reglerna är objektivt sett de bästa för de som söker asyl. Det stämmer naturligtvis, och det vore också möjligt att fastställa än mer generösa regler för t ex anhöriginvandring och än mer Permanenta Uppehållstillstånd, om man så skulle vilja.

Migrationsverket har däremot inte alls analyserat de svenska asylreglernas större generositet jämfört med övriga EU-länders, och vad detta betytt för att nära hälften av alla asylsökande under 18 år till EU nu väljer Sverige och för att antalet tiodubblats på ett decennium.

Jag anser alltså att Migrationsverket allvarligt brustit i att starkt och tydligt redovisa den utveckling jag här har redovisat, allvarligt brustit i att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och framförallt allvarligt brustit i att redovisa och analysera varför andelen ensamkommande asylsökande under 18 år till Sverige så har exploderat och hur åtgärder kan vidtas för att både ytterligare öka andelarna, eller minska dem (beroende på migrationsverkets förslag och regeringens/riksdagens beslut), samt ta egen ställning till vad som bör göras eller ej. Migrationsverket har därför gravt underlåtit att leva upp till det myndighetsansvar som åvilar varje myndighet när kostnaderna skenar och analyser och åtgärdsförslag därför måste tas fram och redovisas till regeringen.

Linköping den 11 juni 2015
Staffan Danielsson
Epost: staffandan@gmail.com
f.d riksdagsledamot och samhällsdebattör"

Min debattartikel på SvD Brännpunkt;


I Sverige diskuteras hur asylsökande ska fördelas över landet med morötter och piskor. Däremot anses det osolidariskt att diskutera varför så stor andel av de som söker asyl i EU väljer att ta sig till just lilla Sverige med bara 2 % av EUs befolkning.

I maj kom rekordmånga ensamkommande flyktingbarn till Sverige, 1.157 stycken. Årskostnaden för stat och kommuner beräknas första året till uppåt en miljon kr per barn.

För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 %  till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

Barnen är främst pojkar och unga män i ålder mellan 15 till 18 år, en betydande del torde dock vara betydligt äldre men uppger sig vara under 18 eftersom det är mycket mer fördelaktigt att ansöka om asyl som barn än som vuxen.

Dessa fakta blir nästan ingen nyhet i media som granskas och diskuteras. Migrationsverket gör ingen analys mer än att alla som flyr har rätt att söka sig till Sverige. Ansvarig minister och 7 partier är också ansvarslöst passiva.

Orsakerna till att 20 % av alla asylsökande till EU, och mellan 40 och 50 % av ensamkommande barn, söker sig till avlägsna Sverige är naturligtvis flera, vi är ett av världens rikaste länder med god social trygghet, många har redan släkt och vänner i Sverige, flyktingsmugglarna rekommenderar Sverige osv.

Men de kanske viktigaste faktorerna torde ändå vara Sveriges betydligt mer generösa regler för asyl än alla övriga EU-länders; vi utfärdar Permanenta UppehållsTillstånd istället för Tillfälliga som sedan omvandlas, vi har de i särklass mest generösa reglerna för anhöriginvandring och vi bestämmer ålder för ensamkommande mycket mer generöst. Migrationsverket borde självfallet analysera detta och redovisa åtgärdsförslag för hur mer EU-anpassade svenska asylregler skulle påverka andelen asylsökande i EU som väljer Sverige. Även än mer generösa asylregler kunde föreslås som underlag för politikers ställningstagande, och för den allmänna debatten, om man vill ytterligare öka andelen asylsökande till Sverige.

Redan har Sverige mycket stora problem med att skaffa bostäder åt den växande flyktingskaran, samt med att integrera och få de som flyr hit och deras anhöriga i arbete. Även om självfallet migration är en positiv kraft som växer och ger stora fördelar finns det gränser för hur många som ett land uthålligt kan ta emot och integrera på ett bra sätt på kort tid. Årskostnaderna för Sverige har flerdubblats och uppgår nu till runt 30-50 miljarder eller mer.

Jag känner stark oro för att Sverige riskerar att gå in i väggen, vilket inte vore bra för vare sig land eller asylsökande.

Myndigheternas och politikernas passivitet i dessa frågor måste nu brytas. För att få myndigheternas och ansvariga politikers bristande ansvar att granskas kommer jag att JO-anmäla migrationsverkets ledning, likaså borde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i regeringen att KU-anmälas för upprörande passivitet i dessa frågor. Statsministern har ju satt normen genom att uttala att när kostnaderna för ROT och RUT ökar med några miljarder kr så måste analys ske och åtgärder vidtas.

Jag föreslår också att regeringen snarast tillsätter en parlamentarisk migrationsberedning, enligt modell försvarsberedningen, för att analysera de växande utmaningarna på migrationsområdet och för att söka finna en bred samsyn i att föreslå skyndsamma och kraftfulla åtgärder på kort och lång sikt som stabiliserar situationen och förbättrar integration och få i arbete samt ser över Sveriges asylregelverk.

