onsdag, december 20, 2017

Morgan Johansson - DN, Expressen och jag fiskar i grumliga vatten.

Idag har jag varit i 4 interpellationsdebatter, en med Isabella Lövin och 3 med justitieminister Morgan Johansson.

Här en länk till debatterna, både i skrift och video.

Vänsterpartisten Yasmine Posio Nilsson hade interpellerat biståndsministern om EU och bistånd. Jag passade på att informera om Vänsterpartiets ohållbara ekonomiska och skattepolitik som snart skulle föra Sverige i Kubas och Venezuelas efterföljd, utan möjligheter till så mycket bistånd.

Lars-Arne Staxäng (M) interpellerade Morgan Johansson om de förfärliga åldringsbrotten. Jag gick upp och noterade att Johansson sa som det var, det är "internationella ligor" som ligger bakom dem från t ex Rumänien och Litauen. Bra med öppenhet, ansåg jag, den borde finnas även i svensk brottsstatistik. Nej, sa Morgan, alla i ligorna kommer utifrån och återvänder, de har inte lierade med några som bor i Sverige. Tro det..

Sedan svarade justitieministern på min interpellation om brottsligheten bland svenskar och invandrare, att brottstatistik borde föras offentligt efter nationalitet samt att BRÅ åter borde analysera detta som man gjorde 1996 och 2005.

Morgan Johansson lade över ansvaret på BRÅ, men tycker uppenbarligen att BRÅ gör rätt som Inte offentliggör statistik eller gör några förnyade analyser, trots mycket hög migration sedan 2001 och ökningar av vissa brott och grövre brott.

Trots att jag tydligt hänvisade till både ledare i DN och Expressen, som delar min uppfattning, ägnade justitieministern en del tid åt att söka stämpla mig som typ främlingsfientlig. Det är väldigt trist, jag trodde vi hade kommit längre. Och uppenbarligen anser landets justitieminister att DN och Expressen är lika usla som jag.

Jag lägger in det mesta som jag sa här nedan, och länk finns till debatten ovan imorgon.

(Den fjärde debatten handlade om terrorn från djurrättsaktivister mot en minkfarmare och hans företag och hans familj utanför Falkenberg. Den får ett eget blogginlägg).

"bJag har utförligt i min interpellation redovisat bakgrunden till min kritik av att Sverige som ett av mycket få, kanske det enda, demokratiska landet i världen sedan 1994 inte redovisar statistik för brott och grova brott utifrån vilken nationalitet förövaren har. Lika stark är min kritik av att brottsförebyggande rådet (BRÅ) inte gjort någon analys av brottsligheten bland svenskar och invandrare sedan perioden 1997 till 2001, trots att migrationen till Sverige sedan dess uppgått till någon miljon människor eller mer samtidigt som enskilda grova brottstyper ökat väsentligt i omfattning.

Jag bad förra året RUT om statistik om brottsligheten kopplad till den starkt ökande migrationen. Nej, Det kunde man inte få fram, detta skulle inte medborgare och riksdagsledamöter få ta del av, enligt BRÅ.

Däremot kan brottsforskare få tillstånd att ta del av dessa uppgifter, och uppenbarligen har polisen en del uppgifter som ibland presenteras, senast förra veckan av justitieministern själv som plötsligt mycket precist angav att över hälften av de växande bostadsinbrotten i Sverige utförs av stöldligor från östeuropa, statsrådet nämnde explicit Rumänien och Litauen.

Svenska Dagbladet skrev i en faktaruta att ” Ungefär hälften av alla bostadsinbrott står internationella stöldligor för:
Källa: Polisen, Villaägarna”
BRÅ angavs inte som källa eftersom BRÅ inte anser detta vara relevant. Fullständigt häpnadsväckande.

Brå gjorde 2005 en helt annan bedömning: ”En kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs. En korrekt bild av problemens omfattning och utveckling torde i stället vara den bästa grunden för att analysera förhållandena och förbättra alla invånares förutsättningar att fungera väl i Sverige.”

Jag instämmer fullständigt. Att söka mörka verkligheten är kontraproduktivt, medborgarna får genom rykten och spekulationer istället ofta uppfattningen att typ nästan alla brott begås av andra än svenskar vilket självfallet inte alls stämmer.

