torsdag, april 26, 2012

Ensamkommande under 18 år - DN Debatt

Min debattartikel idag på DN debatt innehåller några nyckelmeningar:

"Detta är känsliga frågor att diskutera och jag gör det utifrån Sveriges öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik och utifrån en övertygelse att det i längden bäst gagnar en fortsatt sådan politik att relevanta sakfrågor seriöst kan diskuteras."

"Men har inte Sverige både en rätt och närmast en skyldighet att utifrån kraven på likabehandling och förutsägbarhet säkerställa att män över 18 år mottas som sådana och inte som barn?"

Jag har blivit bestämt avrådd från att ta upp den debatt som jag nu gör, eftersom det är närmast tabu i Sverige att inom ramen för en fortsatt öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik kunna resonera om enstaka punkter i den som behöver granskas. Jag vill bidra till att bryta detta tabu.

Så varför gör jag det? Svaret ligger ju i det första citatet ovan. Min övertygelse är att om inte relevanta frågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös svensk invandrings- och flyktingpolitik kan diskuteras inom de etablerade partierna så riskerar på sikt endast ett parti att gagnas av detta, och t o m kan en frånvaro av debatt på sikt hota den breda uppslutningen bakom denna politik.

Givet att jag har en poäng i detta resonemang, och all respekt för Er alla som inte håller med, så blir den avgörande frågan kring om jag gör rätt som tar upp denna diskusssion ifall min artikel innehåller tillräckligt tunga relevanta fakta som motiverar att jag tar upp dem.

Jag anser det och kan motivera det, menar jag, med ytterligare några citat:

"Sverige tar emot över 25 procent av de ensamkommande under 18 år som kommer till EU."

"Eftersom så många av de ensamkommande väljer att ta sig till Sverige, vanligen genom kanske 7–8 länder, har Sveriges kostnader för mottagningen ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 1.500 miljoner kronor per år, vilket är hela 40 procent av de totala kostnaderna för alla som söker asyl."

"Den konkreta sakfråga som jag lyfter fram är således om Sverige ska fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år, regelmässigt med asylskäl, och behandla dem som barn under 18 år med de effekter på antalet och på mottagningskostnaderna som jag har redovisat."

Du som anser att jag gör allvarligt fel som nu tar upp denna debatt behöver alltså övertyga mig om att de fakta som jag pekar på inte är relevanta att lyfta fram och diskutera.

Jag välkomnar synpunkter på det jag har skrivit, och lovar att jag lyhört ska försöka fortsätta debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/ensamkommande+flyktingbarn"rel="tag">ensamkommande flyktingbarn, http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/moderaterna"rel="tag">moderaterna, http://bloggar.se/om/socialdemokraterna"rel="tag">socialdemokraterna, http://bloggar.se/om/milj%F6partiet"rel="tag">miljöpartiet, http://bloggar.se/om/folkpartiet"rel="tag">folkpartiet, http://bloggar.se/om/kristdemokraterna."rel="tag">kristdemokraterna.

(ursäkta om länkarna just nu inte är klickbara, det ska rättas till)

104 kommentarer:

Anonym sa...

Nej det är välgörande att du tar debatten.
Samt att du även redovisar kostnaderna. Det sistnämnda är något som gammalmedia undanhåller oss vanliga läsare och skattebetalare,
Men - varför skriver du bara m ensamkommande män? Samma regler bör väl gälla alla oavsett kön.

Kent Aur sa...

Jag tycker du gör alldeles rätt att ta upp denna tabumärkta debatt. Och nej, jag tillhör inte SD utan är en alliansvän liksom du. Dessutom, hur länge är man barn egentligen? Personligen anser jag upp till femton år dvs de första åren i tonåren. Sedan bör man räknas som vuxen.

Men återigen en stor eloge till att du tar upp detta ämne för om vi inte kan debattera invandringspolitiken gynnas enbart ett parti.

Anonym sa...

Då har ju Sverigedemokraterna haft rätt hela tiden!!

Din partiledare Annie vill ju ha 30 000 000 invandrare, hur går tongångarna inom centern egentligen?

Ingvar f.d Centerpartist

Stefan Andersson sa...