Staffan Danielsson

f.d. riksdagsledamot, samhällsdebattör


 
 

lördag, juni 13, 2015

Heder åt Miljöpartiet! Vill utreda aktiv dödshjälp!

Jag har arbetat för individens frihet att vid svåra lidanden i livets slutskede ha rätten att besluta om självvald död lite i förtid, enligt stränga regelverk. Detta måste utredas, vilket den statliga medicinsk-etiska kommitten har föreslagit. Individens frihet står mot Statens makt att allt bestämma för individens räkning.

Jag har motionerat och lagt interpellationer i riksdagen och skrivit debattartiklar. jag har inte än fått med mig vare sig mitt eget parti eller riksdagen. Men vi hade en bra debatt på Östgötacenterns distriktsstämma i april, och en jämn omröstning, tyvärr förlust men ett stort kliv framåt, frågan lever!

Och just nu mentometerröstade Miljöpartiets kongress med liten men klar majoritet för att Miljöpartiet vill utreda aktiv dödshjälp!

Heder år Miljöpartiet som i denna fråga har modet att tydliggöra den folkmajoritet som enligt alla opinionsundersökningar vill detta!

torsdag, juni 11, 2015

Mina minnen i bokform

Jag har skrivit massor genom åren, men knappast medverkat i någon bok.

Därför lite mer info till er som kanske vill införskaffa en prisvärd pocketbok för sommarläsning. 8 intressanta skribenter medverkar i antalogin "Kluvet land" där mina "minnen" är ett bidrag.

Här länk till vad boken innehåller, samt hur man enkelt beställer den. Den lär komma från trycket nästa vecka.

Och här lite mera kött på benen om vad jag bl a skriver om;

Om 1990 års förödande jordbrukspolitiska beslut, möjliggjort genom LRFs spårbyte.

LRFs goda utväxling när föreningsbanken räddades.

Landshypoteks sjunkande marknadsandelar, dags för ägarna att sälja?

LRFs framgångsrika affärer för 20 år sedan, och fiaskot med SPIRA.

Skandalöst höga LRF-pensioner beslutade i skumrask.

Valberedningens förslag till LRF-ordförande, men "Juholtsvarning" fällde mig. No hard feelings, dock.

Riksdagslistan i Östergötland under 20 år, omväxlande etta och två men i skuggan av Lena Ek.

Min värsta stund i riksdagsgruppen, Reinfeldt/Borg fick C att acceptera att jordbrukets dieselskatteryggsäck återinfördes, 600 mkr i höjd skatt...

Göran Persson en kompetent statsminister med god vilja för lantbruket, till skillnad från sin efterträdare vad gäller lantbruket.

Det stora livsmedelshyckleriet och fiaskot för den svenska modellens jordbruk.

Välj Närodlat före organiskt/"ekologiskt" från hela världen.

Något "ekologiskt" jordbruk finns ej, fel att ett certifieringssystem får ta monopol på ett vetenskapligt begrepp och missbruka det genom att tillvita annat jordbruk som "oekologiskt".

Väldigt mycket talar för det odramatiska att Sverige går från mycket nära samarbete till medlemskap i Nato.

Låg takhöjd i riksdagsgruppen för att driva frågor utanför partilinjen, kanske förståeligt till en del i regeringsställning men öppenhet för debatt ett liberalt partis signum.

Om FRA-striden och uppskattning för Annie Lööf och Fredrick Federley, som stod för sin uppfattning och fick gehör för mycket.

Om Nybyggarlandet Sverige, ideprogrammet och östgötacenterns betydelse.

Om migration och asyl och om vikten av ett öppnare debattklimat, och att svenska asylregler inte kan ligga alltför långt före övriga EU-länders.

Om vikten av att individens vilja respekteras vid svåra lidanden i livets slutskede, Staten ska inte bestämma allt.

Körkortsproven är alltför komplicerade och körkorten alltför dyra. Och Sveriges rigida stränga regler för de med brister i sina synfält bör bli humanare och mer likt andra länders.

Statens och länsstyrelsernas, djurskyddsinspektörernas, övermakt i tillsynen av lantbrukets husdjur måste ses över och balanseras, tvångsomhändertagning och djurförbud ska prövas i domstol i förväg och inte i förvaltningsdomstol i efterhand.

Allemansrättens skyldigheter måste stärkas, och lagändring ske så att en markägare som vill avhysa vildcampare kan få omedelbar hjälp av Polisen, orimligt att som nu behöva bedriva polisarbete med identifiering och vända sig till kronofogden.

 

fredag, juni 05, 2015

Mina "memoarer" i boken Kluvet Land, bara 120 kr!

