torsdag, maj 28, 2015

Centerpartiet - Ta intiativ till en parlamentarisk Migrationsberedning!
Lena Ek har varit en av mina politiska föredömen, kunnig, engagerad, drivande, resultatinriktad. Vi har alltid samarbetat bra och respekterat varandra, låt vara skiljaktligheter senare år i ett sakområde, migrationen. Men så kan det vara i politiken och i ett demokratiskt och liberalt parti. Man argumenterar olika i sakfrågor men respekterar varandra ändå.

Lena går till väldigt viktiga nya utmaningar som ordförande i skogskooperationens flaggskepp Södra Skogsägarna, en uppgift hon är som klippt och skuren till. Jag delar hennes uppfattning att en så tung ordförandepost svårligen går att kombinera med ett heltidsengagemang i Sveriges riksdag.

Centerpartiets Vice Ordförande Anders W Jonsson säger vänliga ord om mig i ATL, och det tackar jag för. Lite förvånande att han inte verkar ha koll på vem som fick näst mest kryss i Östergötland, därför klipper jag in resultatet här;

C Personröster Centerpartiet 4507 25,84%
C Lena Ek 1560 8,94%
C Staffan Danielsson 1212 6,95%
C Muharrem Demirok 338 1,94%
C Karin Jonsson 331 1,90%

 

I juli 2014 gjorde jag ett blogginlägg "VarudeklarationStaffan Danielsson, för kryssbenägna".

Det gäller även nu från den 1 augusti när jag efterträder Lena Ek i riksdagen. En levande landsbygd och livskraftiga lantbruk är en hjärtefråga för mig , liksom en hel del annat.

 Några har sagt till mig att nu i riksdagen så lägger du ner att driva migrations- och asylfrågorna, eftersom alla riksdagsledamöter i riksdagen ska tycka som partistämmobesluten rakt av eller i varje fall håller tyst om man tycker lite annorlunda...

 Jag har en vidare inställning till demokrati och liberalism. Visst känner jag en stark lojalitet till Centerpartiets riksdagsgrupp och att den bör hålla ihop i voteringarna. Framförallt i opposition bör det ändå kunna hända att gruppen inte alltid röstar 100-procentigt lika. Och i enskilda sakfrågor är det faktiskt ett demokratiskt hälsotecken att det kan föras en levande diskussion när man inte är helt ense.

 Jag är övertygad centerpartist, tycker att partiet kom rätt i idéprogrammet till slut och nu ligger rätt i nästan alla frågor med en lysande partiledare som gjort ett fantastiskt år och åtnjuter allt större respekt i breda folklager! På ett sakområde, migrationen, tycker jag att Centerpartiet ligger alldeles för nära det på detta område rätt extremt liberala Miljöpartiet (relativt alla övriga EU-länder). Jag anser att Centerpartiet borde utöver sina goda 22 punkter för bättre integration också inse att Sverige ligger lite för långt före övriga EU-länder i sina asylregelverk och därför anpassa några av dem i EU-riktning. Min motion om detta till distriktsstämman i Mjölby den 11 april 2015 stöddes av 2/3 av stämman. Borde min och östgötadistriktets röst i denna fråga tystna som om Centerpartiet var ett parti med en röd partipiska vinande där alla tycker som partistämmobesluten och inte vill ändra något av dem? Nej, öppnare än så bör ett liberalt parti vara och jag menar att det är en enorm styrka att olika röster kan höras som bryter åsikter i aktuella sakfrågor.

 Jag känner en stark oro för att den starkt ökande asylinvandringen lan leda till sådana utmaningar att Sverige riskerar att gå in i väggen och fortsatt klara integration, boende och få i arbete lika dåligt som idag med växande utanförskap och arbetslöshet. Jag tycker faktiskt inte att det är realistiskt att lilla Sverige med 2 % av EUs befolkning, med de växande flyktingströmmarna, uthålligt kan klara att ta emot över var femte asylsökande till EU och nästan varannan ensamkommande under uppgivna 18 år.

 Centerpartiet har alltid haft visioner och mål att sträva mot, men vi har också alltid varit ett verklighetsnära parti som tar stort ekonomiskt  ansvar för Sverige och inte lovar mer än vi kan uppfylla.

 Just nu lovar, menar jag, 7 partier mer än vad Sverige uthålligt kan klara av i asylpolitiken. Detta riskerar att sluta illa om statsbudgeten försvagas, bostäderna inte räcker till, integrationen fungerar dåligt och alldeles för få kommer i arbete. Varken Sverige eller de asylsökande gagnas av om Sverige går in i väggen, om opinionen svänger och politiken plötsligt skulle bli extremt restriktiv.

 Alla vet  vilket  värde som Centerpartiet och dess partiledare sätter på visionen om friare rörlighet och allt öppnare gränser. Men vår verklighetsförankring ("köksbordsdemokrati") och ekonomiska realism att rätta mun efter matsäcken är också väl kända signum för oss.

 Utifrån den grundinställningen föreslår jag att Centerpartiet och vår starka partiledare Annie Lööf skyndsamt tar initiativ till att en Migrationsberedning snarast tillsätts, med försvarsberedningen som förebild. Den ska med hjälp av ledande expertis analysera dagens situation, de problem och utmaningar som finns och de framtidscenarier som kan tänkas inträffa. Relevant och saklig statistik ska presenteras vad gäller nyckeltal, samhällsintäkter och -kostnader osv. 

Beredningen ska i så bred samsyn som möjligt ta fram radikala och djärva grepp för bättre bostadsbyggande, integration och för att få många fler i arbete, i första hand genom en bättre fungerande arbetsmarknad och ett näringsliv där små- och stora företag expanderar men även genom infrastruktursatsningar och genom "enklare samhällsnyttiga beredskapsjobb" av olika slag. Migrationsberedningen ska också analysera hur långt före övriga EU-länder som Sverige kan ligga i sina asylregelverk och föreslå eventuella förändringar. Volymtak behöver inte diskuteras, däremot är det rimligt att överväga mål för hur stor andel av alla asylsökande till EU som Sverige uthålligt kan klara av att ta emot och integrera och som sannolikt bör ligga väsentligt lägre än dagens extremt höga 20 respektive 50 %.

Ett sådant kraftfullt Centerinitiativ skulle visa på stort statsmannaskap. Jag är övertygad om att det svenska folket, och de allra flesta partier, skulle välkomna det!

 
 

onsdag, maj 27, 2015

Värna allemansrätten, och dess skyldigheter!

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2015-05-27

DEBATT – Allemansrätten inkluderar inte "vildcamping"

Sveriges regler för att kunna beivra "vildcampingar" från till exempel asfaltläggare och bärplockare på ängar, tomter och längs skogsvägar måste skärpas och bli mycket effektivare.
Staffan Danielsson (C) kräver ett svar från riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar. Foto: Riksdagen
Ska allemansrätten fortsatt kunna värnas som en unik rättighet i Europa måste också dess skyldigheter upprätthållas, exempelvis att camping på annans mark får ske någon natt utan nedskräpning, inte längre.
 
Det är uppenbart orimligt att den markägare som upptäcker att flera tiotals människor har ockuperat hens mark och skräpar ner, inte omedelbart kan vända sig till polisen och begära avhysning. Nej, hen måste själv försöka få fram vildcamparnas personnummer och sedan vända sig till kronofogden som gör en utredning för 600 kr per person, först därefter har polisen rätt att verkställa avhysning.

Detta kan ta veckor eller mer, och ibland kanske vildcamparna vägrar att lämna sina personnummer. Det är också orimligt att en markägare ska åläggas ansvaret "att göra polisarbete" genom att utreda vilka det är som gör intrång på marken.

Det är skandal, tycker jag, att alliansen under sin tid vid makten inte ändrade lagen så att en drabbad markägare omedelbart kan gå till polisen och begära avhysning oavsett vilket personnummer eller ej som de som bryter mot allemansrätten har.

Om inte allemansrättens skyldigheter upprätthålls av staten riskerar dess fina rättigheter att ställas under debatt.

Jag kräver här ett svar från De som känner sig manade i riksdag och regering om vilka krav man konkret driver för att skärpa lagarna kring vildcampingar.
Staffan Danielsson

måndag, maj 25, 2015

Väldigt mycket talar för Nato!

Som talesperson för Centerpartiet i försvarsfrågor under 8 år argumenterade jag, och partiet, starkt för att Sveriges militära samarbeten, inklusive Nato, måste analyseras på djupet.

Det var en framgång att förre moskvaambassadören Tomas Bertelman till slut fick i uppdrag att göra en rapport, som blev mycket bra.

Jag skriver nu mitt politiska testamente i den frågan på SvD Brännpunkt, väldigt mycket talar för Nato!

En invändning brukar vara att Natos §5 inte bara skyddar oss, den innebär skyldighet att ställa upp också. Jovisst, och det gör EUs dubbla solidaritetsparagrafer också! I båda fallen avgör Sverige hur och med vad man vill bidra, i Natofallet skulle vi därtill kunna inlägga veto mot en fredsinsats om vi motsätter oss den. 

tisdag, maj 05, 2015

Skräckpropaganda från COOP mot bra mat från Sveriges Bönder

Skräckpropaganda av Coop mot bra mat från Sveriges Bönder. Köp organiskt/ekologiskt från hela världen är budskapet. Det kommer att påskynda nedläggningen av svenskt jordbruk, befarar jag. Ska det vara så svårt att marknadsföra organiskt/ekologiskt utan att svärta ner 94 % av Sveriges bönder?

COOP ger uppenbarligen inte mycket för den vanliga svenska maten, som de säljer mångdubbelt mer av än av den organisk-ekologiska från hela världen, inklusive Sverige. COOP påstår att annan mat ger bekämpningsmedel i kroppen och att barn och vuxna rimligen därför inte bör köpa den. Trots att Sverige har stränga regler och att Livsmedelsverket övervakar dem noga. Lika väl som COOP uppenbarligen helst vill bojkotta vanlig svensk mat, och tala illa om den, så borde de som gillar all närodlad mat från Sverige gynna andra livsmedelskedjor än COOP. Upp till bevis, ICA och Hemköp och Willys och Citygross och Lidl och Netto, hylla all närodlad mat från Sverige så handlar vi hos er istället!

Jag har skrivit många blogginlägg kring denna viktiga fråga, att hylla och ha respekt för både det vanliga miljövänliga svenska jordbruket och det organiskt/ekologiska jordbruket i Sverige.

Här är ett.

Här är ett annat.

Här är ett tredje.

Här är ett fjärde.

Här är ett femte.

Här är ett sjätte.

 

lördag, maj 02, 2015

Mjölkkor ska ha det bra, ej beteskrav för frigående!

Svensk mjölkproduktion är mycket illa ute, produktionen sjunker och priserna är idag orimligt låga, många 100-tals bönder hotas av betalningsinställelse och konkurs/utförsäljning.

Den svenska djurskyddslagen är strängast i världen. Den kan behöva förenklas och ändra på några punkter, så att konkurrenskraften förbättras och importmjölk och -ost kan trängas tillbaka.

Astrid Lindgren-lagen från 1988 stadgar att alla mjölkkor ska ut på bete. Då stod korna huvuddelen av året uppbunda i trånga lagårdar. För dem var det naturligtvis en befrielse att få komma ut på bete under sommarhalvåret.
Djurskyddslagen kräver därför än idag att alla kor ska ut på bete minst sex timmar per dag under minst några månader.
För de cirka 30-40 procent av korna som fortfarande står uppbundna är denna regel självklar och riktig.
Men är den det för de allt flera kor som året om rör sig fritt i modern lösdrift med tillgång till foder, mjölkning och ligg- och rastplatser under hela året?
Enligt mig och alltfler mjölkbönder; nej! Om korna har det bra under 9-10 månader under året i sina lösdriftslagårdar, så torde de ha det även under de återstående 2-3 månaderna.
Djurskyddslagen ska se till att korna har det bra, men inte ålägga extra välfärd som därtill inte självklart är alls nödvändig.

Jag skriver idag på SVT Opinion om detta.  Och jag har skrivit om det många gånger förr.

 

tisdag, april 28, 2015

Är Corren en tidning för alla Linköpingsbor?

Två politiska partier i Östergötland har haft laddade och intressanta distriktsstämmor. På den moderata stämman blev det stor majoritet för att riva upp DÖ, trots motstånd från ledande moderater. Detta har med all rätt väl speglats i östgöta-media, och riksmedia, på nyhets- och ledarplats.

På centerstämman blev det också bred majoritet för att på några punkter skärpa regelverken för asyl, trots motstånd från ledande centerpartister. Detta har endast speglats i en välskriven nyhetsartikel i Folkbladet, men inte annars.

Corren ägnar därtill med all rätt moderatstämman en välskriven huvudledare, med berättigat beröm till Betty Malmberg och Finn Bengtsson, "östgötarna visar vägen". Det är bra.

Men är Corren verkligen en tidning för alla östgötar och Linköpingsbor? Eller bara främst för de som sympatiserar med Correns uppfattningar i olika frågor? Inte för de som "inte visar rätt väg?"

Staffan Danielsson
magsur ex-politiker

Tillagt 25 maj. Påståenden på distriktsstämman från partistyrelseledamöterna (då) Ek och Demirok att partistämmobeslutet 2013 om asyl på Sveriges ambassader endast handlade om att "pröva" frågan visade sig vara fel, Staffan hade rätt.
 

söndag, april 26, 2015

Debatt i NT efter Ög-C-stämmans asylregelbeslut

Östgötacenterns distriktsstämma beslutade med bred majoritet och enligt distriktsstyrelsens förslag att ställa sig bakom en motion om att anpassa några asylregler i EU-riktning. Varken Corren eller NT har uppmärksammat detta (heder åt Folkbladet). Däremot gav NT utrymme åt Linda Snecker (V) som i yviga slängar kritiserade beslutet i en debattartikel. Distriktsordförande Karin Jonsson fick utrymme för en replik i NT den 25 april (se nedan), som dock till skillnad från Sneckers artikel inte har lagts ut på nätet.
Det är trist att inte NT har skrivit om centerstämman, och likaså att man endast givit plats på sin nätupplaga för den kritiska artikeln men inte för repliken. En tidning ska vara objektiv och likabehandla i sin nyhetsvärdering. Jag utgår ifrån att NT åtminstone rättar till detta genom att lägga ut Karins Jonssons replik på sin nätsida.

(Tillagt 25 maj: Påståenden på distriktsstämman från partistyrelseledamöterna Ek och Demirok att partistämman 2013 endast beslutade att pröva asyl på Sveriges ambassader visade sig vara fel, Staffan hade rätt.)
Riksdagsledamoten Linda Snecker (V) angriper Centerpartiet i Östergötland för att vi på vår distriktsstämma beslutade att verka för att Sverige inte ensamt kan bevilja flyktingar asyl på våra ambassader.
Centerpartiet står bakom en generös svensk migrations- och asylpolitik. Det är dock ett faktum att Sverige med 2 % av EUs befolkning årligen ger asyl till över 20 % av alla som får asyl i EU. Mellan 35-40 % av alla ensamkommande barn under 18 år som flyr till EU beviljas asyl i Sverige. Sverige är det land i Europa som per capita tar emot flest flyktingar. Utmaningarna har därmed blivit allt större vad gäller bostäder, integration och att skapa arbeten.


Av den anledningen är det inte konstigt att ett politiskt parti inte enbart diskuterar lösningar utan också ifrågasätter om nuvarande regler för asyl i Sverige är de rätta. Det kan behövas förändringar för att få en jämnare spridning av ansvaret inom Europa. Samma diskussion pågår för närvarande även i Sverige, är det rimligt att vissa kommuner fråntar sig ansvaret för att ta emot flyktingar medan andra då får ta ett allt för stort ansvar?


Centerpartiet tar migrationspolitiken på allvar, det är människor det handlar om. De som får asyl i Sverige ska också kunna skapa sig en framtid här. Därför har vi lagt fram 22 utmärkta förslag till förbättringar vad gäller integration i våra kommuner. Partistyrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp som ska komma med fler konkreta förslag inom migrationsområdet, detta ska presenteras på partistämman i Falun senare i år.


Vid Centerpartiets partistämma 2013 beslutades det att Sverige skulle gå i täten vad gäller att människor skulle kunna söka asyl på svenska ambassader. Bakgrunden är bl a de stora tragedier som vi nu kan se vid Medelhavet där människor flyr i sjöodugliga båtar för att kunna söka asyl i Europa. Det är bl a detta som behandlades på Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland. Vi ser det humana i frågan men inser samtidigt att Sverige som ensamt land inte skulle kunna öppna upp för att söka asyl på våra ambassader.  Stämman ansåg att sådana ev åtgärder måste beslutas gemensamt internationellt, något annat vore orimligt.


På östgötacenterns distriktstämma beslutades det också att permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU länder. Vi beslutade också att Sverige bör se över sina regler för anhöriginvandring och i vilken omfattning den efterföljs samt hur metod för åldersbestämning kan göras bättre. Ska vi få en acceptans för vårt generösa flyktingmottagande är vi övertygade om att uppsatta regler också måste följas.


Jag kan lugna Linda Snecker med att en debatt inom Centerpartiet om migration och integration inte innehåller någon främlingsfientlighet. Som ordförande för Centerpartiet i Östergötland känner jag ingen som helst oro över att diskutera dessa frågor då vi har en gemensam värdegrund och en human människosyn. Några medlemmar delade inte stämmans beslut fullt ut vilket är naturligt och ska självklart respekteras i ett demokratiskt parti. En öppen debatt i en svår fråga förtjänar  respekt och inte klassiska påhopp som Linda Snecker ägnar sig åt.  Speciellt som hon själv inte har några egna förslag eller lösningar på en fråga som knappast kan ha undgått någon.


Karin Jonsson
Distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland

Välkomna att diskutera på socialliberal grund på FB!


Riktlinjer för Politisk Centerdebatt (PolCD) – plattform och diskussionsunderlag. Välkomna!

Jag startade detta debattforum för 18 månader sedan, för att utnyttja internets enorma möjligheter till att förena människor som vill utveckla Sverige på socialliberal grund, och med Centerpartiet särskilt i fokus. Länk här.

Antalet som vill göra det här i PolCD ökar stadigt och det är stor bredd i debatterna och många mycket givande trådar inte minst den senaste tiden. En riktig skola i heta aktuella debattfrågor som speglas utifrån olika infallsvinklingar och med intressanta länkar. Mycket användbart på t ex utbildningar och för personlig utveckling och för att komma fram till var man själv står.

Jag är mycket glad över att vi nu är 4 - Staffan Danielsson, Edward Nordén, Annelie Sjöberg och Inge Svensson - som tillsammans modererar debatten här utifrån grundpelarna att vi diskuterar i sak och respekterar varandra, med en socialliberal utgångspunkt och att forumet är öppet för alla som vill lyssna och tillföra, även de på socialliberal grund som är med i andra partier, även intresserade journalister och kulturpersoner osv.

Visserligen är Centerpartiet lite extra i fokus men genom det breda anslaget är förhoppningen att även socialliberaler utan partihemvist, eller från andra partier, också kan finna det intressant att lyssna och kanske bidra till debatten. Min övertygelse är att det är en förmån för oss som är centerpartister i detta forum att även andra engagerade och intresserade medborgare finner det givande att ge spänst och bredd åt debatten, vars resultat vi kan använda i vårt politiska arbete men naturligtvis även av andra deltagare i sina verkligheter i andra partier eller av oss alla i olika sammanhang därutöver.