Jadu Staffan D, svårt med statistik, även jag har gjort ett försök, har fått det till 109 076 asylsökande mellan 2006-2009 och inte 27 000, grundbeloppet till kommunerna för en ensamkommande är 440 000 + en schablonersättning på 82 200 + en dygnsersättning på 1900 kr, vilket ger en årskostnad på 1 215 700 kr per ensamkommande, inte 500 000,statens budget för migration 2012 är 9,1 miljarder, och skulle 40 % av detta gå till ensamkommande blir det 3,64 miljarder inte 1,5 , men det är som sagt helt omöjligt att få fram några siffror om invandringens kostnader, inte ens en representant för alliansregeringen kommer att klara detta, mej svarar inte varken migrationsverket eller finansdepardementet i det sååå öppna Sverige.

Anonym sa...

Bra artikel,helt klart men vad som är tragiskt i den är att du skriver "det är en känslig fråga". Varför ska det vara en "känslig fråga" och vem är det som gjort att det är det?
Det är just precis detta som gör att SD får sina röster. Att ingen av de andra partierna vågar ta debatten och kritisera invandringen. Men kan på sätt o vis förstå det för när någon gör det kommer media med krigsrubriker om hur man är en "brunskjorta" eller "fiskar i grumliga vatten". Tragiskt. Man ska INTE tycka att invandringen är dåligt/misslyckad för då kommer media och talar om för dig hur du ska tänka och vilka åsikter som är rätt.

Anonym sa...

Mycket bra debattartikel som jag läste i DN i morse! Tack för den! Hoppas det blir en konstruktiv debatt av detta.

Till anonym: Jag har ingen källa på detta, men som jag förstått det är det mycket mer vanligt att män blir flyktingar på detta sätt, än flickor. Och det har bl.a att göra med att familjen inte vill skicka iväg sin dotter, utan skickar hellre sin son. Man tänker sig väl att de kommer klara flykten bättre. Det är ju ofta mycket tuffa omständigheter man måste igenom för att ta sig till ett annat land.

Anonym sa...

Bra att du lyfter fram en hittills nedtystad fråga. Det finns enorma summor att spara in på vuxna män som behandlas som barn. I extremfall kan en plats på ett hem för ensamkommande kosta uppemot 16.000 :-/dag (Källa: http://rod.se/ensamkommande-kan-kosta-16-000-dygn ), pengar jag som skattebetalare inte är beredd att bidra till. Vi har andra saker att prioritera än andra länders unga vuxna, nämligen våra egna. Sunt förnuft i stora delar av världen, men ett tabu i Sverige...

Jag önskar dig lycka till i efterspelet, som - om det vill sig illa - kommer gå ut på att du får göra avbön och räkna upp alla de sätt på vilka du inte hatar andra människor, något som tyvärr tenderar att bli standardprocedur när en etablerad politiker lyfter en "känslig" fråga....

Peter sa...

Modigt av dig att ta upp denna varböld. Jag önskar bara att du bättre hade ifrågasatt varför nästan ingen av dem kan uppvisa id-handlingar och hur det kan komma sig att de lyckas ta sig till Sverige. Med tanke på vad flyktingsmugglarna tar betalt så måste de ensamkommande tillhöra de välbeställda (med afghanska eller somaliska mått).

Peter sa...

Jag vill tillägga att jag inte är SD-anhängare utan alliansväljare. Tyvärr måste man i dagens hysteriska debattlägga påpeka detta.

Anonym sa...

Det är stort av dig att våga diskutera en fråga av det här slaget. Förhoppningsvis blir du ett föredöme och fler från de etablerade partierna vågar följa ditt exempel. Ni är tillsatta att förvalta Svenska intresse, och det ligger i Sveriges intresse att en generös flyktingpolitik inte låter sig missbrukas.

Anonym sa...

Tack för artikeln! När jag själv försöker hushålla med statens medel vid förskrivning av läkemedel och hjälpmedel till patienter ställer jag mig frågan varför när jag läser vad ensamkommande flyktingar "under 18 års ålder" kostar samhället...

Anonym sa...

Tack för en bra artikel!

Erik, Dalarna

Anonym sa...

Sverigedemokraterna har tjatat om detta minst ett år utan att det uppmärksammats. Roligt att Centern tar det som alla tänker men ingen vågar säga.
Klart att inte jag kan få barnrabatt på tågen när jag är vuxen. Regelverk är till för att tillämpas.

Anonym sa...

