lördag, juli 26, 2014

Varudeklaration Staffan Danielsson, för kryssbenägna i riksdagsvalet..!


Jag är en yngre äldre, snart 67 år. Men pigg och engagerad, glad för det. Det finns alldeles för få äldre i riksdagen, 2010 bara 6 st över 65 år. Om äldres andel av befolkningen fått råda skulle det varit runt 70..

Jag stöder helt Lena Ek som etta på vår riksdagslista, och ska själv försöka bidra till så mycket röster till Centerpartiet som möjligt. Lena gör ett fantastiskt jobb som miljöminister!

Efter 10 år i riksdagen känner jag mig varm i kläderna och kämpar för det jag brinner för. Jag stöder helt Centerpartiets fokus på att förbättra miljön, få fler i arbete och få hela landet att utvecklas och leva!

För mig har alltid Centerpartiets arbete för grundtrygghet och solidaritet/omtanke om varandra varit viktig. Alliansens reformer på på t ex sjukförsäkrings-  och arbetsmarknadsområdet har varit nödvändiga, men pendeln slår ibland för långt och då behövs åtgärder. Jag kommer att arbeta för att A-kassan höjs och blir allmän samt att bedömningarna i sjukförsäkringen nyanseras en del.
Naturligtvis kommer jag att engagera mig mer i äldrefrågor, t ex att skatterna likställs och att rätten till serviceboende förstärks.
 
Jag kommer alltid att vara en stark röst för en levande landsbygd med ett livskraftigt jordbruk. Om du tror att den rösten behövs i riksdagen även fortsättningsvis, kryssa mig gärna.  
 
Naturligtvis slåss jag för hela Östergötlands utveckling på alla områden! Jag är glad över att Ostlänken nu ska förverkligas, att flera viktiga vägar som t ex E22 förbättras, att JAS Gripen ska göra fortsatt tjänst i Sveriges och andra demokratiers stridsflygssystem samt att den förnybara energin så starkt tillväxer i Östergötland genom t ex biogas, vindkraft och etanol.
Jag är en varm alliansvän och en självständig politiker som vågar diskutera även känsliga frågor, som migration och tiggeri. Jag är tveksam till om tiggeri ska kunna ske t ex i bostadsområden och på landsbygden eller på allmänna kommunikationer, och jag tycker i grunden att människor i behov av försörjningsstöd i Sverige ska kunna få det genom allmänna medel.

Jag står naturligtvis för en öppen och generös grundsyn i migrationspolitiken  men anser att utifrån denna grund måste det kunna föras en öppnare dialog i sakfrågor där människor ställer frågor.
Jag har mycket stor respekt för den utmaning som Sverige nu står inför när Sverige är det EU-land som i absoluta tal ger flest människor asyl av EUs länder. Antalet asylsökande kan i år med successiv anhöringinvandring komma att uppgå till totalt 140.000 människor, i ett läge med redan ansträngda mottagningsresurser, dåligt fungerande integration och betydande arbetslöshet. De allra flesta av riksdagens partier och ledamöter deklarera ändå att man i detta läge vill ytterligare underlätta för ökad migration. Naturligtvis ska Sverige ligga i EU-täten för en generös migrationspolitik, men om våra regelverk är så pass mycket bättre än övriga EU-länders att en femtedel och snart kanske ännu fler av asylsökande till EU vill till Sverige, är de då rätt avpassade i varje detalj?  Jag är inte säker på det, och det är trist att redan detta enkla konstaterande av många anses vara en radikal ståndpunkt.
Regelverken för arbetskraftsinvandring ska vara generösa men bör ses över, det blir fel när arbetsgivare kan frestas ta emot pengar för att prioritera arbetssökande från andra länder i yrken där arbetslösheten i Sverige är betydande.

Ett kryss på mig i september är ett kryss på det ni just läst!

Centerpartiet gjorde ett starkt EU-val och ligger helt rätt i sina valbudskap inför hösten. Jobb, miljö och hela Sveriges utveckling lyfts fram mycket bra. Jag känner tillförsikt inför valet, och tror att alliansen kommer tillbaka och att Centerpartiet överraskar stort!

fredag, juli 18, 2014

Putin förser sannolikt rebeller med avancerade vapensystem!

Det är att likna vid massmord, när ett civilt passagerflygplan med nära 300 passagerare besinningslöst skjuts ner med avancerade ryska vapensystem, med stor sannolikt kopplade till upprorsmakare i östra Ukraina som med stor sannolikhet erhållit både vapensystem och utbildning/"frivilliga" från det fredsälskande Rysslands högsta politiska ledning.

Hur kan man annars förklara det faktum att upprorsmakarna har mycket högmoderna avancerade vapensystem som kommer från Ryssland? Hur har de kommit i besittning av dessa, och hur har de kommit över kunskapen att avfyra dem?

Gunnar Hökmark (M) talar klarspråk i detta blogginlägg, som jag i allt väsentligt kan ställa mig bakom.

Världens renaste jordbruk tvingas till tvåfrontskamp

Jag skriver i Land Lantbruk om den förödande tvåfrontskamp som svenskt jordbruk tvingas utkämpa, när Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet inte respekterar dess miljö- och djuromsorgsarbete.

Äntligen en sansad S-röst om jordbruket, när Anne-Marie Lindgren skriver i Aktuellt i Politiken (S)!

 Här några länkar, och här.

söndag, juli 13, 2014

KRAVs VDs propaganda mot det svenska "oekologiska" jordbruket.

Jag, och professorn i ekologi Torbjörn Fagerström, har kritiserat Naturskyddsföreningens svartmålning av det moderna miljövänliga svenska lantbruket. Jag har också glatt mig åt en intervju med Naturskyddsföreningens nya ordförande Johanna Sandahl, med ett mer balanserat uttryckssätt.

Nu publiceras en mycket anmärkningsvärd debattartikel i Dagens Samhälle med VD:n för certifieringskonceptet Krav, Lars Nellmer, i spetsen.

Rubriken är "Skolmaten ska inte förorena jorden", vilket alltså allt jordbruk som benämns "oekologiskt" förutsätts göra. Och sådan mat ska inte inhandlas med skattepengar, är budskapet.

Jag respekterar certifieringskonceptetet "ekologiskt jordbruk", men jag respekterar också hela det svenska lantbruket. När detta - "världens renaste jordbruk" - svartmålas, så försvarar jag det. Ibland frågar då några; "varför ogillar du ekologiskt jordbruk"? Det gör jag inte, jag respekterar det. Men detta går naturligtvis väl att förena med att försvara också hela det svenska miljövänliga jordbruket!

Jag kommer att söka få replik på Lars Nellmers m fleras debattartikel. Men redan nu känner jag det angeläget att diskutera den med Er som är intresserade. Då är sociala medier - facebook och twitter - en tillgång! Här mina synpunkter nedan, välkomna att tillföra Era!

Krav är ett certifieringskoncept som ursprungligen hette Kontrollföreningen föR AlternatiV odling". Det bygger på ett totalt avståndstagande från all mineralgödsel och alla kemiska bekämpningsmedel som de 2 viktigaste skillnaderna gentemot andra odlingssystem.

Det är ett radikalt miljökoncept, förvisso, med för och nackdelar. Det dominerande svenska jordbruket inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddslagar är ett rätt likvärdigt miljökoncept, enligt min uppfattning, fast med lite andra för- och nackdelar. (Se länkarna ovan).

Debattartikeln från Krav m fl är rena skräckpropagandan mot det dominerande miljövänliga svenska jordbruket, som bl a beskylls för att vara ohållbart och bedrivas utan stor omsorg om människor, djur och miljö. Skattebetalarnas pengar ska inte läggas på mat som förorenar vår jord och våra vattendrag, anser Kravs VD, och budskapet är att skolbarn förtjänar ofarlig mat som inte ger bekämpningsmedelsrester i urinen.

Att indirekt påstå att den mat som produceras av världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga vanliga jordbruk, det svenska, inte bör serveras på dagis, i skolor och, antar jag , på äldreboenden eller inhandlas av vanliga konsumenter mm eftersom den inte är ofarlig, är en negativ propaganda som en seriös organisation, Krav, borde hålla sig för god för att använda.

Naturligtvis anser i linje med detta rimligen organisationen Krav att inte bara skolbarnen endast ska äta "ekologisk mat" utan också alla andra barn, och vuxna, i Sverige och världen. Man tycker som Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet, med andra ord.

Jag har respekt för hela det svenska jordbruket som jag anser producerar bra mat som alla kan äta och må bra av, både den dominerande miljövänliga och den ekologiska.

Det är naturligtvis helt OK att tala väl för sin vara och rekommendera "alla" att köpa den. Det är däremot inte OK, enligt min uppfattning, att skuldbelägga alla som väljer bra mat från Sveriges icke "ekocertífierade" bönder (ca 95 %) för att inte bry sig om vår miljö eller sina och andras barn, typ. För att inte tala om skuldbeläggningen av bönderna, de som producerar maten.

Det finns säkert brister också i ekokonceptet som kan föras fram och granskas, t ex att det läcker mer växtnäring, riskerar att utarma jordarna på längre sikt, är beroende av en mer animalieinriktad produktion och av växtnäringstillförsel och utsäden från det vanliga jordbruket, kan innehålla mer av naturliga svampgifter mm.