Centerpartiet strävar efter att vara det mest öppna partiet i svensk politik vilket vi nog faktiskt också är, t ex genom att varje medlem har rätt att vara med vid gruppmöten i kommunerna, genom rätt att motionera direkt till vår partistämma samt även att närvara och yttra sig på den. Det här forumet, startat av en aktiv centerpartist, då riksdagsledamot, är ett steg i samma anda. Det är inget forum styrt av Centerpartiet (ett sådant borde öppnas för medlemmar på partiets medlemssida Centralen, tycker jag).

Centerpartiets högsta ledning borde bejaka och vara glada för att det här, och andra, debattforum med centerkoppling finns och utvecklas med högt i tak och spänstig debatt, helt i linje med ambitionen om det mest öppna partiet! Det ligger väl i linje med liberalismens grund och anda, enligt min mening. (Att nätforum ofrånkomligen innebär övertramp och vildare svängar ibland ska moderatorerna göra allt för att begränsa).

Jag hoppas att forumets breddning med nya moderatorer ska leda till att fler förtroendevalda inom Centerpartiet ska beblanda sig med oss som frejdigt och öppet diskuterar här på PolCD. Om många centerpartister och andra samlas på ett ställe och livligt diskuterar politik borde inte då förtroendevalda gärna vara med ibland istället för att dra sig därifrån?

Men som sagt, PolCD vill vara ett forum för alla som brinner för ett allt bättre samhälle i Sverige och världen och där en viktig grundplattform är den socialliberala baserad på demokrati, humanism och mänskliga rättigheter. Välkomna att pröva PolCD, var och en avgör om man vill titta in någon gång eller ibland eller mer frekvent!

fredag, april 24, 2015

Tillkännagivande om Politisk Centerdebatt på Facebook

Bakgrund: Jag startade ett debattforum på Facebook - Politisk Centerdebatt (PolCD) - hösten 2013, öppet för alla på socialliberal grund. Det har utvecklats till kanske det mest aktiva och breda forumet i sociala medier med koppling till politik och parti. Centerpartiet vill bli det mest öppna partiet i svensk politik och den livliga debatten i PolCD är ett inslag i detta, låt vara att alla i Centerpartiet inte ännu delar den uppfattningen.  Forumet breddas nu genom att 3 nya moderatorer tillkommer, se nedan:

TILLKÄNNAGIVANDE, OBS!
Efter 18 månader med en moderator har Politisk Centerdebatt - debattforum på Facebook startat av Staffan Danielsson och öppet för alla på socialliberal grund - vuxit och alltfler har anslutit sig med allt mer livliga och intressanta debatter i linje med Centerpartiets strävan att vara det mest öppna partiet. Tyvärr är ledande centerpartister försiktiga med att delta i diskussionen efter avrådan från vice partiordföranden flera gånger, med hänvisning till min person, till en alltför "rå" debatt och att jag diskuterar för mycket migration.

Det är tungt för mig, som bara vill Centerpartiet väl, och som lagt mycket tid på Politisk Centerdebatt, att ett debattforum i sociala medier med nära 1.900 medlemmar och med ovanlig bredd och intensitet motarbetas av personer i Centerpartiets högsta ledning.

Bl a därför, för att möjliggöra en än bredare debatt där också fler ledande förtroendevalda deltar, backar jag lite tillbaka och vi blir nu 4 stycken som tillsammans ska moderera forumet, kanske också något strängare än vad jag har gjort.

De 3 moderatorer som tillkommer är alla aktiva debattörer på forumet, står bakom forumets programförklaring och har stora kvaliteter för att bli bra moderatorer. De är Inge Svensson, Linköping, Annelie Sjöberg, Söderköping, och Edward Norden, Svalöv. Jag välkomnar dem varmt, och här presenterar de sig lite närmare:

Annelie Sjöberg, gymnasielärare och ganska nybliven centerpartist på socialliberal grund, ideolog men ändå pragmatiker Mina hjärtefrågor som centerpartist är småföretagande, att hela landet ska leva och individens rättigheter gentemot kollektivet. I vissa frågor är jag kanske aningen värdekonservativ. Ett visst mått av fasta normer och värderingar tror jag samhället mår bra av. Intresserad av skolfrågor och hoppas att dessa i framtiden kan få en mer framskjuten plats i Centerpartiets politik. Uppskattar diskussioner där det är högt i tak och tror på levande debatt.

Edward Nordén, jordbrukande småbarnspappa och aktiv centerpartist från Skåne med stort samhälls- och diskussionsintresse och aktiv i dialogen på sociala medier. Diskuterar gärna med oliktänkande, det ger bredd och fördjupning. Jag har specialintressen och hyggliga kunskaper inom jordbruk, migration och jihadism. Gillar högt i tak och respekt för varandra med spänst i dialogen.

Inge Svensson, i grund och botten systemvetare med ett stort datorintresse. Har jobbat ett flertal år inom gymnasieskolan. Är i många frågor vänsterlibertarian och har en pragmatisk och diplomatisk syn på det mesta. Är aktiv centerpartist. Individens rättighet och frihet ligger högt upp på min agenda. Är intresserad av juridiska frågor. Även miljöfrågorna hamnar i topp. Uppskattar debatt och jag försöker att bemöta politiska motståndare som människor och visa dem respekt.

torsdag, april 23, 2015

Corren och jag oense - vilken nyhet!

Jag har bloggat här om Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland som med bred majoritet ställde sig bakom min motion om något restriktivare asylregler i EU-riktning, trots kraftfull argumentation emot från främst Muharrem Demirok och Lena Ek på delvis felaktiga fakta.

Jag har också upprörts över att min helt dominerande lokaltidning Corren inte anser att stämman har något som helst nyhetsvärde, inte en rad har skrivits.

Corren driver på ledarplats en ständig kampanj för att Sverige ska öppna sina gränser och bli än mer generös i sin migrationspolitik och har regelbundet publicerat artiklar med detta budskap sedan rätt länge. Man har starkt kritiserat mig  vid olika tillfällen, och jag har fått in någon replik några gånger. Man har, vill jag absolut minnas, rätt nyligen uppmanat politiker att ge sin syn på hur Sverige bör agera kring dessa frågor, vilket är mycket naturligt.

Jag skickade därför igår in en debattartikel enligt nedan, som idag omgående har refuserats med beskeden att jag upprepar mig från i höstas (som om inte ledarsidan gör det) samt att distriktsstämmans votering enligt Corren inte har något nyhetsvärde.

Jag måste ju acceptera fakta, Corren tycker så här. Jag beklagar det men kan inget göra åt det mer än att redovisa min kritik här på min blogg och i några sociala medier:


 Min refuserade debattartikel:
Corren bedriver på ledar- och krönikeplats sedan flera år en kampanj för att Sverige borde öppna sina gränser, för fri rörlighet och för att Sverige och EU ska ge asyl åt de av världens flyktingar (55 miljoner) som vill komma hit.
Det räcker inte med att Sverige tillsammans med Tyskland ger asyl till ca 50 % av de som flyr till EU vilket för Sveriges del beräknas bli uppåt 100.000 per år de närmaste åren, plus anhöriga kanske 50.000 till eller mer. Nej, om Correns ledarlinje skulle bli svensk politik skulle asylinvandringen till Sverige fler- eller mångdubblas.

Jag står också bakom visionen om en värld i fred och med fri rörlighet, men med dagens enorma klyftor är det en omöjlighet att genomföra utan att Sveriges välfärdssystem skulle tvingas växlas ner på en mycket lägre nivå. Vi har redan stora utmaningar genom en stor bostadsbrist och skenande kostnader för mottagande, integration och få i arbete.

Corren efterfrågar reaktioner från politiker på sina starka ambitioner.
Mitt svar är att Sverige ska fortsätta att vara världsledande i utvecklingsbistånd, i humanitärt bistånd till FN och att ligga i EU-täten vad gäller generösa asylregler. Vi ska ha generösa migrationsregler både för arbetskraftsinvandring och att bevilja asyl.

Men! Sverige kan inte ligga alltför långt före övriga EU-länder i sina t ex asylregler, om resultatet som nu blir att Sverige med 2 % av EUs befolkning ger asyl åt 20 % av de som flyr till EU, och till 40 % av de ensamkommande under 18 år. Risken är uppenbar att Sverige riskerar att gå in i väggen om inte utmaningarna klaras av på ett rimligt sätt, vilket varken skulle gagna Sverige eller de som söker asyl.

Säkert förespråkar Corren att Sverige som enda EU-land borde bevilja flyktingar asyl på sina ambassader, vilket skulle leda till enorma förhoppningar och en mycket kraftigt ökad asylinvandring. Jag anser det orealistiskt att ensamma gå före, istället bör Sverige driva på så att EUs länder gemensamt går i den riktningen.

Centerpartiet står tillsammans med V och MP för den mest generösa migrationspolitiken. På Centerpartiets distriktsstämma fick jag stöd för min motion i en mer realistisk riktning, vilket jag anser skulle ge förutsättningar för en fortsatt uthållig asylpolitik i EU-tät. Corren har inte ansett detta ha nyhetsvärde. Jag får respektera det men undrar lite om bara nyheter i ”rätt” riktning anses intressanta?

Staffan Danielsson
 
Correns svar (Daniel är alltid tydlig och rak och just i sin kommunikation):

Daniel Erlandsson

10:38 (4 timmar sedan)
 
 
Hej, vi tackar nej till det här inlägget. Texten är väldigt lik de debattartiklar du skrev i Corren 12/11 och 16/12 förra året, så jag tycker inte det är motiverat att ta med ytterligare en text med samma innehåll.  
 