De flesta ensamkommande är i den åldern att det finns skäl att tro att de är värnpliktiga och soldater som deserterat...

Anonym sa...

Det var modigt att ta upp denna fråga.
Denna fråga handlar inte bara om kostnader.
Det kan vara befriande för individen att leva i sanningen. Jag tror att de flesta barn vet nog sin rätta ålder oavsett var man är född. Att behöva leva i lögn är inte få leva i frihet.
Jag tror att Sverige gör en björntjänst mot vuxna invandrare som får asyl som ensamkommande barn.

-LRA

Anonym sa...

Men vad skall EXPO säga? Och Aftonbladet och Expressen? Bra att du tar bladet från munnen!

Anonym sa...

Tack för att du "vågar" säga det som flertal svenskar tycker och känner. Fortsätt att föra denna debatt med förhoppningen att du kan väcka allt fler av dina riksdagskollegor så dom börjar se hur det är ställt i Sverige.
Lycka till.
Sir

Anonym sa...

Bra Staffan!

Det är precis så här med nedanstående citat som man kan ta både ansvar för Sverige men samtidigt död på SD:

"Migrationsministern kartlägger nu skillnaderna i åldersbedömning mellan de nordiska länderna, i syfte att eftersträva enhetlighet, vilket är bra.

Det synsätt som Sverige har vad gäller ensamkommandes ålder är att de är flyktingar och bör tros på sina ord, samt att man hellre bör fria än fälla. Jag kan dela den grundinställningen, men samtidigt gör det faktum att Sverige nu tar emot så oproportionerligt många ensamkommande flyktingar under 18 år – mest i EU – att vi kanske måste harmoniera våra regler mer med vår omvärld."

Anonym sa...

Underbart initiativ Staffan! Varför ska svenska skattebetalare betala för människor som ljuger om sin ålder? Det borde vara en självklarhet att införa dessa ålderstester för att på så sätt se till att svenska skattepengar används effektivt!

Som svensk skattebetalare hoppas jag att detta införs snarast möjligt. Du har mitt fulla stöd i denna fråga och jag tror att du har majoriteten av svenska folket bakom dig i denna fråga!

claes greij sa...

Så länge politikerna inte törs prata om det som svenskarna pratar om, tjänar sd på det hela.Bor själv i områden med ensamkommande flyktingar.och man funderar ju på herrarnas ålder.det vore väl bra för alla parter att det förekom en kontroll så inga fel begicks.Sen kanske det även skulle könskvoteras så att även tjejer fick chansen att komma till ett annat land för nog snackas det även i stugerna även i afganistan och somalia om landet i norr, där allt är gratis.

Anonym sa...

Hej Staffan.

Bra förslag!

När kan vi förvänta oss att detta röstas igenom i riksdagen?

Anders sa...

Staffan, Varför är detta (enl. dig) "känsliga frågor"? Frågan är allvarligt menad. Det man vanligen avser med "känsliga frågor" är t.ex att fråga någon om hans eller hennes sexualitet, intima liv eller i övrigt (alltför) närgångna frågor.

Det verkar, som svenska politiker med "känsliga frågor" avser något annat? Med "känsliga frågor" verkar riksdagspartierna avse sådana frågor, där det finns mycket starka ekonomiska särintressen med stort gehör hos den svenska journalistkåren.

De uppgifter, som du lämnar om dygnskostnaden för (påstått) ensamkommande s.k. "barn" är f.ö. alldeles för låg.

"Kostnaden i normalfallet för ensamkommande unga varierar mellan 3.000 och 6.000 kronor per individ och dygn" men "ensamkommande kan kosta 16.000 per dygn" informerar tidningen "Riksdag och Departement" utifrån Riksrevisionens granskning av verksamheten.

http://www.rod.se/ensamkommande-kan-kosta-16-000-dygn

Merit Wager informerade för ett par veckor sedan om ytterligare en upprörande omständighet:

"Nu har vi på Migrationsverket upptäckt att flera minderåriga asylsökande som kostar multum för varenda dag som de bor i sina boenden (även efter att PUT beviljats…) i själva verket har ljugit om att de är ”ensamkommande” och att de har sina familjer i Sverige.

