torsdag, april 26, 2012

Ensamkommande under 18 år - DN Debatt

Min debattartikel idag på DN debatt innehåller några nyckelmeningar:

"Detta är känsliga frågor att diskutera och jag gör det utifrån Sveriges öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik och utifrån en övertygelse att det i längden bäst gagnar en fortsatt sådan politik att relevanta sakfrågor seriöst kan diskuteras."

"Men har inte Sverige både en rätt och närmast en skyldighet att utifrån kraven på likabehandling och förutsägbarhet säkerställa att män över 18 år mottas som sådana och inte som barn?"

Jag har blivit bestämt avrådd från att ta upp den debatt som jag nu gör, eftersom det är närmast tabu i Sverige att inom ramen för en fortsatt öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik kunna resonera om enstaka punkter i den som behöver granskas. Jag vill bidra till att bryta detta tabu.

Så varför gör jag det? Svaret ligger ju i det första citatet ovan. Min övertygelse är att om inte relevanta frågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös svensk invandrings- och flyktingpolitik kan diskuteras inom de etablerade partierna så riskerar på sikt endast ett parti att gagnas av detta, och t o m kan en frånvaro av debatt på sikt hota den breda uppslutningen bakom denna politik.

Givet att jag har en poäng i detta resonemang, och all respekt för Er alla som inte håller med, så blir den avgörande frågan kring om jag gör rätt som tar upp denna diskusssion ifall min artikel innehåller tillräckligt tunga relevanta fakta som motiverar att jag tar upp dem.

Jag anser det och kan motivera det, menar jag, med ytterligare några citat:

"Sverige tar emot över 25 procent av de ensamkommande under 18 år som kommer till EU."

"Eftersom så många av de ensamkommande väljer att ta sig till Sverige, vanligen genom kanske 7–8 länder, har Sveriges kostnader för mottagningen ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 1.500 miljoner kronor per år, vilket är hela 40 procent av de totala kostnaderna för alla som söker asyl."

"Den konkreta sakfråga som jag lyfter fram är således om Sverige ska fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år, regelmässigt med asylskäl, och behandla dem som barn under 18 år med de effekter på antalet och på mottagningskostnaderna som jag har redovisat."

Du som anser att jag gör allvarligt fel som nu tar upp denna debatt behöver alltså övertyga mig om att de fakta som jag pekar på inte är relevanta att lyfta fram och diskutera.

Jag välkomnar synpunkter på det jag har skrivit, och lovar att jag lyhört ska försöka fortsätta debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/ensamkommande+flyktingbarn"rel="tag">ensamkommande flyktingbarn, http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/moderaterna"rel="tag">moderaterna, http://bloggar.se/om/socialdemokraterna"rel="tag">socialdemokraterna, http://bloggar.se/om/milj%F6partiet"rel="tag">miljöpartiet, http://bloggar.se/om/folkpartiet"rel="tag">folkpartiet, http://bloggar.se/om/kristdemokraterna."rel="tag">kristdemokraterna.

(ursäkta om länkarna just nu inte är klickbara, det ska rättas till)

Skicka en kommentar