Men jag förstår inte varför olika odlingssystem ska misstänkliggöra varandra. Jag begriper inte varför ett ansett certifieringssystem som Krav går till denna indirekta frontalattack mot de 90 % av Sveriges bönder som bedriver världens bästa vanliga jordbruk inom ramen för världens strängaste miljö- och djuurskyddslagar. Jag vill att vi ska respektera hela det svenska jordbruket. Utifrån den grunden kan vi sedan förespråka det ena eller det andra, men genom att lyfta fram fördelar, inte genom att frossa i negativism.

En miljö- och djuromsorgsinriktad kommun bör i sina upphandlingar kräva 100 % god miljö- och djuromsorg i nivå med svensk standard.  Ska kretslopp kunna slutas i och den biologiska mångfalden gynnas är upphandlingar som resulterar i närodlat från Sverige det mest miljövänliga!måndag, juli 07, 2014

Heja Naturskyddsföreningen!

Heja Naturskyddsföreningen!
Och nya ordföranden Johanna Sandahl!

Många vet hur upprörd jag varit/är över SNFs negativa propaganda mot det miljö- och djuromsorgsvänliga svenska jordbruket. Hur ska det kunna sälja sina produkter om det görs ner hela tiden?

Helt OK att SNF håller lite extra på den svenska ekomaten, men hedra även världens miljöbästa vanliga mat, den svenska, har jag hävdat.

Den nya ordföranden för Naturskyddsföreningen, agronomen Johanna Sandahl, har ett nytt och bra tonläge i denna DN-intervju, tycker jag. Jag är mycket glad för det, och säkert också alla de svenska hedervärda vanliga svenska bönder som varje dag sliter för att producera bra miljö- och djurvänlig mat inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddslagar! Och säkert väldigt många konsumenter som gärna köper ursprungsmärkt svenskt!

Johanna Sandahl slår ett extra slag för den svenska ekomaten, helt OK, även ekobönderna sliter ju hårt för att producera mycket bra mat enligt det radikala miljökonceptet eko. Men, och jag är så glad för det, Johanna Sandahl hedrar även det svenska jordbruket i sin helhet, som ju ligger väsentligt före importmaten i miljö- och djurvänlighet, därtill bidrar ju det svenska jordbruket till att sluta kretsloppen i Sverige och bidra till den biologiska mångfalden här, och hålla åkrar och betesmarker brukade och betade!

Jag har varit med i Naturskyddsföreningen och jag vill gärna gå med igen, men just detta, och några frågor till (varg, strandskydd, skog..) har hindrat mig. Jag närmar mig nu ett medlemskap, för att inom SNF vara med och påverka arbetet för miljö och natur i den riktning som jag tror är rätt.

Här länk till länkar..! och här.
 

torsdag, juli 03, 2014

MP kräver ökat läckage till Östersjön, kolla fakta.

Det finns två miljökoncept i det svenska jordbruket, dels det vanliga miljövänliga jordbruket inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, dels certifieringskonceptet "ekologiskt jordbruk".

Båda har olika för- och nackdelar.

En nackdel med ekojordbruket är att det läcker mer växtnäring till Östersjön i förhållande till mängden producerad biomassa. Eftersom ekojordbruket för att införskaffa växtnäring laddar jorden med växtnäring från stallgödsel, kvävefixerande grödor och mycket mekanisk bearbetning, vilket ger läckage. Räknat per hektar läcker inte ekojordbruket mindre, vilket gör Miljöpartiets extrema ekosatsning rätt obegriplig.

Mineralgödsel/handelsgödsel tillförs till etaberade grödor och ger högre skördar och läcker faktiskt mindre. Vill man minska växtnäringsläckaget till Österjön är det alltså contraproduktivt att som Miljöpartiet vilja förbjuda vanligt jordbruk och genom politiska planmål endast tillåta s.k "ekologiskt jordbruk". Även straffskatten på handelsgödsel slår i blindo.

Här är en artikel från ledande svenska jordbruksforskare från 2009. De bedömer att växtnäringsläckaget per producerad skördeenhet är dubbelt så stor från ekojordbruket vid spannmålsodling.

Hushållningssällskapet i Skaraborg redvisar i rapporter från försöksgården Logården mångåriga försöksserier om växtnäringsutlakning från olika odlingssystem.
Förslken indikerar att den ekologiska odlingen läcker dubbelt så mycket N som den konventionella, 9 mot 18 kg/ha. Skörden är c:a hälften. Det finns även mångåriga försöksserier i Halland.

Det moderna miljövänliga svenska jordbruket, och det ekologiska jordbruket, ät två bra miljöalternativt där det ena producerar betydligt mer mat än det andra. Båda har olika för- och nackdelar. Vill man minska växtnäringsläckaget till Östersjön är en storsatsning på ekologiskt jordbruk ologisk eftersom detta läcker mer växtnäring per producerad kg mat.

Det är möjligt att ett upphörande med jordbruk i Sverige skulle något minska växtnäringsläckaget till Österjön. Å andra sidan skulle Sverige då importera all sin mat från andra länder, inte minst runt Östersjön, vars jordar läcker betydligt mer...

Här länk till länkar..! Och här.

torsdag, juni 26, 2014

Summering jordbruksdebatt i DN och P1 Morgon

Jag menar ju att professor Torbjörn Fagerströms och min debattartikel i DN om jordbruk och de 2 svenska miljökoncepten, det dominerande miljövänliga jordbruket och det radikala ekokonceptet, var och är angelägen.

Nu har LRF och Naturskyddsföreningen replikerat. Och här är vår slutreplik.

LRFs ordförande Helena Jonsson skriver att LRF stöttar de två miljövänliga odlingssystemen i Sverige, typ, och där är vi helt överens. Tyvärr vågar eller vill LRF fortfarande inte att stå upp och försvara det moderna miljövänliga svenska jordbruket mot Naturskyddsföreningens skamliga svartmålning, vilket jag tycker är mycket uppseendeväckande och märkligt. Inser verkligen inte LRFs ledande företrädare hur mycket skada Naturskyddsföreningen knivhugg i ryggen på det "oekologiska" (= icke miljövänliga) svenska jordbruket gör? Det underlättar verkligen inte kampen på marknaden mot importmaten och marknadsföringen av världens bästa vanliga mat när SNF inte backar upp detta utan tvärtom förtalar det svenska "giftjordbruket" och dess "sjuka och vansinniga giftbekämpning". En bidragande orsak till att många konsumenter köper så mycket importerad mat är uppenbarligen, anser jag, att de inte tror att den svenskproducerade maten är så mycket bättre p g av SNFs negativa propaganda. Många tror att "ekologiskt" är det enda miljövänliga och att den "oekologiska" svenska maten innehåller gifter. Att SNFs negativa propaganda får stå oemotsagd från LRF är obegripligt, jag tycker faktiskt det. Naturligtvis ska LRF, liksom jag, respektera  hela det svenska jordbruket, både det dominerande vanliga miljövänliga och det radikalare ekokonceptet. Och det går faktiskt mycket väl att förena med stark kritik mot SNFs svartmålning och försvar av de egna medlemmarnas miljövänliga odlingssystem..

Naturskyddsföreningens svar är intressant och förs i en sakligare och mer balanserad form än jag tidigare upplevt. Visst står man fast vid att rekommendera eko först och främst men man säger faktiskt någon vänlighet även om det svenska jordbruket i stort, och jag tycker att det finns öppningar för en bättre dialog framöver i dessa viktiga frågor. Detta är självfallet glädjande, och jag tror och hoppas att det har koppling till att Johanna Sandahl nu har efterträtt Mikael Karlsson som ordförande för SNF. Jag vill ju gärna kunna bli medlem i SNF.

Debattartikeln i DN ledde till att jag medverkade i en debatt i P1 Morgon den 24 juni med Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Jag sa bl a att jag respekterar hela det svenska jordbruket och de ledande 2 miljökoncepten, det dominerande vanliga jordbruket och det radikalare ekojordbruket. Jag frågade om Åsa Romson och MP också respekterar det vanliga jordbruket, men fick nog inget svar på det. Har man inte den respekten för 95 % av de svenska bönderna är det beklämmande. Eftersom MP har visionen 100 % eko är väl svaret tyvärr att man inte heller håller det miljövänliga svenska jordbruk som står för 95 % av matproduktionen högt, tvärtom tänker man nog i SNFs extremt kritiska banor.

Ni som är intresserade, kolla gärna hur ofta ledande företrädare för SNF, MP, V och faktiskt också S till en hel del, talar uppskattande och väl om världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga vanliga jordbruk, det svenska. Det sker tyvärr väldigt sällan, huvudspåret är att älska eko och sedan inte mycket mer.

Tillagt 27 juni: LRFs ordförande Helena Jonsson gör ett ytterligare svarsinlägg på LRFs hemsida. Hon manar till att se framåt och samarbeta om att öka båda odlingssystemen, och det är vi så klart överens om. Och LRF har tagit avstånd från Naturskyddsföreningens "ensidiga fokus på ekologiskt odling i sina kampanjer". "De vet precis vad vi tycker", skriver Helena.

