tisdag, februari 20, 2018

Anpassa Sveriges körkortregler om synfältsbrister till Norges! Interpellation!

Jag har sedan ca 2006 gjort allt jag kunnat för att Sveriges närmast rigida stränga körkortsregler för de som ser bra men har viss brist i sitt synfält ska mildras och att Sverige istället ska anpassa sina regelverk till hur det fungerar i Norge, övriga EU-länder, USA mm.

Jag har motionerat, interpellerat och skrivit debattartiklar.

Lite har hänt i rätt riktning genom att en körsimulator nu finns i Linköping, Men Sverige borde likt Norge och andra länder tillåta praktiska uppkörningsprov med erfarna examinatorer.

Jag interpellerar nu infrastrukturminister Tomas Eneroth, kanske en sista gång ifall jag inte tar plats i nästa riksdag.

måndag, februari 19, 2018

Får invandrare samma garantipension som födda svenskar? Ja och Nej!

Ann Heberlein skrev ett facebooksinlägg kopplat till denna nyhetsartikel av Expressen, där hon kritiserade att garantipensionären kan få ett större netto än den genomsnittliga kvinnliga pensionären.

Min facebooksvän Helena Lind Trotzenfeldt kritiserade i sin tur Ann Heberlein, man får visst inte full garantipension efter bara 3 år i Sverige.

Det verkar stämma, garantipensionen reduceras ju färre år man har bott i Sverige. Tydligen undantaget om man flyttat hit från EU-länder (och några länder till) och om man får asyl.

Men! Istället kan man få äldreförsörjningsstöd istället, som är skattefritt och ger nästa samma netto som garantipensionen efter skatt, samt som ger rätt till ett högre bostadstillägg än den med garantipension har rätt till.

(Jag tror att max bostadstillägg idag är ca 5.500 för garantipensionären och ca 6.500 för den med äldreförsörjningsstöd. Varför det är högre om man har äldreförsörjningsstöd vet jag inte.)

Hur är verkligheten då, om man fyller 65 år och inte har några pensionspoäng genom arbete. Hur mycket får man i netto efter garantipension och bostadstillägg, skiljer det mellan de som bott hela livet i Sverige och de som flyttat hit rätt nära pensionsåldern eller några decennier innan?

Signaturen Gruelse gjorde ett en kommentar här på min blogg som kanske stämmer, och i så fall har en garantipensionär med full garantipension ca 5.750 kr efter skatt plus rätt till ca 5.500 kr i bostadstillägg.

Äldreförsörjningsstödet ger i så fall 300 kr lägre i månaden efter skatt samt rätt till samma bostadstillägg, dvs kanske 3-4 % i lägre netto. Slutsatsen är väl att villkoren efter pension för de med garantipension som levt sitt liv i Sverige är i nivå med de som blivit medborgare här och erhåller äldreförsörjningsstöd. Och vice versa.

Jag kandiderar ju till riksdagen trots nedflyttning till plats fyra på riksdagslistan för Östergötland. Jag driver på för bättre villkor för pensionärer och för fler äldre i riksdagen, bl a.
Fler länkar här och här och här.

Här skriver Pensionsmyndigheten.

Och här är min slutsummering av diskussionen:

Heberleins text var inte korrekt, reaktionen mot den var faktiskt inte heller korrekt..jag har lärt mig mycket om denna intressanta debatt. I sakfrågan är dagsläget, som jag uppfattar det, att garantipension eller äldreförsörjningsstöd tillsammans med bostadstillägg ger ungefär samma villkor för de över 65 oavsett om man varit svenska medborgare hela livet eller blivit det strax före pensionsåldern. 
Tyvärr finns det en trend i debatten att vara otydlig om detta faktum genom att t ex lyfta fram att garantipensionen visst reduceras mycket kraftigt med få år i Sverige. Heberlein hade fel i ord men egentligen rätt i sak, villkoren efter 65 är väldigt lika oavsett om man erhåller garantipension eller äldreförsörjningsstöd.söndag, februari 18, 2018

Politisk kamp för fortsatt tiggeri - en valvinnarfråga?

För 6-8 år sedan, väl, fanns inte tiggare utanför nästan varje livsmedelsaffär i Sverige. Att så skulle vara fallet kändes otänkbart.
Det sitter bara en tiggare på varje plats. Men det är inte organiserat?

Anna Dahlberg skriver åter i Expressen. Och jag instämmer.

I de två livsmedelsaffärer som jag främst besöker sitter det sedan flera år en man i femtioåldern och en ung kvinna. Trots EUs så kallade tremånadersregel, som ingenting betyder.

Tiggeri medför tyvärr en del brottslighet och utnyttjande av människor. Man bor i bilar eller husvagnar eller på gatan.

Det kommer tyvärr uppenbart att ta många år eller flera decennier innan de bulgarer eller rumäner som tigger får arbete, eller väljer att prioritera arbete, i sina hemländer före att vara i Sverige och tigga.

Min uppfattning har länge varit att det är oacceptabelt att Sverige åter, efter 100 år, blivit ett land där inte försörjningsstödet garanter de utan resurser det nödvändigaste, utan istället reser människor hit för att tigga. Det måste vara bättre att Sverige gör allt för att stödja och pressa tiggarnas hemländer att   förbättra situationen där än att en del av de mycket fattiga där fortsätter att resa till Sverige för att tigga. Det är främst romer som reser hit av de många som lever dåligt i Bulgarien och Rumänien.