Justitieministerns svar är försiktigt och passivt, han lastar över allt ansvar på BRÅ och avser själv att inget göra för att relevant statistik ska föras så att medborgare och riksdagsledamöter och media, och inte bara ministrar, poliser och forskare, ska kunna få ta del av den. Statsrådet har också sagt att statistik och analyser som tidigare fanns ”inte skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället”.

Här är statsrådet ute på djupa vatten. Endast statistik skulle alltså få föras som ger kunskap som kan förbättra samhället. Hur vet man det? Det ansåg man sig kanske veta i DDR och andra kommunistdiktaturer. Statistik ska ju beskriva verkligheten och ju bättre vi i vår öppna demokrati känner verkligheten, ju bättre kan vi naturligtvis analysera den och utforma åtgärder för att förbättra den.

På andra samhällsområden och i andra länder är detta en självklarhet, men inte vad gäller brottsligheten i Sverige, tydligen.

Justitieministern tar på sig ett tungt ansvar när han inte vill ge BRÅ ett uppdrag att analysera brottsligheten. Jag anser att han begår ett allvarligt misstag.


Jag är häpen över justitieministerns, och BRÅs, nonchalans och vägran att dokumentera verkligheten genom statistik där brottslingars nationalitet anges. Detta görs i statistik på andra samhällsområden som en självklarhet, och i andra länder.

Morgan Johansson hänvisar till att BRÅ anser att uppgiften om nationalitet vara ”mer lämpade för forskningsstudier då de kräver djupare analyser för att vara användbara”. Vad är detta för rappakalja? Statistik ska beskriva verkligheten, sedan kan forskningen och praktiken analysera verkligheten djupare. Det är allvarligt att mörka verkligheten så att endast vissa betrodda har tillgång till den till skillnad från de som inte är betrodda, t ex medborgare, riksdagsledamöter och media.

Dessutom gör frånvaron av relevant statistik, som BRÅ så väl beskrev i sin rapport 2005, att ryktesspridning och felaktigheter sprids och förstoras.

Jag vill verkligen uppmana BRÅ, och justitieministern,  att snarast se till så att BRÅ och SCB återgår till att föra och offentliggöra relevant statistik på brottsområdet. Det ansvar man tar på sig om inte detta sker är betydande, man mörkar verkligheten för medborgarna och man bidrar till att missuppfattningar sprids och förstoras. Och man förbehåller möjligheten att analysera verkligheten för bara dem som tillåts ta del av den.

Jag står för att jag anser att både BRÅ och justitieministern begår tjänstefel när man undanhåller relevant information för medborgarna.

Det är precis lika allvarligt, anser jag vidare, när BRÅ inte längre analyserar brottslighetens utveckling med bäring på svenskar och utlandsfödda, trots att Sverige sedan 2001 haft en mycket hög migration från många olika länder och världsdelar.

Stor enighet råder idag om att det hedersvåld som tyvärr förekommer av all kraft måste bekämpas. Gruppvåldtäkter inträffar tyvärr ibland, och polisen för inte ens statistik kring dem, enligt färska uppgifter. Justitieministern har själv nu klargjort att över hälften av bostadsinbrotten i Sverige utförs av stöldligor från Östeuropa.

Att staten väljer att inte offentliggöra statistik, annat är styckevis när det passar, och inte heller analyserar brottslighetens utveckling ur alla aspekter, är djupt allvarligt. Det försämrar möjligheterna att känna till verkligheten, det försvårar för de som vill analysera den och naturligtvis kommer därför åtgärderna för att förhindra och förebygga brott att inte bli så bra som de borde och måste bli.

Och därför, justitieminister Morgan Johansson, innebär din och BRÅs ansvarslösa inställning till att färre brott kan förebyggas och förhindras.

Jag upprepar: Och därför, justitieminister Morgan Johansson, innebär din och BRÅs naiva och ansvarslösa inställning till att färre brott kan förebyggas och förhindras.


Jag kräver därför av myndigheten BRÅ och regeringen att ni snarast omprövar er passivitet och åter börjar föra och offentliggöra relevant statistik samt analyserar verkligheten utifrån hur den faktiskt är.

        g

Inga kommentarer: