onsdag, maj 13, 2020

Nya besked från C i migrationspolitiken

I detta blogginlägg, med länkar, gör jag en exposé över mitt utanförskap som riksdagsledamot när jag åren 2013-2018 tog debatten om att Centerpartiet borde ha en mer realistisk migrationspolitik i riktning mot övriga EU-länder.
Jag gläds också över att vår partiledare i riksdagsdebatten i november 2019, anslöt sig till min mångårig ståndpunkt, fast ännu skarpare, genom att entydigt slå fast att Sveriges migrationspolik inte i nämnvärd grad kan avvika från övriga EU-länders.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Jonny Cato skriver nu i SvD att denna formulering inte längre gäller, nu är formuleringen tillbaka till att Sveriges migrationspolitik kan inte i "väsentlig grad" avvika från övriga EU-länders. Det gäller att hänga med i svängarna.

Reträtten till denna vidare formulering torde bero på att C står fast vid att barn och föräldrar ska kunna återförenas snabbt i Sverige om en av dem får tillfälligt uppehållstillstånd här, vilket inte är huvudregel i övriga EU-länder utan där kan en ensamkommande 17-åring få vänta att ta hit sin nära släktingar tills hen kan försörja dem.
Med centerlinjen kommer alltjämt drivkrafterna att välja Sverige att vara starka i denna fråga.

Centerpartier drev under de migrationsentusistiska åren ett antal frågor för att göra asylinvandringen mer generös, t ex att Sverige som enda land borde öppna sin ambassader världen över för de flyktingar som ville söka asyl i Sverige. Detta är fortfarande partiets linje, eftersom mina ändringsförslag avslagits vid flera partistämmor.

Ett annat exempel är detta:

* Betänkandet medborgarskap, reservation 2 från C:
"Den tid som en person måste ha sin hemvist i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap bör generellt förkortas till 3 år. Vidare bör regeringen utreda möjligheterna att införa principen om medborgarskap efter födelseland, den s k territorialprincipen".

Idag är kravet för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap att man varit stadigvarande bosatt här i fem år. Är man flykting räcker det med 4 år.
Frankrike och Storbrittannien har också krav på fem år. Norge och Tyskland har krav på 8 år. Finland kräver 10 år. osv.
Att utreda territorialprincipen innebär att alla barn som föds i Sverige automatiskt skulle bli svenska medborgare. Om detta infördes skulle incitamenten för att ta sig till Sverige bli enorma. 

Inte heller denna fråga skulle jag tro att centerpartiet längre driver.

Det är bra att Centerpartiet rör sig i min riktning, som jag länge blev så utskälld för. Det är mindre bra att de nya beskeden växlar. 
Det är bra och nödvändigt att Centerpartiet inte längre kräver permanent uppehållstillstånd utan accepterar tillfälliga som huvudregel, som i övriga EU-länder. 

Däremot landar Centerpartiet åter på samma linje som V, MP och Fi vad gäller anhöriginvandringen, vilket gör frågan om var Centerpartiet landar i migrationskommittén öppen, med S och M eller med V och MP.

Eller, om S böjer sig för V och MP, med V, MP och S och kanske L och ev KD...?

torsdag, maj 07, 2020

Mördare frikänns, utred Sveriges rättspraxis!

Örebro. Lena Wesström mördades 150 meter från sitt hem i maj 2018. Besinningslöst, med 17 slag mot huvud och ansikte. Hon hade i flera år haft en kärleksrelation med en 45-åring man som varit åtalad men som nu frias från mord. Trots att Lena Wesströms blod påträffats på mannens skor och tvättmaskin. Trots att hon anmält honom för misshandel flera gånger och sagt att han hotat att döda henne. Med mera. Samtidigt har två män friats för det hemska dubbelmordet/avrättningen i Sätra i Stockholm, även där för att bevisningen ansågs inte tillräcklig. Sverige har mycket höga beviskrav. Jag anser att en utredning bör tillsättas som analyserar Sveriges stränga rättspraxis i ett internationellt perspektiv och överväger en anpassning i något mer realistisk riktning. Dela gärna detta inlägg och välkommen med i FB-gruppen Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp.


torsdag, april 16, 2020

13-15 år innan hälften av asylinvandrare har arbete, inklusive med lönebidrag.

Kring 2016 hävdade regeringen och myndigheter, typ, att 50 % av asylinvandrare kom i arbete efter runt 8 år. Idag hävdar regeringen att det går mycket snabbare och att det tar bara 4-6 år idag.
Detta är tyvärr Fake News. På grund av de flesta politikers, och framförallt medias, ointresse att kritisk granska dessa påståenden invaggas många medborgare i tron att utvecklingen går åt rätt håll.

Så alltså tyvärr inte alls fallet. Läget är fortsatt oförändrat dramatiskt allvarligt och det finns tyvärr inga signaler att fler idag kommer i arbete fortare än tidigare.

Jag visade med några riksdags-RUT-utredningar att det tyvärr tar ca 15 år innan hälften av asylsökande kommer i arbete på hel-eller deltid. En stor del av de jobben är därtill finansierade av staten genom lönebidrag och andra subventioner, vilket verkar omöjligt att särredovisa. Sannolikt vill varken politiker eller myndigheter att detta ska kunna redovisas.

Nu visar professor Johan Eklund, projektledare vid Integrationsforum och VD för Enetreprenörskapsforum att mina och RUTs siffror från 2016 är de riktiga medan Ylva Johansson och S/MP-regeringarna och myndigheterna farit med ren osanning. "Hälften är etablerade på arbetsmarknaden efter fem år", sa Ylva Johansson i juni 2018. Det är osanning och att dribbla med fakta så att resultatet blir helt vilseledande Fake News.

Så här beskriver professor Eklund resultatet i en färsk rapport från entreprenörskapsforum, i en artikel i SvD:
"Huruvida en till Sverige inflyttad individ kan försörja sig på inkomster från sitt jobb eller inte har traditionellt bestämts av sysselsättningsgraden. Den visar på besvärande, men inte alarmerande, siffror för år 2016: 68 procents sysselsättningsgrad för invandrade från Afrika och 56 procent för inflyttade från Mellanöstern. Men sysselsättningsgraden ger alltså en missvisande bild. Det räcker för en individ att ha varit sysselsatt i en enda timme under november månad för att bli avprickad som varandes i arbete under detta år och därmed integrerad.
En mer rättvisande bild av storleken på det ekonomiska utanförskapet får vi om vi i stället tittar på självförsörjningsgraden. Den uppnås vid fyra prisbasbelopp vilket år 2019 motsvarade en årlig bruttoinkomst på 186 000 kronor eller cirka 12 600 kronor netto per månad. Detta ligger i linje med OECD:s definition av den relativa fattigdomsgränsen men ligger långt under de kollektivavtalade minimilönerna. Prisbasbeloppsdefinitionen är praktisk och möjliggör en relevant jämförelse över tid.
Med detta mått går andelen som 2016 kunde försörja sig i gruppen från Afrika ned till mer dramatiska 38 procent och för Mellanöstern stannar den först på 36 procent.
Här har vi alltså att göra med grupper där majoriteten saknar möjligheter till självförsörjning. För utomeuropeiska migranter är den självförsörjande gruppen i klar minoritet.
Tidsspannet mellan ankomst till landet och inträdet på arbetsmarknaden är också väldigt långt i Sverige. För utrikes födda tar det i snitt 13–14 år innan 50 procent har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 600 kronor efter skatt. Eftersom det är förhållandevis få individer som befunnit sig så länge i landet betyder det i praktiken att en majoritet av de utrikes födda under sin tid i Sverige aldrig blivit självförsörjande."
"Det ekonomiska utanförskapet är alltså betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättningsstatistiken ger sken av. Nivåerna är skrämmande låga och det finns ingen markerad positiv förändring över tid. Tvärtom är de redovisade självförsörjningssiffrorna sannolikt överskattade. Exempelvis ingår anställningssubventioner till arbetsgivare i de siffror som presenteras i analysen."
Rapporten fastslår vidare att "Andelen utrikes födda i Sverige uppgår idag till nästan 20 procent av befolkningen och sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är ett av de största i Europa".
Jag hade alltså rätt, i denna som i flera andra migrationsfrågor, redan 2016, och tidigare. Tyvärr..!