Jag har fått förmånen att skriva mina "memoarer" tillsammans med spännande medförfattare i Anders Bockgårds antologi "Kluvet Land". Om mina strider i LRF och i riksdagen, rätt många faktiskt.
Överraskande prisvärd bok, måste jag säga, 300 sidor för 120 kr. Beställ gärna bums! Sommarläsning och gebortbok! Mina öppenhjärtliga avslöjanden skrevs som pensionär, men publiceras när jag åter snart är riksdagsledamot, så var det inte tänkt...

Anders Bockgård: "Antologin KLUVET LAND, som i olika avsnitt bl.a. behandlar den ökade klyftan mellan land och stad, beräknas komma ut den 15/6. Boken är i pocketformat och omfattar drygt 300 sidor. Priset är 120 kronor plus 35 kr i frakt vid köp av en bok. (vid köp av flera böcker blir det betydligt billigare frakt per bok). Boken beställs på bockgard@tryserumgardar.se eller genom att sätta in pengarna på Anders Bockgårds pg 62 91 17-3. Glöm inte att ange namn och tydlig adress."

Jag klarar inte att kopiera in bokens omslag (se Anders Bockgårds FB-sida) men här är bakomslagstexten:
Boken är en antologi om klyftan mellan stad och land.
Staffan Danielsson, agronom och f.d riksdagsman för Centerpartiet, numera stridbar pensionär, skriver om sina strider i LRF och i riksdagen.
Lars-Håkan Halldin har varit lantbruksdirektör i Sparbankerna och startade tidningen Lantbrukets Affärer. Han vägar säga vad många inte ens vågar höra, i detta fall en analys av SD.
Annelie Sjöberg är gymnasielärare i svenska och franska, socialliberal icke-feminist som anser att kön inte ska spela något roll och tar här temperaturen på svensk feminism.
Martin Moraeus är lantbrukare i Orsa, civilingenjör i matematisk fysik och ordförande i LRF Dalarna. Han skriver kunnigt om äganderättens principer.
Åsa Nilsson Vallenberg är skogsentreprenör och renägare utanför Luleå. Hon berättar om delvis självupplevda konflikter i Sameland.
Karl Danielsson är agronom med 30 års erfarenhet som lantbruksmäklare och kan svensk fastighetsmarknad som få. Här penetrerar han vargfrågan ur olika perspektiv.
Per-Ola Olsson är lantbrukare och frilansjournalist som har blivit kallad allt från dagboksskrivande pajas till skicklig bloggare, som i Dackes och Mobergs anda kämpat mot fogdevälde och rättsröta. Här skriver han en omskakande berättelse om "djurskydd" i Skåne.
Anders Bockgård, bokens redaktör, är jord- och skogsbrukare i gränslandet mellan Östergötland och Småland och har sedan tidigare ett antal böcker på sitt samvete. Här synar han kritiskt Den tredje statsmakten, dvs media, ur ett landsbygdsperspektiv.

Vad handlar då mina "staccatomemoarer" om? Hår en del frågor som berörs:

Lite om mig. Om LRFs radikala och felaktiga "spårbyte" under Bo Dockered. Om Dockereds, Jonssons och Trapps ohemult slösaktiga pensioner, i det fördolda. Om LRFs och Statens välmenande men delvis fiaskoartade strategi "Den svenska modellens jordbruk". Om att "Organic" inte bort få ta monopol på begreppet ekologi. Om att nästan bli LRFs ordförande. Om FRAs signaspaning och om C-konvulsioner från Annie Johansson (Lööf) och Federley. Om Centerpartiets idéprogramsdebatt och om fri invandring som mantra. Om åsiktskorridoren och om heliga svenska asylregler. Och om dödshjälp, om för stränga synfältskörkortskrav, om statliga djurskyddsövergrepp och om allemansrättens fokusering på rättigheter men inte skyldigheter.


 

Hårdare tag mot vildcampare

Jag skrev flera riksdagsmotioner och debattartiklar under min riksdagstid för att markägare som drabbas av att vildcampare som bryter mot allemansrättens skyldigheter snabbt ska kunna få polisen att avhysa dessa.

I Stockholm, Malmö och Norrköping m flera platser har kommunerna nu svårt att få polishjälp att avhysa asfaltläggare och tiggare som i strid med reglerna använder parkeringsplatser, tomter eller parker som illegala campingplatser. Jag har uttalat mig i Norrköpings tidningar, det är skandal att alliansen under sina 8 år inte skärpte regelverken.

Och jag skriver en debattartikel i Motala Tidning.

torsdag, maj 28, 2015

Centerpartiet - Ta intiativ till en parlamentarisk Migrationsberedning!
Lena Ek har varit en av mina politiska föredömen, kunnig, engagerad, drivande, resultatinriktad. Vi har alltid samarbetat bra och respekterat varandra, låt vara skiljaktligheter senare år i ett sakområde, migrationen. Men så kan det vara i politiken och i ett demokratiskt och liberalt parti. Man argumenterar olika i sakfrågor men respekterar varandra ändå.