Vad gäller nyhetsvärderingen tycker vi att vår bedömning var rimlig.
 
Vänliga hälsningar
 
Daniel Erlandsson
Debatt- och insändarredaktör
 

 

fredag, april 17, 2015

Klart besked om centerstämmoprotokollet, Staffan hade rätt

Jag la ut detta blogginlägg i förmiddags, sedan uppgifter framkommit att det finns flera stämmoprotokoll på nätet om Centerpartiets beslut i frågan om att Sverige ska bevilja asyl på sina ambassader.

Jag lade också ut det på det debattforum på Facebook med nära 1.800 medlemmar som jag modererar; Politisk Centerdebatt - öppet för alla på socialliberal grund.

Jag är glad att Centerpartiets Organisationschef Thomas Lind snabbt kollat upp och i en kommentar på Politisk Centerdebatt givit detta entydiga klara besked:

"Thomas Lind Justerade protokollet (protokollet för hela partistämman, samtliga beslut) är rätt (bifall till kommitténs förslag). Det utlagda dokumentet (protokoll för just denna stämmokommitté) är fel (bifall till PS förslag) men heller inte justerat. Vi kollade upp detta så snart tveksamheter påtalades. I morse fick vi veta att ytterligare en länk till felaktigt protokoll finns på webben. Även den ska bort."

Facit är alltså detta, efter den turbulens som uppstått efter debatten i lördags på Östergötlands distriktsstämma.

* Den minnesbild jag och flera östgötaombud på centerstämman 2013 hade angående stämmans beslut 2013 i denna fråga stämde till 100 %.

* Det stämmoprotokoll som 2 partistyrelseledamöter citerade på distriktsstämman och hävdade var korrekt var ett falsarium.

* Hur detta protokoll skrivits ut och lagts ut på nätet är oklart, men det är nu av akademisk karaktär eftersom vi vet att det är osant och att det nu tas bort.

* Det är trist att vi som var på stämman och på nära håll följde stämmokommittér och stämmobeslut i denna på stämman centrala fråga hade olika minnesbilder och uppfattningar om vilket stämmobeslut som beslutades, men så kan det bli. Bra att det nu är utklarat, och mot den bakgrunden, att stämmobeslutet var lika radikalt som jag mindes det, är jag glad över att östgötastämman med bred majoritet beslutade att vilja ändra det beslutet. 

Mycket märkligt Centerstämmoprotokoll, tyvärrJag var lite arg i debatten på östgöta-centerstämman, när mina centervänner i partistyrelsen (2013) Muharrem Demirok och Lena Ek i strid med min entydiga minnesbild hävdade att partistämman 2013 "bara" beslutade att "pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader" och inte, vilket jag hävdade i min motion, beslutade "att Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands."
 
Jag googlade fram stämmoprotokollet som visade att de hade rätt vad gäller att-satsen, men att den i sin tur utgick ifrån en beslutstext där texten var skärpt i enlighet med min minnesbild. Jag skrev en bloggkommentar med denna inriktning, att trots ordet pröva i att-satsen så är Centerpartiets ståndpunkt entydig och därför var det bra att östgötastämman ställde sig bakom att ståndpunkten bör ändras.
 
Bra, striden om vad som stod i stämmoprotokollet var ur världen.
 
Det visar sig nu inte vara fallet.
 
Inge Svensson, en mycket skärpt centermedlem och idédebattör i sociala medier mm, som deltog på östgötastämman nöjde sig inte som jag med en googling. Han grävde igenom Centerpartiets hemsida och hittade där också stämmoprotokollet, dock inte med den att-sats som kommer fram vid googlingen utan den att-sats som jag trodde var stämmans beslut. (ridå...)
 
Mycket märkligt, en att-sats som går att googla fram och som två partistyrelseledamöter lägger all kraft på att lyfta fram som den enda sanningen så att min motion inte behöver bifallas utan borde avslås, och en som finns på Centerpartiets hemsida och säger något helt annat. (Oavsett protokoll så deltog ju vi alla på stämman i behandlingen av denna mycket uppmärksammade fråga och mina minnesbilder är entydiga och starka).
 
Ett parti kan uppenbarligen inte ha två protokollförda versioner av samma stämmobeslut. Inge Svensson har nu tillskrivit ansvarig partiinstans om detta och jag ser fram mot ett klargörande om vad som gäller. Jag bilägger nedan hans sakframställning, som han informerat mig och några andra om. (Jag kommer denna gång att både informera min lokaltidning  Corren om detta mitt blogginlägg via epost och telefon men utan större förhoppningar att stämmobeslutet, eller dess efterspel, kommer att anses ha nyhetsvärde).
 
Ur Inge Svenssons skrivelse till Centerpartiet riks:
 
" På Östergötlands distriktsstämma så diskuterades det ett beslut i slutprotokollet från riksstämman i Karlstad 2013 med anledning av Staffan Danielssons uppmärksammade motion.
 
Muharrem Demirok läste upp beslutet som togs på riksstämman angående att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl på svenska ambassader. Många av oss stämmodeltagare uppfattade att det som stod i slutprotokollet inte kunde stämma, då den skrivningen var för lik den diplomatiska skrivningen som var partistyrelsens linje och som partistyrelsen inte fick igenom. Så som jag mindes det så var det Stina Bengtssons yrkande, om att Centerpartiet skulle verka för att flyktingar skulle kunna söka asyl på svenska ambassader, som vann gehör. Det blev en ganska så stor debatt. Jag tog under stämmans gång kontakt med Stina Bengtsson. Hon sa att texten som stod i slutprotokollet var felaktigt.

I diskussionen efteråt så kom det fram att oavsett vad som beslutades på riksstämman så är det det justerade och godkända slutprotokollet som gäller, även om slutprotokollet skulle vara felaktigt.

Nu kommer vi till det stora problemet. Jag letade runt lite på nätet. Det finns två slutprotokoll från stämman i Karlstad 2013 upplagda på nätet och båda två lades upp samma månad. Det ena slutprotokollet (det felaktiga) som man läste ur på stämman kommer upp när man gör en sökning på Google. 
"Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader
utomlands."

Det enligt mig rätta slutprotokollet hittar man istället via https://www.centerpartiet.se/vart-parti/stammobeslut/2013-karlstad/
"Partistämman beslutade att bifalla följande att-sats:
Att Centerpartiet verkar för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands."

I mina ögon så råder det ingen tvekan om att det är det sista av de två slutprotokollen som är det rätta. Det felaktiga slutprotokollet bör tas ner från webben. Det bör även gå ut information till distriktsstyrelserna att det har legat ett felaktigt slutprotokoll ute och en information om vilket beslut som verkligen gäller."


 
(slutkommentar från Staffan: Inge skriver: "I diskussionen efteråt så kom det fram att oavsett vad som beslutades på riksstämman så är det det justerade och godkända slutprotokollet som gäller, även om slutprotokollet skulle vara felaktigt"...Min uppfattning är att slutprotokoll korrekt ska återge stämmobeslut, vilket väl alla är överens om. Och blir slutprotokoll felaktiga ska de rättas till. Och finns felaktiga versioner, ska de inte spridas eller citeras)

 

torsdag, april 16, 2015

Correns nyhetsvärdering - politisk styrd?

Jag gläds naturligtvis åt att Östgötacenterns distriktsstämma med bred majoritet stödde mina 4 förslag  om att anpassa Sveriges asylregler lite i EU-riktning, och inte gå ännu mycket längre med nya förslag före övriga EU-länder.

Jag tycker nog att detta har ett betydande nyhetsvärde, med tanke på turbulensen i dessa frågor vid Centerpartiets partistämma 2013, som ledde till många nyhetsartiklar, ledarkommentarer och etermediadebatter.

Och särskilt i Linköping och Östergötland, eftersom det handlar om östgötacentern och om mig som lokal politiker i Linköping.

Jag trodde därför att den helt dominerande regionaltidningen i Linköping och västra Östergötland skulle informera sin läsekrets om den spännande voteringen, där stämman med bred majoritet stödde min motion trots intensiva debattinlägg från bl a vårt kommunalråd i Linköping Muharrem Demirok och vår riksdagsledamot Lena Ek.

Men inte ett ord, locket på. Har man kanske missat nyheten eller vill man inte informera sin läsekrets. Jag befarar tyvärr det senare.

Hela Corren, på nyhets-, ledar- och krönikeplats driver en tydlig och stark politisk agenda i migrationsfrågorna. Man vill uppfostra sin läsekrets att bejaka dagens svenska migrationspolitik, eller att den blir än mer generös. Och man vill inte ge utrymme åt avvikande synpunkter.

Jag menar att man som dominerande lokaltidning sviker sitt informationsansvar gentemot sin läsekrets när man selekterar nyheter så.

Jag har upplevt detta vid flera tidigare tillfällen, det är därför jag vågar vara så kategorisk, t ex i detta blogginlägg från december 2014 med rubriken - "Corren- Östergötlands Pravda".

Jag får överväga att annonsera om diskussion och beslut på Ög-c-stämman i lördags. Om jag får in annonsen. Och det känns faktiskt fel att behöva gå den vägen. Tycker inte Corren det också?


 

tisdag, april 14, 2015

Efterspel om vad 2013 års centerstämmas asylbeslut säger

Folkbladet skriver om ÖG-C-distriktsstämmans beslut.

Jag gladde mig i detta blogginlägg igår åt att Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland i lördags ställde sig bakom min motions 4 att-satser för att närma svenska asylregelverk i EU-riktning. De två sista att-satserna var vi brett överens om men de 2 första blev det en het diskussion kring där bl a Muharrem Demirok och Lena Ek starkt argumenterade för att partistämmobeslutet från 2013 att "Centerpartiet vill verka för att att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands" inte gällde eftersom beslutet endast innebar att detta skulle prövas.

Jag upprördes eftersom jag ju så väl mindes att stämmokommittén skärpte partistyrelsens skrivningar från att "pröva möjligheten att söka asyl på ambassader" till att "verka för att att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands".

Så här lyder de 2 att-satser som 28 voterade emot i lördags med Muharrem och Lena i spetsen, medan 59 röstade för:

* Sverige ska inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder.
*  Sverige ska i likhet med övriga EU-länder ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder.

Jag trodde i hettan på stämman att stämmoprotokollet felaktigt redovisade partistyrelsens förslag till beslut, som ju skärptes av stämmokommittén. Och jag uttryckte bestörtning över att ledande partistyrelseledamöter hävdade att den skärpning som skedde i kommittén inte hade skett.

Nu har jag fått tag på partistämmans beslut. Muharrem och Lena har rätt i att att-satsen som stämman beslutade lyder; "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader utomlands".
Jag tar tillbaka vad jag sa och har skrivit att stämmoprotokollet inte korrekt återger stämmans beslut. Det gör att vi kan lämna den debatten.

Däremot så syftar att-satsen på den stämmotext som föregår den i stämmobeslutet. Och den texten är entydig i vad Centerpartiets linje är om att söka asyl på ambassader, och det var i den texten som stämmokommittén och sedan stämman skärpte partistyrelsens skrivning att "pröva möjligheter för" till att "Centerpartiet vill verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands". Det är en entydig avsiktsförklaring.

OK, Muharrem och Lena läste upp stämmans korrekta att-sats medan jag korrekt i min motion återgav vad stämmobeslutet innebar, dvs vad prövningen skulle resultera i.

Den första att-sats i min motion som Muharrem och Lena m fl argumenterade emot säger att Sverige ska inte ensidigt gå före övriga EU-länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader, utan detta ska i så fall ske tillsammans med övriga EU-länder. Jag tycker det är mycket trist att vi inte kunde enas om denna mycket rimliga hållning.

Det som Muharrem och Lena och de övriga 26 alltså vill är att 2013 års stämmobeslut står fast, nämligen att att "Centerpartiet vill pröva möjligheten" att utländska medborgare i stor skala ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands, även om inget annat EU-land gör sammalunda. Att i ett läge när redan Sverige ger asyl åt över 20 % av de som får asyl i något EU-land också öppna upp för och ge hopp till miljoner flyktingar att Sverige kan komma att bevilja asyl på sina ambassader är enligt min mening inte ansvarsfullt och realistiskt. Därför hoppas jag att partistämman i september ändrar gällande stämmobeslut till det som Östgötacentern nu står bakom, och som ju också innebär att denna väg istället bör öppnas tillsammans med övriga EU-länder.

Vi hade också en diskussion kring den andra att-satsen, som jag menar egentligen beskriver gällande svenska regelverk, dvs att temporära uppehållstillstånd är huvudregeln och att migrationsverket beslutat ersätta den med permanenta uppehållstillstånd för alla från Syrien och Eritrea, som enda EU-land. Mot detta hävdades att det är permanenta uppehållstillstånd som är huvudregeln. Jag har inte den uppfattningen, men det får redas ut fram till stämman, gärna om någon som vet kommenterar det här på bloggen.

 
 

 

måndag, april 13, 2015

Stöd utsatta romer i Rumänien, slutinlägg från resa

Det här är mitt slutinlägg i en blogginläggstrilogi inför, under och efter en givande resa till Rumänien för att utröna hur situationen för utsatta romer där ska kunna förbättras genom hjälpinsatser från Sverige.

Några intryck och slutsatser:

* Rumäniens ekonomi växer och är en blandning av i- och u-land, med moderna städer men också fattig landsbygd och extremt fattiga romer. Romerna utgör 1,5-2 miljoner av Rumäniens ca 20 miljoner invånare.
* Romerna härstammar från Indien och har i många hundra år funnits i Rumänien och Bulgarien och hela Europa. De har en stark familje- och klansammanhållning och det finns olika skiktningar med mer välbeställda romer och romer på absoluta botten, och med dålig kontakt sinsemellan.  I varje klan finns en ledare, en bulibarsa.
* Romerna arbetade ju tidigare genom att resa runt och förtenna och göra andra arbeten, de handlar mm. På flera soptippar i Rumänien lever nu romer invid dem och arbetar genom att sortera fram metallföremål på tippen, under helt oacceptabla villkor på flera sätt. Även att tigga kan ju ses som ett svårt och påfrestande arbete som kräver uppoffringar och uthållighet. Det finns uppfattningar om romerna från många i Rumänien, t ex att de värnar sin frihet och sammanhållning i gruppen och kan ha svårare att inordna sig i vanliga arbeten. Mot detta talar att de reser runt och söker och kan få arbete på olika håll.
* Många romer har integrerats i samhället  men många lever kvar i byar och klaner under mycket stor fattigdom.
* Eftersom Rumänien har låga löner, en lärare tjänar t ex typ 150 kr per arbetsdag, är incitamenten för att resa långt för att tigga rätt starka om dagsinkomsten kan ligga på samma nivå eller t o m mer. Om svenska kommuner ökar sina insatser för boende och skolundervisning till medföljande barn ökar incitamenten för att både tigga här, och att ta med sig barnen.
*I sin fattigdom kan man förstå att en del prioriterar att resa och tigga medan äldre barn får avstå från skolgång för att se till yngre barn, vilket vi hörde exempel om.
* Min bedömning är att under överskådlig tid kommer alltfler att tigga i Sverige, den begränsande faktorn är hur många som ger hur mycket.
* I Rumänien är tiggeri typ förbjudet, vi såg en del med musikinstrument och bägare men egentligen inga som satt eller gick omkring och tiggde, annat är rätt diskret i några fall.
* Även romerna kan få del av mycket låga socialbidrag, barnbidrag och sjukförsäkring och det finns ibland skolmöjligheter som inte alltid utnyttjas. EUs medel används en del vilket torde öka, men försvinner i betydande del i byråkrati och i projekt med mycket låg effekt.
* Insatserna för att hjälpa i byarna bör inriktas på bättre hus, bättre hälso- och sjukvård och att bana väg för ökad småföretagsverksamhet på olika sätt. Men allra viktigast är tillgång till skola för barnen, hyggliga lokaler och lärare och att barnen kommer till skolan.

Jag menar att utsatta romers situation måste förbättras genom insatser i Rumänien och Bulgarien, i grunden genom länderna själva, och genom stöd och tryck från EU (och Sverige).

Genom att komma hit och tigga har romerna lyft fram sin utsatta situation, och många människor och ideella vill bidra till att förbättra för dem. Jag tror att den bästa vägen är att bidra genom bidrag till hjälporganisationer med verksamhet i Östeuropa inklusive Rumänien och Bulgarien, via 90-konto eller till Hjärta till Hjärta i Östergötland eller Erikshjälpen eller andra.

Christina Ståhl i Linköping tog initiativ till en stödknapp på tröja eller kavaj, kombinerad med inbetalningar till Hjärta till Hjärta. Den har redan inbringar 400.000 kr. Gå gärna in på länken och kom igång!

Mitt förslag är att ett antal föregångare drar igång en bidragskampanj där man åtar sig att varje månad under en t ex 3 årsperiod hjälpa med en summa man bestämmer själv, från typ 25 kr till 100 eller 500. Målet är att i Linköping få så många som möjligt att ställa upp, vilket kontrolleras genom att de som tar på sig ett frivilligt åtagande anmäler det till kampanjen (även om man avbryter sitt åtagande). Målet kunde vara 1.000 eller 5.000 eller 10.000 bidragsgivare vilket skulle ge mångmiljonbelopp till utsatta romer i Rumänien. Kampanjen borde kunna lyftas till riksplanet och då handla om 100.000-tals bidragsgivare och årsbelopp på flera 100 miljoner.

Kanske kan en kampanj inriktad på att man bör bidra till hjälporganisationer göra att färre ger till tiggarna, vilket jag alltså tror är en riktig prioritering. Det är bättre att stödja i Rumänien och Bulgarien istället för att alltfler där söker sig till bl a Sverige. Instämmer du inte, så kommentera gärna så kan vi diskutera.

Ändå tror jag att många kommer att fortsätta att lägga pengar i bägarna och min bedömning är att under överskådlig tid kan de som tigger i Sverige bli fler. Jag kan känna en oro för att över tid kan viljan att stödja i östeuropa minska, om allt fler samtidigt fortsätter att vädja om bidrag i sina bägare.

Därför kan jag, liksom en och annan opinionsbildare och politiker i Sverige mumlat lite om, tänka mig att diskutera lokala begränsningar för var och hur man får tigga, t ex att i Linköping är det tillåtet bara vid köpcentrum och i kanske innerstaden, typ. Denna fråga borde också kunna diskuteras på riksnivå, om något generellt regelverk skulle utformas. Vi vet alla hur laddad denna diskussion är, och jag är själv ett rov för stridiga känslor.

Det är ändå spänningar i denna fråga mellan politiker och partier som vill vara godhjärtade och inte begränsa någon eller något, och medborgarna där många är djupt besvärade över det växande tiggeriet och de problem det för med sig. Därför behöver vi diskutera vilket jag ärligt söker göra i detta blogginlägg.

En av deltagarna i resan till Rumänien, Christina Ståhl, ger här sina tänkvärda intryck på min syster Lottas (och Eias) blogg.
 

söndag, april 12, 2015

Kamratlig migrationsdebatt på Ög-centerns stämma

Igår lördag hade östgötacentern sin välbesökta och debattglada distriktsstämma. Med en rejäl och bra diskussion kring DÖ där uppfattningarna varierade, men där distriktsstyrelsen vann voteringen. Med en bra diskussion om min motion om att utreda dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede när individens yttersta vilja är att vilja undslippa dödskampen och lidande. Distriktsstyrelsen såg gärna fortsatt debatt, men ingen utredning, och vann voteringen men minoriteten var glädjande stor.

Ock så min motion om att på 4 punkter närma Sveriges asylregler övriga EU-länders. Jag har lagt ut den på bloggen tidigare.

Linköpings kommunkrets (C) hade bejakat mina 2 sista att-satser men avslagit de 2 första. Distriktsstyrelsens majoritet hade ställt sig bakom alla 4 att-satserna. Debatten var livlig och flera ledande centerpartister, och några yngre, stred intensivt för att de 2 första att-satserna borde avslås.

Glädjande nog blev voteringen mycket tydlig, med röstsiffrorna 59-28, i procent 68-32. Jag har drivit dessa frågor länge och fått mycket mothugg av ledande centerpartister och region- och riksmedia, och fått höra en del hårda ord. Därför ser jag nog det här som ett litet genombrott.

Argumentationen mot mina 2 första att-satser inriktades på att motionen var dålig och med faktafel, t ex påstods att EU-ländernas asylregelverk skiftar mycket och bilden att övriga EU-länder i stort har strängare asylregler stämmer inte. Läs min motion, den är välskriven och stämmer och jag håller inte med om kritiken. Det antyddes att motionen ifrågasatte asylrätten och var ute efter volymtak. Självfallet finns inget sådant i motionen, kolla gärna.

(Jag har förespråkat att några asylregler anpassas i riktning mot övriga EU-länder, och Corren skäller regelmässigt ut mig på ledarplats. När KD går i samma riktning och Bertil Torekull går ändå längre är Corren nu knäpptyst. Jag får väl se det som en framgång, i tysthet..).

De påståenden som gjordes enligt nedan på stämman upprörde mig, och jag blev faktiskt arg. Flera tunga centervänner menade att jag tolkade gällande stämmobeslut helt fel, och en av dem högläste ur 2013 års stämmoprotokoll för att bevisa detta. Jag vet ju så väl att stämmobeslutet blev att Sverige ska bevilja asyl åt flyktingar på Sveriges ambassader. Punkt. Och att detta skulle ske även om endast Sverige tog detta steg.

Nu hävdade flera dåvarande och nuvarande partistyrelseledamöter  att stämmobeslutet istället var:  "att pröva möjligheten för utländska medborgares rätt att söka asyl vid svenska ambassader utomlands." Och att därför min första att-sats var onödig, jag slog in öppna dörrar.

Jag bestred att stämmobeslutet var detta, men flera hänvisade till att texten i stämmoprotokollet är enligt ovan.

Det verkar vara så att stämmoprotokollet påstår att stämmans beslut blev det som partistyrelsen hade föreslagit stämman att besluta. Detta är mycket allvarligt eftersom Stina Bengtsson och andra i stämmokommittén drev och fick igenom att partistyrelsens skrivning skulle skärpas, Sverige ska bevilja flyktingar asyl på våra ambassader. Och stämman följde stämmokommittén helt och hållet, mina inlägg möttes med isande tystnad.
(stämman beslutade också att anhörigkretsen ska utökas med fastrar och mostrar mm, även det skulle öka antalet asylsökande).

Jag är bestört över att stämmoprotokollet enligt min entydiga uppfattning, och flera andras som jag nu talat med som var med i kommittén och på stämman, inte redovisar det faktiska stämmobeslutet utan istället partistyrelsens förslag som stämmokommittén och stämman inte följde. Även Stina Bengtsson, som ju fick framgång i kommittén, lär vidimera denna verklighet. Vad säger protokollsansvariga skrivare och justerare och högsta ansvariga? Jag tar stämmobeslut på mycket stort allvar och menar att de ska redovisas precis som stämman beslutade. Sker inte detta är det utomordentligt allvarligt.

Jag är också bestört över att partistyrelseledamöter som var med hela stämman nu kategoriskt påstår att stämmoprotokollets felaktiga skrivning är korrekt.

Folkbladet skriver om distriktsstämmans (Ög-C) beslut.

 

onsdag, april 08, 2015

Starka drivkrafter för att tigga

Jag deltar nu i en resa i Rumänien med fokus på utsatta romers situation och hur den kan förbättras.

Rumäniens ekonomi förbättras nu, men det finns också en mycket stor fattigdom inte minst på landsbygden. Och många romer, och romska byar, har det särskilt svårt.

Här finns extrem fattigdom, de allra mest utsatta har inte ens en identitet och kan inte resa någonstans. Drivkraften för att resa till t ex Sverige och tigga är starka, en lärare på landsbygden i Rumänien tjänar 2-3.000 kr  månaden medan bruttoinkomsten per dag när man tigger i t ex Sverige i många lägen kan ligga runt 500 kr per dag eller mer. När svenska kommuner nu ordnar boende och kanske skolundervisning för fattiga EU- medborgare, vilket är humant och medmänskligt och begripligt, ökar incitamenten ytterligare. Min bedömning är att tiggeriet i Sverige sannolikt kommer att öka och bestå under överskådlig tid.

Den bästa lösningen är naturligtvis att romernas, och de fattigas situation, i Rumänien och Bulgarien förbättras. Därför är EUs avsatta medel i detta syfte viktiga liksom berörda länders arbete för ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Och det är bra att EU och Sverige trycker på i denna riktning och bidrar till den.

Det är också berömvärt med de insatser som organisationen i Östergötland Hjärta till Hjärta med rötter i frikyrkorörelsen gör genom insamlingsverksamhet till människor i östra Europa. Rickard Klerfors ger här konkreta förslag i en debattartikel i Aftonbladet. Och det är utmärkt att andra organisationer med humanitär inriktning  ansluter, vilket t ex Rotary i Östergötland nu överväger.

Aftonbladet har i en stor artikelserie speglat verkligheten i Rumänien och Expressen kommenterar
tiggerifrågan på ledarplats.

Jag tror det är viktigt att i första hand finna lösningar på fattigdomen i Rumänien, och på romernas situation, genom insatser i Rumänien. Då kan det vara ett bekymmer om fokus där, i de romska byarna, i desperation flyttas från utbildning, företagande och jobb till att resa iväg och tigga. Samtidigt kan tiggeriet tillföra resurser till de mycket fattiga och deras synlighet i andra länder sätter ju fokus på dem och deras situation.

Per Kågesson föreslår på Brännpunkt ett 90-konto för att stödja utsatta romer i Rumänien. Han snuddar vid tanken på att samtidigt begränsa eller förbjuda tiggeri men vågar inte fullfölja. Det är en god tanke men kan kanske uppfattas som en positiv särbehandling om tiggeriet fortsätter. Det finns också mycket fattiga t ex rumäner, skulle dessa innefattas eller ej?

fredag, april 03, 2015

Stöd utsatta romer, begränsa tiggeriet!

Jag skrev för  ett halvt och ett år sedan några blogginlägg om det ökande tiggeriet på våra gator och torg. Jag uteslöt inte kommunala eller statliga regelverk som begränsar eller möjligen förbjuder tiggeri, men inte heller att det fortsätter att accepteras. Jag lanserade 6 punkter om hur samhället skulle kunna agera i dessa frågor.

Jag märker vid en förnyad genomläsning att jag står fast vid dem även idag. Mitt åtgärdsprogram är att fattiga människor i Sverige ska ges ett grundskydd genom vår socialtjänstlag, att människor som illegalt uppehåller sig här ska ges mat och boende i avvaktan på avvisning, jag tolkar inte EUs fria rörlighet som avsedd för att vara långa tider i andra länder utan resurser för sin försörjning (och i syfte att tigga), regelverken för tiggeri bör skärpas, Sverige (och EU) ska sätta press på Rumänien och öka sitt stöd till romerna där samt kanske också öppna för riktad arbetskraftsinvandring därifrån, Linköping (och andra kommuner) bör stödja ideella organisationer, och insamlingar, som stödjer romer i Rumänien. Liksom vi alla!

Jag har nästa vecka förmånen att följa med till Rumänien för att diskutera insatser för romerna där t ex genom samverkan mellan Rotary (som initierat resan) i de båda länderna, samt även följa den viktiga stödverksamhet som organisationen med bas i Östergötland Hjärta till Hjärta bedriver.

Jag avstår tillsvidare från att söka få in en debattartikel i min regionaltidning Corren om mina förslag. Corren propagerar starkt för större kommunala insatser för de som tigger på ledar-, krönike- och nyhetsplats, stöder säkert alla insatser i Rumänien men skulle nog genast ta heder och ära av varje förslag som går i annan riktning, t ex mina begränsningstankar. Det är inte heller säkert att en artikel skulle tas in.

Jag har även lyft frågan i mitt parti men får inget stöd för förslag som innebär begränsningar i hur och var tiggeri ska få bedrivas, eller ej.

Min ingång är alltså att Sverige och vi alla bör göra allt som är möjligt för att förbättra romernas situation i Rumänien, samtidigt som vi markerar mot det växande tiggeriet i Sverige. Lagar och regler i Sverige måste gälla för alla, t ex kan inte vildcamping och kåkstäders framväxt accepteras.

Folkopinionen i Sverige är positiv till att begränsa eller förbjuda tiggeri, medan de 7 "politiskt korrekta" partierna inte alls kan tänka sig detta. Bara det är ett viktigt skäl till att öppna debatten om hur denna fråga ska hanteras och lösas upp. Vi har också en situation där flyktingar som flyr från krig och fasor alltmer söker sig till bl a Sverige vilket också ställer växande krav på både samhälleliga och ideella insatser.

Jag avser att i sociala medier (blogg, facebook, twitter) fundera vidare kring dessa frågor, och de erfarenheter jag får. Finner ni det påfrestande så hoppa över, och har ni synpunkter eller frågor så för gärna fram dem i kommentarer.

OK, jag kan redan nu föra fram en tanke jag har för era synpunkter. Säg att 1.000 eller 10.000 (eller fler) linköpingsbor (och svenskar) åtar sig att varje månad bidra med 20 till 100 kronor (eller mer) till förbättringar för romerna i Rumänien, gärna med fokus på de byar som de kommer ifrån som kommer till Linköping. Gärna också att ideella organisationer som Hjärta till Hjärta och Rotary och andra riktar ökade insatser dit, vilket ju redan glädjande nog sker och ökar.

Pengarna kan gå till t ex utbildning och sjukvård, att främja företagande och till rena biståndsinsatser och gärna i betydande grad till Hjärta till Hjärta. Linköpingsbon Kitte Ståhl har tagit ett angeläget initiativ till att man kan bidra till Hjärta till Hjärta genom inbetalningar kopplade till en stödknapp på skjortan. Ge gärna regelbundna bidrag till Hjärta till Hjärta! Mitt förslag kan ses som en uppföljning i precis samma riktning.

Samtidigt med en samlad kampanj i denna riktning kunde kommunen skärpa regelverken för tiggeri och markera att denna bör begränsas och gärna upphöra i nuvarande omfattning. Kommunens insatser för de som vill tigga bör inriktas på temporära humanitära åtgärder och bidrag till hemresa. Jag inser att detta är känsligt men vill ändå lyfta tanken. Oaktat detta bör all kraft inriktas på en stark och löpande insamlingskampanj.

Tillagt samma dag: Jag ska länka till några röster som liksom jag utsätter oss för risken till utskällning och fördömning genom att diskutera att reglerna för tiggeri skulle kunna begränsas. Men även till de helt dominerande rösterna som inte vill begränsa eller förbjuda tiggeri. Populär historia ger en bakgrund till tiggeri genom sekler. Lena Mellin i Aftonbladet, lösningen finns i Rumänien. Dagerns Industris PM Nilsson. Cecilia Magnusson, M, i DN. Beatrice Ask bemöter henne och partiernas uppfattning redovisas. Expressen bemöter henne. Smålandsposten argumenterar likt nästan alla tidningar och politiker emot begränsningar. Per Gudmundsson, SvD, om att lagar måste gälla för alla. Ola Nilsson skriver tänkvärt, tycker jag, i Västerbottenskuriren. Bo Rothstein skrev en omdiskuterad artikel på DN debatt. Den moderata riksdagsledamoten Jan Ericsson (M) har skrivit mycket om detta.  Opinionen för att begränsa eller förbjuda tiggeri växer.


 

söndag, mars 29, 2015

Johanna Jönsson diskuterar migration hos Linköpingscentern!

Linköpingscentern med sin nye kretsordförande Lars Vikinge ordnade idag ett mycket intressant medlemsmöte om migrations- och asylfrågor med Centerpartiets talesperson i migrations- och integrationsfrågor Johanna Jönsson.

Hon talade engagerat och givande om dagsläget vad gäller hur Sverige klarar utmaningarna med den växande flyktingströmmen. Jag är faktiskt omskakad över situationens allvar, tänk att det bara är ett halvår sedan som Reinfeldt släppte anden ur flaskan och sa att låt oss öppna våra hjärtan, det  här börjar kosta mycket pengar (typ). Dessförinnan var ju mantrat att migration är en rejäl plusaffär, vilket ju stämmer i grunden och oftast men kanske inte vid dagens höga volymer när integration och arbete brister så länge.

Några intressanta konstateranden under kvällens anförande och diskussion:

* Viktigt att diskutera integration och migration integrerat, där ansvarar Johanna för båda sakområdena. Mycket bra!

* Bostadsbristen i Sverige allvarlig, t o m tältläger för nyanlända har övervägts. Sverige klarar idag sina åtaganden mot de nyanlända dåligt, måste bli bättre, därför Centerpartiets 20 punkter som fått mycket god respons.

* Att diskutera volymer till Sverige fel och ointressant, viktigast att förbättra det vi kan påverka inom landet för bättre mottagning, integration och få i arbete. Det handlar om människor. Som liberaler ska vi inte ifrågasätta att mänskor vill hit, tvärtom.

Viktigt att asylsökande kommer till alla kommuner, alldeles för ojämnt idag. Endast 15-20 % fördelas till kommunerna via avtal, övriga väljer eget boende själva, de 4 dominerande kommunerna där är Södertälje, Borlänge, Botkyrka och Kristianstad.

Tyskland, Sverige och Italien tar emot merparten av asylsökande till EU. De vill att fördelningen ska ske jämnare, övriga EU-länder diskuterar snarast mindre volymer för egen del är de redan rätt små. Så prognoserna om kraftig ökning för Sverige de närmaste åren stämmer nog. Om Sverige skulle anpassa några asylregler i EU-riktning skulle nog flyktingströmmen till Sverige endast minska i liten grad, Sverige är välkänt och har gott rykte och vägarna är inarbetade.

1,5 miljoner flyktingar väntar på överfart till EU i Libyen. Mångdubbelt fler i flyktingläger i mellersta östern. EU behöver göra mer. Att öppna vägar in till EU bör ske gemensamt, Sverige kan knappast ensamt gå före.

35-40 % av ensamkommande ungdomar till EU väljer att ta sig till Sverige. Många har släkt och vänner här, smuggelkanalerna är inarbetade. Åldersbestämningar görs en del i Sverige, dock vägrar barnläkarförbundet att redovisa med vilka metoder man åldersbestämmer. Det finns starka incitament att uppge sig vara under 18.

Svår fråga de EU-medborgare som finns i Sverige p g av fattigdom men inte har asylskäl. Utgångspunkten hjälpa på plats i första hand. Svårt klara av resurser för både asylsökande och fattiga, utmaningarna är stora.

Johanna Jönsson inser hur stora utmaningarna för Sverige är idag och de närmaste åren, och har lett arbetet med Centerpartiets 20-punktsprogram. Det ska hon ha stor heder för och kring allt det som måste förbättras i Sverige råder stor enighet i partiet.

Det jag har diskuterat och vill lägga till i Centerpartiets politik har jag summerat i denna motion till distrikts- och partistämman i år. Jag har fått stöd från min kommunkrets för de 2 sista att-satserna, och från distriktsstyrelsen för alla 4 (distriktsstämman är den 11 april).

Johanna lyfte med patos fram att denna fråga handlar om människor som flytt och farit illa.
Jag instämmer helt. Och naturligtvis är vi helt överens om att Sverige ska ligga i frontlinjen för utvecklingsbistånd, humanitära insatser och  asylpolitik. Det som slår mig nu är att vi knappast alls talade om den helt dominerande flyktinggruppen på över 95 %, som inte har resurser att klara den kostsamma och farliga resan till EU utan finns kvar i flyktingläger under svåra förhållanden. De är också människor och behöver också vårt stöd i ökad grad.

Mötet präglades av djupt allvar och engagemang och kretsordförande Lars Vikinge gladde sig åt att diskussionen fördes i sak och i respekt för olika synpunkter. Mötet är det första i en serie de närmaste åren för att vitalisera kretsens arbete och medlemmarna! En mycket bra början!


 

fredag, mars 20, 2015

Turkiet för 990 kr, TSS, reserapport! Åk!

12-19  mars 2015, resa med TSS.
Här mina 10 reserapporter på Facebook, jag börjar med den sista och sedan från dag 1 till dag 5:

Turkiet för 990 kr, Slutrapport (nr 10).
En solig sistadag, uppför vackra olivträds- och vinberg ovanför Efesos till en fin liten turistisk bergsby med massor av små matställen och bazarer. Hög fin luft och härliga promenader. Nu eftermiddagen fri, ska gå längs kustvägarna och sedan simma i varma innepoolen, avfärd till flyget halv 3 i natt.
Slutomdöme om resan. Jag är mycket positiv. Den är prisvärd. Typ halva priset mot liknande utan sponsring av näringsliv och stat.
Man får fantastiska kulturupplevelser, storslagna landskap, goda buffemåltider, bra eller hyggliga hotell och en fast och bra reseledning.
Man ska gilla kultur och historia, rätt långa bussresor några dagar med 4-5 timmar i buss. Dock bra buss, bra vägar och lugn körning. Man ska också gilla att åka i grupp och äta bufféer. På hotellen fanns spa och swimmingpool i 4 övernattningar. (kom också ihåg att reser ni i feb-mars kan det vara rätt kyligt, under min resa 10-15 grader och blåsigt vid Troja).
De sist dagarna gick ca 6 timmar åt för besök på matt-, smyckes, och skinnjacksförsäljning. Man behöver inte köpa och gör man det ska man pruta rejält.
Sammanfattningsvis känns resekonceptet seriöst, professionellt och prisvärt, givet de förutsättningar jag beskrivit. Guidningen är på engelska, någon av guiderna borde tala svenska så att man kan välja det alternativet.
Utan TSS hade jag nog inte kommit till Troja och Efesus m fl platser, och det borde så många andra européer som möjligt också göra. Tycker jag!Jag är glad att ha många FB-bekantskaper och får nu frågor om livet som pensionär. Det är lugnare! Nu startar jag ett projekt med undersökande journalistik och äventyrsresor kombinerade och tänkte rapportera till Er. Nu har väl också sett annonserna överallt om en vecka i Turkiet för 990 kr. Kan det stämma och är något att överväga eller ej? Fotot nedan är från det fina strandhotell i Kusadasi nära Ismir (Smyrna) där vår grupp övernattar de 2 första nätterna. Stranden är fin ...men ödslig, hotell Richmond är ett bra hotell med stor spaanläggning och gräsmattorna är oklippta i avvaktan på sommarsäsong. Det är nu åttonde veckan som nya turister anländer till denna paketresa till Troja, Efesus, Miletos och andra historiska platser vid egeiska havet i Anatolien. Vi fyllde 5 stora turistbussar, i första hand unga äldre över 65. Forts följer.


Ni som undrar över min granskning av billiga resor till Turkiet kan ställa frågor. Kostar det verkligen bara 990, t ex. Nejdå, men det ändå prisvärt om man gillar konceptet, att besöka delar av världens förnämsta kulturarv i grupp, bo på fina hotell och äta goda buffeer och sova ut och kunna köpa prisvärd turkisk massage och simma i pool mm. Resan kostar ca 1.300kr per person om man är 2 och bor i dubbelrum (några kostnader tillkom utöver de 990), reser man ensam tillkommer därtill 1.300 i enkelrumstillägg. Väl härnere får man betala drygt 2000 kr till per person för lunch och middag hela resan samt inträde till världsarven/de gamla städerna och templen och teatrarna. Säg 3.500- 4.000 för fina besök med kvalificerad guide under 6 dagar där allt ingår, bussresor, hotell, mat och entréavgifter. Mycket prisvärt, tycker jag, givet att man gillar kultur och mat och att koppla av i grupp under god ledning. Men hur är då hotell och mat och kultur? Forts följer
(Fotot på en liten del av första kvällens rikliga buffé med grönsaker, bönor, färskost, oliver , köttfärsvarianter, kyckling, fisk  och söta desserter en masse. Dryck får man betala själv).

Igår här i sydvästra Turkiet bussavfärd 09 och återkomst 15.30, middag 19 och tid för simning o massage mm , 3 suveräna besöksmål, Priene, Miletos, Didimas Apollontempel (där en gång enligt sägnen Zeus och L. avlade Apollon och Artemis..), sol och 17 grader fm , sen em regn och kallare. vår guide är suverän, kunnig och talar mkt god engelska. Har googlat litet på TTS- resor och Turkiet nu (är ju en granskande journalist) och fick många träffar. Att resorna är billiga beror på att turkiska staten sponsrar samt på ett förmodligen smart upplägg då många samarbetar i gemensamt intresse av att marknadsföra Turkiet och dess kultur och att turistströmmen ökar. Det är lågsäsong på bad, vädret är 10-20 grader med en del regn (=bra turistbesöksväder), man kan sälja in en del extra till besökarna under resan. Det finns en stor belåtenhet med resan och hotell och kulturbesöken, kritik från de som ibland köpt för dyra smycken eller annat på de 2-3 besök som rör besök på tillverkningsfabriker och basar med kanske påträngande försäljare. Likaså rekommenderar man innan resan att ge någon tia eller tjuga per dag i dricks till hotellstäderskan och några andra, och säkert till guiden. Jag tycker nog det är upp till var och en att köpa smycken eller ej, några klipp finns knappast att göra (?) och likaså bestämmer ju var och en vad man vill ge i dricks eller ej. Här en länk som rätt bra beskriver resan, frånsett kulturinslagen som alla verkar nöjda med. http://lotten.se/2014/03/tips-om-man-vill-resa-till-turkiet-kappadokien-med-tss.html

Rapport 4 i serien Turkiet för 990 kr, min brutalt ärliga granskning,
Dag 1 resa flyg + buss+ bra hotell o turkiskt bad/ massage/ansiktsmask (kostnad 230 kr).
Dag 2 söder om Ismir/Smyrna vid floden Meandros utlopp i Medelhavet. Fotot från staden Priene från 2.400 f. Kr, 5.000 invånare, alla senatorer. Därför rymde teatern 6.500, inte 10 % av invånarna som brukligt. Juridikens fader Bias verkade här.
Athenatemplet raserat av jordbävningar. Staden i bergssluttning, där luftströmmar svalkade.
Staden Miletos en bit bort hade 200.000 invånare. Staden Didima hade ett stort apollontempel med 17 km helig väg, delvis bevarad, från stad till tempel. Orakelsvar gavs.

Turkiet för 990 kr, rapport 5. Bra frukostbuffe, avfärd 08.15. Någon timma till 3- miljonerstaden Ismir/Smyrna, vackert bergigt landskap o hav o slätter. Sightseeing några timmar vid stranden och shoppinggata. Min nya vän Davood och jag drack te på en sidogata. Sedan bussresa på bra väg i levande landsbygd med stora olivträdsodlingar, lite bomull, lite vindruvor och vete. Fantastisk utsiktsplats mot bl a grekön Lesbos. God buffelunch, ca 3 tim lugn bussresa, framme vid hotellet ca 16. Detta hotellet mkt enklare men propert. Imorgon Troja.

Rapport 6 i serien Turkiet för 990 kr. En fantastisk dag idag, tycker jag. Avfärd buss 08.15 på bra motorvägar, mest, längs västra kusten med berg och slätter och hav och grekiska öar, så nära de är ) och mycket rätt småskaligt jordbruk och vete och gräsmarker och enorma olivträdsodlingar och fårhjordar med herdar och byar och städer och stränder och mycket hus och fritidshuskomplex och hotell osv. Bussen är helbra och körs lugnt. Vi åkte några timmar till Troja och sen åter.
Troja var fantastiskt! Ruiner i 10 lager sedan 3.000 år f. Kr. Och vilket läge vid Medelhavets inlopp i Svarta havet vid bodporen/ dardanellerna, Nu syntes havet 6 km bort och bakom det Europa! Snart ett nytt inlägg om Troja, men den eventuella hästen ser ni på fotot.

Turkiet för 990 kr, ( eller snarare 3.500,
även det mkt prisvärt). Rapport nr 7. Man träffar trevliga medmänniskor på gruppresor, här 2 trevliga söderköpingsbor. Kvällsbilder på det enklare hotellet.
Först om varför resan är billig, och sen om Troja.
Vi har en utmärkt guide, mkt kunnig och utmärkt engelska. Tidigare ordnades gruppresor från Tyskland o andra länder typ denna. De kostar typ 7.000 kr. Handelskammaren i Ismir tog efter konceptet men ville ha ökad volym resor och sänkte priset till nu ca 3.500 kr inkl mat och entré o flyg o hotell o buss. För 12 år sedan , början i Tyskland. succé. Sen 2 år också i Sverige. Resorna likvärdiga i kvalitet med de privata alternativen.
Troja. Vilken historia. Grundad ca 3,000 f kr vid Bosporens inlopp. Gång efter gång raserad i jordbävningar eller nerbränd vid invasioner. Teglet jämnades ut och staden återuppbyggdes. Man var lotsar genom dardanellerna och handelsstad. Enligt Homeros på 600-talet f.kr mästerverk Odysséen och Iliaden utkämpades på 1200-talet f kr ett 10-årskrig mellan greker och Troja. Till slut lyckades grekerna erövra Troja och mörda alla dess ca 9.000 invånare. En del lyckades fly och en var kanske med och anlade Rom. På 600-talet e kr krossade jordskalv Troja som växte igen. Återupptäcktes på 1800-talet.


Turkiet för 990 kr, en brutalt ärlig granskande journalistik, Rapport 8.
En bra dag till, om man gillar kulturvärldsarv i maxklass, att åks buss i vackra levande landsbygder och att äta goda buffemåltider.
Idag avfärd 0815, buss några timmar med fika/souvenirpaus. Besök på äktamattfabrik med många kvinnliga vävare och tvåknutsmattor, en undervisande bra förevisare. Sedan sökte ett antal försäljare intressera oss för köp, och posthemskick inom 6 veckor, priser från några tusen (små) och 6.000 till 20-40.000 och mer. Om man är intresserad bör man kolla prisalternativ i Sverige innan avfärd, för att kunna bedöma.
Sen buss en timme till Pergamon, och den magnifika övre staden (Akropolis) på en bergstopp med hisnande utsikt. Har nedan segrade en romarkejsare över Galaterna för ca 2100 år sedan, och här byggde kejsar Trajanus ca 200 e kr ett templen, han kallades djävulen av de kristna för han mördade massor. Johannes uppenbarelser i Bibeln manade 7 kyrkor i området att växa, t ex Pergamon, Smyrna/Ismir och Efesus. Ordet Pergament kommer härifrån och en stor läkare som gav namn åt gallan bodde här.
Sedan 2 timmar buss till samma fina strandområde som första 2 nätterna, men nu ett typ 5-stjärnigt hotell.


Turkiet för 990 kr. Rapport 9.
Runt 15 grader och mest sol. Resmål i närheten. Först 2 stora rätt eleganta säljställen för guldsmycken och läder/skinnjackor. Insäljning är att Turkiet har ingen skatt, lågsäsong, grupprabatt = 50% rabatt. Priserna är dock väl tilltagna och man kan nog pruta typ ytterligare 50%. Om då billigare än i Sverige, kanske. I min brutalt ärliga granskning köpte jag en tuff röd och svart skinnpaj ...(kan vändas ut och in) för utropspris 1.120 euro och genast 50 % rabatt till 560 euro, slutpris 280 euro.
Bra om man kollar marknaden i Sverige innan man åker. Fin modevisning på jackstället med ca 15 tuffa modeller från både Turkiet och Sverige (vår grupp).
Em till Efesus, en mäktig upplevelse. Här bodde 300.000 under romartiden. Huvudstad i provinsen Asien. Här låt Artemistemplet, ett av världens 7 underverk. Artemis/kubille var här den första guden, grekerna gjorde henne sedan till Zeus dotter. Efesus kan betyda bi-staden och har 8.500 år gamla rötter. Mäktig teater.
Nu i sista hotellet, mycket bra vid semesterort, har just simmat 1 km i 15-m-pool med 26 grader.


Tommy Hansson har varit på samma resa och kompletterar utmärkt med mer historiska fakta.