Tillagt 22 april 2020. Peter Santesson, Demoskop, skriver väl i Dagens samhälle. 
http://staffandanielsson.blogspot.com/2016/10/flyktingar-i-arbete-efter-16-ar-och-mer.html

https://www.svd.se/alltfor-ljus-bild-av-ekonomisk-integration?fbclid=IwAR1ReW5YvJvL-CqbjFTAvcOBQkmptT-XJstY0BgajSyUvcQ3X42eo5lSmVg

https://entreprenorskapsforum.se/2020/04/16/ny-rapport-en-majoritet-utrikes-fodda-blir-aldrig-sjalvforsorjande/

https://www.expressen.se/ledare/sverige-behover-en-plan-for-alla-som-inte-kan-forsorja-sig/

torsdag, april 02, 2020

Harvardstudie stöder svensk Coronastrategi

Aftonbladet rapporterar om en färsk Harvardstudie som verkar stödja Sveriges modell för att flacka ut Coronavirusets smittspridning samtidigt som ändå så många smittas att "flockimmunitet" uppnås. Risken med att stänga ner samhället kan vara att när det öppnas igen, eller i höst, kommer nya smittovågor. I en grannprovins till Wuhan i Kina sker detta nu.
Folkhälsoinstitutet och regeringen står nu i den svenska debatten mot Peter Wolodarski och många opinionsbildare samt några epidemiologer och forskare och massor i sociala medier. Jag lutar alltjämt åt Anders Tegnell-hållet.

Han har stöd av Johan Giesecke och professor Jan Albert.

22 forskare skriver på DN Debatt en slarvig och tendensiös artikel som sågar Tegnell och som kräver nedstängning av skolor. DNs Peter Wolodarski delar den med gillande på twitter.
En infektionsprofessor sågar de 22.

lördag, mars 28, 2020

Sandro Scocco och Per Bolund vill socialisera svenska företag.

LO-ekonomen Sandra Scocco vill börja socialisera det svenska näringslivet genom att de företag som får del av statens krisinsatser och stöd ska tas över att staten genom att pengarna ska bli statligt ägarkapital i företagen. Dessutom till det låga värde som krisande företag betingar.
Att det är Staten som genom sina beslut utläst den "naturkatastrof" som genom totala eller delvis totala inkomstbortfall drabbar företagen bryt sig inte Scocco alls om.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) går ännu längre. Alla företag i Sverige, inte bara de som tar del av regeringens krisinsatser, måste enligt honom avstå från att göra några utdelningar till sina ägare. Det är alltså inte ägarna som ska bestämma över sina företag, nu ska Staten diktera att de inte får ge vare sig stora ägare eller småsparare någon "ränta" på det kapital som är sparat i företagen.

Massor av småsparare har sparat i stora och små företag och förlitat sig på att kunna få en årlig "ränta" på sitt ägande genom att en del av årets vinst utdelas. Nej, säger Per Bolund, ingen ska nu kunna få någon utdelning.

Vore det inte enklare att helt enkelt socialisera alla svenska företag på en gång?MP: Öka självförsörjning med mat genom att minska den kraftigt...