Lena går till väldigt viktiga nya utmaningar som ordförande i skogskooperationens flaggskepp Södra Skogsägarna, en uppgift hon är som klippt och skuren till. Jag delar hennes uppfattning att en så tung ordförandepost svårligen går att kombinera med ett heltidsengagemang i Sveriges riksdag.

Centerpartiets Vice Ordförande Anders W Jonsson säger vänliga ord om mig i ATL, och det tackar jag för. Lite förvånande att han inte verkar ha koll på vem som fick näst mest kryss i Östergötland, därför klipper jag in resultatet här;

C Personröster Centerpartiet 4507 25,84%
C Lena Ek 1560 8,94%
C Staffan Danielsson 1212 6,95%
C Muharrem Demirok 338 1,94%
C Karin Jonsson 331 1,90%

 

I juli 2014 gjorde jag ett blogginlägg "VarudeklarationStaffan Danielsson, för kryssbenägna".

Det gäller även nu från den 1 augusti när jag efterträder Lena Ek i riksdagen. En levande landsbygd och livskraftiga lantbruk är en hjärtefråga för mig , liksom en hel del annat.

 Några har sagt till mig att nu i riksdagen så lägger du ner att driva migrations- och asylfrågorna, eftersom alla riksdagsledamöter i riksdagen ska tycka som partistämmobesluten rakt av eller i varje fall håller tyst om man tycker lite annorlunda...

 Jag har en vidare inställning till demokrati och liberalism. Visst känner jag en stark lojalitet till Centerpartiets riksdagsgrupp och att den bör hålla ihop i voteringarna. Framförallt i opposition bör det ändå kunna hända att gruppen inte alltid röstar 100-procentigt lika. Och i enskilda sakfrågor är det faktiskt ett demokratiskt hälsotecken att det kan föras en levande diskussion när man inte är helt ense.

 Jag är övertygad centerpartist, tycker att partiet kom rätt i idéprogrammet till slut och nu ligger rätt i nästan alla frågor med en lysande partiledare som gjort ett fantastiskt år och åtnjuter allt större respekt i breda folklager! På ett sakområde, migrationen, tycker jag att Centerpartiet ligger alldeles för nära det på detta område rätt extremt liberala Miljöpartiet (relativt alla övriga EU-länder). Jag anser att Centerpartiet borde utöver sina goda 22 punkter för bättre integration också inse att Sverige ligger lite för långt före övriga EU-länder i sina asylregelverk och därför anpassa några av dem i EU-riktning. Min motion om detta till distriktsstämman i Mjölby den 11 april 2015 stöddes av 2/3 av stämman. Borde min och östgötadistriktets röst i denna fråga tystna som om Centerpartiet var ett parti med en röd partipiska vinande där alla tycker som partistämmobesluten och inte vill ändra något av dem? Nej, öppnare än så bör ett liberalt parti vara och jag menar att det är en enorm styrka att olika röster kan höras som bryter åsikter i aktuella sakfrågor.

 Jag känner en stark oro för att den starkt ökande asylinvandringen lan leda till sådana utmaningar att Sverige riskerar att gå in i väggen och fortsatt klara integration, boende och få i arbete lika dåligt som idag med växande utanförskap och arbetslöshet. Jag tycker faktiskt inte att det är realistiskt att lilla Sverige med 2 % av EUs befolkning, med de växande flyktingströmmarna, uthålligt kan klara att ta emot över var femte asylsökande till EU och nästan varannan ensamkommande under uppgivna 18 år.

 Centerpartiet har alltid haft visioner och mål att sträva mot, men vi har också alltid varit ett verklighetsnära parti som tar stort ekonomiskt  ansvar för Sverige och inte lovar mer än vi kan uppfylla.

 Just nu lovar, menar jag, 7 partier mer än vad Sverige uthålligt kan klara av i asylpolitiken. Detta riskerar att sluta illa om statsbudgeten försvagas, bostäderna inte räcker till, integrationen fungerar dåligt och alldeles för få kommer i arbete. Varken Sverige eller de asylsökande gagnas av om Sverige går in i väggen, om opinionen svänger och politiken plötsligt skulle bli extremt restriktiv.

 Alla vet  vilket  värde som Centerpartiet och dess partiledare sätter på visionen om friare rörlighet och allt öppnare gränser. Men vår verklighetsförankring ("köksbordsdemokrati") och ekonomiska realism att rätta mun efter matsäcken är också väl kända signum för oss.

 Utifrån den grundinställningen föreslår jag att Centerpartiet och vår starka partiledare Annie Lööf skyndsamt tar initiativ till att en Migrationsberedning snarast tillsätts, med försvarsberedningen som förebild. Den ska med hjälp av ledande expertis analysera dagens situation, de problem och utmaningar som finns och de framtidscenarier som kan tänkas inträffa. Relevant och saklig statistik ska presenteras vad gäller nyckeltal, samhällsintäkter och -kostnader osv. 

Beredningen ska i så bred samsyn som möjligt ta fram radikala och djärva grepp för bättre bostadsbyggande, integration och för att få många fler i arbete, i första hand genom en bättre fungerande arbetsmarknad och ett näringsliv där små- och stora företag expanderar men även genom infrastruktursatsningar och genom "enklare samhällsnyttiga beredskapsjobb" av olika slag. Migrationsberedningen ska också analysera hur långt före övriga EU-länder som Sverige kan ligga i sina asylregelverk och föreslå eventuella förändringar. Volymtak behöver inte diskuteras, däremot är det rimligt att överväga mål för hur stor andel av alla asylsökande till EU som Sverige uthålligt kan klara av att ta emot och integrera och som sannolikt bör ligga väsentligt lägre än dagens extremt höga 20 respektive 50 %.

Ett sådant kraftfullt Centerinitiativ skulle visa på stort statsmannaskap. Jag är övertygad om att det svenska folket, och de allra flesta partier, skulle välkomna det!

 
 

onsdag, maj 27, 2015

Värna allemansrätten, och dess skyldigheter!

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2015-05-27

DEBATT – Allemansrätten inkluderar inte "vildcamping"

Sveriges regler för att kunna beivra "vildcampingar" från till exempel asfaltläggare och bärplockare på ängar, tomter och längs skogsvägar måste skärpas och bli mycket effektivare.
Staffan Danielsson (C) kräver ett svar från riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar. Foto: Riksdagen
Ska allemansrätten fortsatt kunna värnas som en unik rättighet i Europa måste också dess skyldigheter upprätthållas, exempelvis att camping på annans mark får ske någon natt utan nedskräpning, inte längre.
 
Det är uppenbart orimligt att den markägare som upptäcker att flera tiotals människor har ockuperat hens mark och skräpar ner, inte omedelbart kan vända sig till polisen och begära avhysning. Nej, hen måste själv försöka få fram vildcamparnas personnummer och sedan vända sig till kronofogden som gör en utredning för 600 kr per person, först därefter har polisen rätt att verkställa avhysning.

Detta kan ta veckor eller mer, och ibland kanske vildcamparna vägrar att lämna sina personnummer. Det är också orimligt att en markägare ska åläggas ansvaret "att göra polisarbete" genom att utreda vilka det är som gör intrång på marken.

Det är skandal, tycker jag, att alliansen under sin tid vid makten inte ändrade lagen så att en drabbad markägare omedelbart kan gå till polisen och begära avhysning oavsett vilket personnummer eller ej som de som bryter mot allemansrätten har.

Om inte allemansrättens skyldigheter upprätthålls av staten riskerar dess fina rättigheter att ställas under debatt.

Jag kräver här ett svar från De som känner sig manade i riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar.
Staffan Danielsson

Här länk till andra blogginlägg.

måndag, maj 25, 2015

Väldigt mycket talar för Nato!

Som talesperson för Centerpartiet i försvarsfrågor under 8 år argumenterade jag, och partiet, starkt för att Sveriges militära samarbeten, inklusive Nato, måste analyseras på djupet.

Det var en framgång att förre moskvaambassadören Tomas Bertelman till slut fick i uppdrag att göra en rapport, som blev mycket bra.

Jag skriver nu mitt politiska testamente i den frågan på SvD Brännpunkt, väldigt mycket talar för Nato!

En invändning brukar vara att Natos §5 inte bara skyddar oss, den innebär skyldighet att ställa upp också. Jovisst, och det gör EUs dubbla solidaritetsparagrafer också! I båda fallen avgör Sverige hur och med vad man vill bidra, i Natofallet skulle vi därtill kunna inlägga veto mot en fredsinsats om vi motsätter oss den. 

tisdag, maj 05, 2015

Skräckpropaganda från COOP mot bra mat från Sveriges Bönder

Skräckpropaganda av Coop mot bra mat från Sveriges Bönder. Köp organiskt/ekologiskt från hela världen är budskapet. Det kommer att påskynda nedläggningen av svenskt jordbruk, befarar jag. Ska det vara så svårt att marknadsföra organiskt/ekologiskt utan att svärta ner 94 % av Sveriges bönder?

COOP ger uppenbarligen inte mycket för den vanliga svenska maten, som de säljer mångdubbelt mer av än av den organisk-ekologiska från hela världen, inklusive Sverige. COOP påstår att annan mat ger bekämpningsmedel i kroppen och att barn och vuxna rimligen därför inte bör köpa den. Trots att Sverige har stränga regler och att Livsmedelsverket övervakar dem noga. Lika väl som COOP uppenbarligen helst vill bojkotta vanlig svensk mat, och tala illa om den, så borde de som gillar all närodlad mat från Sverige gynna andra livsmedelskedjor än COOP. Upp till bevis, ICA och Hemköp och Willys och Citygross och Lidl och Netto, hylla all närodlad mat från Sverige så handlar vi hos er istället!

Jag har skrivit många blogginlägg kring denna viktiga fråga, att hylla och ha respekt för både det vanliga miljövänliga svenska jordbruket och det organiskt/ekologiska jordbruket i Sverige.