Jo, det är väl bra. Men SNF fortsätter ju att trumma ut sin propaganda över landet i kampanjer med stort genomslag. Och det ger resultat, alltfler konsumenter och kommuner och politiker och opinionsbildare och journalister osv lever i tron att det bara finns ett miljökoncept i svenskt jordbruk - det "ekologiska" - och att det miljövänliga svenska "giftjordbruket" i stort inte är bättre än importmaten.

Det är alltså dessa, konsumenter m fl, som behöver nås av LRFs budskap. Och det är en sak att ta avstånd från "ett ensidigt fokus", det som är nödvändigt är ju, menar jag, att kraftfullt reagera mot SNFs överdrifter och svartmålning så att det hörs.

LRF samarbetar med SNF på flera områden, och det är naturligtvis eftersträvansvärt. Men hur nära kan man samarbeta med en organisation som inte respekterar 90-95 % av det svenska jordbruket utan svartmålar det som ett föraktfullt "giftjordbruk som använder sjuka och vansinniga bekämpningsmetoder"?

Jag upprepar frågan: Men hur nära kan man samarbeta med en organisation som inte respekterar 90-95 % av det svenska jordbruket utan svartmålar det som ett föraktfullt "giftjordbruk som använder sjuka och vansinniga bekämpningsmetoder"?


 

lördag, juni 21, 2014

Jordbrukets tvåfrontskrig mot importmat och SNF..

Jag skriver idag på DN Debatt, på nätet, tillsammans med professorn emeritus i ekologi vid SLU, Torbjörn Fagerström.Vi redovisar ett flammande försvar för att köpa ursprungsmärkt svensk mat, vi kritiserar starkt SNFs svartmålning av det svenska jordbruket, vi visar att ”ekologi” är ett vetenskapligt begrepp som inget jordbrukskoncept egentligen kan ta monopol på. Det svenska ekojordbruket är ett radikalt miljökoncept, men även det moderna miljövänliga svenska jordbruket som står för 95 % av matproduktionen är ett rätt likvärdigt miljökoncept, båda ligger rejält före importmaten.

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet! Vi står upp för ett miljövänligt svenskt jordbruk som förenar tillväxt och modern teknik inom ramen för tuffa miljö- och djurskyddslagar. Från den plattformen måste Centerpartiet ta matchen med Miljöpartiet som ensidigt slåss för minskad produktion och att endast ”ekologiskt” från hela världen gäller.

Ekojordbrukets största fördel är det blanka nejet till alla kemiska bekämpningsmedel. Naturligtvis ska jordbruket sträva efter att minska sin användning av dessa genom att övergå till mildare preparat och använda dessa färre gånger och i så låga doser som möjligt. Vill staten få max effekt av insatta stöd för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel är det min övertygelse att ett riktat stöd till alla bönder som åtar sig att kraftigt, eller kanske helt, avstå från att använda kemiska bekämpningsmedel, skulle betyda oerhört mycket mer i lägre bekämpningsmedelsanvändning än om stödet som nu endast kan erhållas om man helt och hållet följer alla de radikala ekoreglerna. Detta är ett förslag som jag tycker att Centerpartiet kan lyfta till debatt.

Grisdebatten är ett bra exempel på verkligheten. Den handlar om den vanliga miljö- och djurvänliga svenska grisproduktionen, som alltmer konkurreras ut av importerat tyskt och dansk griskött. Den handlar bara i marginalen om den svenska – eller danska – ekogrisen, som står för under 1 % av konsumtionen, och är nära dubbelt så dyr p g av höga krav på ytor och utevistelse mm. Att fokusera på eko, på bekostnad av den dominerande produktionen, skulle kanske dubbla eko till 2 % på sikt men samtidigt skulle då importgrisköttet fortsätta att slå ut mångdubbelt mer av svensk grisproduktion i sin helhet. Detta vore starkt negativt för bra djuromsorg och bra miljö.

Jag brinner för hela det svenska jordbrukets utveckling och har ständigt kämpat för det. Jag har respekt för både det vanliga miljövänliga svenska jordbruket och för det svenska ekologiska jordbruket. Jag är starkt oroad för att ett alltför ensidigt ekofokus med alltför höga politiska ambitioner kan ge ett prispressande överskott som hårdast drabbar ekobönderna själva, samtidigt som risken är stor att det dominerande miljövänliga jordbruket fortsätter att minska och ersätts av importmat. Därför är jag så övertygad om att alla goda krafter i första hand ska lyfta fram närodlat från Sverige i debatten, och inte svartmåla det, men naturligtvis också för att inom den ramen också kunna prioritera svensk ekologisk produktion!

Jag har skrivit många blogg- och debattinlägg genom åren om svenskt jordbruk och om Naturskyddsföreningen. Länkar här och här och här och här och här (aprilskämt..) och här och här och här.

Debatten om det svenska jordbruket och om huvudfokus ska vara "världens renaste vanliga jordbruk" eller ekokonceptet förs nu rätt intensivt.

Coop och deras hållbarhetschef Louise König agerar starkt politiskt, t ex här. Miljöforskaren Kersti Linderholm replikerade i Land Lantbruk. Och Coop replikerade i sin tur. Samt Kersti Linderholm igen.torsdag, juni 19, 2014

Min sista (?) försvarsdebatt, en vänlig sådan!

Efter 8 år i försvarsutskott och försvarsberedning deltog jag för nog sista gången i en riksdagsdebatt i tisdags.

Det har varit intressanta och stimulerande år i de försvars- och säkerhetsfrågor som ju är så viktiga för vårt land, och där också mycket har hänt, både i Sverige och i omvärlden.

Centerpartiet har alltid lagt stor vikt vid värdet av en bred samsyn i dessa frågor, om det är möjligt. Jag delar helt den uppfattningen och har sökt bidra till att en sådan, och gläds naturligtvis åt att de 4 försvarsberedningsrapporter som jag medverkat till 2007, 2008, 2013 och 2014 alla faktiskt har präglats av detta. I försvarsutskottet har samstämmigheten inte alls varit lika stor..

Rysslands militanta agerande har nödvändiggjort ökade resurser till försvaret, efter en lång tids minskning, vilket är bra. Jag har ständigt framhållit att utöver vårt eget försvar så beror vårt lands säkerhet i växande grad på ett nära och förtroendefullt militärt samarbete med andra demokratier i Norden, i EU och med Nato. Tyvärr har denna fråga analyserats alltför lite i de omvärldsanalyser som försvarsberedningen har gjort, vilket är en allvarligt brist. Det är glädjande att försvarsberedningen både 2008 och 2013 i bred samsyn föreslog att Sveriges militära samarbeten med andra demokratier behöver analyseras, och det är bra att regeringen i vintras utsåg ambassadör Tomas Bertelman att göra detta.

Jag valde att göra mitt sista riksdagsinlägg om försvaret lite lättsammare, och lyckades faktiskt att provocera upp flera goda utskottskamrater och meddebattörer till alltför vänliga inlägg, men så kan det ju vara vid ett avsked. Jag kvitterade vänligheterna eftersom jag verkligen har trivts bra i försvarsutskottet och med de hårt arbetande kollegor som ibland varit mycket oense men ofta också riktigt överens. Så tack Peter Hultqvist, Torbjörn Björlund, Peter Rådberg och Johan Forsell för vänliga ord och instämmanden och twitterbudskap (Johan)  i debatten!

Här en länk till debatten, och här ett koncentrat av mina snusförnuftiga lättsamheter:

"Jag tycker att oppositionspartierna har formulerat sig väl, fast de har fel, i sina motioner och reservationer".
"Efter att ha lyssnat till de tidigare inläggen från mina kollegor i försvarsutskottet gör jag nu bedömningen att det jag hade tänkt säga redan är sagt, och därför tänker jag avstå från att säga det jag tänkt säga. Gjorde fler politiker detta skulle inte lika mycket behöva sägas som kanske redan är sagt. Å andra sidan är det demokratiskt viktigt att det som sägs blir sagt, även om det kanske redan har sagts, och i den bemärkelsen står jag bakom att allt som idag har sagts verkligen också borde ha sagts, ni kan vara förvissade om det!"

Var detta då min sista försvarsdebatt..? Ja, sannolikt. Visst har jag en chans att fortsätta i riksdagen om Centerpartiet i Östergötland får två mandat eller om t ex Lena Ek fortsätter som statsråd, eftersom jag är 2:a efter Lena på Centerpartiets valsedel i Östergötland. Jag hoppas att så blir fallet (!), men skulle så bli är det inte alls säkert att jag då efter 8 år med försvarsfrågorna skulle fortsätta med dem. Oavsett vilket tar jag med mig denna vänliga dialog från kammaren den 17 juni! 

onsdag, juni 11, 2014

Rockström och S. Danielsson nästan överens om jordbruket!

Mitt förra blogginlägg hade rubriken Respektera hela det svenska jordbruket!

