måndag, augusti 03, 2020

Studio Ett skyggar för Elefanten i rummet - även anno 2020.

Sedan i oktober 2019 rapporterar Facebooksgruppen Brottsligheten i Sverige Rapportgrupp grövre brott och exempel på "mängdbrott". Den bild som framträder är tyvärr att brottsligheten ökar på en del områden, och att grövre brott (personrån, bilbränder, knivhugg, våldtäkter, pistol och automatvapenskottlossningar, mord, grov misshandel osv) ökar.
Välkommen med i Gruppen och följ utvecklingen!

Det är tyvärr typ vardagsbrott nuförtiden att kriminella gäng (som alltmer drar runt på gator och torg i grupper om 5-10-20-30 personer) överfaller och rånar och ibland mördar de egna eller de i andra gäng som kan vara 13-15-17-19 år och mer. Deras "brott" som mördas i så unga år, det är ofta att de dragits in i knarkhandel och tytt sig till olika "ledare" som använder deras tjänster.

Varje mord på en "gängkriminell" är en tragedi och innebär att ett ungt liv släcks långt i förtid. Tyvärr sprider sig nu en uppfattning att mord på en t ex 13- eller 15- eller 17-åring är inte så mycket att bry sig om, de "får skylla sig själva". Jag tycker tvärtemot, varje människas liv är lika mycket värt.

Ibland, det förefaller vara allt mer frekvent, mördas även personer utanför gängen, nu senast en tolvårig flicka. Det är upprörande och fruktansvärt och en tragedi. Jag lyssnar på dagens Studio Ett i P1, som behandlar det inträffade fylligt i både timme 1 och timme 2.

Jag noterar att typ alla som får yttra sig, poliser, brottsforskare, politiker nu anser att brottsligheten och de grova brotten ökar och otryggheten därmed också. Detta sa man inte för några år sedan, då hänvisade många ständigt till BRÅ och Jerzy Sarnecki som länge hävdat att brottsligheten minskar och tryggheten växer.

Jag noterar också att Studio Ett och Dagens Eko, och typ alla riks- och lokaltidningar samt SVT och TV4, bara tröskar på om orsaker och vad som bör göras som gjorts i typ decennier.
Elefanten i rummet, om det kan finns något samband mellan den allt grövre brottsligheten och att Sverige kan ha haft en alltför hög migration under lång tid där vare sig första eller andra generationens invandrare i tillräcklig grad har fått arbete och integrerats osv, den nämns överhuvudtaget inte i Studio Ett och knappast heller i övriga media. 

Det enda som nämns är att kriminaliteten kan ha koppling till utanförskapsområden, men inget om hur de har tillkommit och utvecklats.

Tidskriften Kvartal belyser verkligheten i sin helhet och gör ett förtjänstfullt arbete under ledning av den skicklige förre Studio Ett-medarbetaren Jörgen Huitfeldt, men hans arv och exempel verkar tyvärr inte ha lämnat några avtryck hos dagens Studio Ett som istället trampar på i förutsägbar politisk korrekthet och ointressanta rundgångar i eviga panelsamtal utan lösningar samtidigt som verkligheten skenar.


torsdag, juli 16, 2020

Vi stöder Staffan Bergström - inför rätt till dödshjälp!


Jag och Anna Hedbrant startade i oktober 2019 ett upprop om Rätt till Dödshjälp. Vi förnyar nu detta genom att bilda Facebooksgruppen Vi stöder Staffan Bergström - Inför Rätt till Dödshjälp.
Läkaren Staffan Bergström hjälpte en svårt lidande man, Per Maritz, som höll på att kvävas i slutskedet av en svår ALS (musklerna förtvinar och andningsorganen drabbas ofta). Bergström skrev ut starka sömnmedel i dödlig dos på Per Maritz uttryckliga yttersta vilja, han tog medlet med sina sista krafter med familjen omkring sig och somnade sedan lugnt in/dog. Han skulle ha rest till Schweiz och dö på kliniken Dignitas, men corona förhindrade det.
Staffan Bergström hotas nu av olika straff, från att förlora sin läkarlegitimation till att åtalas för dråp eller medhjälp till mord. Hans "brott" är att visa barmhärtighet och respektera en svårt lidande persons yttersta vilja.
En bred folkmajoritet stöder att en rätt till dödshjälp utreds och införs, men ansvariga politiker, läkarförbundet och religiösa krafter förhindrar detta.
Stöd Staffan Bergström och Rätten till Dödshjälp genom att gå med i denna FB-Grupp och genom att dela inlägg vidare med detta budskap!
Bakgrund:
Jag och Anna Hedbrant har i många år kämpat för att Sverige ska införa en strängt reglerad rätt till dödshjälp, i likhet med allt fler länder och delstater i världen. Vi har gjort det som människor och medborgare. Vi har gjort det i politiken och som medlemmar i den mycket seriösa föreningen Rätten till en värdig död.
Vi hoppas att 20-30-40-50 eller fler ska ansluta sig som stödjare till detta upprop/denna Facebookssida tillsammans med Anna och mig, från alla riksdagspartier, från organisationer, som sig själva i form av ledande samhällsdebattörer och opinionsbildare m fl.
Och vi hoppas att tiotusentals människor ska ge sitt stöd till denna FB-sidas syfte genom att gilla den, genom att dela sidan och inlägg på den till sina FB-vänner och i FB-grupper, och genom att sedan dessa vänner i sin tur delar vidare till sina osv.
Vi hoppas att detta ska stärka folkopinionen ytterligare (redan finns en bred folkmajoritet på 60-70 %) för att öka trycket på regering och riksdag att besluta att utreda, och sedan införa, en rätt till dödshjälp.
De som är emot är främst en del läkare (som vill bestämma istället för att medborgarna gör det), en del präster och många politiker som ser frågan som tabu, trots det breda folkliga stödet.
Här är några länkar till min blogg som ger ytterligare länkar samt argumenten bakom att denna frihets- och barmhärtighetsreform måste införas; https://staffandanielsson.blogspot.com/…/dodshjalp-narmar-s….
Statens Medicinskt-Etiska råd (SMER) föreslog redan 2008 till regeringen att frågorna om gråzoner vid palliativ vård vid livets slut ( i sak och mellan olika läkare och sjukhus mm) samt frågan om dödshjälp borde utredas. Ingen regering har gjort något i frågan av rädsla för frågans tabu-karaktär, förutom statsrådet Gabriel Wikström som 2016 uppmanade SMER att arbeta vidare med frågorna. SMER presenterade också 2018 denna kunskapsöversikt som tydligt analyserar varför andra länder redan gått denna väg; http://www.smer.se/ra…/dodshjalp-en-kunskapssammanstallning/
Föreningen Rätten till en värdig död har också mycket seriöst och med mycket kunskap diskuterat dessa frågor.http://rtvd.nu/
Skulle beslutsfattarna fortsätta sin handlingsförlamning i denna fråga kan en folkomröstning behöva tvingas fram. Vi räknar dock med att det växande trycket kommer att snart leda till att en utredning tillsätts och att en noga genomarbetad rätt till dödshjälp sedan införs.
Detta forum kommer att modereras mycket väl, du kan göra inlägg samt i kommentarer ställa frågor, och länka till artiklar mm och ge synpunkter och dessa kan diskuteras, så klart.
Men återigen, du som tillhör den breda folkmajoriteten i denna fråga, öka trycket på de folkvalda att snabbt agera genom att gilla denna FB-sida och dela den och inlägg i den till dina FB-vänner!
Sverige den 19 november 2019
Staffan Danielsson, Linköping, f.d riksdagsledamot
Anna Hedbrant, Höganäs, coach
Vi som stödjer och ställer oss bakom initiativet till detta upprop:
Staffan Bergström, Gotland, överläkare
Johan Hultberg, Fjällbacka, riksdagsledamot (M)