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, kräver nu att Sverige måste öka sin självförsörjning av livsmedel från usla 50 % till åtminstone 80 %.
Äntligen..!
Den enda åtgärd för att uppnå detta som han föreslår är att kommunerna ska upphandla mer "lokal och hållbar" mat, kodord för "ekologiskt från hela världen".
Detta sker redan, kommunerna köper hela 40 % av sin mat som eko medan konsumenterna köper kanske 10%.
MP vill att typ hela det svenska jordbruket ska bli ekocertifierat, vilket skulle minska den svenska livsmedelsproduktionen med säkert 40-50 %, dels p g av kraftigt minskade skördar och dels genom att en stor del av ekojordbrukets växtnäringstillförsel från det vanliga miljövänliga jordbruket ( i form av t ex stallgödsel, köttmjöl, biogas- och etanolrester mm) skulle helt bortfalla.
Så bra att Holmgren vill öka den svenska självförsörjningsgraden med mat, det har jag och LRF och främst Centerpartiet kämpat för i många decennier! Men väldigt trist att Holmgrens och MPs recept för ökad självförsörjning skulle minska självförsörjningen kraftigt.

fredag, mars 20, 2020

Långsammare smittspridning eller världsdepression?

Hela branscher och massor av små och stora företag har plötsligt drabbats av en ”naturkatastrof ” när intäkterna helt eller delvis försvinner p g av extremt radikala politiska beslut om stängda gränser, närmast utegångsförbud, stängda skolor osv.
Orsaken är panikbeslut världen över av samma politiker som samtidigt söker kompensera de företag som i många fall nu oåterkalleligt drivs i konkurs samtidigt som arbetslösheten börjar explodera med enorma stimulanspaket.
Orsaken är en allvarligare influensapandemier som i vanlig ordning främst drabbar äldre som redan har sjukdomar.
Kerstin Hessius slår i denna flammande artikel larm om de katastrofala följder som nedstängningen av delar av världsekonomin kan ge i form av massarbetslöshet och depression, utöver att miljontals företagare förlorar allt sitt satsade kapital och blir satta på bar backe.
Uppenbarligen kommer de allra flesta av oss oavsett åtgärder ändå att drabbas av Coronaviruset, alla panikåtgärder motiveras av att det ska ske lite saktare så att intensivvården av de svårast insjuknade ska räcka till alla.
Jag delar Kerstin Hessius bedömning att nuvarande panikläge måste gå över inom mycket kort - veckor, någon månad - för att inte världen ska riskera en djup depression.
Men kommer i så fall inte många fler äldre med nedsatt motståndskraft att dö, fler än vid andra influensor och pandemier?
Jo, så kan det vara även om experterna tvistar.
Politikerna har svåra vägval framöver, hittills har man överbjudit varandra i mer eller mindre verkningsfulla panikåtgärder för att typ minska smittspridningstakten. Kommer den ekonomiska verkligheten att ta över fokus så att åtgärderna hävs i närtid eller består de över sommaren.
Ja, skriver denne 72-åring, jag själv, den som lever får se.....


söndag, mars 15, 2020

Beställ "Elma och Erik", kärlek och lantbruk!

Fredrik Davidsson var mjölkbonde utanför Tranås och skrev, tillsammans med mjölkbonden i Dalarna Malin Sundin, boken "Spilld Mjölk", om verkligheten för en fiktiv mjölkbondefamilj när ständigt hårt arbete möter usla mjölkpriser och dito lönsamhet och utlöser en väldig press.

Boken har lästs av många tusentals bönder och landsbygdsbor och andra och rönte mycket stor uppskattning.

Nu har Fredrik, tillsammans med Dina E Sacic, skrivit en ny bok med ett mindre allvarligt innehåll, en positiv landsbygds- och lantbruks- och kärleksroman i typ "Grabben i graven bredvids" efterföljd.

Tyckte ni om den boken, eller filmen, vilket väldigt många gjorde, då ska ni genast beställa "Elma och Erik", som kommer ut  i sommar.

Här skriver Fredrik på Facebook om den nya boken, och hur ni kan beställa boken! Gör det bums, ni kommer INTE att ångra er! En given bok för att ge bort och för egna läsupplevelser!

Jag har fått förmånen att ögna delar av boken och sträckläste dessa under en hel natt. En mycket fin läsupplevelse som rörde om och fascinerade!


torsdag, februari 06, 2020

Barnrån, förnedring, hela landet, elefanten i rummet

Jag lyssnade just på Polischefen i Region mitt, Carin Götblad, i en djupt skakande intervju i morgon P1. Hon har sagt samma sak sedan några veckor tillbaka efter en konferens.