Jag tänker i samma banor som t ex förre statsminister Göran Persson m fl att fortsatt tiggeri i Sverige under kanske decennier framöver inte är acceptabelt. Vi vänjer oss vid att tiggeri finns och är etablerat.

Jag förespråkar att kommunerna ges rätt att reglera, och förbjuda om man så vill, tiggeri.

Jag motionerade till centerns partistämma om detta men stämman menade att nuvarande regelverk är bra och tillräckliga.

Den här frågan kommer att finnas med i valrörelsen där M och SD, och egentligen även S, driver på för att förbjuda tiggeri. Jag befarar att det inte kommer att gagna Centerpartiet att tillsammans med andra mindre partier försvara rätten att resa till Sverige för att tigga.
fredag, februari 16, 2018

Nyanlända i arbete, dubbelt fort?! Sant eller lite fake..?

Socialdemokraterna, här i Göteborg, gläds över att det för nyanlända år 2007 tog 9 år för hälften av dem att komma i arbete (minst en timme per vecka), medan det för de som anlände 2011 ”bara” tog 5 år. Och vem gör inte det.

Men går det verkligen nu nästan dubbelt så fort för nyanlända att komma i arbete, vilket S vill få det att framstå som. Att högkonjunkturen påverkar är ju obestridligt.

Jag är tyvärr skeptisk, t ex för att det tog 8 år från 2007 ( tror jag) samt eftersom S är mästare på att vidta åtgärder som främst påverkar statistiken. Hoppas att jag har fel, men statistiken behöver granskas och analyseras noga.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är ännu mer tendensiös på regeringens hemsida. "Det har tidigare tagit upp till tio år"...; "Bland nyanlända män var hälften i arbete efter 3 år"...

Sanning eller Fake News eller något mittimellan?

Corren redovisar andra siffror från arbetsförmedlingen som tyvärr inte pekar i samma riktning:

"

FAKTA

Arbetslösa i Östergötland
Öppet arbetslösa och i program: minskar med 2,6 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 10,6 procent
Arbetslösa från utomeuropeiska länder i länet: ökar med 3,6 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 25,8 procent
Linköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 11,0 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,7 procent.
Norrköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 0,7 procent.
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,2 procent
Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik jan 2018 jfr med jan 2017."

Jag beställde för några år sedan en rapport från riksdagens utredningstjänst (RUT) om tiden för nyanlända att komma i heltidsarbete utan lönebidrag eller andra statliga stöd.
Det gick inte att få fram uppgifter hur stor del av arbetena som hade statligt stöd, vilket är mycket anmärkningsvärt.

Det tog 15 år innan hälften av de nyanlända hade arbete på hel- eller deltid, inklusive arbeten med stöd från staten.

tisdag, februari 13, 2018

Klockklang över hustaken, samt religiös och politisk propaganda?

Vi gör ingen skillnad mellan böneutrop och glassbilen, säger . Det gör jag. Kyrkklockor och glasslåt är klanger. En mässande högtalarröst att det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet, mm, är typ religiös propaganda.

Religionsfrihet att utöva sin religion innebär inte per automatik en rätt att mässa ut religiös propaganda via högtalare över hustaken. Inte heller innebär demokrati en rätt att predika politisk propaganda över samma hustak. Bevare mig för detta.

Jag debatterade detta runt 2013, bl a i Aktuellt.

Och här på bloggen (lång och intressant diskussion), och här i SvD.

Spännande forskningsprojekt Open Care; Sanandaji/Laakoma!

Ekonomerna och forskarna Tino Sanandaji​ och Erik Laakoma deltar i ett spännande forskningsprojekt om självorganiserande eller kooperativ vård, frivilliga nätverk där t ex sjukvårdsexperter delar med sig av information, s.k Open Care.
De vill gärna ha in exempel på detta i och kring vården, som handlar om sammanslutningar och självorganisering.
Har du exempel på sådana case så skicka in dem till dem, länk finns i blogginlägget;

söndag, februari 11, 2018

Nolltolerans mot snatterier och butiksrån, Med Mera!

Mitt mantra som eventuellt (..!) ny justitieminister!

Grov brottslighet måste bekämpas och slås tillbaka, det är prio ett. Nolltolerans, straffsatser, fler poliser med starkare befogenheter. Men vardagsbrotten måste också stoppas. En särskild kampanj mot butikssnatterier och rån behövs, nolltolerans även här. New York-modellen!

Ett litet exempel på naiva, dumsnälla Sverige. Butiker får inte portförbjuda de som upprepade gånger stulit i butiken. Ofattbart. Jag ska interpellera.

Butikshandlare på många håll i landet rapporter samma sak som här i Kortelanda i Göteborg. Och här också.

Spånga Centrum, nära Tensta, protesterar mot eskalerade våld. 

Jenny Sonesson beskriver i GP den negativa utvecklingen, och kräver att butiker ska kunna portförbjuda de som upprepat stjäl. (Inte tillåtet idag?, obegripligt).

Gäng i Malmö tog över butik.

Två bröder tog makten över centrum i Ronneby.

Massiv stöldvåg i Kungsbacka. Man tar det man vill ha, liten risk, inga eller låga straff.

Butikerna polisanmäler allt mindre, lönlöst. Här exempel från Kalmar. Och man får inte portförbjuda de som upprepat stjäl (naiva, dumsnälla Sverige..).