Mycket stark debattartikel i Dagens Nyheter, ”Frivillig dödshjälp är en mänsklig rättighet”!

Med många och tunga och intressanta undertecknare, bl a flera politiker, t ex Jens Holm (V), Rasmus Ling (MP), Per Ramhorn (SD) och Barbro Westerholm (L). Flera andra namn borde varit med men var kanske inte tillfrågade, t ex Johan Hultberg (M). Det finns också en del yngre riksdagsledamöter inom tex S och M och C (och även i L och MP) som har en öppen inställning i frågan, jag hoppas att de vågar, och tillåts, att stå upp för sin uppfattning.

DN har också redovisat hur de politiska partierna på sina hemsidor redovisar sin räddhågade inställning till en rätt till dödshjälp. Inser de inte att de backar in i framtiden, där individens rätt att få sin yttersta vilja respekterad vid svåra lidanden i livets slutskede kommer att vara en självklarhet, givetvis strängt reglerad.

Heder till Liberalerna och Miljöpartiet som vill utreda frågan om dödshjälp och till Moderaterna och Sverigedemokraterna som internt arbetar med frågan. Ris till Socialdemokraterna och Centerpartiet som är helt på tvärs med folkviljan och framtiden i denna viktiga fråga. Ros till Centerpartiets Ungdomsförbund som är för en rätt till dödshjälp.

Jag tror att den utredning som tvivelsutan snart måste tillsättas blir avgörande. Den utgår rimligen från Statens medicinskt-etiska råds (SMERs) gedigna kunskapssammanställning.

Viktigt blir också när politiska partier börjar inse väljarkraften i att förespråka det som de flesta medborgare faktiskt vill!
Vill Du stödja opinionsbildningen för en rätt till dödshjälp, gå gärna med i den mycket seriösa föreningen Rätten till en värdig död, och gärna också i FB-gruppen Vi stödjer Staffan Bergström - inför rätt till dödshjälp.
https://www.facebook.com/groups/3366369563374646/

https://www.dn.se/debatt/frivillig-dodshjalp-ar-en-mansklig-rattighet/

söndag, juli 05, 2020

Bramstorp och Westman, männen bakom "kohandeln"som räddade Sverige på 1930-talet!

Centerpartiet har varit en central politisk kraft i Sverige alltsedan dåvarande Bondeförbundet (och Jordbrukarnas Riksförbund) bildades på 1910-talet. Innan dess vägde böndernas röster tungt i partibildningarna sedan 1860-talet, då riksdagens ny båda kammare började väljas av män med inkomst och indirekt av landsting och kommuner.

Bondeförbundet tog plats i riksdagen kring 1920 och spelade redan från början en viktig politisk roll. Dess stora genombrott var sedan den överraskande "kohandeln" med socialdemokraterna 1933, som i praktiken räddade både Sveriges ekonomi och hejdade nazisternas framväxt.

Det är synd att uppgörelsen fått en lite nedvärderande namn, det borde rätteligen kallas typ "krisuppgörelsen som räddade Sverige".

Krisuppgörelsen innebar för Bondeförbundet att partiordföranden Olof Olsson i Kullenbergstorp, som var emot, detroniserades och 1934 efterträddes av Axel Pehrsson Bramstorp, som sedan blev statsminister i tre månader 1936 och sedan ingick i regeringen med Socialdemokraterna och Bondeförbundet 1936-39 och sedan i samlingsregeringen under världskriget.

Den andra starke mannen i Bondeförbundet, som varit justitieminister redan i regeringen Hjalmar Hammarsköld under först världskriget, och som sedan var det från 1936 igen, är mera okänd idag, nämligen Karl Gustav Westman från Linköping och sedan Uppsala.

K-G Westman betydde oerhört mycket för att det blev en krisuppgörelse med socialdemokraterna, och beskrev den så här i skolboken "Fäderneslandets historia" som han länge redigerade:

"Man enade sig om en "välfärdspolitik" som innebar, att man skulle söka rädda vårt folk från den stora arbetslöshet, som rådde, genom att skaffa jordbrukarna lönande pris för deras alster, och sätta igång arbetskrävande företag till förmån för industrins arbetare.!

Citatet hittar jag i folkhögskoleläraren och journalisten Veine Edmans förnämliga bok "Statsråd i krigstider" (Atremi förlag) som nyligen utkommit. Den är särskilt värdefull eftersom ledande Centerpartister inte har memoarer som sin starkaste sida.

Den skildrar K-G Westmans, och hans också framgångsrika bröders, gärningar som riksdagsledamöter och statsråd, jordbrukare och ledande i Sveriges Lantbruksförbund, samt diplomat på högsta nivå).

Boken redovisar oerhört intressant "borgerlighetens" framväxt och Bondeförbundet/Centerpartiets del av den samtidigt som man från början har en mittenposition. Den skildrar regeringars tillkomst och fall, nationalismens, och rasbiologins, framväxt och omfattande av många partier inklusive Bondeförbundet, tryckfrihetsinskränkningarna under andra världskriget och eftergifterna mot Tyskland, samt berättar också om Linköpings stor donator Henric Westman (ej släkt) och hans nära relation till de fem postmästarsönerna Westman.

Samt, vilket gör att boken borde ingå i både Centerpartiets och LRFs internutbildningar som en självklar historisk del, och gärna också i övriga partiers, en utförlig bakgrund till den stora krisuppgörelsen 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet, men som en del liberaler/folkpartister också röstade för.

Boken är också högintressant eftersom det finns så starka paralleller till även dagens politik och blockuppgörelser, eller ej. Man känner igen så mycket!

Socialdemokraterna (med Per-Albin Hansson och Ernst Wigfors som drivande) ville bekämpa den stora arbetslösheten med hjälp av en expansiv ekonomisk politik - på tvärs mot sparsamheten och lönesänkningarna som nationalekonomer och politiker dittills ansett vara rätt krismedicin. De unga svenska nationalekonomerna, tillsammans med den brittiske ekonomen Keynes, var drivande för en expansivare politik.
En lånefinansierad expansiv politik hade de borgerliga, och inte minst "kullenbergstorparen" Olof Olsson från Skåne, svårt att tänka sig. Det såg mörkt ut för regeringen Hansson.