Ibland har de sina föräldrar här och dessa har PUT eller är asylsökande. Oftast upptäcker vi detta av en slump, varken föräldrarna eller de ensamkommande barnen har lämnat korrekta uppgifter om familjebilden. Ibland har de ”ensamkommande” ungdomarna sina vuxna syskon här."

http://meritwager.wordpress.com/2012/04/13/pa-migrationsverket-har-man-upptackt-att-asylokande-unga-ljuger-om-att-de-kommit-ensamma/

Du skriver, att en diskussion om detta är "tabu". Men svenska politiker har själva hukande samtyckt till, att starka ekonomiska särintressen med stort gehör hos den svenska journalistkåren har tabubelagt frågan.

Betraktar svenska politiker verkligen sin underdåniga - för att inte säga närmast krypande - ställning (visavi den svenska journalistkåren) som ett naturligt tillstånd?!? Det verkar som svenska politiker i praktiken helt har abdikerat makten, över vad som tillåts diskuteras betr. svensk invandringspolitik, till diverse svenska journalister. Dessa framför magistralt, att de "sätter agendan" (!) för svenska politiker. Inser svenska politiker inte, hur horribelt detta är?

Svenska politiker och svenska journalister verkar tyvärr anse, att väljarna bör vara så oinformerade som möjligt om s.k. "känsliga frågor".

Men varför har svenska politiker i praktiken abdikerat makten över vad som tillåts diskuteras betr. svensk invandringspolitik, till den svenska journalistkåren?? Handlar det om lättja? Det är onekligen enklast och kräver minst ansträngning av svenska politiker att låta diverse svenska journalister bestämma agendan för vad som får sägas och vad som är tabu...

Anonym sa...

Bra Staffan!

Hoppas du inte blir utesluten ur partiet. Röstar själv borgligt, men tycker att deras syn på sådana här frågor är alldeles för naiv.

Stå på dig!

Anonym sa...

Hej Staffan! Jag hoppas att du läst mina två år gamla artiklar på Newsmill i samma ämne.

http://www.newsmill.se/artikel/2010/04/27/ldersbed-mning-av-ensamkommande-barn-n-dv-ndigt-ur-barnperspektivet
http://www.newsmill.se/node/29733

Vi som jobbar med ensamkommande är helt på din sida.

Anonym sa...

Modig artikel i dagens ängsliga Sverige där vissa saker inte "får" diskuteras. Och varför det egentligen? Varför ska inte viktiga frågor kunna diskuteras öppet?

Hoppas nu bara att inte partipiskan börjar vina.

Anonym sa...

Jag tycker att det är fullständigt vansinnig med den politik som förs innom detta område just nu, skönt att någon äntligen vågar lyfta på locket till denna stinkande byk. Ni politiker och media har ett stort ansvar för det läge som landet befinner sig i, ni har tillåtit en allt för stor invandring under allt för lång tid, som har resulterat i ghettofierade områden, en skola som misslyckas, ökad kriminalitet, massarbetslöshet och andra starkt kostnadsdrivande samhällsproblem.

Det som oroar mig mest är att ni inte ens vet vad det kostar, kan du svara på den frågan, vad kostar detta vårt land varje år?

Anonym sa...

Ja visst ja, din partiledare vill ju snarast utöka Sveriges folkmängd till 40 miljoner. Det kommer att innebära ytterligare bebyggelse på värdefull åkermark, fast det struntar väl de som vill ha landsbygdens röster i ?

Peter sa...

Vanligt folk har numera i princip noll förtroende för politiker i frågor som rör invandring. Nu har du hjälp till att höja det en liten bråkdel av en promille i alla fall. Tack. Emellertid är det ljusår kvar till vi får sans i debatten.

Anonym sa...

Du skriver "med god förankring i folkdjupet".

Det finns ingen förankring i folkdjupet jag utmanar er politiker att göra en opinionsundersökning. Flesta man träffar vill ha en invandring i nivå med Finland, alltså kraftig minskning.

Har röstat på moderaterna i två senaste valen.

Anonym sa...

Väldigt bra att någon tar upp den här problematiken. Någon frågar hur tongångarna går inom centern. Bara att titta på centerpartiets hemsida där F Ferderley skriver följande

"- Centerpartiet är öppet för att diskutera frågan om ensamkommande flyktingbarn, men då snarare ur perspektivet att öka mottagandet av dem i övriga Europa snarare än att minska mottagandet i Sverige.
- I mina ögon är det lite oklart vad Staffan Danielsson egentligen vill uppnå med sitt inlägg på DN-debatt, säger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Fredrick Federley angående dagens DN-debattartikel från Staffan Danielsson.