Hot, trakasserier och en ständig otrygghet. Livsmedelshandlarna kräver en justitieberedning dör handeln.

Här väpnat rån i Åkersberga.

Konsum stänger butik i Husby.

lördag, februari 10, 2018

Personvalskamp (C) i Östergötland!

Personkryssannons.

Jag är glad att stå på plats 13 på Centerpartiets lista i Linköping.

Lars Vikinge fick störst stöd i medlemsomröstningen och toppar listan med kommunalrådet Muharrem Demirok på andra plats. Corren skriver här.

Muharrem är tvåa på riksdagslistan och personvalskampanjar för att få flest personkryss. Jag gör detsamma efter att ha flyttats ner till plats fyra.

Min kampanj är inriktad på röda kampanjpennor "Jag kryssar Staffan Danielsson 2018" och att överlämna dem vid hembesök. Jag lyfter i tidningsannonser fram både pennan och det som skiljer ut mig, och som nog gjorde att jag flyttades ned på stämman, ålder och migrationspolitik.

"70 år, erfaren, med civilkurage.
• En röst för Hela Östergötland
och de äldre.
• En realistisk migrationspolitik.
Vill du ha min röda kampanjpenna, och höra vad jag vill?
Jag kommer gärna på fika, bjud gärna in några vänner.
Staffandan@gmail.com, mobil 0725-58 77 21"

(Tyvärr klarar jag inte att kopiera själva annonsen, har någon något tips..? Servern vill inte ta emot filen?).

Det som skiljer ut mig i kommunpolitiken är nog främst att jag liksom Göran Persson, Expressens och Dagens Industris ledarskribenter Anna Dahlberg och PM Nilsson samt många fler, förespråkar att kommunerna ska ges möjlighet att reglera, och om man vill förbjuda, tiggeri.

Jag har i några blogginlägg redovisat min plattform som riksdagskandidat, här och här och här.

Här min
personkryssannons.fredag, februari 09, 2018

Ledande internationell kriminolog tar Jerzy Sarnecki och Morgan Johansson i örat!

Underrubrik:

Jerzy Sarnecki vaknar! Och svänger! Larmsignal!


Jerzy Sarnecki har länge sagt att Sverige aldrig varit tryggare, och mycket liknande.

Nu är det plötsligt annat ljud i skällan. Jag citerar när Sarnecki den 8 feb 2018 intervjuas i Forskning och Framsteg.

Min bedömning är att verkligheten blivit så allvarlig att även Sarnecki måste låta "alarmistisk". Fullständigt borta är hans mantra sedan 10 år och mer att även den grova brottsligheten minskar.
(Se länkar till när jag interpellerar Morgan Johansson och när jag replikerar Sarnecki på DN Debatt).

Några citat, och hans omsvängning är fullständig och mycket anmärkningsvärd.

Jerzy Sarnecki:

"Läget är jävligt allvarligt".

"– Detta har tagit oss och polisen med total överraskning, fortsätter han. Det tar tid att lära sig att bekämpa detta. Det kräver gigantiska resurser. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu."

"Han bekymrar sig även för att skjutandet har börjat sprida sig utanför de typiska utanförskapsområdena och han jämför med Chicago på 1920-talet.
– Inom kriminologin finns det omfattade kunskaper om den tidens gäng i USA. Våra problem är än så länge inte lika allvarliga, men mekanismerna bakom dem är i stor utsträckning desamma, säger han."
"– För svenska förhållanden är detta skjutande praktiskt taget totalt okänt, så på kort sikt ser det illa ut – polisen saknar på många håll än så länge kompetens och personal för att bekämpa det, säger Jerzy Sarnecki."
----------------------------------------------------------------------
Äntligen får också Sarnecki, med flera ( tex justitieminister Morgan Johansson), mothugg från ev högt kvalificerad expert som smular sönder Sarneckis och Johanssons ständiga mantra, "socioekonomiska faktorer förklarar allt".
Det gör det inte:
"Även om Jerzy Sarnecki är förvånad över utvecklingen, så finns det andra som inte är det, till exempel Per-Olof Wikström, som är professor i kriminologi vid Cambridge university. Han fick år 2016 som förste svensk det prestigefulla Stockholm criminology price för sin forskning om ungdomsbrottslighet. Han har tidigare arbetat på Stockholms universitet, varit forskningschef på Brå och jobbat på Polishögskolans forskningsenhet. Han har nu varit forskare i Cambridge i tjugo år, och följer utvecklingen i Sverige via medier. Han avstår i regel från att själv medverka i medier.
– Redan när jag jobbade på Brå på 1990-talet varnade vi för utvecklingen i vissa stadsdelar, säger han."