Hur skedde omsvängningen? K-G Westman, justitieminister, var en mycket viktig aktör, och han förde dagboksanteckningar.

Efter att de danska socialdemokraterna och bondepartiet venstre i början av 1933 blivit överens om en gemensam krispolitik, sa jordbruksminister Per Edvin Sköld i en riksdagsdebatt att "socialdemokraterna nödgats revidera sin (negativa) ståndpunkt till jordbrukshjälpen". Man insåg att det krävdes generella stöd till jordbruket, likaväl som det krävdes insatser mot arbetslösheten.

På detta reagerade omedelbart "kullenbergstorparens" kronprins Axel Pehrsson i Bramstorp i positiva ordalag. Detta ledde den 7 april till ett möte mellan Sköld och Wigfors samt Bramstorp och två bondeförbundsledamöter till, dock inte partiordföranden.

K-G Westman var först negativ men tänkte snart om vilket kanske avgjorde frågan för bondeförbundet. Den femte maj bjöds Olof Olsson till statsminister Hansson för att diskutera en krisuppgörelse, som inte tog med sig Bramstorp utan justitieminister Westman.

K-G Westman uppges att vid en middag hos statsminister Hansson sagt till honom att "Vi är karlar nog att klara det här"!

Bondeförbundet utsåg så partiordförande Olsson, K-G Westman samt Bramstorp att förhandla vidare med regeringen. Bramstorp fanns med i ledningen för de ekonomiska och fackliga lantbruksorganisationer som nu växte sig starka.
Bramstorp hade i jordbruksutskottet föreslagit att jordbruksfrågorna skulle behandlas i en särskild arbetsgrupp, vilket regeringen gått med på. Här deltog också toppmännen från högern och de frisinnade, Domö och von Stockenström. Gruppen blev snart överens om ett helt batteri av prisregleringar och skydd för det inhemska jordbruket.

Nu gällde det regeringens arbetslöshetspolitik, där det var svårare.

Den 16 maj var partiledarna kallade till statsministern. Förhandlingarna gick i stå. Efter samtal med en av de frisinnade, som ville gör upp, tog sig K-G Westman rätten att som utsedd förhandlare söka upp statsministern. För att bryta dödläget erbjöd han sig att göra ett utkast i nyckelfrågan, lönenivån vid reservarbeten.

Den 23 maj presenterade Per Albin inför utskottet regeringens förslag om både jordbruket och arbetslösheten, och reservarbetena i hög grad byggd på Westmans pm.

Därefter utarbetar Westman ännu ett förslag med nyckelmeningen: "lönen bör ej överstiga den lägsta grovarbetarlön för vilken arbete i orten kan i avsevärd omfattning beredas".

Efter ett möte mellan Westman och Per Albin Hansson och Gustav Möller m fl kom man överens. Det absolut flertalet i Bondeförbundets riksdagsgrupp tillstyrkte krisuppgörelsen. Partiordföranden och några till röstade emot. Från det djupt splittrade frisinnade partiet anslöt sig en stor minoritet. Även högerledamoten och förre bondeförbundaren Nils Wohlin anslöt sig.

Statsvetaren Olle Nyman pekar på den avgörande betydelse som K-G Westmans uppslutning fick för att för den i hamn.

Ni som har ett samhällsintresse för politik och historia, och för Östergötland, köp Veine Edmans förnämliga bok för bara 175 kronor!

http://m.atremi.se/bok/statsrad-i-krigstider

Läs också centerprofilen och f. riksdagsledamoten Håkan Larssons kunniga rescension:
http://kryssahakan.se/centerhistoria/gedigen-bok-om-omstritt-statsrad/

Läs även förre ambassadören, och centerpartisten, Anders Ljunggrens utförliga rescension!
https://ljunggrenskriver-tankarisamtiden.com/2020/05/25/en-biografi-om-kg-westman-som-ar-val-vard-att-lasa-och-diskutera/

https://www.pricerunner.dk/pl/802-2001906091/Boeger/Statsraad-i-krigstider-KG-Westman-Broederna-Vaennen-och-vaelgoeraren-Sammenlign-Prisertorsdag, juli 02, 2020

Hybris och självgodhet präglar MPs migrationspolitik

https://www.mariestadstidningen.se/2020/07/02/var-varsam-i-migrationsdebatten/

Var varsam i migrationsdebatten

DEBATT
PUBLICERAD: 
Isabella Lövin (MP), vice statsminister, svarade i Sveriges Radios P1 Morgon (29/6) på frågan varför Miljöpartiet med drygt 4 procent av riksdagen ska bestämma Sveriges migrationspolitik. Jo, blev svaret, för att vår politik är ”rätt och rimlig”.
Det är en oerhörd hybris och självgodhet som präglar denna aningslösa och faktiskt farliga självbild. Varje litet, eller stort, parti skulle ju kunna hävda sammalunda, från den extrema vänsterkanten till extremhögern, genom att göra dessa högstämda men innehållslösa ord till sina.
Samtidigt som MP, och även andra partier, gärna förfasar sig över det allt grövre språkbruket i politiken är man själv i en alldeles egen klass i att indirekt ta heder och ära av partier och medborgare och länder som har andra politiska saklösningar i svåra politiska frågor.
MP tar den fina sentensen från FN:s deklaration om ”alla människors lika rätt och värde”. Och sedan, vips, så hävdas att ska man följa den måste man tycka precis som MP i exempelvis migrationspolitiken. Om borgerliga partier eller socialdemokraterna, tycker olika så följer och respekterar man inte FN-stadgan, och inte heller människors lika värde. Simsalabim. Lätt som en plätt. God mot ond. Och så vidare.
Tyvärr märks det här sättet att argumentera återkommande i andra debatter, som kring identitetspolitik. Vi borde nog alla bli lite mer varsamma med orden i samhällsdebatten. Takhöjden borde kunna vara högre, respekten större.
Migrations- och biståndspolitiken står inför mycket stora utmaningar i dagens värld. Avvägningen mellan hur Sveriges resurser ska satsas på att hjälpa och bistå de som söker asyl, eller som vill arbetskraftsinvandra, genom att välkomna dem till EU, och Sverige, eller genom massiva bistånds- och ekonomiska insatser i närområdet är faktiskt inte självklar. Det krävs mycket av personer som vill till EU, de svagaste blir kvar på plats, acceptansen i EU för att ta emot många miljoner migranter uthålligt över tid är idag begränsad och effekten av satsade resurser är långt större i närområdet.
Därför behövs en större ödmjukhet i diskussionerna om Sveriges framtida migrationspolitik, inte minst hos de partier och strömningar som i stor utsträckning dikterat politiken fram till 2015, och som vill hålla fast den där även från 2021. V har alltid obegränsat med pengar för allt de vill göra och lova. MP ansluter sig, med argument som ”rätt och rimlig och medmänskligt”. L och KD har vacklat i frågan men tenderar att landa allt närmare M och S.
Centerpartiet är alltjämt en nyckelspelare som länge samspelat med vänsterpartierna och MP, och med samma värdeordsargumentation. Centern rör sig nu rejält i mer realistisk riktning och har säkert ambitionen att ingå i en bred uppgörelse med S och M. Man har redan givit upp flera positioner och fokuserar på att få med sig några symbolfrågor, som anhöriginvandring och asylrätten.
Om även dessa urholkas kan C möjligen landa utanför majoriteten tillsammans med V och MP. Detta är dock också förenat med stora risker.
Staffan Danielsson, tidigare riksdagsledamot (C)

onsdag, juli 01, 2020

Brottsligheten i Sverige Rapportgrupp - Välkommen med!