- Den åldersbestämning som han efterfrågar finns redan idag och görs enligt Socialstyrelsens allmänna råd. Åldersbestämning är en medicinsk fråga och inte en politisk.

- Sverige ska fullgöra sitt ansvar enligt svensk rätt och internationella konventioner och centerpartiet vill att fler människor ges möjlighet att komma till Sverige inte färre.

- Problemet idag är inte de barn som kommer till Sverige utan alla de barn som aldrig får komma till Europa.

Anonym sa...

Staffan..
Modigt, rättvist och moraliskt bra inlägg av dig, men ack så dumt.
Du skrev i princip å din egen avskedsansökan, i varje fall från den innersta politiska kretsen.
Tyvärr så har den kretsen ej samma uppfattning i denna fråga som svenska folket.

Lycka Till

Anonym sa...

Vad gäller kostnader tror jag det blir fel om man inte räknar i ett längre perspektiv. Det lilla extra det kostar oss att ta hand om de få som felaktigt behandlas som under 18, tjänar vi snart in i och med att majoriteten av dem är ambitiösa, inlärningsvilliga och har en gedigen drivande anda. D v s - de lär sig ofta en hyfsad svenska inom 2 år och står förhållandevis snabbt till arbetsmarknadens förfogande. På det viset kan de snart börja betala tillbaks den "skuld" (om du ni vill se det så) som det har, när de börjar betala skatt som alla andra. :) :)
Jämför också din egen belastning på samhället fram till dess att du började betala skatt (+ 18 år i utbildning, sjukhus kostnader osv) så kommer du snart förstå att ensamkommande kan betraktas som en samhällelig vinstlott!

Anonym sa...

Ojoj Staffan!

Vad har du nu gjort, du om någon borde veta att sanningen får ej yppas av sittande politiker.

Jag skrev i ett twitterinlägg att du har säkert ett jobb på gång, eller vill göra något annat för nu går drevet och du ska ut i kylan.

Jag tycker inte det är rätt åt Dig utan jag tycker det är stark gjort för du vet vad som nu kommer i denna vackra skendemokrati vi har.
Lycka till

/janstefans (@janstefans)

Anonym sa...

Tack för att du offrar dig!

Anonym sa...

Mycket bra Staffan!
Äntligen någon som törs säga det som alla vet. –Sverige har världens mest naiva politiker och Sverige är världens mest överutnyttjade land när det kommer till flyktingfrågor. Den som inte ser sambandet mellan vår flyktingpolitik och att det försenade tåget är ifrån 1960 och samtliga säten trasiga, måste vara blind. Vi klarar ju knappt att bygga en cykelväg utan att belägga den med vägtull.

Om inte syrande politiker tar sitt ansvar fram till valet, så blir jag tvungen att rösta på SD, och jag lär inte bli ensam…

Anonym sa...

Äntligen!
Mera siffror tack. Om politiker någonsin ska lyckas förankra sin flyktingpolitik så måste alla siffror fram. Antal, kostnader, bidragsnivåer, åldrar, arbetslöshetstal osv. Jag skulle verkligen vilja höra Fredrik stå upp och redovisa antal och kostnader och säga att han tycker vi har råd med det.

Anonym sa...

Vi beviljar alltså enligt Staffans siffror varje år 300-500% fler uppehållstillstånd än eu-genomsnittet (4-6 gånger högre).

Och sådana här siffror har vi då haft i 11år.

Anonym sa...

Mycket bra att du tar upp denna fråga. den har många problematiska sidor som du tagit upp. Andra är vilka som sänt dem. På vissa förläggningar me dessa män sprids mycket narkotika. Personal på förläggningarna får inte gå igenom tillhörigheter även om man misstänker både knark och annat. Det finns många ute i Sverige som ser dessa problem men eftersom det ger jobb vill många inte säga sanningen då de förlorar sitt levebröd, alla dessa gode män, boendepersonal, psykologer, stödkompisar osv.

JohanF sa...

Tack för att du faktiskt försöker ta debatten ärligt och i en hyffsad ton. Synd bara att du gör det i slutet av din karriär, när det troligen inte kommer ha någon större effekt.

Tyvärr har jag totalt gett upp hoppet för Centern och tycker det bästa vore om partiet åkte ur riksdagen nästa val. Förhoppningsvis i sällskap med fp, kd och v.

Som borgerlig väljare är det svårt att inte känna viss förtvivlan när samtliga partier som påstås företräda en medvetet gör sitt bästa för att helt utplåna den svenska kulturen.

Hoppas du har en bra pension, och du kan ju i alla fall glädje dig över att du kommer slippa vara med och se hur det samhälle du varit med och förstöra bryter ihop. Dina barn och barnbarn kommer förstås inte ha den lyxen.

Anonym sa...

Tack politiker för att ni till Sverige importerar hedersvåld, könsstympning, kvinnoförryck, heltäckande kvinnokläder, kriminalitet. Ett stort tack!

Anonym sa...

Att inte verifiera åldern på de som kommer hit eller att godkänna berättelser från dom som har tagit sig runt halva jorden, genom många länder utan att ha idpapper eller liknande, är ett hån mot de gamla som får sitt ägg indraget av kostnadsskäl. Detta land är nog världens svar på monty python.

Anonym sa...

Mycket bra artikel. Tack och stort stöd till dig. Jag är inte SD men på väg att bli för det finns ingen som tar debatten som du nu gör. Konstigt att det dessutom gick att publicera för de gånger jag skrivit insändare om ämnet i lokaltidningen "Eskilstuna kuriren" blir de aldrig publicerade. Att få tycka till om integration och invandrings politik är av högsta tabu i Sverige och där gäller inte demokratins regler.
Hoppas du fortsätter att ta debatten och att fler likt dig vågar stå upp.
Jag är helt övertygad att SD kommer få en bra bit över 10% vid valet 2014 om inget händer och tabun om att få tycka och ha åsikter i invandringsfrågor fortsätter. Till slut blir det det ända sättet att visa sitt missnöje på och i ett demokratiskt samhälle helt sjukt.
Lycka till och tack igen!

Anonym sa...

Modigt, Staffan. Mycket modigt. Det är det som är det otäcka idag, att man inte får diskutera detta på ett sansat sätt i Sverige idag - vilket du gör.

Tyvärr tror jag att resultatet blir att du blir paria i partiet - utfryst och bannlyst från ledningen - vilket i sin tur kommer att medföra att SD får fler röster. De kan peka finger och säga att de minsann är det enda parti som vågar diskutera invandringspolitik. Tragiskt att det enda partiet som gör det är ett parti som är totalt insnöade på att allt dåligt kan härledas från invandringen och allt kommer att bli bra om den upphör eller minskas.

Anonym sa...

Staffan tar ett steg fram men tyvärr tar Federley två steg tillbaka.

http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2012/C-vill-att-Europa-oppnar-upp-for-fler-ensamkommande-flyktingbarn-/

Hoppas det finns andra politiker med "guts" som nu vågar ta bladet från munnen.

Gruvmor - Maria Olsdotter sa...

Hoppas att du står på dig trots partipiskan.

Anonym sa...

Mycket modigt av dig. Jag förstår att partipiskan kommer att kännas av. Men vi är många som håller med dig.

Gruvmor - Maria Olsdotter sa...

Hoppas att du står på dig trots partipiskan.

Anonym sa...

Äntligen en politiker ur sjuklövern som vågar ta bladet från mun och tala klarspråk! Stå på dig, trots partipiskan!

Anonym sa...

Oj, starka ord från en centerpartist!! Skönt att du tar bladet från munnen. Jag såg på centerpartiets hemsida att din partikollega Fredrik Federley redan har reagerat på din artikel. Jag tycker som sagt är bra av dig att ta upp diskussionen.

Anonym sa...

Tack för en bra artikel!

Björn Åhlin sa...

Staffan har rätt vad gäller bristen på rättssäkerhet vid åldersbestämning - men nog är det mer allvarligt när det sker på andra hållet? Även Sverige - framförallt verket självt, då medicinska metoder dömts ut som otillförlitliga - gör åldersuppskrivningar (se Billströms svar på SD:s skriftliga fråga (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/ldersbestamning-av-ensamkomma_GZ12515/). Följden av en felaktig bedömning kan bl. a. bli att man missar skola (jmf. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=4931224), förlorar chansen till uppehållstillstånd och, i det fall uppehållstillstånd ges, hursomhelst anses sakna behov av sina föräldrar. Att alla under 18 år är barn följer av barnkonventionen - vars inkorporering numera även Centerpartiet stödjer. Oavsett om man har rynkor, ärr eller skägg.