Personrån bland barn och ungdomar med starka och fruktansvärda vålds- och förnedringsinslag ökar våldsamt över hela landet. Mörkertalen är enorma eftersom de 10-, 12-, 14-, 16-, 18-åringar och äldre som rånas, oftast av barn och ungdomar i löst eller fastare sammansatt gäng bestående av 2-, 6-, 10-, 15- och ibland upp till 35-40 stycken, regelmässigt hotas med enorma konsekvenser om de går till polisen;  misshandel, eller döden för de och deras närmaste.

Allvaret i den brottslavin som nu rullar över landet kan omöjligen underskattas. Ett ensamt barn eller ungdom som rånas på mobiler, kläder, pengar, bankkort och koder och som tvingas swisha pengar eller be sina föräldrar göra det , och som hotas till livet och misshandlas grovt med starka förnedringsinslag, blir skräckslagen och livrädd över alla gränser, liksom deras föräldrar och vänner och bekanta och grannar.

Ett brutalt rån, ensam mot 10-15 stycken gärningsmän, ger enorma trauman och sätter märken för livet. Det påverkar synen på samhället och på människan och även på vilka politiska strömningar och partier man väljer att sätta sitt hopp till.

Jag har i nu rätt många år varit mycket närvarande på sociala medier och har startat flera debattgrupper, den senaste heter Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp för några månader sedan.

Där rapporteras varje dygn 30-40-50 brott från nyheter och artiklar i tidningar och etermedia och public service eller som man själv har utsatts för. Alla grova brott finns ju med och sedan ett axplock av vardagsbrottslighet som sticker ut, där tyvärr personrånen  bland barn och unga sticker ut kraftigt.

Att gruppen behövs bevisar verkligen polisens klarspråk, som har väntat mycket länge. Och den bild som polisen nu ger dokumenteras verkligen i rapportgruppen.

Jag startade den också för att det förs en ständig diskussion på sociala medier om brottsligheten i Sverige ökar eller minskar, eller om den är är allvarligare eller mindre allvarlig. BRÅ och polisen och många samhällsdebattörer visar på statistik som bevisar att brottsligheten minskar och att Sverige typ är lika tryggt som för 40 år sedan. Samtidigt ökar oron bland medborgarna  där ofta 80 % känner oro för att brottsligheten och otryggheten ökar. Dessa två skilda bilder av verkligheten mellan samhällseliten och vanliga medborgare är oerhört allvarsam, oavsett vilka som har "rätt" eller om båda sidor har det.

Finns det några gemensamma nämnare för barn- och ungdomsgängen som rånar och för deras offer. Här har ju BRÅ sedan många år sagt att det är människor som rånar och att det är ointressant att dokumentera och analysera vilka som begår brott och deras bakgrund. Man brukar allmänt säga att fattigdom och "socioekonomiska faktorer" kan förklara nästan all brottslighet, och att detta sedan inte behöver analyseras djupare. Detta är ett oerhört allvarligt missgrepp.

Därför rapporterar "normalmedia" och public service typ aldrig om gemensamma nämnare för t ex dessa grova personrån som görs över hela landet och som ökar. Istället finns det en flora av nätsajter och "alternativa medier" som är invandringskritiska som förmedlar fakta och rykten i en aldrig sinande ström. Hur detta påverkar medborgarnas förtroende för sina dagstidningar, för public service och för politiker är inte svårt att räkna ut.

Det finns också en elefant i rummet. Kan möjligen denna brottslighet ha någon form av hatbrottskaraktär, dvs kan gärningsmännen/barnen finnas främst i utsatta områden med utländsk bakgrund medan de som rånas oftare är från andra områden med annan bakgrund?

Om så vore är det utomordentligt allvarligt och ett fruktansvärt misslyckande för Sveriges migrations- och integrationspolitik. Om så vore måste en landsomfattande kraftsamling från hela samhället, med både myndigheter, politiker, media och civilsamhället, omgående lanseras med nolltolerans för våld och brott och där hela samhället sluter upp för att stoppa denna brottsutveckling och förena alla medborgare i vårt land i en verkligt genomgripande kampanj för verklig integration och gemensam uppslutning.