Tre personer har knivhuggits i centrala Stockholm. Alltfler anslöt till slagsmålet, långt över 15 stycken. Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp visar tyvärr en utbredd brottslighet över Sverige. Knivhot och knivhugg förekommer ofta. Rån i hem förekommer. Personrån ökar. Det är tyvärr lätt att få intrycket att politiker och polis inte har tillräcklig kontroll över tryggheten i Sverige. Eller har de det, Det var lika mycket våldsbrott förr i tiden? Välkommen med och diskutera. Dela gärna.

Skebäck. Örebro. 100-årig kvinna rånad i sin lägenhet på äldreboende genom att hennes guldsmycken slets av från hals och hand (antar jag). Bedrövligt och förkastligt och fruktansvärt för kvinnan. Signalement, faktiskt. "Ung man, 1,75 cm lång, kortklippt." . Välkommen med i FB-gruppen Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp. Dela gärna.

Stockholmssödra förorter. December 2019. Ett "gäng" härjar och rånar brutalt med kniv och käftsmällar ungdomar på bankkort och koder och mobiler osv. Deras offer misshandlas och hotas och får dödsångest och men för livet. Denna gång åker brottslingarna fast och deras bakgrund nämns, de har sökt tryggheten i Sverige med rötter i Somalia. En får fängelse i två månader, några "straffas" med skyddstillsyn...; Välkommen med i FB-gruppen Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp. Dela gärna.

Välkommen med i Brottsligheten i Sverige Rapportgrupp. Här en modig pappa i Upplands Bro som polisanmälde en ” hjälmlös mopedligist”. Denne, med kamrater antar jag, donerade en granat på familjens altan, där barnen sov i rummet bredvid. Sverige 2020, tyvärr. Kraftinsatser behövs på många plan. Dela gärna. https://mitti.se/nyheter/rummet-intill-exploderade/…

söndag, juni 07, 2020

Kommer migrationskommittén att följa CUF, LUF och Grön Ungdom?

"Oavsett hur många som tar sig till Sverige har varje enskild person rätt att lämna in en asylansökan och få en rättvis prövning.
Kommer Socialdemokraterna samarbeta med M, KD och SD för att bygga ännu högre murar kring Sveriges gränser? Det vore oerhört skadligt", skriver Grön ungdom, Luf och Cuf.
Två liberala ungdomsförbund, och MPs Grön Ungdom, "liberalsocialdemokratiskt", kräver att Socialdemokraterna i migrationskommittén gör upp med C, L, MP och V istället för med M, Kd och kanske SD.
Nyckelmeningen är "Oavsett hur många som tar sig till Sverige" så ska alla med asylskäl som har kraften och modet och pengarna för att ta sig genom många länder till Sverige, och har asylskäl, beviljas asyl I Sverige och bli medborgare här.
Migrationsforskaren Joakim Ruist ifrågasätter, tillsammans med andra, om denna generella rätt till asyl, från 1950-talet, verkligen går att upprätthålla med dagens kommunikationer.
Den ger en mycket stor morot till de som klarar att ta sig genom många länder till det man har utvalt, medan alla flyktingar utan de resurser som krävs för detta ju blir kvar i svåra förhållanden i sitt närområde, ofta i enorma flyktingläger.
Naturligtvis väljer de som klarar mycket långa vägar till sitt utvalda asylland ett land med god ekonomi och god social välfärd och förhoppningsvis goda arbetsmöjligheter. Har man redan släkt och vänner där är detta naturligtvis också en mycket stark "pull-faktor".
Om de tre ungdomsförbundens migrationspolitik skulle bli den som migrationskommittén landar i kommer asylmigrationen tvivelsutan att bli fortsatt högre till Sverige än till övriga EU-länder, trots att Sverige under flera decennier tagit emot fler- och mång-dubbelt så många asylsökande som övriga EU-länder.
Min uppfattning är att med en så misslyckad integration i Sverige, med hundratals utanförskapsområden, med hög långtidsarbetslöshet bland asylinvandrarna och med svår bostadsbrist mm, så behöver asyl- och anhörigmigrationen till Sverige bli betydligt mindre än till övriga EU-länder en tid.
T. ex. Centerpartiet har sagt att Sveriges migrationspolitik inte kan avvika i nämnvärd grad från övriga EU-länders. Jag delar den uppfattningen och hoppas därför att dessa tre ungdomsförbunds linje inte blir migrationskommitténs.
Vad tycker Du?

onsdag, maj 13, 2020

Nya besked från C i migrationspolitiken

I detta blogginlägg, med länkar, gör jag en exposé över mitt utanförskap som riksdagsledamot när jag åren 2013-2018 tog debatten om att Centerpartiet borde ha en mer realistisk migrationspolitik i riktning mot övriga EU-länder.
Jag gläds också över att vår partiledare i riksdagsdebatten i november 2019, anslöt sig till min mångårig ståndpunkt, fast ännu skarpare, genom att entydigt slå fast att Sveriges migrationspolik inte i nämnvärd grad kan avvika från övriga EU-länders.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Jonny Cato skriver nu i SvD att denna formulering inte längre gäller, nu är formuleringen tillbaka till att Sveriges migrationspolitik kan inte i "väsentlig grad" avvika från övriga EU-länders. Det gäller att hänga med i svängarna.

Reträtten till denna vidare formulering torde bero på att C står fast vid att barn och föräldrar ska kunna återförenas snabbt i Sverige om en av dem får tillfälligt uppehållstillstånd här, vilket inte är huvudregel i övriga EU-länder utan där kan en ensamkommande 17-åring få vänta att ta hit sin nära släktingar tills hen kan försörja dem.
Med centerlinjen kommer alltjämt drivkrafterna att välja Sverige att vara starka i denna fråga.

Centerpartier drev under de migrationsentusistiska åren ett antal frågor för att göra asylinvandringen mer generös, t ex att Sverige som enda land borde öppna sin ambassader världen över för de flyktingar som ville söka asyl i Sverige. Detta är fortfarande partiets linje, eftersom mina ändringsförslag avslagits vid flera partistämmor.