Där försvarar jag världens mest framgångsrika miljövänliga vanliga jordbruk, det svenska, som inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar står för 95 % av livsmedelsproduktionen i Sverige. Det svartmålas tyvärr av naturskyddsföreningen och indirekt av de rödgröna partierna, när man nu sätter upp orealistiska mål för en politiskt styrd övergång till "ekologiskt jordbruk". Jag har respekt för ekokonceptet som är en viktig nisch/del av det svenska jordbruket och för fortsatt betydande statliga ekostöd, men min respekt gäller också fullt ut för det vanliga miljövänliga svenska jordbruket.

När jag försvarar det svenska jordbruket får jag naturligtvis motkritik från vänner av ekokonceptet som menar att jag kritiserar ekojordbruket. Det är faktiskt fel, jag försvarar det vanliga miljövänliga jordbruket från svartmålning.  Däremot så kritiserar jag alltför högt tillyxade politiska mål för ekojordbrukets expansion i Sverige och världen från SNF och de rödgröna.

Jag läser nu (åter) till min glädje en rapport/artikel från Stockholm Resilience Centre och Stockholms Environment Institut signerad agronomen och professorn Johan Rockström, från oktober 2011, om hur världen når en hållbar livsmedelproduktion till år 2050.

Den redovisas på ett tydligt och bra sätt i en artikel i nättidningen Fria.

Jag delar i stor utsträckning de bedömningar som Johan Rockström gör, och som tillspetsas i intervjun.

"Närodlat, ekologiskt småjordbruk är inte lösningen för att klara av att mätta en växande befolkning utan att förbruka jordens naturtillgångar. Johan Rockström menar att vi är förbi det steget och måste börja tala om ett hållbart jordbruk för hela världen.
– I en övergångsfas kan vi inte möta de globala miljömålen genom ett strikt ekologiskt jordbruk över hela världen. Vi måste snabbt få in kväve och fosfor i de regioner som behöver det och då måste vi fortsätta utnyttja handelsgödsel."

"Lösningen för att öka skördarna är att tillföra mer fosfor och kväve till de regioner som i dag använder det i liten utsträckning. Och i regioner som Nordamerika, Europa och även i Sverige måste användningen av handelsgödsel minska."

"– I en övergångsfas kan vi inte möta de globala miljömålen genom ett strikt ekologiskt jordbruk över hela världen. Vi måste snabbt få in kväve och fosfor i de regioner som behöver det och då måste vi fortsätta utnyttja handelsgödsel."

Däremot kan Rockström och jag möjligen, men inte säkert, divergera om Sveriges fokus på vanligt  miljövänligt jordbruk contra ekojordbruket, där han citeras så här:
"Hur ska man kunna förvalta det här hos vanliga människor och politiker som under de senaste åren fått inbankat i huvudet att det är ekologiskt, småjordbruk som är det hållbara?
– Det handlar om två saker. Det första är att inte göra misstaget att ta sig själv som referens för lösningen för hela världen. Bara för att Sverige har haft problem med det konventionella jordbruket, med övergödningen av vattendrag, så innebär det inte att det kommer skapa samma problem i Afrika. Där befinner man sig i en annan situation, med ett underutnyttjande av kväve, fosfor och vatten.
– Samtidigt måste vi använda oss själva som referens för förvaltningen här i Sverige. Och här stödjer jag en fortsatt omställning till ett ekologiskt lantbruk. Man kan i princip producera lika mycket och det blir en bättre kvalitet än från det konventionella jordbruket."

Jag stöder också fortsatt ekostöd och en tillväxt på marknadens villkor från dagens 4-5 % av produktionen. Däremot håller jag inte med om att ekojordbruket, utan tillförsel av mineralgödsel, producerar lika mycket. Produktionen är i snitt 30-40 lägre eller mer, och ojämnare. Ekokonceptet fungerar bäst i animalieproduktionen, främst vad gäller mjölk med mycket kvävefixerande grödor och stallgödsel, vilket dock samtidigt ökar risken för växtnäringsläckage.

Jag menar också att det vanliga miljövänliga jordbruket ska fortsätta att sträva efter att minska sin användning av kemiska bekämpningsmedel. Redan använder svenskt jordbruk färre bekämpningsmedel än andra länder och i lägre doser. En ny miljöersättning till de bönder som kraftigt reducerar sin användning av kemiska bekämpningsmedel skulle betyda mer för miljön än om samma pengar helt satsades på ett utbyggt ekostöd till ett betydligt färre antal bönder, enligt min uppfattning.

Den aktuella diskussionen om grisar och griskött är också ett bra exempel på hur viktigt det vanliga miljö- och djuromsorgsvänliga svenska jordbruket är. Svenska grisar har det bäst i världen vad gäller utrymmen och halm i boxarna, låg antibiotikaansvändning, ingen salmonella, inga avklippta svansar eller fixerade suggor osv. Tyvärr har den svenska årsproduktionen minskat från nära 4 miljoner grisar 1995 till 2,5 miljoner idag, samtidigt som antalet årsgrisar i Danmark ökat från 15 till 25 miljoner...

Vill vi förbättra för de grisar vars kött vi äter måste vi uppenbart öka den svenska grisproduktionen, som gått ner från 100 % till ca 65 % av den svenska livsmedelsmarknaden, och här förs nu en mycket bra debatt. Att fokusera på de "ekologiska" grisarna som är nästan dubbelt dyra att producera och som står för någon % av marknaden kan visst göras, men då som en viktig nischproduktion. 

fredag, juni 06, 2014

Respektera hela det svenska jordbruket!

Den svenska livsmedelsproduktionen (mjölk, nötkött, griskött) backar kraftigt sedan flera decennier, importmaten har fördubblats och svarar för över häften av konsumtionen, mest i Europa. Ekomat (från Sverige och världen) har mångdubblats till 4-5 % av marknaden.

Centerpartiet kämpar mest av alla för hela det svenska jordbruket och har stor respekt för både det vanliga miljövänliga jordbruket och för det miljövänliga ekologiska jordbruket.

Starka krafter respekterar endast ekojordbruket oavsett var det bedrivs, och svartmålar tyvärr det miljövänliga svenska jordbruk som står för 95 % av matproduktionen. Jag har alltmer insett hur mycket denna svartmålning tyvärr betyder för att diskreditera det svenska jordbruket och därmed bädda för att många konsumenter istället köper importerad mat "eftersom det svenska jordbruket ju är lika dåligt".  Detta är helt fel, eftersom det svenska jordbruket ju bedrivs under världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, har låg antibiotikaanvändning och ingen salmonella samt sluter kretsloppen i Sverige och betyder mycket för den biologiska mångfalden här.

Jag märker nu vilken samlad kampanj som starka krafter (SNF, MP, V, S, Coop , fl) bedriver för att svartmåla det svenska "giftjordbruket" och för att genom kraftfulla politiska mål och medel tvinga fram en orealistiskt stor politisk ekosatsning. Jag är mycket orolig för att detta kan minska konkurrenskraften ytterligare hos det vanliga miljövänliga jordbruket med fortsatt nedläggning av jordbruk och livsmedelsindustri och leda till en kraftig ökning av en redan mycket hög matimport.

Jag  har i artiklar kritiserat svartmålningen och de radikala målen och förslagen från de rödgröna.  Risken är mycket stor att det vanliga jordbruket fortsätter att duka under mot importmaten samtidigt som ett ekomatsöverskott kan uppstå som ger ekobönderna allt sämre priser. Min övertygelse är att Centerpartiet i detta läge måste visa sin respekt för både det vanliga jordbruket och för ekojordbruket och ta strid mot de rödgrönas drastiska mål och förslag som skulle skada hela det svenska jordbruket.

MP m fl vill ju så väl. De tror på det de säger, att ekomat är bra och resten är uselt, ungefär. De inser inte att deras som jag anser extremt radikala politik i många frågor skulle driva industrin ur Sverige och även leda till ett litet (men större än idag) ekojordbruk och liten livsmedelindustri och ett mycket större importmatsberoende än idag, och i båda exemplen till en sämre miljösituation för världen än idag. Jag ser Centerpartiet som det moderna miljöpartiet som vill förena tillväxt och utveckling med tuffa miljökrav, medan MP är ett extremt radikalt miljöparti vars politik ibland är contraproduktiv för miljön. Här anser jag att vi måste våga ta striden och skilja ut oss från MP, jag är övertygad om att det ger C ökat stöd och ökat förtroende på miljöområdet. Alternativet att inte riktigt våga ta striden utan mera uppfattas som en lite blekare MP-kopia är ingen framgångsväg.

Jag vet att det finns en oro hos en del ibland oss för att ett försvar av det vanliga miljövänliga svenska jordbruket när det svartmålas av SNF och MP m fl, kan uppfattas som att vi kritiserar ekojordbruket. Så är ju inte alls fallet, Centerpartiet har ju stor respekt för båda odlingskoncepten och står helt bakom dagens generösa ekostöd från staten i olika former och är positiv till en fortsatt ökning i balanserad takt. Jag kritiserar dem som svartmålar det svenska lantbruket, inget annat.

Naturskyddsföreningen har nu lagt ut en video där man i vanlig ordning buntar ihop importjordbruket med den svenska mjölk- och köttproduktionen som miljöfarliga "giftjordbruk".