Och Wikström fortsätter:
"– Socioekonomiska faktorer är inte så viktiga som många tror. Att försöka förutsäga någons brottslighet utifrån föräldrarnas utbildning och ekonomi och så vidare är svårt, då sambandet är mycket svagt. Men eftersom polis och socialtjänst oftast kommer i kontakt med personer med sådan bakgrund, så tror många att det finns ett starkt samband. Men merparten blir ju inte kriminella, trots dessa faktorer, säger han."
Och: "I de socialt utsatta områdena handlar det snarare om att det finns många dysfunktionella familjer och dysfunktionella skolor. Enligt hans och hans kollegers senaste systematiska forskningsgenomgång i frågan, så förklarar social utsatthet oftast runt 3–4 procent av variationen i befolkningens brottslighet. Men däremot kan moraluppfattning och självkontroll, i kombination med de moraliska sammanhang som man vistas i, förklara uppåt 60 procent av variationen bland ungdomar. Dessa resultat är bland annat presenterade i boken Breaking rules, som publicerades 2012."
Wikström pekar istället på segrationen, och han är liksom jag - och DNs ledarsida m fl - kritisk till att BRÅ valt att sluta publicera statistuik över invandring och brottslighet...Hear! Hear!
"Han ser även segregationen som ett stort bidragande problem.
– Att koncentrera många människor med många problem – allt ifrån drogproblem och problem förknippade med att man är ny i landet – är mycket tveksamt och troligen de främsta orsakerna till att vi har vissa bostadsområden med en hög kriminalitet bland de boende.
Per-Olof Wikström är apropå denna fråga dessutom kritisk till att Brå valt att sluta publicera statistik över invandring och brottslighet. Senast detta skedde var år 2005.
– Det har troligen motsatt effekt jämfört med vad man önskar. När det gäller en så komplicerad fråga som invandring och brottslighet behöver vi mer – inte mindre – kunskap."
Mikael Rying, som är kriminolog vid NOA hos polisen och Sveriges ledande expert på denna fråga, avslutar (se de två sista meningarna):
"Men segregationen ökar i Sverige och antalet utsatta områden växer, samtidigt som allt färre klarar den svenska grundskolan. I höstas rapporterade Skolverket att 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs nio under våren 2017 saknade gymnasiebehörighet. Det är den största andelen någonsin, och den har ökat kraftigt de senaste åren. För bara fem år sedan var andelen drygt 12 procent. De som inte klarar grundskolan är framför allt pojkar och framför allt elever med utländsk bakgrund.
– Det är en tickande bomb, säger Mikael Rying. Många frågar sig hur det har kunnat gå så här långt."torsdag, februari 08, 2018

Uppmärksammad av Egor Putilov.

"Egor Putilov" är ett känt varumärke sedan uppståndelsen kring hans rysslandskontakter och hans anställning på SDs riksdagskansli. Fokus gör en summering, och Alexander Fridback (Egor Putilov) svarar.
(Tillagt 19 februari: Jag upptäckte just att journalisten mm Jens Ganman intervjuar Egor Putilov på bloggen Det goda samhället för något år sedan.)

Putilov fick sluta hos SD, idag är han journalist på nättidningen Samhällsnytt, efterföljare till den SD närstående Avpixlat. (Han blev inte åtalad för något).

Jag har lärt mig de senaste dagarna om både SD-tidningar och vänsterrörelser (twitter leder ibland till det), jag länkade till en artikel som jag trodde gick till SDs nättidning Samtiden men som var Samhällsnytt.

Anledningen till denna uppräkning är att Putilov skriver i Samhällsnytt om "Vem är Staffan Danielsson". Det visar sig att vi har haft kontakt.

Här är min minnesbild. Jag söker ju alltid vara en öppen och transparent politiker.

1. Han skriver att vi träffades en halvtimme i riksdagscaféet 2013, och att han tog kontakt, han var asylhandläggare på Migrationsverket i Flen.
Jag har en lite dunkel minnesbild av att jag träffade någon om detta, det var säkert Putilov, men jag mindes inte hans namn när det senare blev känt.  Hans minnesbild är att jag inte lyssnade så mycket, jag har ingen vidare minnesbild men hoppas att jag lyssnade som jag brukar göra.

2. Putilov skriver att jag inte hälsade på honom i "riksdagens korridorer". Jag hälsar på de som jag har träffat och känner. Men mellan 2013 och 2016 är det tre år, jag träffar många ständigt och jag har uppenbarligen inte känt igen Putilov. Han kunde ju hälsat själv så hade vi inte behövt diskutera den frågan idag.

3. Däremot minns jag när namnet Putilov dök upp för mig, det var som han skriver när han började skriva om sina erfarenheter som asylhandläggare. Jag tyckte att det var intressant och fick kontakt med honom på Facebook.
När sedan "Putilovaffären" briserade så valde jag att avsluta kontakten på Facebook, en rätt naturlig reaktion.söndag, februari 04, 2018

Får man läsa eller retweeta artiklar i "obskyra nättidningar"?

Jag är människa, medborgare, demokrat, socialliberal och en varm humanist.

Jag brinner för att följa samhällsutvecklingen och påverka den i "rätt riktning", jag uppskattar att lyssna och diskutera och är mycket aktiv på sociala medier, främst blogg, facebook och twitter.

Jag modererar, med andra, flera forum på Facebook; bl a Politisk Centerdebatt, öppen för alla på socialliberal grund, och Politisk Allmändebatt, för debatt över parti- och blockgränser. (Välkomna!). Min uppfattning är att det är viktigt att diskutera inte bara med partivänner utan också att ta del av och bryta åsikter med meningsmotståndare i skilda politiska läger. Det fördjupar bl a den egna analysen och ståndpunkten.

Jag tar del av många intressanta debattinlägg och länkar ibland till dem och till relevanta artiklar i frågor som diskuteras.

Jag har länge hävdat att Sverige som ett till folkmängden litet land i norra Europa inte uthålligt kan ha betydligt mer generösa migrationsregler än t ex övriga EU-länder, när det finns många tiotals miljoner flyktingar och än mer ekonomiska migranter i världen och när det är fri rörlighet mellan schengenländerna.
Detta ståndpunkt betecknade många som typ "främlingsfientlig", eller värre, när åsiktskorridoren var stark. Befängt, javisst, men så var debattklimatet då.