Ett annat exempel är detta:

* Betänkandet medborgarskap, reservation 2 från C:
"Den tid som en person måste ha sin hemvist i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap bör generellt förkortas till 3 år. Vidare bör regeringen utreda möjligheterna att införa principen om medborgarskap efter födelseland, den s k territorialprincipen".

Idag är kravet för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap att man varit stadigvarande bosatt här i fem år. Är man flykting räcker det med 4 år.
Frankrike och Storbrittannien har också krav på fem år. Norge och Tyskland har krav på 8 år. Finland kräver 10 år. osv.
Att utreda territorialprincipen innebär att alla barn som föds i Sverige automatiskt skulle bli svenska medborgare. Om detta infördes skulle incitamenten för att ta sig till Sverige bli enorma. 

Inte heller denna fråga skulle jag tro att centerpartiet längre driver.

Det är bra att Centerpartiet rör sig i min riktning, som jag länge blev så utskälld för. Det är mindre bra att de nya beskeden växlar. 
Det är bra och nödvändigt att Centerpartiet inte längre kräver permanent uppehållstillstånd utan accepterar tillfälliga som huvudregel, som i övriga EU-länder. 

Däremot landar Centerpartiet åter på samma linje som V, MP och Fi vad gäller anhöriginvandringen, vilket gör frågan om var Centerpartiet landar i migrationskommittén öppen, med S och M eller med V och MP.

Eller, om S böjer sig för V och MP, med V, MP och S och kanske L och ev KD...?

torsdag, maj 07, 2020

Mördare frikänns, utred Sveriges rättspraxis!

Örebro. Lena Wesström mördades 150 meter från sitt hem i maj 2018. Besinningslöst, med 17 slag mot huvud och ansikte. Hon hade i flera år haft en kärleksrelation med en 45-åring man som varit åtalad men som nu frias från mord. Trots att Lena Wesströms blod påträffats på mannens skor och tvättmaskin. Trots att hon anmält honom för misshandel flera gånger och sagt att han hotat att döda henne. Med mera. Samtidigt har två män friats för det hemska dubbelmordet/avrättningen i Sätra i Stockholm, även där för att bevisningen ansågs inte tillräcklig. Sverige har mycket höga beviskrav. Jag anser att en utredning bör tillsättas som analyserar Sveriges stränga rättspraxis i ett internationellt perspektiv och överväger en anpassning i något mer realistisk riktning. Dela gärna detta inlägg och välkommen med i FB-gruppen Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp.


torsdag, april 16, 2020

13-15 år innan hälften av asylinvandrare har arbete, inklusive med lönebidrag.

Kring 2016 hävdade regeringen och myndigheter, typ, att 50 % av asylinvandrare kom i arbete efter runt 8 år. Idag hävdar regeringen att det går mycket snabbare och att det tar bara 4-6 år idag.
Detta är tyvärr Fake News. På grund av de flesta politikers, och framförallt medias, ointresse att kritisk granska dessa påståenden invaggas många medborgare i tron att utvecklingen går åt rätt håll.

Så alltså tyvärr inte alls fallet. Läget är fortsatt oförändrat dramatiskt allvarligt och det finns tyvärr inga signaler att fler idag kommer i arbete fortare än tidigare.

Jag visade med några riksdags-RUT-utredningar att det tyvärr tar ca 15 år innan hälften av asylsökande kommer i arbete på hel-eller deltid. En stor del av de jobben är därtill finansierade av staten genom lönebidrag och andra subventioner, vilket verkar omöjligt att särredovisa. Sannolikt vill varken politiker eller myndigheter att detta ska kunna redovisas.

Nu visar professor Johan Eklund, projektledare vid Integrationsforum och VD för Enetreprenörskapsforum att mina och RUTs siffror från 2016 är de riktiga medan Ylva Johansson och S/MP-regeringarna och myndigheterna farit med ren osanning. "Hälften är etablerade på arbetsmarknaden efter fem år", sa Ylva Johansson i juni 2018. Det är osanning och att dribbla med fakta så att resultatet blir helt vilseledande Fake News.

Så här beskriver professor Eklund resultatet i en färsk rapport från entreprenörskapsforum, i en artikel i SvD:
"Huruvida en till Sverige inflyttad individ kan försörja sig på inkomster från sitt jobb eller inte har traditionellt bestämts av sysselsättningsgraden. Den visar på besvärande, men inte alarmerande, siffror för år 2016: 68 procents sysselsättningsgrad för invandrade från Afrika och 56 procent för inflyttade från Mellanöstern. Men sysselsättningsgraden ger alltså en missvisande bild. Det räcker för en individ att ha varit sysselsatt i en enda timme under november månad för att bli avprickad som varandes i arbete under detta år och därmed integrerad.
En mer rättvisande bild av storleken på det ekonomiska utanförskapet får vi om vi i stället tittar på självförsörjningsgraden. Den uppnås vid fyra prisbasbelopp vilket år 2019 motsvarade en årlig bruttoinkomst på 186 000 kronor eller cirka 12 600 kronor netto per månad. Detta ligger i linje med OECD:s definition av den relativa fattigdomsgränsen men ligger långt under de kollektivavtalade minimilönerna. Prisbasbeloppsdefinitionen är praktisk och möjliggör en relevant jämförelse över tid.
Med detta mått går andelen som 2016 kunde försörja sig i gruppen från Afrika ned till mer dramatiska 38 procent och för Mellanöstern stannar den först på 36 procent.
Här har vi alltså att göra med grupper där majoriteten saknar möjligheter till självförsörjning. För utomeuropeiska migranter är den självförsörjande gruppen i klar minoritet.
Tidsspannet mellan ankomst till landet och inträdet på arbetsmarknaden är också väldigt långt i Sverige. För utrikes födda tar det i snitt 13–14 år innan 50 procent har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 600 kronor efter skatt. Eftersom det är förhållandevis få individer som befunnit sig så länge i landet betyder det i praktiken att en majoritet av de utrikes födda under sin tid i Sverige aldrig blivit självförsörjande."
"Det ekonomiska utanförskapet är alltså betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättningsstatistiken ger sken av. Nivåerna är skrämmande låga och det finns ingen markerad positiv förändring över tid. Tvärtom är de redovisade självförsörjningssiffrorna sannolikt överskattade. Exempelvis ingår anställningssubventioner till arbetsgivare i de siffror som presenteras i analysen."
Rapporten fastslår vidare att "Andelen utrikes födda i Sverige uppgår idag till nästan 20 procent av befolkningen och sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är ett av de största i Europa".
Jag hade alltså rätt, i denna som i flera andra migrationsfrågor, redan 2016, och tidigare. Tyvärr..!

Tillagt 22 april 2020. Peter Santesson, Demoskop, skriver väl i Dagens samhälle. 
http://staffandanielsson.blogspot.com/2016/10/flyktingar-i-arbete-efter-16-ar-och-mer.html

https://www.svd.se/alltfor-ljus-bild-av-ekonomisk-integration?fbclid=IwAR1ReW5YvJvL-CqbjFTAvcOBQkmptT-XJstY0BgajSyUvcQ3X42eo5lSmVg

https://entreprenorskapsforum.se/2020/04/16/ny-rapport-en-majoritet-utrikes-fodda-blir-aldrig-sjalvforsorjande/

https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-en-plan-for-alla-som-inte-kan-forsorja-sig/

torsdag, april 02, 2020

Harvardstudie stöder svensk Coronastrategi

Aftonbladet rapporterar om en färsk Harvardstudie som verkar stödja Sveriges modell för att flacka ut Coronavirusets smittspridning samtidigt som ändå så många smittas att "flockimmunitet" uppnås. Risken med att stänga ner samhället kan vara att när det öppnas igen, eller i höst, kommer nya smittovågor. I en grannprovins till Wuhan i Kina sker detta nu.
Folkhälsoinstitutet och regeringen står nu i den svenska debatten mot Peter Wolodarski och många opinionsbildare samt några epidemiologer och forskare och massor i sociala medier. Jag lutar alltjämt åt Anders Tegnell-hållet.

Han har stöd av Johan Giesecke och professor Jan Albert.

22 forskare skriver på DN Debatt en slarvig och tendensiös artikel som sågar Tegnell och som kräver nedstängning av skolor. DNs Peter Wolodarski delar den med gillande på twitter.
En infektionsprofessor sågar de 22.

lördag, mars 28, 2020

Sandro Scocco och Per Bolund vill socialisera svenska företag.

LO-ekonomen Sandra Scocco vill börja socialisera det svenska näringslivet genom att de företag som får del av statens krisinsatser och stöd ska tas över att staten genom att pengarna ska bli statligt ägarkapital i företagen. Dessutom till det låga värde som krisande företag betingar.
Att det är Staten som genom sina beslut utläst den "naturkatastrof" som genom totala eller delvis totala inkomstbortfall drabbar företagen bryt sig inte Scocco alls om.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) går ännu längre. Alla företag i Sverige, inte bara de som tar del av regeringens krisinsatser, måste enligt honom avstå från att göra några utdelningar till sina ägare. Det är alltså inte ägarna som ska bestämma över sina företag, nu ska Staten diktera att de inte får ge vare sig stora ägare eller småsparare någon "ränta" på det kapital som är sparat i företagen.

Massor av småsparare har sparat i stora och små företag och förlitat sig på att kunna få en årlig "ränta" på sitt ägande genom att en del av årets vinst utdelas. Nej, säger Per Bolund, ingen ska nu kunna få någon utdelning.

Vore det inte enklare att helt enkelt socialisera alla svenska företag på en gång?MP: Öka självförsörjning med mat genom att minska den kraftigt...

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, kräver nu att Sverige måste öka sin självförsörjning av livsmedel från usla 50 % till åtminstone 80 %.
Äntligen..!
Den enda åtgärd för att uppnå detta som han föreslår är att kommunerna ska upphandla mer "lokal och hållbar" mat, kodord för "ekologiskt från hela världen".
Detta sker redan, kommunerna köper hela 40 % av sin mat som eko medan konsumenterna köper kanske 10%.
MP vill att typ hela det svenska jordbruket ska bli ekocertifierat, vilket skulle minska den svenska livsmedelsproduktionen med säkert 40-50 %, dels p g av kraftigt minskade skördar och dels genom att en stor del av ekojordbrukets växtnäringstillförsel från det vanliga miljövänliga jordbruket ( i form av t ex stallgödsel, köttmjöl, biogas- och etanolrester mm) skulle helt bortfalla.
Så bra att Holmgren vill öka den svenska självförsörjningsgraden med mat, det har jag och LRF och främst Centerpartiet kämpat för i många decennier! Men väldigt trist att Holmgrens och MPs recept för ökad självförsörjning skulle minska självförsörjningen kraftigt.

fredag, mars 20, 2020

Långsammare smittspridning eller världsdepression?

Hela branscher och massor av små och stora företag har plötsligt drabbats av en ”naturkatastrof ” när intäkterna helt eller delvis försvinner p g av extremt radikala politiska beslut om stängda gränser, närmast utegångsförbud, stängda skolor osv.
Orsaken är panikbeslut världen över av samma politiker som samtidigt söker kompensera de företag som i många fall nu oåterkalleligt drivs i konkurs samtidigt som arbetslösheten börjar explodera med enorma stimulanspaket.
Orsaken är en allvarligare influensapandemier som i vanlig ordning främst drabbar äldre som redan har sjukdomar.
Kerstin Hessius slår i denna flammande artikel larm om de katastrofala följder som nedstängningen av delar av världsekonomin kan ge i form av massarbetslöshet och depression, utöver att miljontals företagare förlorar allt sitt satsade kapital och blir satta på bar backe.
Uppenbarligen kommer de allra flesta av oss oavsett åtgärder ändå att drabbas av Coronaviruset, alla panikåtgärder motiveras av att det ska ske lite saktare så att intensivvården av de svårast insjuknade ska räcka till alla.
Jag delar Kerstin Hessius bedömning att nuvarande panikläge måste gå över inom mycket kort - veckor, någon månad - för att inte världen ska riskera en djup depression.
Men kommer i så fall inte många fler äldre med nedsatt motståndskraft att dö, fler än vid andra influensor och pandemier?
Jo, så kan det vara även om experterna tvistar.
Politikerna har svåra vägval framöver, hittills har man överbjudit varandra i mer eller mindre verkningsfulla panikåtgärder för att typ minska smittspridningstakten. Kommer den ekonomiska verkligheten att ta över fokus så att åtgärderna hävs i närtid eller består de över sommaren.
Ja, skriver denne 72-åring, jag själv, den som lever får se.....


söndag, mars 15, 2020

Beställ "Elma och Erik", kärlek och lantbruk!

Fredrik Davidsson var mjölkbonde utanför Tranås och skrev, tillsammans med mjölkbonden i Dalarna Malin Sundin, boken "Spilld Mjölk", om verkligheten för en fiktiv mjölkbondefamilj när ständigt hårt arbete möter usla mjölkpriser och dito lönsamhet och utlöser en väldig press.

Boken har lästs av många tusentals bönder och landsbygdsbor och andra och rönte mycket stor uppskattning.

Nu har Fredrik, tillsammans med Dina E Sacic, skrivit en ny bok med ett mindre allvarligt innehåll, en positiv landsbygds- och lantbruks- och kärleksroman i typ "Grabben i graven bredvids" efterföljd.

Tyckte ni om den boken, eller filmen, vilket väldigt många gjorde, då ska ni genast beställa "Elma och Erik", som kommer ut  i sommar.

Här skriver Fredrik på Facebook om den nya boken, och hur ni kan beställa boken! Gör det bums, ni kommer INTE att ångra er! En given bok för att ge bort och för egna läsupplevelser!

Jag har fått förmånen att ögna delar av boken och sträckläste dessa under en hel natt. En mycket fin läsupplevelse som rörde om och fascinerade!


torsdag, februari 06, 2020

Barnrån, förnedring, hela landet, elefanten i rummet

Jag lyssnade just på Polischefen i Region mitt, Carin Götblad, i en djupt skakande intervju i morgon P1. Hon har sagt samma sak sedan några veckor tillbaka efter en konferens.

Personrån bland barn och ungdomar med starka och fruktansvärda vålds- och förnedringsinslag ökar våldsamt över hela landet. Mörkertalen är enorma eftersom de 10-, 12-, 14-, 16-, 18-åringar och äldre som rånas, oftast av barn och ungdomar i löst eller fastare sammansatt gäng bestående av 2-, 6-, 10-, 15- och ibland upp till 35-40 stycken, regelmässigt hotas med enorma konsekvenser om de går till polisen;  misshandel, eller döden för de och deras närmaste.

Allvaret i den brottslavin som nu rullar över landet kan omöjligen underskattas. Ett ensamt barn eller ungdom som rånas på mobiler, kläder, pengar, bankkort och koder och som tvingas swisha pengar eller be sina föräldrar göra det , och som hotas till livet och misshandlas grovt med starka förnedringsinslag, blir skräckslagen och livrädd över alla gränser, liksom deras föräldrar och vänner och bekanta och grannar.

Ett brutalt rån, ensam mot 10-15 stycken gärningsmän, ger enorma trauman och sätter märken för livet. Det påverkar synen på samhället och på människan och även på vilka politiska strömningar och partier man väljer att sätta sitt hopp till.

Jag har i nu rätt många år varit mycket närvarande på sociala medier och har startat flera debattgrupper, den senaste heter Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp för några månader sedan.

Där rapporteras varje dygn 30-40-50 brott från nyheter och artiklar i tidningar och etermedia och public service eller som man själv har utsatts för. Alla grova brott finns ju med och sedan ett axplock av vardagsbrottslighet som sticker ut, där tyvärr personrånen  bland barn och unga sticker ut kraftigt.

Att gruppen behövs bevisar verkligen polisens klarspråk, som har väntat mycket länge. Och den bild som polisen nu ger dokumenteras verkligen i rapportgruppen.

Jag startade den också för att det förs en ständig diskussion på sociala medier om brottsligheten i Sverige ökar eller minskar, eller om den är är allvarligare eller mindre allvarlig. BRÅ och polisen och många samhällsdebattörer visar på statistik som bevisar att brottsligheten minskar och att Sverige typ är lika tryggt som för 40 år sedan. Samtidigt ökar oron bland medborgarna  där ofta 80 % känner oro för att brottsligheten och otryggheten ökar. Dessa två skilda bilder av verkligheten mellan samhällseliten och vanliga medborgare är oerhört allvarsam, oavsett vilka som har "rätt" eller om båda sidor har det.

Finns det några gemensamma nämnare för barn- och ungdomsgängen som rånar och för deras offer. Här har ju BRÅ sedan många år sagt att det är människor som rånar och att det är ointressant att dokumentera och analysera vilka som begår brott och deras bakgrund. Man brukar allmänt säga att fattigdom och "socioekonomiska faktorer" kan förklara nästan all brottslighet, och att detta sedan inte behöver analyseras djupare. Detta är ett oerhört allvarligt missgrepp.

Därför rapporterar "normalmedia" och public service typ aldrig om gemensamma nämnare för t ex dessa grova personrån som görs över hela landet och som ökar. Istället finns det en flora av nätsajter och "alternativa medier" som är invandringskritiska som förmedlar fakta och rykten i en aldrig sinande ström. Hur detta påverkar medborgarnas förtroende för sina dagstidningar, för public service och för politiker är inte svårt att räkna ut.

Det finns också en elefant i rummet. Kan möjligen denna brottslighet ha någon form av hatbrottskaraktär, dvs kan gärningsmännen/barnen finnas främst i utsatta områden med utländsk bakgrund medan de som rånas oftare är från andra områden med annan bakgrund?

Om så vore är det utomordentligt allvarligt och ett fruktansvärt misslyckande för Sveriges migrations- och integrationspolitik. Om så vore måste en landsomfattande kraftsamling från hela samhället, med både myndigheter, politiker, media och civilsamhället, omgående lanseras med nolltolerans för våld och brott och där hela samhället sluter upp för att stoppa denna brottsutveckling och förena alla medborgare i vårt land i en verkligt genomgripande kampanj för verklig integration och gemensam uppslutning.

Finns det ingen elefant i rummet så är väl Sverige tryggt som förr och det räcker med lite mer poliser.

Staffan Danielsson
tidigare riksdagsledamot


söndag, januari 26, 2020

Ledarsidorna.se gråter blod, min antiterrormotion 2013 avslogs.

Som riksdagsledamot vågade jag uppenbarligen 2013 lägga en motion i stark motvind, att kriminalisera medlemskap och deltagande i terrororganisationer. (Se länkar nedan). Motionen avslogs och ansågs orealistiskt sträng, typ.

Nu snarast överbjuder partierna varandra i att tycka precis som jag, och mera, fast, som sagt, 6 år senare.

Johan Westerholm är mycket kunnig på bl a dessa områden, och skriver på sajten Ledarsidorna.se insiktsfullt om hur naivt Sverige var när jag lade min motion, och hur rätt jag hade. Och han gråter av ilska över spillt blod bl a genom att ingen lyssnade i tid.

Jag skrev om detta i ett blogginlägg, och artikel, i februari 2019.

Här är min riksdagsmotion från hösten 2013. Och som jag starkt avråddes från att lägga.

Den som tog kontakt med mig om vikten av att kriminalisera deltagande i terrororganisationer, och som tog fram det mesta underlaget till motionen, var min vän Edward Nordén i Svalöv. Då aktiv i Centerpartiet, nu tung företrädare för Medborgerlig Samling.
Vi skrev i mars 2019 en debattartikel på SVT Opinion, där vi beklagade många förlorade ¨år i kampen mot terror.

Den framsynta opinionsbildaren mm Merit Wager uppmärksammade motionen, en av mycket få.

Expressen skrev om detta i februari 2019.

Morgan Johansson intervjuades just i Agenda den 26 januari. Han sa att "sedan 2014 har Sverige tillåtit att man rest utomlands för att utbilda sig till terrorist". Och han lade till: "Det är helt bisarrt".
Samme man, ordförande i justitieutskottet 2014, avslog då med bred majoritet min motion om att kriminalisera terrorresor mm men säger nu, 2020, att Sveriges regler var helt bisarra.
Morgan Johansson söker blanda bort korten och ge intrycket att han 2014 var för att kriminalisera terrorresor. Det var han inte, och han borde pudla.


fredag, januari 10, 2020

Vilka medier och sajter får man läsa och länka till?