Jag respekterar det ekologiska jordbruket, men också hela det svenska jordbruket. Jag reagerar endast på svartmålningen av mjölk och kött från det vanliga miljövänliga svenska jordbruket, som likställs med tropiklantbrukets metoder för odling av kaffe, bananer och vindruvor. Så här säger de i filmen: "Äpplet besprutas med gift- det är äckligt- Oekologiskt. Nästan all mat är oekologisk. Du dör inte knall och fall av gifterna. Men forskarna oroas. Detta händer över hela planeten. Bina blir färre. Detta är sjukt, hur får vi stopp på det här vansinnet? Ät ekologiskt! Kaffe och bananer är tokbesprutade, och så mjölk och kött, och vindruvor, och potatisen. Varje ekovara är ett steg mot en friskare planet, är justare mat."  Tyvärr svartmålas även det svenska jordbruket. Äpplen kanske från Österlen, nästan all mat, över hela planeten, sjukt, vansinnigt, Mjölk och kött nämns mellan bananer och vindruvor...
 
Naturskyddsföreningen borde faktiskt vara skamsen över att sammankoppla sin negativa bild av jordbruk i andra länder med det svenska jordbruket med världens strängaste miljö- och djurskyddslagar.  Jag reagerar också emot ordet "oekologiskt" som benämning på det svenska jordbruket. Det är märkligt att ett odlingskoncept fått ta monopol på ett begrepp, ekologi = läran om samspelet i naturen. Och att detta koncept sedan börjar kalla andra odlingskoncept, t ex Sveriges jordbruk med sina stränga miljö- och djurskyddslagar, för "oekologiskt" = "icke miljövänligt". Det finns naturligtvis inget rent "ekologiskt jordbruk", allt jordbruk innebär stora ingrepp genom plöjning, harvning, ogräsbekämpning, gödsling osv. "Ekologiskt jordbruk" (Organic) är ett radikalt miljöalternativ med för- och nackdelar, men det vanliga miljövänliga svenska jordbruket är faktiskt ett rätt likvärdigt miljöalternativ fast med lite andra för- och nackdelar.

Min kritik gäller alltså att SNF likställer produktionen av mjölk och kött från det svenska jordbruket med bananer och kaffe mm från det tropiska jordbruket, där kemikalieanvändningen ofta är hög. Håll isär kritiken mot importmaten, som oftast produceras med betydligt sämre miljö- och djuromsorg än i Sverige, med den respekt som även SNF borde känna och ge uttryck för vad gäller det svenska jordbruket!

Här mitt recept för att öka konkurrenskraften hos hela det svenska jordbruket, inklusive eko. Och här mitt budskap till Sveriges ekoodlare på deras stämma för några år sedan.

Eko är ett radikalt miljöalternativ. Men även det vanliga svenska jordbruket är ett bra miljöalternativ. Ekos fördelar är främst det blanka nejet till kemiska bekämpningsmedel. Däremot är växtnäringsläckaget från ekojordbruket, särskilt om man jämför per producerat kg, betydligt större än från det vanliga jordbruket p g av att ekojordbruket laddar marken med kväve genom kvävefixerande grödor och ofta stallgödsel samtidigt som man ofta jordbearbetar mer mot ogräs vilket också ger läckage och högre dieselförbrukning.

Mjölken är ett bra exempel där både ekomjölken och den vanliga svenska mjölken är två mycket bra miljöalternativ, men där SNF ensidigt rekommenderar den ena och förkastar den andra. Ekomjölkgårdarna är numera i snitt allt större än de vanliga med besättningsstorlekar på 300, 500 och i några fall över 1.000 kor.

Naturligtvis ska det vanliga miljövänliga svenska lantbruket ständigt utvecklas i resurshushållande riktning. Ett miljöstöd riktat till de som t ex halverar eller mer sin användning av kemiska bekämpningsmedel tror jag skulle göra betydligt mer miljönytta än de flesta andra åtgärder.


Det svenska jordbruket omgärdas av världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Genom att köpa ursprungsmärkt svenskt bidrar man till att sluta kretsloppen och till biologisk mångfald samtidigt som man vet att djuren haft det bra och åkrarna brukas miljöinriktat.
Tyvärr har den svenska mjölk- och köttproduktionen minskat kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står idag för över hälften av de livsmedel vi varje dag konsumerar i Sverige, mest i Europa.

Det behövs därför en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel. Matlarmen om multiresistena bakterier från Danmark visar på det svenska miljöjordbrukets stora förtjänster genom låg antibiotikaanvändning, ingen klordoppning och ingen salmonella.

Allra sist, mitt ironiska aprilskämt om hur alltför många tror sig förbättra miljön genom att minska eller lägga ner det svenska jordbruket och hur det får precis motsatt effekt. Och några exempel på hur svårt det kan vara att få fram växtnäring till jordbruket.


 

fredag, maj 30, 2014

MP, S, V och Coop och Krav - Mer till eko från hela jordbruket..

Svenskt jordbruk står vid ett viktigt vägskäl. Ska de senaste decenniernas kräftgång för mjölk, nötkött och griskött nu kunna brytas. Jag har i några blogginlägg angivit det åtgärdspaket som jag anser vara helt nödvändigt, med huvudfokus med det vanliga miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappat ca 25 % samtidigt som importmaten fördubblats från 25 till 50 %, högst andel i Europa.

De rödgröna partierna vill istället förstärka det starka fokus som redan finns på just att öka stöden till och produktionen av ekomat i Sverige, här Miljöpartiets dagsfärska krav ( a la Vänsterpartiet) på 30 % ekoareal och 50 % eko i offentlig sektor. Det är mycket höga målsättningar som förutsätter omfördelning av statens stöd från det vanliga jordbruket och till eko, och som innebär en betydligt minskad matproduktion per hektar.

Coop, Naturskyddsföreningen och Krav har ungefär samma krav.

Jag är djupt oroad över dessa orealistiskt höga politiska ekomål, som jag befarar kan slå tillbaka mot ekobönderna själva genom överskott och prispress. Nu ska bönderna tvingas att ställa om genom att piskor (skatter, EU-stöd omfördelas till eko från det vanliga jordbruket) och morötter (högre ekostöd, än mer gratisrådgivning, än mer eko i off sektor). Naturligtvis slår detta också mot det miljövänliga jordbruk som står för 95 % av produktionen och som tappar mot importen och som kommer att tappa än kraftigare.

Visst ska ekojordbruket behålla sina generösa miljöersättningar och kunna tillväxa på marknadens villkor, men viktigast för att öka den svenska matproduktionen är att sätta upp nya politiska riksdagsmål för hur hela den svenska livsmedelsproduktionen ska utvecklas och öka!

Jag har redan förra veckan på Brännpunkt kritiserat krafterna ovan för att svartmåla jordbruket, de har replikerat och jag slutreplikerat.

Jag avser nu att söka replikera på MP och Coop enligt nedan. Jag tycker att detta vore en klockren centerlinje för Centerpartiet, det moderna miljöpartiet! Jag har dock förstått att en del även Centerpartister, och säkert krafter i andra allianspartier, snarare vill överbjuda MP och Coop än att ta miljömatchen om jordbruket på det sätt jag gör. Vad tycker du, ska vi vara med i kampen för väldigt höga ekomål och ekonomisk omfördelning från det vanliga jordbruket vilket jag tror kommer att öka matimporten kraftigt, eller är nedanstående text en OK Centerlinje? Kommentera gärna:

 Representanter från Coop, Naturskyddsföreningen och Krav kräver i debattartiklar att statens insatser för ekomatskonceptet ska öka ytterligare, trots att dessa redan ligger väl till internationellt. Man angriper också bl a världens mest miljö- och djurvänliga vanliga jordbruk, det svenska, för att det har ”rester av gifter och bekämpningsmedel” i sin mat. Det är en trist svartmålning som bidrar till att dess varumärke solkas och till att många som finner ekomaten alltför dyr likställer svenskproducerat med import och köper den lite billigare importmaten.

Det svenska jordbruket omgärdas av världens strängaste miljö- och djurskyddsregler. Genom att köpa ursprungsmärkt svenskt bidrar man till att sluta kretsloppen och till biologisk mångfald samtidigt som man vet att djuren haft det bra och åkrarna brukas miljöinriktat.

Tyvärr har den svenska mjölk- och köttproduktionen minskat kraftigt de senaste decennierna. Importmaten har fördubblats och står idag för över hälften av de livsmedel vi varje dag konsumerar i Sverige, mest i Europa.

Det behövs därför en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel.  Matlarmen om multiresistena bakterier från Danmark visar på det svenska miljöjordbrukets stora förtjänster genom låg antibiotikaanvändning, ingen klordoppning och ingen salmonella.

Vill man handla mat miljöinriktat finns två rätt likvärdiga alternativ i Sverige, livsmedel från det moderna miljöinriktade svenska jordbruket eller från det radikala ekojordbruket. Importerad mat från andra länder med sämre miljö- och djurskyddsregler är steget efter eller mer. Därför är ursprungsmärkningen av livsmedel oerhört viktig.

Jag har respekt för den ekologiska nischen/delen av det svenska jordbruket som på 25 år mångdubblat sin produktion från nästan inget (”alternativ odling”) till nuvarande 4-5 % (”Ekologisk odling”). Dock är skördarna 30-40 % lägre och konsumentpriserna 30-60 % högre samtidigt som stat och kommuner satsar årliga miljardbelopp på miljöersättningar och merpriser. En ytterligare fördubbling kommer att ta tid och skulle fördubbla merkostnaderna.

Coop m fl pekar på att hälften av ekomaten importeras och därför ekostödet bör öka liksom de politiska ekoplansmålen. Visst ska den hälft av ekomatsimporten, som kan produceras i Sverige, gärna produceras här. Men detta gäller ju i lika hög grad för den mångdubbelt större hälft av hela vår matkonsumtion som importeras från länder med sämre miljö- och djuromsorg. Och där saknar jag debattörernas precisa krav på riksdagens partier. Nog vill era medlemmar också att närodlat från hela det svenska jordbruket i Sverige ska kunna pressa tillbaka den olagliga importmaten?! Och då kan inte det jordbruket straffbeskattas och fråntas EU-stöd, det försvagar ju istället för att stärka.
Ta till exempel grisköttet. Skulle alltså den svenska ekogrisen, all respekt för den, med nästan dubbelt pris och med ca 1 % av grisköttsmarknaden, kunna tränga tillbaka grisköttsimporten från Danmark och Tyskland? Nej, naturligtvis inte. Ekogrisen är en viktig nisch för de som har råd och övertygelse, men för att de stora konsumentgrupperna ska äta mer svenskt griskött måste huvudfokus riktas mot hela den svenska grisproduktionen.
 

torsdag, maj 29, 2014

Federley kryssar sig till Bryssel, mycket starkt!

Centerpartiet är på god väg ur sin svacka! Vi står samlade bakom ett bra idéprogram, EU-valplattform och valplattform! Vi fokuserar på våra kärnfrågor och våra ledande företrädare med ministrar och talespersoner och EU-toppkandidater i spetsen kommer ut väldigt bra kring dessa.

Både väljare och medlemmar känner igen partiet och en trygghet sprider sig! Detta resulterade i ett bra EU-val med 6.5 % av rösterna vilket ger en utmärkt grund inför riksdagsvalet i september. Vår partiledare Annie Lööfs insatser i valkampanjen kan heller inte överskattas, hon gjorde allting rätt vilket spelade stor roll!

Våra 3 toppkandidater till EU Kent Johansson, Kristina Yngwe och Fredrick Federley har alla gjort starka kampanjer som resulterat i väldigt många kryss och en mycket jämn krysskamp. Fredrick fick flest, över 31.000 och Kent och Kristina tätt inpå med över 28.000 respektive över 27.000. I procent ändå jämnare, Fredrick över 13 %, Kent runt 12 och Kristina över 11 (några kretsar kvar att räkna).

Ett stort tack till alla 3 och jag ser fram mot fortsatt stort engagemang och ansvar i Centerpartiet för både Kent och Kristina, fast i Sverige. Kent laddar säkert om efter många år i Bryssel och Kristina är ju i början av en strålande "Centerkarriär", vi får se vad som händer redan i höst t ex!

Och så denne Federley, som har gjort en lysande valkampanj och nått ut mycket brett i kraft av sitt redan starka varumärke och genom sina tuffa och välavvägda utspel i t ex djurskyddsfrågor under valkampanjen.

Fredrick Federley är en mycket skicklig centerpolitiker som jag gillar, och som kommer att göra stor nytta i Bryssel. Har kommer att med framgång driva Centerpartiets linje i alla de frågor som EU har att hantera!

Vi har haft några duster i några sakfrågor, så är det och ska vara i politiken eftersom man inte alltid tycker precis lika. Men vi har nog båda, hoppas jag, tagit lite intryck av varandra, vi har en ömsesidig respekt för varandra och jag ser fram mot att samarbeta och göra inspel till Fredrick i hans viktiga nya roll i EU-parlamentet, inte minst vad gäller min hjärtefråga om goda förutsättningar för det svenska jordbruket.

Fredrick har redan en lång bana bakom sig i ungdomsförbundet, i partistyrelsen och som riksdagsledamot från Stockholms stad. Han är redan en stark och tongivande stämma i de sammanhangen och på riksnivån, men jag skulle ändå vilja säga att han med denna valkampanj och med stort kryss-förtroende över hela Centersverige har fått ett nytt genombrott!

Det ska bli mycket intressant att följa Fredricks insatser och arbete för hela Sverige och för hela Centerpartiet i EU-parlamentet, han kommer att sätta stora avtryck.

Och vad som månde bliva i framtiden, det får vi se! Jag vet inte om Fredrik har något motto, men det är ju faktiskt the sky som är the limit! 

fredag, maj 23, 2014

Mitt förhållande till Coop och jordbruket!

Jag kämpar sedan flera decennier för att livskraftigt och växande svenskt jordbruk med en miljö- och djurvänlig produktion av bra mat! Det har gått så där.

Ekojordbruket har mångdubblats från nästan ingenting till 4-5 % av produktionen medan det vanliga miljövänliga jordbruket (mjölk, nötkött, griskött) har minskat sin produktion med ca 25 %, samtidigt som importmaten fördubblats till över 50 % av marknaden, högst andel i Europa.

Min övertygelse är att huvudfokus, som för många sedan länge oftast ligger på att öka ekomaten, borde ligga på att välja Närodlat från Sverige.

Jag skriver idag en debattartikel på SvD Brännpunkt om att det behövs det en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel! Därtill var jag kritisk mot de rödgrönas orealistiskt höga politiska planmål för ekojordbrukets expansion.

Jag kommenterade också livsmedelkedjan Coops stora kampanj Ekolöftet, att nära 40 % av deras medlemmar vill att riksdagens politiska partier vidtar åtgärder för att ytterligare stimulera produktionen och konsumtionen av ekologiskt mat.

Jag skrev så här: "Livsmedelskedjan Coop hakar nu på med helsidesannonser i dagspressen där man propagerar för ekologisk mat, och där en av två bönder framställs med giftspruta och gasmask. Man avser sannolikt främst bönder i andra länder men även svenska bönder torde inbegripas. Hur ser man på den majoritet av sina kunder som förhoppningsvis frågar efter närodlat från Sverige och varför vill man inte ersätta den väldiga matimporten med svensk miljövänlig mat, utan bara den mycket mindre ekodelen?"

I ingressen på min debattartikel skrivs att jag anser Coops kampanj vara "ansvarslös". Det har jag inte skrivit och det tycker jag heller inte.

Däremot är jag kritisk till att Coop endast lyfter att ekomaten bör stimuleras av politikerna, det grundläggande är att lyfta all närodlad mat från Sverige enligt min uppfattning. Och jag är kritisk till att Coop i en bild torde framställa även det svenska vanliga miljövänliga jordbruket som ett "giftjordbruk".

På Coops hemsida dominerar också vikten av att köpa just ekologisk mat, t ex i dessa 10 konkreta råd, där endast ekologiskt nämns som bra för biologisk mångfald och där vikten av att välja närodlat från Sverige inte alls nämns, vilket jag ser som en stor brist.

Jag är positiv till att Coop på sin hemsida i annat sammanhang hänvisar till att man också prioriterar svenskproducerad mat!

"Just nu jobbar vi med
Hög andel svensktMöta efterfrågan och hålla en hög andel svenskt kött i våra diskar. Fläskkött ligger i dag på cirka 75% och kunderna efterfrågar dessa produkter. All julskinka var 2013 liksom även 2012 av svenskt ursprung.
Svenskt kött – ett initiativ som lyfter fram svenska mervärden i köttproduktionFördjupat engagemang i initiativet ”Svenskt kött”. Märket syns på allt fler av våra egna varumärkesprodukter och också hos andra leverantörer. Vi engagerar oss aktivt i uppföljningen av märket och hur information kan spridas.
Coop ursprungsmärker – ärlighet och transparensMärkning av ursprung på kött och animaliska produkter går längre än lagstiftning för våra egna varumärken. Konsumenten ska alltid kunna se var en köttingrediens kommer ifrån och vi ska alltid vara ärliga och transparenta med sådan information. Leverantörer måste alltid oavsett ursprung kunna redogöra för vilka produktionsmetoder som används.
Resistenta bakterier – ett globalt hållbarhetsproblemAlltför stor användning av antibiotika är ett globalt problem. Vi har tagit ställning, våra leverantörer ska inte använda antibiotika för att få djuren att växa bättre eller för att hålla djuren ”friska” i en bristfällig miljö. Vårt ställningstagande är långtgående och det ger mycket stora utmaningar att följa upp och verkställa – men vi ser att det inte finns någon annan väg. Alla i samhället måste dra sitt strå till stacken i denna viktiga globala fråga."

tillagt 24 maj.
Här svarar Socialdemokraterna på Brännpunkt. Notera att inte ett (1) gott ord sägs om det vanliga miljövänliga svenska jordbruket utan S lyfter enbart eko. Jag har respekt för både eko och världens bästa miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk, det svenska!

Tillagt 27 maj. Coop har också svarat och här är min slutreplik i SvD,

Tillagt den 28 maj. Företrädare för Coop och Krav m fl kräver mer statliga ekosatsningar i GP och i Dagens Arena, liksom Vänsterpartiet i Dagens arena. Jag svarar V i Dagens Arena.torsdag, maj 22, 2014

Hylla det svenska jordbruket, sluta svartmåla!

Hylla det svenska jordbruket, sluta svartmåla!

Äntligen har, i EU-valskampanjen, livsmedelsfrågorna och djuromsorgen blivit glödheta! Plötsligt intresserar sig alla toppkandidater för detta, och alla köper svenskt griskött och ingen danskt eller tyskt. Utlösande faktor torde vara att 4 danskar dött av multiresistenta bakterier, som finns där och i övriga världen men knappast alls i Sverige, eftersom vårt miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk ju är bäst i världen på låg antibiotikaanvändning, ingen salmonella, inga fixerade suggor och inga avskurna grissvansar mm.

Centerpartiet är ju det parti som i särklass främst drivit dessa frågor i decennier och sekler, och våra toppkandidater, flera stycken,  och vår partiledare är verkligen på hugget i debatten! Se även denna lysande kortvideo!

Jag bidrar till debatten med min käpphäst genom denna artikel på SvD Brännpunkt, att svartmålningen av det vanliga miljö- och djuromsorgsvänligaste jordbruket i världen, det svenska, måste upphöra! Istället behövs det en nystart för världens bästa livsmedelsproduktion! Det behövs en ny stolthet över hur långt Sverige har kommit för att med modern miljö- och djurvänlig teknik producera mycket bra livsmedel!

Jag kritiserar också de rödgröna - och Naturskyddsföreningen - för att fokusera oproportionerligt mycket på ekomaten, och att de politiska planmål man föreslår skulle riskera att importmaten istället skulle öka ännu kraftigare.

Om de rödgröna och NSF och Coop endast skulle lyfta fram de svenska ekogrisarna mot den danska och tyska grisproduktionen skulle resultatet bli mycket magert, eftersom ekogrisen är nästan dubbelt så dyr och endast står för ca 1 % av grisköttskonsumtionen i Sverige. Ekoproduktionen är ett bra miljöalternativ som idag står för  4,3 % av den svenska matmarknaden och som kan växa ytterligare.

Den växande matimporten av mjölkprodukter, nötkött och griskött har fördubblats på några decennier och har tillväxt på det vanliga miljövänliga jordbrukets bekostnad. Ska detta världsbästa miljöjordbruk kunna ta tillbaka förlorad mark måste huvudfokus ligga på att stärka konkurrenskraften hos det svenska jordbruket i sin helhet! Därför är dagens grisdebatt så glädjande eftersom den åter fokuserar på den miljövänliga svenska jordbruksmodellen i sin helhet!

Här och här och här och här och här några länkar till tidigare blogginlägg där jag diskuterar dessa viktiga mat- och jordbruksfrågor! Här också ett inlägg riktat till ekolantbrukarna, som jag har minst lika stor respekt för som för de vanliga miljövänliga svenska lantbrukarna!

OBS att rubriken är lite tillspetsad med fokus på Coop. Jag kritiserar främst de rödgröna och Naturskyddsföreningen! Coop må självfallet lägga sin huvudkraft på att sälja mera svensk ekomat, det jag pekar på att risken är att det miljövänliga svenska jordbruk som står för ca 95 % av produktionen och som backat kraftigt då kommer att fortsätta backa.

Min slogan är att vill man köpa miljövänlig mat bör man välja Närodlat från Sverige (gärna eko), före ekologiskt från hela världen! (vad gäller mat som produceras i Sverige, så klart).
fullständigar bilden.
Tillagt den 30 maj: Här länkar till några debattartiklar efter detta blogginlägg, som fullständigar bilden.

 

torsdag, maj 15, 2014

Staffan Danielsson kommenterar försvarsberedningens rapport


Staffan Danielsson kommenterar försvarsberedningens rapport den 15 maj:
http://www.regeringen.se/sb/d/18692/a/240414

 Osäkerheten i vår omvärld har ökat efter Rysslands exempellösa kränkning av Ukrainas suveränitet i strid med folkrätt och ingångna avtal. En enig Försvarsberedning talar klarspråk om detta, vilket är mycket bra.
Denna försvarsberedning har varit annorlunda genom att utöver många goda åtgärdsförslag även vara precis i fråga om budgetramar och finansiering. Centerpartiet ser ett stort värde i en bred samsyn om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, och det är glädjande att en sådan också har uppnåtts. Två partier skiljer dock ut sig i hög grad och det finns 5 specifika avvikande meningar därtill.

Jag beklagar att Socialdemokraterna skiljer ut sig genom att driva finansieringsförslag som vi anser skadliga för jobb och företagande.

Omvärldsläget gör att det är bra och nödvändigt att försvarets resurser successivt förstärks under de kommande åren på en rad områden, att övningsverksamheten prioriteras och att Gotland ges ett ökat fokus.

Det är också bra att försvarsberedningen så starkt lyfter fram vikten av att Sverige utvecklar sina militära samarbeten med andra demokratier, i EU, med Nato och med de nordiska länderna och länderna runt Östersjön. Beredningen lägger en rad konkreta förslag hur dessa samarbeten kan utvecklas, vilket är utmärkt. En stark tonvikt ligger på de nordiska länderna, särskilt Finland, men samarbetet med Nato inom ramen för det svenska partnerskapet nämns också som avgörande för försvarets utveckling. Sverige bör också sträva efter att det utvecklas ett differentierat partnerskap inom Nato. Den pågående utredningen om Sveriges militära samarbeten är naturligtvis högaktuell och jag hoppas att den kan ge en god grund till en konstruktiv dialog i partierna och med medborgarna.

På personalförsörjningsområdet läggs en rad konstruktiva förslag, vilket Centerpartiet välkomnar.
Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör en stor del av arméstridskrafterna och är en mycket viktig resurs för försvaret av det svenska territoriet. Det är utmärkt att försvarsberedningen föreslår att hemvärnsförbanden bör utvecklas för att kunna lösa mer kvalificerade uppgifter, t ex med granatkastare och burna luftvärnsrobotar, liksom att hemvärnets numerär på sikt bör bli högre än dagens mål om 22.000 soldater.

De frivilliga försvarsorganisationerna har flera viktiga uppgifter i försvaret med stark koppling till rekrytering och folkförankring. Det är bra att beredningen anser det viktigt att långsiktigt säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas möjlighet att bidra till försvaret och samhällets krisberedskap.
Här och här och här och här några länkar till mina tidigare blogginlägg om försvarsfrågor.

måndag, maj 12, 2014

COOP ställer eko mot gasmasksjordbruk

Jag har skrivit en hel del om den ensidiga fokuseringen på ekokonceptet från de rödgröna och SNF.

Ekologisk odling är ett radikalt miljökoncept, som ger 30-40 % lägre skörd och trots betydande miljöersättningar är merkostnaden i handeln ca 30-60 %.

Efter 25 års mångdubbling från nästan ingenting svarade det ekologiska för 4,3 % av livsmedelsmarknaden under 2013. Det är sannolikt att andelen ökar ytterligare under kommande år.

Livsmedelkedjan COOP vill nu göra krafttag för detta. I annonser över hela uppslag i dagspressen trummar man nu ut att 40 % av COOPs medlemmar (totalt 3,3 miljoner) vill att det politiska stödet för svensk ekomat ska öka, trots att det redan är ett av de mest generösa i världen.

Är COOP så övertygade om att deras kunder vill att maten ska bli så mycket dyrare?

I annonserna ställer man frågan "Hur ska framtidens jordbruk se ut" under en bild av två bönder, den ena glad och i keps, den andra i gasmask och giftspruta. Möjligen menar man främst gasmasksmannen som en bonde i andra länder varifrån vi importerar över hälften av den mat vi äter. Men naturligtvis får också vanlige svenska bonden en släng av sleven, eftersom denne använder en del kemiska bekämpningsmedel ibland, låt vara att de är färre och mildare än i andra länder och används mindre frekvent. (Och jag är gärna med på miljöersättningar som premierar bönder som vill reducera eller avstå från den kemiska bekämpningen).

Det svenska jordbruket är världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga vanliga jordbruk, och vill man köpa mat miljövänligt bör man, menar jag, köpa närodlat från Sverige. COOP borde därför i första hand propagerat för ursprungsmärkt svensk mat, och sedan gärna i andra hand för ekologisk sådan. Ska importmaten kunna trängas tillbaka måste konkurrenskraften öka i hela det svenska jordbruket.

Som COOP nu propagerar så sågar man tyvärr inte bara importmaten, som förtjänar kritik, utan många uppfattar säkert att kritiken gäller även närodlat från Sverige, som inte är Kravcertifierat.

COOP pekar på att det importeras en del ekomat som kunnat producerats i Sverige. Jag är gärna med på att den svenska ekoproduktionen bör täcka behoven, men det gäller ju i än mycket högre grad för den vanliga maten, där över hälften importeras, dvs oerhört mycket större volymer än den lilla ekoimporten. Här behövs det verkligen också massiva kampanjer, men det säger COOP ingenting om.

Nu undrar man hur COOP ser på den dominerande andel av sina kunder som frågar efter närodlad mat från Sverige. Vet de inte sitt eget bästa, kanske?

COOP har tydligen ett mål att 20 % av all mat man säljer år 2020 ska vara ekologiskt, sannolikt från hela världen. SNF och MP är tyvärr tydliga med att de föredrar ekologiskt från hela världen före närodlat från Sverige. Min slogan är den motsatta vad gäller den mat som kan produceras i Sverige:

"Välj närodlat från Sverige före ekologiskt från hela världen"!

Ekologiskt från kontinenten eller från andra kontinenter kan aldrig bidra till biologisk mångfald eller till att sluta kretsloppen i Sverige!

tisdag, maj 06, 2014

Miljöpartiets extremism hotar svenskt jordbruk

Det kan bli en S-V-MP-regering efter valet, eventuellt "förstärkt" med FI..

Jag hoppas ju absolut inte det, men det kan inte uteslutas.

Miljöpartiet har sedan länge en gräddfil i politiken och i medias okritiska behandling.

Jag har skrivit en del om hur radikal deras politik är ifråga om svenskt jordbruk och livsmedelsindustrin. Här ett ironiskt blogginlägg och här ett mera pang på rödbetan.

PM Nilsson skriver i dag i Dagens industri att Miljöpartiet gör sig bättre som livsstil än som politik (länk kommer här vartefter).

Två inflytelserika bloggare behandlar idag Miljöpartiets extrema politik för svenskt jordbruk och svensk livsmedelproduktion.

Johan Westerholm med bloggen Ledarsidorna (tidigare "Mitt i steget") är ofta läsvärd och behandlar idag Miljöpartiets jordbrukspolitik under devisen "Och Miljöpartiet är, de facto, det ännu levande lantbrukets största enskilda hot utöver vädrets makter".

Lars Wilderäng driver en av landets stora och mycket lästa bloggar inom ekonomi och politik under signaturen "Cornucopia". Han summerar Miljöpartiets alla nya pålagor på jordbruket och summerar resultatet om de genomförs så här: "Resultatet blir att svensk självförsörjningsgrad, samtidigt som Europa ser ut att kastas in i ett halvljummet krig med ett aggressivt och expansivt Ryssland, kommer falla till ca 10%. Istället för Sveriges antibiotikafria djuruppfödning ska vi importera antibiotikauppfött kött från utlandet och i Sverige förkastliga förhållanden".

Detta behöver verkligen uppmärksammas inför valet. vad som är mindre känt är att Socialdemokraterna följer Miljöpartiet tätt i spåren i dessa frågor och faktiskt går till val på att kraftigt öka matkostnaderna för både medborgare och kommuner. Mer om detta i ett kommande inlägg.


 

måndag, april 28, 2014

"giftrester" i frukt - reklaminslag eller nyhetsvärdering?

Naturskyddsföreningen får maximalt genomslag för en ny rapport om att det finns rester av kemiska bekämpningsmedel i vindruvor och banaer och annan frukt. Detta gör man typ en gång varje år. Detta är ju känt sedan länge, livsmedelssäkerhetsmyndigheterna i Sverige och världen föreskriver låga, utgår jag ifrån, gränsvärden för dessa substanser i frukt och mat.

Det kanske är SNFs uppgift att regelbundet slå larm om detta. Det som jag vill lyfta fram är det enorma genomslaget, samt att media närmast betraktar SNF som en objektiv myndighet, man får närmast uppfattningen att det är livsmedelsverket som intervjuas..Efter att ha lyssnat och läst TV4 nyheterna och godmorgon-samtalet med Johanna Sandahl och Carolina Klyft från SNF, eller till Rapports nyhetsinslag, eller artikeln i SvD (här igen), och snart i alla Sveriges media efter något TT-utskick.

Om ni kollar på nyhetsinslagen kan de väldigt lätt uppfattas som en betald annons från Naturskyddsföreningen eller Krav med ett enda budskap, köp Krav-frukt. Det framstår som fullkomligt obegripligt att ansvariga myndigheter inte sätter stopp för den "kemikaliecocktail" som vi dagligen sätter i oss, och som är hormonstörande och cancerogena. (Här enda balanserade rösten - Miljörapporten - som jag kunnat hitta och som också låter Livsmedelsverket uttala sig).

Att Johanna Sandahl sedan säger att "vi tror att de kan vara hormonstörande och cancerogena" och att "man ska inte vara rädd för att äta frukt", de nyanserna uppfattar man ju inte, däremot den ständiga maningen att det är bra och bäst att äta Kravmärkt frukt, och givetvis om man är barn eller gravid eller är en kommun, skola eller förskola.

Jag gillar frukt och äter mycket, det mesta vanlig frukt eftersom ekofrukt är dyrare och tillgången är begränsas.

Jag tycker givetvis att vår mat och frukt ska vara bra och säker. Är bekämpningsmedel farliga ska de inte tillåtas.

Jag känner mig ändå lite tveksam till en sådan helt okritiskt nyhetsförmedling som jag ovan redovisat. De allra flesta kommer att fortsätta att köpa mycket frukt, och vanlig frukt. Men hur påverkas deras inställning till media och myndigheter?

Tillagt 29 april. Aftonbladet Debatt TV gör en bra uppföljning av SNFs utspel, tycker jag, som också intervjuas. SvD ger i efterhand nu också Livsmedelsverket en möjlighet att ge sin bild, som är helt på tvärs med Naturskyddsföreningens.
Tillagt 30 april. Även SR P1 uppmärksammar detta.

Tillagt 6 maj. Här ett ironiskt blogginlägg med länkar om eko contra världens främsta vanliga miljöjordbruk. 

fredag, april 11, 2014

Är hov- och klövmjöl från Indien bättre åkergödning än mineralgödsel?

Här en länk till mitt inlägg den 1 april.

Idag rapporterar ATL om misstänkt mjältbrand i ett parti hov- och klövmjöl från Indien, för användning som gödning på svenska åkrar.

Nej, det fanns inte mjältbrand, bara salmonella...

Vilka bönder använder hov- och klövmjöl från Indien, hur kretsloppsinriktat är det?

Här ett citat från Jordbruksverket:
"Tillåtna animaliska biprodukter av kategori 2 eller 3 enligt EU:s regler för ekologisk produktion är blodmjöl, hovmjöl, hornmjöl, benmjöl eller benmjöl fritt från limämnen, fiskmjöl, köttmjöl, fjädermjöl, hårmjöl, "chiquette"-mjöl (fäll-, päls-, hudmjöl), ull, päls, hår och mjölkprodukter."
Här ett citat från Jordbruksverket: "

Och här ytterligare en pusselbit, ekogödsel...

Som många vet är min slogan och rekommendation för matinköp; "Välj Närodlat från Sverige (inklusive eko) före ekologiskt från hela världen!"

Välj svenskt, närodlat, ekologiskt och import vid behov, i den ordningen!

Jag är som Ni kanske vet lite sur på SNF och MP och Krav som ofta svartmålar världens mest miljö- och djuromsorgsvänliga jordbruk, det svenska. Mikael Karlsson använder beteckningen ”giftjordbruket”, eftersom man använder kemiska bekämpningsmedel mycket försiktigare än i andra länder.

 Det finns en del att kritisera även inom ekolantbruket, men det görs mkt sällan. Det läcker mer till Östersjön p g av att man laddar jorden med kvävefixerande grödor och stallgödsel till skillnad från det vanliga jordbrukets anpassade mineralgödselgivor. Ekokogårdarna är större än de konventionella, ibland 500 till 1.000 kor på ett ställe. Och man har svårt att inte utarma jordarna eftersom växtnäring bortförs med skörden och man har stränga regler vad som inte får användas, t ex mineralgödsel och avloppslam mm. Därför använder man en hel del konventionell höns- och annan gödsel samt köper in mkt halm från det vanliga jordbruket.

 Och näringsbristen är så stor att man importerar hov- och klövmjöl från Inden till ekolantbruket. Är det bättre än mineralgödsel i rimliga mängder från Norge och Baltikum?
 
Min uppfattning är att det finns två bra miljöalternativ att välja vid matinköp i Sverige. Antingen mat från det moderna miljövänliga jordbruket som står för 95 % av produktionen, eller också mat från det radikala ekoalternativet som står för 4-5 % av produktionen. Steget efter, eller mer, kommer importmat från länder där jordarna läcker mer och där djuromsorgen sker med i Sverige olagliga metoder.

Några frågar hur jag vill utveckla jordbruket. Jag menar ju att modern teknik behövs i jordbruket, som t ex mineralgödsel, ett och annat kemiskt bekämpningsmedel vid svåra insekts- och svampangrepp samt kanske genteknik under sträng kontroll för att få fram t ex växtsorter som tål kyla eller torka bättre än idag. Samtidigt ska verkligen jordbruket hela tiden utvecklas i resurshushållande riktning, både mineral- och stallgödsling ska ske försiktigt och så att näringsläckage minimeras, bekämpningsmedel ska bli allt färre och mildare och användas endast vid behov, bra växtföljder och kvävefixerande grödor ska självfallet användas osv!

Och jag respekt för det radikala ekokonceptet som säger blankt nej till så mycket, det är en viktig nisch/del av jordbruket som ger viktiga erfarenheter. Däremot är det ansvarslöst att intala medborgarna att världen kan försörjas med mat om t ex mineralgödseln tas bort.