- Björn Åhlin,
Miljöpartiet i Lund

Malin Karlsson sa...

Bra Staffan!
Har undrat länge varför det är nästan förbjudet att prata om invandringingen öppet. När både politiker ur alla partier diskutera detta mindre grupper. Ensak som vi svenska kvinnor undrar över är varför får invandrar kvinnorna mer i pension än vi,o får behålla den när dom åter vänder hem till sitt land? Staffan ta upp det också. det jäser bland mycket stora delar av den svenska befolkningen.Sluta inte fortsätt Staffan .

Anonym sa...

När det gäller ersättning för kostnader så finns "prislistan" här
http://www.migrationsverket.se/info/428.html

En sak som inte tas upp i inlägget är anhöriginvandringen som en faktor som också gör att man söker sig till Sverige. Vi har ju i Sverige en oerhört generös anhöriginvandring utan försörjningskrav. Migrationsverket skriver så här "Under åren (2007–2011) beviljades totalt 6 109 ensamkommande barn/ungdomar permanenta uppehållstillstånd. Under samma period har 1 487 personer (föräldrar och syskon) beviljats uppehållstillstånd på anknytning till ett ensamkommande barn det vill säga knappt 25 procent.". Det här är ju en desinformation för de två sista åren kom 1351 resp 2036 barn, dvs 55% av totalantalet under perioden. Deras anhöriga kan inte ha hunnit komma i så stor utsträckning ännu, dessutom är ju anhöriginvandringen från Somalia stoppad.

Anonym sa...

Fenomenet "ensamkommande flyktingbarn" bygger på en kommunistisk lögn. Det är vänstervridna journalister som ligger bakom detta gigantiska bedrägeri.

Dessa ungkarlar - vilket det egentligen handlar om - ljuger om sin ålder och ska därför ställas inför rätta. Det är dessutom de som har mest pengar som har råd att komma hit, de riktigt fattiga har inte ens råd med buss till närmsta grannland. Så vänstern gullar med höginkomsttagare och rika. Vänstern uttnyttjar allstå andra etniska grupper för sin egna politiska agenda.

T.J.

Anonym sa...

Skygglappsfri artikel om ämnet:

http://sv.metapedia.org/wiki/Ensamkommande_flyktingbarn

Anonym sa...

Tack för att du vågar ta i detta infekterade ämne Staffan.
Nu en fråga till dig, Staffan: Hur ställer du dig personligen till Annie Lööfs uttalade vilja att Sverige så snabbt som möjligt tar emot 30 miljoner utlänningar? Står centern enade bakom denna ståndpunkt?
I så fall tror jag centerns dagar riksdagen är räknade. Vart tog det gamla landbygds- bonde- och folkrörelsepartiet vägen? En gång var centern det absolut största borgerliga partiet och innehade till och med statsministerposten. Sedan tog nyliberaler och innerstadsmänniskor över organisationen och vi ser nu resultatet; partiet tynar bort.

Anonym sa...

Bra skrivet Staffan, själv tycker jag att vi skall titta hur omvärlden (Finland, Norge och Danmark) sköter flyktingmottagningen.

Anonym sa...

Skönt att någon vågar diskutera frågan

Anonym sa...

Nu kommer alla partiledare att ta fram rottingen och beordna tystnad, utom SD...

Peter sa...

Stå på dig Staffan - trots att Federley försöker desavouera dig. Jag kan trösta dig med att stödet för Federleys åsikter är minimalt.

Anonym sa...

I den knapphändiga demokratin Sverige med sin politiska korrekthet så får man näppeligen diskutera abort, invandring, islam och homosexualitet utan att få en skur av glåpord över sig. Denna kritik kommer mest från de som säger att vi ska vara toleranta. Alltså intolerans i toleransens namn.

Kommer inte invandingen upp på agendan, sakligt och korrekt så får Sd alla pluspoängen. Har alltid röstat borgeligt men börjar tveka.

Det måste få diskuteras om det kanske är bättre att ta dessa miljarder och hjälpa mångdubbelt fler människor i närområdena där flyktingkatastroferna pågår. Vad är bäst, att hjälpa en eller hundra?