Jag uppskattar att ta del av nätets stora möjligheter på olika sätt, bl a genom att läsa många artiklar och lyssna på etermedia och poddar och youtubeklipp osv. Samt genom att utbyta länkar och diskutera i olika Facebooksgrupper, och på twitter, med både lik- och oliktänkande.

Det tar en del tid, visst, men är man samhällsintresserad så ger det också väldigt mycket tillbaka.

Man blir t ex väldigt insatt i de flesta samhällsfrågor och hur olika personer och partier och grupper resonerar.

Jag har bloggat sedan ca 2006 och sedan ca 2013 har jag startat 6-7 debattgrupper på Facebook som jag modererar tillsammans med andra, t ex Politisk Allmändebatt,  Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp, Politisk Centerdebatt,  och Liberalkonservativ debatt.

De två förstnämnde är öppna för alla intresserade som håller sig inom anständiga gränser, diskuterar i sak och utan personangrepp. Det går naturligtvis inte att vara ständigt närvarande i alla debatter så en god och närvarande moderering bygger på att de som deltar och diskuterar anmäler inlägg och kommentarer över gränsen till moderatorerna, genom de tre små prickarna t h om inläggen.

Detta innebär ju också att ibland kommer fel personer med i grupperna och kan göra extrema inlägg. Båda sådana inlägg och personer tas bort eller blockeras, så snart moderatorerna uppmärksammas på det eller själva upptäcker det. (Var gränserna går rådet det givetvis alltid delade meningar om).

En del som ser detta reagerar ofta starkt, men anmäler inte övertrampet utan sågar kanske istället gruppen som extrem och lämnar den, eftersom inlägget kunnat publiceras.

Var gränsen går vid moderering kan alltid diskuteras och har man alldeles för lågt i tak dör ofta grupperna sotdöden genom allt mindre debatt och alltmer likasinnade som dunkar varann i ryggen.

Var och en väljer naturligtvis själv vilka grupper man vill lyssna och diskutera i, och klarar man inte att diskutera med oliktänkande bör man nog avstå att vara med i grupper som bygger på bredd.

Det finns också en ständig diskussion om vilka medier och nätsajter som man får läsa ibland och ibland länka till intressanta artiklar i, eller ej.

Högerpopulister, och andra, varnar för och vill utesluta vänstersajter (som de anser) och tidningar som Expo, AFA, ETC, Flamman, Proletären, MagasinetParagraf, Motargument och liknande.

Vänsterpopulister, och andra, varnar för och vill utesluta högersajter och främlingsfientliga sajter och tidningar, som de anser, som Nyheter Idag, Samtiden, Samhällsnytt (f.d Avpixlat), Nya Tider, Fria Tider, Russia Today och liknande.

Om någon delar en artikel från respektive sajter och tidningar stämplas denna ofta av motsatta sidan som extrem och kommunist och samhällsomstörtande eller extrem och fascist och främlingsfientlig, typ. Och de t ex Facebooksgrupper som tillåter en och annan delning av belysande artiklar som tillför något stämplas genast som det ena eller det andra.

De brett inriktade forum där jag är med och modererar utesluter vare sig enstaka (OBS!) delningar från vänstersajter eller högersajter eller migrationskritiska sajter. Min uppfattning är dels att man rimligen måste kunna ta del av vad som skrivs både till vänster eller till höger för att bilda sig en uppfattning om verkligheten, även om den är delvis eller mer extrem. Och likaså blir det märkligt om intressanta och belysande artiklar, var de än publiceras, och vars innehåll inte går över rimliga gränser, inte kan länkas utan en ständig upphetsad debatt om länkningen i sig.

FB-gruppen Politisk Allmändebatt syftar till debatt över parti- och blockgränser. Gruppen växer (nu ca 2.700 med) och diskussionen är livlig med många intressanta trådar varje dygn. Rapportgruppen Brottsligheten i Sverige har snabbt växt till över 2.000 medlemmar, varje dygn rapporteras där in grövre och uppmärksammade brott samt ett axplock av "mängdbrott", för att ge en bild över brottsligheten i Sverige och hur den utvecklas över tid.

Vad gäller t ex rapporteringen om brott i svenska normalmedier har man stränga principer att mycket lite redovisa  t ex signalement eller nationalitet eller bakgrund eller vilka grupper eller grupperingar det är som varit i slagsmål eller grovt misshandlat eller mördat. Alternativmedia på högerkanten frossar istället gärna i just detta, och alla som saknar information i normalmedia kan, och många gör det, skaffa sig massor av information av mycket blandad kvalitet.
När brott rapporteras och informationsknappheten är alltför knapp (olika uppfattningar, jag vet), och en hyggligt saklig bredare information finns i alternativmedia i en artikel, då ska den kunna länkas utan någon uppståndelse. Nej. säger motståndare, då ger man dessa sajter reklam. Som om de ofta inte har väldigt många följare/läsare och redan är väl kända i samhället. Jag tror alltså tvärtom, dessa medier/sajter växer snarare ju mer normalmedia begränsar sin information där den har allmänintresse (olika uppfattningar, jag vet), och ju mer personer inom den s.k åsiktskorridoren fördömer att dessa medier läses eller nämns. Däremot är det ofta bra att i följetexten kort ange vilken typ av nättidning/sajt man länkar till.


Välkommen med om du vill lyssna och diskutera förutsatt att du respekterar gruppernas beskrivningar och de regler som gäller.
tisdag, december 17, 2019

BRÅs politiska lyhördhet har jag länge kritiserat

Jaga har i riksdagsmotioner och interpellationer, i debattartiklar och blogginlägg, och i Uppdrag Granskning, i rätt många år, kritiserat Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och kriminologen Jerzy Sarnecki, för att de närmast mörkar verkligheten vad gäller brottsligheten i Sverige. De slutade efter 2005 att analysera brottslighetens utveckling även kopplat till den rekordstora migrationen från väldigt många länder och flera världsdelar, och menade att statistik och analys från förra seklet gav svaren även på brottsutveckligen även de senaste 15 åren.

Nu visar en forskningsrapport från Linköping att BRÅs chefer, sannolikt även efter dialog med regeringen (justitiedepartementet), aktivt gått in och påverkat rapporter och texter från BRÅ som speglat verkligheten men varit typ politiskt inkorrekta.

Detta är oerhört allvarligt och i så fall ett brott mot grundlagen, vår konstitution, som utgår ifrån självständiga myndigheter oberoende av regeringen i sitt dagliga arbete.

Jag anser att konstitutionsutskottet (KU) rimligen måste granska justitieminister Morgan Johanssons fögderi vad gäller BRÅ, och det är utmärkt att Sverigedemokraterna redan har lämnat in en anmälan, jag vill tro att det kommer flera.

Det är glädjande att flera medier, och politiker, reagerar mycket starkt på vad som framkommit och som bekräftar den kritik mot BRÅ som länge funnits.