Idag, när de två stora partierna har skärpt migrationspolitiken mer än jag föreslagit, är tonläget från de politiker, journalister och debattörer som då svärtade ner mig mycket lägre eller har de tystnat. Några ursäkter har dock knappast uttryckts till mig och många andra, ett starkt undantag är Fredrik Reinfeldts förre statssekreterare Mikael Sandström.

Så är villkoren i politiken och debatten, jag får nöja mig med att själv vara fortsatt trygg i min uppfattning och att "ha fått rätt". Verkligheten avgör i längden brukar jag säga och att den som bäst kan analysera verkligheten står i längden stark.

Är man trygg i sig själv kan man också lyssna till och diskutera med andra.

Jag tycker det är viktigt att, som ovan sagt, söka vara orienterad om hur även ytterkantskrafter resonerar i den svenska samhällsdebatten. Och kanske att något diskutera med "sansade" företrädare för dem, granska deras argument och kritisera deras felsyn.

Är detta fel? Borde man istället helt negligera dessa krafter?

På t ex twitter ramlar man ibland över artiklar från media och nättidningar närstående  t ex vänsterkrafter eller nationalismkrafter, typ Flamman, Proletären, Nyheter Idag och Samtiden. Jag läser ett och annat.

Är det fel? Borde man inte alls läsa?

Någon gång ibland när de skriver något som är relevant, uppseendeväckande eller balanserat, i en artikel händer det att jag på twitter retweetar med en kommentar.

Regelmässigt kommer då några tweets som totalsågar mig som röd eller brun, typ.

Jag bidrar med min tweet att marknadsföra extremism, menar man.

Som om inte dessa rörelser och deras nättidningar vore kända, i något fall bevisligen av typ 15 % av väljarkåren. (Och som media bidrar till att "marknadsföra dem" när man undanhåller relevant information...)

Är det fel? Borde man varken läsa eller någon gång retweeta artiklar i dessa nättidningar?

Ett exempel. Jag har länge hävdat att det är kontraproduktivt, och fel, när media, och ibland polis, undanhåller relevant information vid brottslighet. Jag har motionerat, interpellerat och skrivit debattartiklar. Tystlåtenheten, låt vara i de bästa avsikter, driver medborgare till ryktessajter på sociala medier, och till nättidningar, som frossar i detta, vilket jag alltså anser vara helt kontraproduktivt.

Ständigt aktuella exempel finns när media, och polis, ibland t ex rapporterar att "olika grupperingar" varit i stora knivslagsmål och liknande. Senast i Skara för någon vecka sedan.

Skulle det varit ett sådant storbråk i min hembygd skulle naturligtvis "alla" veta vad det handlade om genom muntillmun-metoden. Jag menar att det är en relevant information att polis, och media, informerar medborgare och läsare vilka grupperingar som "bråkade", vilket ju skulle hejda tillflödet till ryktessajterna.

Är det motorcykelgäng, nazister, knarkuppgörelser? Är det kopplat till tiggeri eller till motsättningar mellan olika invandrarungdomar? Eller handlar det om annat?

Jag såg en twitterlänk där en SD närstående nättidning hade en saklig artikel som ställde relevanta  frågor till polisen, som jag retweetade. (Polisen var mycket tystlåten). Jag trodde att det var tidningen Samtiden men den hette, visade det sig, Samhällsnytt. Jag blandade ihop namnen.

Den hette tidigare Avpixlat, har jag nu lärt mig, med en uppenbart främlingsfientlig agenda.

Jag har tagit bort tweeten.

Dock illustrerar detta mitt resonemang ovan. Kan kan läsa, eller retweeta, en relevant artikel i en "obskyr nättidning"? Kan man göra det från Nyheter Idag, Proletären, Flamman eller Samtiden? Från "Samhällsnytt"?

Jag lutar som ni förstår åt att det bör vara OK att någon gång kunna läsa artiklar i även ytterkantsmedia, och även kunna kommentera dem. Utan att det utlöser befängda anklagelser.

Jag är öppen för Era synpunkter!

(lite vid sidan om, men ändå intressant. En miljöpartist som tänker lite som jag.tisdag, januari 30, 2018

Vägval i migrationspolitiken- min analys

Centerpartiet har en mycket bra politik och en utmärkt partiledare, i topp vad gäller förtroende. Jag har varit med i Centerpartiet sedan 1970, och i riksdagen sedan 2004 med ett års uppehåll. Jag är en lojal riksdagsledamot, under alliansregeringen röstade jag ständigt för regeringen med bara ett undantag, där jag och KD var i extrem minoritet (äktenskap och giftermål).

Ibland kan det råda oenighet i politiska partier, och i deras riksdagsgrupper, i olika frågor. Exempel är EU-frågan , regionfrågan, frågan om vårdnadsbidrag och pappamånader i föräldraförsäkringen samt frågan om rätt till dödshjälp eller ej.

För mig har migrationsfrågan sedan 2012 blivit en sådan fråga där min övertygelse tyvärr skiljer sig från från Centerpartiets på några punkter. Jag anser att Sverige som litet land i norra Europa inte kan ha betydligt mer generösa asyl- och migrationsregler än övriga EU-länder, eftersom en hög andel av asylsökande och ekonomiska migranter till EU då väljer att ta sig till Sverige. (och då Sverige trots löften i decennier inte klarat av integration och att förhindra utanförskap).