Finns det ingen elefant i rummet så är väl Sverige tryggt som förr och det räcker med lite mer poliser.

Staffan Danielsson
tidigare riksdagsledamot


söndag, januari 26, 2020

Ledarsidorna.se gråter blod, min antiterrormotion 2013 avslogs.

Som riksdagsledamot vågade jag uppenbarligen 2013 lägga en motion i stark motvind, att kriminalisera medlemskap och deltagande i terrororganisationer. (Se länkar nedan). Motionen avslogs och ansågs orealistiskt sträng, typ.

Nu snarast överbjuder partierna varandra i att tycka precis som jag, och mera, fast, som sagt, 6 år senare.

Johan Westerholm är mycket kunnig på bl a dessa områden, och skriver på sajten Ledarsidorna.se insiktsfullt om hur naivt Sverige var när jag lade min motion, och hur rätt jag hade. Och han gråter av ilska över spillt blod bl a genom att ingen lyssnade i tid.

Jag skrev om detta i ett blogginlägg, och artikel, i februari 2019.

Här är min riksdagsmotion från hösten 2013. Och som jag starkt avråddes från att lägga.

Den som tog kontakt med mig om vikten av att kriminalisera deltagande i terrororganisationer, och som tog fram det mesta underlaget till motionen, var min vän Edward Nordén i Svalöv. Då aktiv i Centerpartiet, nu tung företrädare för Medborgerlig Samling.
Vi skrev i mars 2019 en debattartikel på SVT Opinion, där vi beklagade många förlorade ¨år i kampen mot terror.

Den framsynta opinionsbildaren mm Merit Wager uppmärksammade motionen, en av mycket få.

Expressen skrev om detta i februari 2019.

Morgan Johansson intervjuades just i Agenda den 26 januari. Han sa att "sedan 2014 har Sverige tillåtit att man rest utomlands för att utbilda sig till terrorist". Och han lade till: "Det är helt bisarrt".
Samme man, ordförande i justitieutskottet 2014, avslog då med bred majoritet min motion om att kriminalisera terrorresor mm men säger nu, 2020, att Sveriges regler var helt bisarra.
Morgan Johansson söker blanda bort korten och ge intrycket att han 2014 var för att kriminalisera terrorresor. Det var han inte, och han borde pudla.


fredag, januari 10, 2020

Vilka medier och sajter får man läsa och länka till?

Jag uppskattar att ta del av nätets stora möjligheter på olika sätt, bl a genom att läsa många artiklar och lyssna på etermedia och poddar och youtubeklipp osv. Samt genom att utbyta länkar och diskutera i olika Facebooksgrupper, och på twitter, med både lik- och oliktänkande.

Det tar en del tid, visst, men är man samhällsintresserad så ger det också väldigt mycket tillbaka.

Man blir t ex väldigt insatt i de flesta samhällsfrågor och hur olika personer och partier och grupper resonerar.

Jag har bloggat sedan ca 2006 och sedan ca 2013 har jag startat 6-7 debattgrupper på Facebook som jag modererar tillsammans med andra, t ex Politisk Allmändebatt,  Brottsligheten i Sverige - Rapportgrupp, Politisk Centerdebatt,  och Liberalkonservativ debatt.

De två förstnämnde är öppna för alla intresserade som håller sig inom anständiga gränser, diskuterar i sak och utan personangrepp. Det går naturligtvis inte att vara ständigt närvarande i alla debatter så en god och närvarande moderering bygger på att de som deltar och diskuterar anmäler inlägg och kommentarer över gränsen till moderatorerna, genom de tre små prickarna t h om inläggen.

Detta innebär ju också att ibland kommer fel personer med i grupperna och kan göra extrema inlägg. Båda sådana inlägg och personer tas bort eller blockeras, så snart moderatorerna uppmärksammas på det eller själva upptäcker det. (Var gränserna går rådet det givetvis alltid delade meningar om).