Här är ett.

Här är ett annat.

Här är ett tredje.

Här är ett fjärde.

Här är ett femte.

Här är ett sjätte.

 

lördag, maj 02, 2015

Mjölkkor ska ha det bra, ej beteskrav för frigående!

Svensk mjölkproduktion är mycket illa ute, produktionen sjunker och priserna är idag orimligt låga, många 100-tals bönder hotas av betalningsinställelse och konkurs/utförsäljning.

Den svenska djurskyddslagen är strängast i världen. Den kan behöva förenklas och ändra på några punkter, så att konkurrenskraften förbättras och importmjölk och -ost kan trängas tillbaka.

Astrid Lindgren-lagen från 1988 stadgar att alla mjölkkor ska ut på bete. Då stod korna huvuddelen av året uppbunda i trånga lagårdar. För dem var det naturligtvis en befrielse att få komma ut på bete under sommarhalvåret.
Djurskyddslagen kräver därför än idag att alla kor ska ut på bete minst sex timmar per dag under minst några månader.
För de cirka 30-40 procent av korna som fortfarande står uppbundna är denna regel självklar och riktig.
Men är den det för de allt flera kor som året om rör sig fritt i modern lösdrift med tillgång till foder, mjölkning och ligg- och rastplatser under hela året?
Enligt mig och alltfler mjölkbönder; nej! Om korna har det bra under 9-10 månader under året i sina lösdriftslagårdar, så torde de ha det även under de återstående 2-3 månaderna.
Djurskyddslagen ska se till att korna har det bra, men inte ålägga extra välfärd som därtill inte självklart är alls nödvändig.

Jag skriver idag på SVT Opinion om detta.  Och jag har skrivit om det många gånger förr.

 

tisdag, april 28, 2015

Är Corren en tidning för alla Linköpingsbor?

Två politiska partier i Östergötland har haft laddade och intressanta distriktsstämmor. På den moderata stämman blev det stor majoritet för att riva upp DÖ, trots motstånd från ledande moderater. Detta har med all rätt väl speglats i östgöta-media, och riksmedia, på nyhets- och ledarplats.

På centerstämman blev det också bred majoritet för att på några punkter skärpa regelverken för asyl, trots motstånd från ledande centerpartister. Detta har endast speglats i en välskriven nyhetsartikel i Folkbladet, men inte annars.

Corren ägnar därtill med all rätt moderatstämman en välskriven huvudledare, med berättigat beröm till Betty Malmberg och Finn Bengtsson, "östgötarna visar vägen". Det är bra.

Men är Corren verkligen en tidning för alla östgötar och Linköpingsbor? Eller bara främst för de som sympatiserar med Correns uppfattningar i olika frågor? Inte för de som "inte visar rätt väg?"

Staffan Danielsson
magsur ex-politiker

Tillagt 25 maj. Påståenden på distriktsstämman från partistyrelseledamöterna (då) Ek och Demirok att partistämmobeslutet 2013 om asyl på Sveriges ambassader endast handlade om att "pröva" frågan visade sig vara fel, Staffan hade rätt.
 

söndag, april 26, 2015

Debatt i NT efter Ög-C-stämmans asylregelbeslut

Östgötacenterns distriktsstämma beslutade med bred majoritet och enligt distriktsstyrelsens förslag att ställa sig bakom en motion om att anpassa några asylregler i EU-riktning. Varken Corren eller NT har uppmärksammat detta (heder åt Folkbladet). Däremot gav NT utrymme åt Linda Snecker (V) som i yviga slängar kritiserade beslutet i en debattartikel. Distriktsordförande Karin Jonsson fick utrymme för en replik i NT den 25 april (se nedan), som dock till skillnad från Sneckers artikel inte har lagts ut på nätet.
Det är trist att inte NT har skrivit om centerstämman, och likaså att man endast givit plats på sin nätupplaga för den kritiska artikeln men inte för repliken. En tidning ska vara objektiv och likabehandla i sin nyhetsvärdering. Jag utgår ifrån att NT åtminstone rättar till detta genom att lägga ut Karins Jonssons replik på sin nätsida.

(Tillagt 25 maj: Påståenden på distriktsstämman från partistyrelseledamöterna Ek och Demirok att partistämman 2013 endast beslutade att pröva asyl på Sveriges ambassader visade sig vara fel, Staffan hade rätt.)
Riksdagsledamoten Linda Snecker (V) angriper Centerpartiet i Östergötland för att vi på vår distriktsstämma beslutade att verka för att Sverige inte ensamt kan bevilja flyktingar asyl på våra ambassader.
Centerpartiet står bakom en generös svensk migrations- och asylpolitik. Det är dock ett faktum att Sverige med 2 % av EUs befolkning årligen ger asyl till över 20 % av alla som får asyl i EU. Mellan 35-40 % av alla ensamkommande barn under 18 år som flyr till EU beviljas asyl i Sverige. Sverige är det land i Europa som per capita tar emot flest flyktingar. Utmaningarna har därmed blivit allt större vad gäller bostäder, integration och att skapa arbeten.


Av den anledningen är det inte konstigt att ett politiskt parti inte enbart diskuterar lösningar utan också ifrågasätter om nuvarande regler för asyl i Sverige är de rätta. Det kan behövas förändringar för att få en jämnare spridning av ansvaret inom Europa. Samma diskussion pågår för närvarande även i Sverige, är det rimligt att vissa kommuner fråntar sig ansvaret för att ta emot flyktingar medan andra då får ta ett allt för stort ansvar?


Centerpartiet tar migrationspolitiken på allvar, det är människor det handlar om. De som får asyl i Sverige ska också kunna skapa sig en framtid här. Därför har vi lagt fram 22 utmärkta förslag till förbättringar vad gäller integration i våra kommuner. Partistyrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med fler konkreta förslag inom migrationsområdet, detta ska presenteras på partistämman i Falun senare i år.


Vid Centerpartiets partistämma 2013 beslutades det att Sverige skulle gå i täten vad gäller att människor skulle kunna söka asyl på svenska ambassader. Bakgrunden är bl a de stora tragedier som vi nu kan se vid Medelhavet där människor flyr i sjöodugliga båtar för att kunna söka asyl i Europa. Det är bl a detta som behandlades på Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland. Vi ser det humana i frågan men inser samtidigt att Sverige som ensamt land inte skulle kunna öppna upp för att söka asyl på våra ambassader.  Stämman ansåg att sådana ev åtgärder måste beslutas gemensamt internationellt, något annat vore orimligt.


På östgötacenterns distriktstämma beslutades det också att permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU länder. Vi beslutade också att Sverige bör se över sina regler för anhöriginvandring och i vilken omfattning den efterföljs samt hur metod för åldersbestämning kan göras bättre. Ska vi få en acceptans för vårt generösa flyktingmottagande är vi övertygade om att uppsatta regler också måste följas.


Jag kan lugna Linda Snecker med att en debatt inom Centerpartiet om migration och integration inte innehåller någon främlingsfientlighet. Som ordförande för Centerpartiet i Östergötland känner jag ingen som helst oro över att diskutera dessa frågor då vi har en gemensam värdegrund och en human människosyn. Några medlemmar delade inte stämmans beslut fullt ut vilket är naturligt och ska självklart respekteras i ett demokratiskt parti. En öppen debatt i en svår fråga förtjänar  respekt och inte klassiska påhopp som Linda Snecker ägnar sig åt.  Speciellt som hon själv inte har några egna förslag eller lösningar på en fråga som knappast kan ha undgått någon.


Karin Jonsson
Distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland

Välkomna att diskutera på socialliberal grund på FB!


Riktlinjer för Politisk Centerdebatt (PolCD) – plattform och diskussionsunderlag. Välkomna!

Jag startade detta debattforum för 18 månader sedan, för att utnyttja internets enorma möjligheter till att förena människor som vill utveckla Sverige på socialliberal grund, och med Centerpartiet särskilt i fokus. Länk här.

Antalet som vill göra det här i PolCD ökar stadigt och det är stor bredd i debatterna och många mycket givande trådar inte minst den senaste tiden. En riktig skola i heta aktuella debattfrågor som speglas utifrån olika infallsvinklingar och med intressanta länkar. Mycket användbart på t ex utbildningar och för personlig utveckling och för att komma fram till var man själv står.

Jag är mycket glad över att vi nu är 4 - Staffan Danielsson, Edward Nordén, Annelie Sjöberg och Inge Svensson - som tillsammans modererar debatten här utifrån grundpelarna att vi diskuterar i sak och respekterar varandra, med en socialliberal utgångspunkt och att forumet är öppet för alla som vill lyssna och tillföra, även de på socialliberal grund som är med i andra partier, även intresserade journalister och kulturpersoner osv.

Visserligen är Centerpartiet lite extra i fokus men genom det breda anslaget är förhoppningen att även socialliberaler utan partihemvist, eller från andra partier, också kan finna det intressant att lyssna och kanske bidra till debatten. Min övertygelse är att det är en förmån för oss som är centerpartister i detta forum att även andra engagerade och intresserade medborgare finner det givande att ge spänst och bredd åt debatten, vars resultat vi kan använda i vårt politiska arbete men naturligtvis även av andra deltagare i sina verkligheter i andra partier eller av oss alla i olika sammanhang därutöver.

Centerpartiet strävar efter att vara det mest öppna partiet i svensk politik vilket vi nog faktiskt också är, t ex genom att varje medlem har rätt att vara med vid gruppmöten i kommunerna, genom rätt att motionera direkt till vår partistämma samt även att närvara och yttra sig på den. Det här forumet, startat av en aktiv centerpartist, då riksdagsledamot, är ett steg i samma anda. Det är inget forum styrt av Centerpartiet (ett sådant borde öppnas för medlemmar på partiets medlemssida Centralen, tycker jag).

Centerpartiets högsta ledning borde bejaka och vara glada för att det här, och andra, debattforum med centerkoppling finns och utvecklas med högt i tak och spänstig debatt, helt i linje med ambitionen om det mest öppna partiet! Det ligger väl i linje med liberalismens grund och anda, enligt min mening. (Att nätforum ofrånkomligen innebär övertramp och vildare svängar ibland ska moderatorerna göra allt för att begränsa).

Jag hoppas att forumets breddning med nya moderatorer ska leda till att fler förtroendevalda inom Centerpartiet ska beblanda sig med oss som frejdigt och öppet diskuterar här på PolCD. Om många centerpartister och andra samlas på ett ställe och livligt diskuterar politik borde inte då förtroendevalda gärna vara med ibland istället för att dra sig därifrån?

Men som sagt, PolCD vill vara ett forum för alla som brinner för ett allt bättre samhälle i Sverige och världen och där en viktig grundplattform är den socialliberala baserad på demokrati, humanism och mänskliga rättigheter. Välkomna att pröva PolCD, var och en avgör om man vill titta in någon gång eller ibland eller mer frekvent!

fredag, april 24, 2015

Tillkännagivande om Politisk Centerdebatt på Facebook

Bakgrund: Jag startade ett debattforum på Facebook - Politisk Centerdebatt (PolCD) - hösten 2013, öppet för alla på socialliberal grund. Det har utvecklats till kanske det mest aktiva och breda forumet i sociala medier med koppling till politik och parti. Centerpartiet vill bli det mest öppna partiet i svensk politik och den livliga debatten i PolCD är ett inslag i detta, låt vara att alla i Centerpartiet inte ännu delar den uppfattningen.  Forumet breddas nu genom att 3 nya moderatorer tillkommer, se nedan:

TILLKÄNNAGIVANDE, OBS!
Efter 18 månader med en moderator har Politisk Centerdebatt - debattforum på Facebook startat av Staffan Danielsson och öppet för alla på socialliberal grund - vuxit och alltfler har anslutit sig med allt mer livliga och intressanta debatter i linje med Centerpartiets strävan att vara det mest öppna partiet. Tyvärr är ledande centerpartister försiktiga med att delta i diskussionen efter avrådan från vice partiordföranden flera gånger, med hänvisning till min person, till en alltför "rå" debatt och att jag diskuterar för mycket migration.

Det är tungt för mig, som bara vill Centerpartiet väl, och som lagt mycket tid på Politisk Centerdebatt, att ett debattforum i sociala medier med nära 1.900 medlemmar och med ovanlig bredd och intensitet motarbetas av personer i Centerpartiets högsta ledning.

Bl a därför, för att möjliggöra en än bredare debatt där också fler ledande förtroendevalda deltar, backar jag lite tillbaka och vi blir nu 4 stycken som tillsammans ska moderera forumet, kanske också något strängare än vad jag har gjort.

De 3 moderatorer som tillkommer är alla aktiva debattörer på forumet, står bakom forumets programförklaring och har stora kvaliteter för att bli bra moderatorer. De är Inge Svensson, Linköping, Annelie Sjöberg, Söderköping, och Edward Norden, Svalöv. Jag välkomnar dem varmt, och här presenterar de sig lite närmare:

Annelie Sjöberg, gymnasielärare och ganska nybliven centerpartist på socialliberal grund, ideolog men ändå pragmatiker Mina hjärtefrågor som centerpartist är småföretagande, att hela landet ska leva och individens rättigheter gentemot kollektivet. I vissa frågor är jag kanske aningen värdekonservativ. Ett visst mått av fasta normer och värderingar tror jag samhället mår bra av. Intresserad av skolfrågor och hoppas att dessa i framtiden kan få en mer framskjuten plats i Centerpartiets politik. Uppskattar diskussioner där det är högt i tak och tror på levande debatt.

Edward Nordén, jordbrukande småbarnspappa och aktiv centerpartist från Skåne med stort samhälls- och diskussionsintresse och aktiv i dialogen på sociala medier. Diskuterar gärna med oliktänkande, det ger bredd och fördjupning. Jag har specialintressen och hyggliga kunskaper inom jordbruk, migration och jihadism. Gillar högt i tak och respekt för varandra med spänst i dialogen.

Inge Svensson, i grund och botten systemvetare med ett stort datorintresse. Har jobbat ett flertal år inom gymnasieskolan. Är i många frågor vänsterlibertarian och har en pragmatisk och diplomatisk syn på det mesta. Är aktiv centerpartist. Individens rättighet och frihet ligger högt upp på min agenda. Är intresserad av juridiska frågor. Även miljöfrågorna hamnar i topp. Uppskattar debatt och jag försöker att bemöta politiska motståndare som människor och visa dem respekt.