Centerpartiet anser istället att Sverige bl a ska återgå till mer generösa regler för anhöriginvandring, Sverige ska låta asylsökande söka asyl på svenska ambassader som kanske enda land i världen och tiden i Sverige för att kunna bli svensk medborgare ska sänkas från nuvarande fem år till bara tre år, kanske lägst i världen.

Denna oenighet mellan mig och Centerpartiet är väl känd. Jag har avstått i tre omröstningar i riksdagen när jag inte kunde avslå nödvändiga EU.anpassningar av migrationsreglerna  som Centerpartiet ville. Jag har också på tre partistämmor lagt motioner om att bl a avskaffa vårt
orealistiska krav om asyl på svenska ambassader, och att medicinska åldersbedömningar måste göras så att inte vuxna män mellan 20 och 30 ska få asyl som barn under 18 år.

Östgötastämman ställde sig med 2/3-dels majoritet bakom min motion men partistämmorna avslog den med massiv majoritet.

Främst de som var i minoritet på östgötastämman 2015 talade på nomineringsstämman i november förra året för att jag skulle petas ner till fjärde plats på riksdagslistan till förmån för 2 mycket liberala kandidater i migrationspolitiken, och stämman beslutade så.
Jag respekterar självfallet i god demokratisk ordning stämmans beslut.

Men Demokrati innebär också att väljarna har en möjlighet att påverka riksdagslistan genom att sätta ett personkryss för en person på listan. Om någon får kryss på över 5 % av avgivna valsedlar går den personen upp på första plats på listan, om det är flera som kommer över 5 % så blir den etta som har högst andel.

Vid valet 2014 i Östergötland fick Lena Ek 1.560 personkryss vilket motsvarar 9 % av de som röstade på Centerpartiet. Jag fick 1.212 röster motsvarande 7 % och Muharrem Demirok 338 röster motsvarande 2 %.

Jag har bestämt mig för att göra en liten personvalskampanj för att söka få många att kryssa mig. Mina argument är bl a att jag är erfaren och med civilkurage, har god hälsa, min politiska glöd är oförändrat stark och jag anser att Sverige måste föra en realistisk migrationspolitik. Här är två länkar till för den intresserade.

Jag tror att många partilinjetrogna centerpartister, t ex i parti- och distriktsledningar, helst skulle se att jag inte lyfte fram min avvikande uppfattning i migrationsfrågorna  utan istället företrädde partilinjen.

Detta är dock inte alls rimligt. Personvalskampanjer innebär ju att redovisa för väljarna vad man kommer att arbeta för om man blir invald i riksdagen. Naturligtvis handlar det nästan alltid om vilka politiska frågor man vill prioritera av Centerpartiets program, men någon enstaka gång så kan det

också handla om hur man vill påverka partiets politik i någon fråga, i mitt fall i migrationsfrågan.

Skulle jag inte vara ärlig och inte redovisa att jag vill att Centerpartiet ska ändra sin migrationspolitik  på några punkter skulle jag ju föra väljarna bakom ljuset. 
Personvalet är ju tillkommet av precis motsatt skäl, att riksdagskandidater ska gå till val på vad de kommer att särskilt driva i partiet och i 
riksdagen, och deras förtjänster för att klara det på ett bra sätt.

Bl a därför skriver jag idag på SvD Debatt om det Vägval i migrationspolitiken som jag anser att Sverige står inför, samt vilken väg som jag anser att Sverige måste välja.

Jag säger t ex att ska man ge ensamkommande under 18 år när de kom till Sverige möjlighet att genomgå gymnasiet, trots att deras asylansökan har avslagits, vilket i praktiken innebär en sorts "amnesti", så måste Sverige samtidigt signalera att migrationspolitiken det närmaste decenniet kommer att vara fortsatt restriktiv enligt vad internationella regelverk medger.

Jag vet också att min ålder ibland vänds emot mig, jag är 70 år. Det gör mig lite arg, det finns alldeles för få erfarna äldre i riksdagen och jag har en väldig nytta av min erfarenhet  i mitt politiska arbete.

Ni som har förtroende för mig, som anser att min ålder är mera en tillgång än en belastning och som liksom jag anser en realistisk migrationspolitik helt nödvändig! 
Jag hoppas att ni kryssar mitt namn, jag kommer gärna hem till er och era vänner och pratar politik och överlämnar min röda kampanjpenna i metall!

Är ni säkra på att ni ska kryssa mig får ni pennan numrerad, kommer ni kanske att kryssa mig får ni pennan utan ingravering.

Kontakta mig på epost staffan.danielsson@riksdagen.se eller mobil 0725-587721.