En del som ser detta reagerar ofta starkt, men anmäler inte övertrampet utan sågar kanske istället gruppen som extrem och lämnar den, eftersom inlägget kunnat publiceras.

Var gränsen går vid moderering kan alltid diskuteras och har man alldeles för lågt i tak dör ofta grupperna sotdöden genom allt mindre debatt och alltmer likasinnade som dunkar varann i ryggen.

Var och en väljer naturligtvis själv vilka grupper man vill lyssna och diskutera i, och klarar man inte att diskutera med oliktänkande bör man nog avstå att vara med i grupper som bygger på bredd.

Det finns också en ständig diskussion om vilka medier och nätsajter som man får läsa ibland och ibland länka till intressanta artiklar i, eller ej.

Högerpopulister, och andra, varnar för och vill utesluta vänstersajter (som de anser) och tidningar som Expo, AFA, ETC, Flamman, Proletären, MagasinetParagraf, Motargument och liknande.

Vänsterpopulister, och andra, varnar för och vill utesluta högersajter och främlingsfientliga sajter och tidningar, som de anser, som Nyheter Idag, Samtiden, Samhällsnytt (f.d Avpixlat), Nya Tider, Fria Tider, Russia Today och liknande.

Om någon delar en artikel från respektive sajter och tidningar stämplas denna ofta av motsatta sidan som extrem och kommunist och samhällsomstörtande eller extrem och fascist och främlingsfientlig, typ. Och de t ex Facebooksgrupper som tillåter en och annan delning av belysande artiklar som tillför något stämplas genast som det ena eller det andra.

De brett inriktade forum där jag är med och modererar utesluter vare sig enstaka (OBS!) delningar från vänstersajter eller högersajter eller migrationskritiska sajter. Min uppfattning är dels att man rimligen måste kunna ta del av vad som skrivs både till vänster eller till höger för att bilda sig en uppfattning om verkligheten, även om den är delvis eller mer extrem. Och likaså blir det märkligt om intressanta och belysande artiklar, var de än publiceras, och vars innehåll inte går över rimliga gränser, inte kan länkas utan en ständig upphetsad debatt om länkningen i sig.

FB-gruppen Politisk Allmändebatt syftar till debatt över parti- och blockgränser. Gruppen växer (nu ca 2.700 med) och diskussionen är livlig med många intressanta trådar varje dygn. Rapportgruppen Brottsligheten i Sverige har snabbt växt till över 2.000 medlemmar, varje dygn rapporteras där in grövre och uppmärksammade brott samt ett axplock av "mängdbrott", för att ge en bild över brottsligheten i Sverige och hur den utvecklas över tid.

Vad gäller t ex rapporteringen om brott i svenska normalmedier har man stränga principer att mycket lite redovisa  t ex signalement eller nationalitet eller bakgrund eller vilka grupper eller grupperingar det är som varit i slagsmål eller grovt misshandlat eller mördat. Alternativmedia på högerkanten frossar istället gärna i just detta, och alla som saknar information i normalmedia kan, och många gör det, skaffa sig massor av information av mycket blandad kvalitet.
När brott rapporteras och informationsknappheten är alltför knapp (olika uppfattningar, jag vet), och en hyggligt saklig bredare information finns i alternativmedia i en artikel, då ska den kunna länkas utan någon uppståndelse. Nej. säger motståndare, då ger man dessa sajter reklam. Som om de ofta inte har väldigt många följare/läsare och redan är väl kända i samhället. Jag tror alltså tvärtom, dessa medier/sajter växer snarare ju mer normalmedia begränsar sin information där den har allmänintresse (olika uppfattningar, jag vet), och ju mer personer inom den s.k åsiktskorridoren fördömer att dessa medier läses eller nämns. Däremot är det ofta bra att i följetexten kort ange vilken typ av nättidning/sajt man länkar till.


Välkommen med om du vill lyssna och diskutera förutsatt att du respekterar gruppernas beskrivningar och de regler som gäller.