söndag, januari 21, 2018

Naiva, dumsnälla Sverige...Naiva, dumsnälla Sverige...
* Hälften av asylsökande uppger olika personuppgifter hos olika myndigheter.... Sanslöst. Men än mer sanslöst är att detta fortgått i många år utan att staten/ myndigheterna agerar. Eller att någon granskande journalist grävt djupare i detta.
Och en orsak är givetvis att samkörning av uppgifter mellan myndigheter inte har fått göras, av integritetsskäl.
Förra flyktingombudsmannen Merit Wager har i många år genom anonyma rapporter inifrån Migrationsverket larmat om hur oerhört mycket missbruk detta har möjliggjort.
* Här är ett exempel till, att stulna båtmotorer och mycket annat förs ut landet i växande mängder av utländska stöldligor, som inriktar sig på de land där risken är minst, utan att tullen ens ingriper eller kan ingripa. Ofattbart.
* Jenny Sonesson knivskarp i GP. Hon tvingades som barn gifta sig med sin dubbelt gamla kusin, födde barn, nu flyttar han till Sverige och har/får vårdnaden om barnen.
* Storbråk i Skara. Människor har knivskurits. Vad handlar detta om? Jag menar att det är ett rimligt allmänintresse att media, och polisen, ger relevant information. Men icke. Två ”grupperingar” har slagits. Varför söker sig så många till rykten på sociala medier?
* Expressens Anna Dahlberg ger exempel på hur dålig kontrollen ofta är vid arbetskrafts- och s.k "kärleksinvandring" till Sverige. Tillsammans med ett överbelastat migrationsverksom som har fullt upp hela tiden, och ett system som belönar de som avgör ärenden snabbt och positivt, så är sannolikt Sverige ett av de länder som det är enklast att invandra till, även om ibland skälen för att få medborgarskap ibland är svaga eller obefintliga. Jag delar Anna Dahlbergs uppfattning att Sverige behöver skärpa sina regelverk och förbättra kontrollen vid ansökningar. Anna Dahlbergs ledare hade nog varit otänkbar att publiceras för 3-4 år sedan då den sannolikt hade beskyllts för att vara "främlingsfientlig". Hon efterlyser ordning och reda och att missbruk ska bekämpas, vem kan vara emot det?
* Den här artikeln är från 2012. Tyvärr tror jag att den är toppen på ett isberg, vilket Anna Dahlberg också är inne på. Eftersom den som kan visa att man har fått arbete i Sverige, även av enklare art som på McDonalds, som städare eller som personlig assistent, får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare så kan det sägas innebära att det är arbetsgivaren som "beslutar om" att personen på sikt ska få medborgarskap i Sverige. I denna härva på McDonalds misstänktes två chefer ha tagit betalt för detta genom att de sannolikt i efterhand, med inkomsterna från jobbet, fått betala ca 100.000 kr till de båda cheferna. Att avslöja detta är naturligtvis ytterst svårt, jag vet inte ens om det blev fällande dom (ska kolkla) och omfattningen av missbruk som detta är omöjligt att veta. Jag anser att arbetskraftsinvandring från andra världsdelar till Sverige bör omfatta bristyrken i Sverige, inte till enkla jobb som många i Sverige redan köar. Det är inte rimligt, enligt min mening, att arbetsgivare kan välja att gå förbi alla de som vill ha de enkla jobben i Sverige för att istället anställa personer utan utbildning från t ex Indien som därmed i praktiken vartefter blir svenska medborgare. Enbart risken för att detta stora ansvar missbrukas, utan möjlighet till egentlig kontroll, borde räcka för att skärpa dagens regelverk.
* Sverige börjar först nu införa krav på fingeravtryck eller ansiktsidentifiering för utlänningar vid in och utresa. Ofattbart att det dröjer till nu.
* (Tillagt 4 februari: PM Nilsson skriver på ledarplats i en av Sveriges största tidningar om Ronneby och den otrygghet och det vakuum som den frånvarande och otillräckliga polisen medverkat till, där konkurrerande gäng med olika bakgrund istället slåss om makten.
Förfärligt, ur alla aspekter och ett sanslöst misslyckande från politik och myndigheter.
Bara ett exempel, polisens begäran (antar jag) om övervakningskameror på stora torget har avslagits..).

torsdag, januari 18, 2018

Ekomat kräver stallgödsel och vall

Min agronomkollega, tillika doktor, Lennart Mattson skriver lågmält men med stor tyngd om Naturskyddsföreningens, och många andras, drömmar om ett organiskt/biologiskt jordbruk utan vissa bekämpningsmedel och mineralgödsel.

Som många vet anser jag att det finns två rätt likvärdiga jordbrukskoncept i Sverige från miljösynpunkt, det ännu dominerande vanliga miljövänliga jordbruket inom ramen för stränga miljö- och djurskyddslagar, kalla vintrar och kunniga bönder, samt det som certifieras under namnet ”ekologiskt jordbruk”.

Det var genialt att ta monopol på ett vetenskapligt begrepp, ekologi, men hur det kunde och kan tillåtas är obegripligt. Det finns naturligtvis inget ”ekologiskt jordbruk”, allt jordbruk innebär stor påverkan på ursprungliga marker utan plöjning och utdikning osv.

Att som Naturskyddsföreningen, och COOP, med flera sedan stämpla det vanliga svenska miljövänliga jordbruket som ” oekologiskt” är att missbruka begreppen ytterligare.

Jag förstår inte hur marknadsdomstolen, som kanske äger frågan, kan låta detta fortgå. Jag ska inom kort begära att den prövar om begreppet ekologi, och ”oekologi”, verkligen kan missbrukas så i marknadsföringssyfte som sker idag.
onsdag, januari 17, 2018

Lååång IP om dödshjälp, här inom fem år!

En lååång och viktig interpellation i riksdagen om en fråga där folkviljan inom fem år, tror jag, kommer att leda till en nödvändig rätt till dödshjälp även i Sverige.

Här länk till det som jag tidigare, sedan ca 2006 (!) , skrivit och drivit i denna fråga, där jag har ett stort engagemang.

Här länk till debatten i kammaren, där 4 personer deltog, socialminister Annika Strandhäll, Staffan Danielsson, Johan Hultberg och Barbro Westerholm. 

Det blev en innehållsrik debatt där argumenten för en rätt till dödshjälp väl kom fram. Socialministern var berörd i frågan, respektfull, men företrädde givetvis partilinjen, ingen utredning...

Jag ser det ändå som ett steg framåt. Nej-linjen, och nej till utredning, blir allt svårare att försvara och kommer snart att genombrytas!

söndag, januari 14, 2018

SIDA måste återställa biståndet till jordbruket i Afrika!

Inge Gerremo har länge arbetat på SIDA med bl a att genom bistånd utveckla Afrikas jordbruk. Han skriver här mycket tänkvärt om att Afrika är en rik kontinent men att jordbruket, där de flesta arbetar, står och stampar med låg avkastning.

Han kritiserar starkt att det svenska biståndet sedan en del år fokuserar mera på annat än på att tillsammans med berörda biståndsländer utveckla jordbruket och ge det förutsättningar att utvecklas.

"Förutom traditionella mål som ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning ska regeringar idag också arbeta mot en mängd olika mål inom ramen för Agenda 2030: klimathänsyn, jämställdhet, biologisk mångfald med mera. Alla är viktiga och avgörande på lång sikt, men det går inte att, som ofta sker nu, låta jordbrukssektorn bli mer eller mindre en restpost i de utvecklingsansträngningarna. Det är också ett synsätt som alltmer kommit att prägla den svenska regeringens biståndsambitioner. I stället måste man börja från andra hållet och se den helt nödvändiga utvecklingen av jordbruket som just utgångspunkten och möjligheten till att också integrera och utveckla dessa andra viktiga mål i de afrikanska ländernas arbete."

Jag har i motioner och debattartiklar mm också förespråkat att t ex nordens länder går samman för att samla resurser och visa på den framgångsrika nordiska modellen för att utveckla jordbruket i dialog mellan lantbrukare, livsmedelsindustri och samhället.

SIDA måste enligt min uppfattning återställa en betydligt större del av biståndet att gå till att utveckla det afrikanska jordbruket.


lördag, januari 13, 2018

Twittertoppen på Bumblewing.com.., http://www.bumblewing.com/twitterlista/Svenska%20rikspolitiker

Det är är ju lite roligare att visa topplistor om man råkar vara med..På sajten Bumblewing.com finns för svenska rikspolitiker topplistor graderade på hur inlägg på Facebook och Twitter gillas och sprids vidare, typ. Ingen aning hur säkert det är osv. 
Delvis tack vare att Facebook stängde av mig ligger jag just nu trea.
Här är "Twittertoppen", det finns också "Leaderboard" där allt summeras.
Bra placeringar indikerar att man har många följare och/eller skriver inlägg i aktuella frågor som engagerar.

http://www.bumblewing.com/twitterlista/Svenska%20rikspolitiker


Följare (#)Reaktioner / tweet / följare (%)FöljarengagemengReaktioner / tweet / följare (%) vs Följare (#)hanifbalihanifbalistaffandstaffandannieloofannieloofBJORKLUNDJANBJORKLUNDJANtomastobetomastobesdrikssdriksTobiasBillstromTobiasBillstromRichardJomshofRichardJomshofAdamMarttinenAdamMarttinenStenBerghedenStenBerghedenlenahallengrenlenahallengren025 00050 00075 000100 000125 0000.002.004.006.00

Annie Lööf

Twitter handle:annieloof
Grupp:C
Följarengagemang:0.13%
Följare:106 578
Tweets / vecka (#)Reaktioner / tweet (#)InläggsengagemangReaktioner / tweet (#) vs Tweets / vecka (#)hanifbalihanifbalibeckmansasikterbeckmansasikterstaffandstaffandEricson_ubbhultEricson_ubbhultannieloofannieloofsdrikssdriksRichardJomshofRichardJomshoflenahallengrenlenahallengren01002003004000250500750

staffan danielsson

Twitter handle:staffand
Grupp:C
Reaktioner / tweet:69.4
Tweets / vecka:49
Reaktioner / vecka:3 400
Mätt som total antal reaktioner (likes + retweets) för rikspolitiker på twitter de senaste 7 dagarna så har S 6275, M 41470, SD 2063, MP 1852, C 7533, V 3630, L 4920 samt KD 812
#PartiProfilbildNamnTypReaktioner / veckaTweets / veckaReaktioner / TweetFöljareReaktioner / Tweet / Följare (%)
1
user picture
user picture
Hanif Bali
29195
132
221
76944
0.29
2
user picture
user picture
Lars Beckman
3770
396
9
11297
0.08
3
user picture
user picture
staffan danielsson
3400
49
69
5328
1.30
4
user picture
user picture
Jan Ericson
3353
246
13
7260
0.19
5
user picture
user picture
Annie Lööf
3185
23
138
106578
0.13
6
user picture
user picture
Jan Björklund
2319
18
128
49978
0.26
7
user picture
user picture
Roger Haddad
1433
85
16
5317
0.32
8
user picture
user picture
Jonas Sjöstedt
1399
8
174
86707
0.20
9
user picture
user picture
Nya Moderaterna
1343
14
95
92812
0.10
10
user picture
user picture
Margot Wallström
1242
8
155
92034
0.17
11
user picture
user picture
Ali Esbati
1113
51
21
32688
0.07