I vilket fall som helst, vågar vi inte ta det samtalet så kommer fientligheten att växa, för invandringen finns inte alls så förankrad i folkdjupet som Staffan menar. Det mesta har skett av politiker över människors huvuden. Framför allt så har kostnaderna skenat till obegripliga höjder.

Ett sätt att hjälpa fler människor är att ge tillfälliga uppehållstillstånd tills situationen har stabiliserats i hemlandet. På så vi kan vi hjälpa fler, om det nu är det vi verkligen vill göra.

Anonym sa...

Trevligt att ovanligt många hört av sig på denna blogg. Visar hur intressant och aktuellt ämnet är. Skall vi tvingas rösta på SD för att få någon bättring på galenskapen? Tror faktiskt det och skäms för Sveriges skull. Skitpolitiker. Dock ej sådana som Staffan. Du är reko men åker troligen ut i nästa val. Partiledningen tvingar fram den uteslutning vid nomineringen.

Bibbi Nidars sa...

Bra att du vågar ta upp debatten. Givet klimatet i Sverige så tror jag inte att du ska räkna med några applåder från politiker eller media.

Dock ifrågasätter jag denna mening:

"Sverige har bland de mest öppna och generösa invandringsbestämmelserna i världen, med god förankring i folkdjupet."

Det finns definitivt inget stöd för dagens generösa invandringspolitik "i folkdjupet". Detta är något som den politiska eliten (dvs inte kommunpolitikerna) och media driver. Att folk ändå röstar på partier som driver denna politik beror på att det inte finns några vettiga alternativ och ingen, av uppenbara skäl, vågar säga något i frågan.

Jag kan inte tolka din text om stöd i folkdjupet som något annat än ett alibi för att bevisa att du minsann inte är rasis.

Anonym sa...

Kul att se nån med ryggrad i detta totalitära debattklimat. Men nu lär karriären sitta löst får man väl gissa.

Anonym sa...

Se tre reflektioner nedan !

Till Staffan Danielsson.

1: Jag tycker det känns bra och viktigt att du lyfter fram frågeställningen.

2: Det verkar som att du tror att en del talar osanning om sin ålder när man kommer som flykting med syftet att bli behandlad som ett barn fast man inte är ett barn. Detta bör ju då kunna påvisas att det är på det sättet.

3: Du skriver att du har blivit bestämt avrådd från att ta upp debatten. Varför skriver du så ?

Ha det bra !

Anonym sa...

Om svenska folket fick välja mellan en svensk kontra en finsk invandringsmodell så skulle det kanske bli 15-85 eller något liknande. Apropå den folkliga förankringen.

Anonym sa...

Modig artikel! Intressant! Oavsett var man står i invandringsfrågan är det inte rätt att behandla unga vuxna som om de vore barn.

Anonym sa...

Väldigt modigt att prata om dessa saker!!

Berättar ju lite grann av debattklimatet att jag inte ens vågar skicka denna kommentar från mitt googlekonto.

Anonym sa...

Visst är det glädjande att Centerpartiet och Staffan Danielsson nu stödjer Sverigedemokraternas förslag om att åldersbestämning skall införas för så kallade ensamkommande barn, för att stoppa det utbredda fusket som förekommer.

Men det hade varit betydligt mycket bättre om Centerpartiet hade röstat för vår reservation om åldersbestämning den 2 april i riksdagen. Då röstade samtliga Centerpartister nej till vår reservation, tillsammans med hela 7-klövern. Voteringen slutade med 299 emot och 19 för vår reservation/motion.


Källa:
http://thoralfalfsson.webblogg.se/2012/april/hycklande-centerpartister.html

Anonym sa...

Hatten av!

Magnus Redin sa...

Det är mycket bra att bearbeta känsliga frågor nu när ekonomin är ganska bra och det finns gott om pengar.

När den globala statsskuldsbubblan brister och vi får lågkonjunktur och i värsta fall depression om för många investeringar avbryts riskerar det att bli enorma konflikter om vem som skall få de krympande statliga pengarna. Om vi då har invandring som inte stämmer med syftet kan det bli en kraftig politisk motreaktion som ger stängda gränser och det skulle både skada barn och vår ekonomi då vi även under dåliga tider behöver locka hit experter.

Det som redan har blivit fel har dock en fördel, unga vuxna kan snabbt börja arbeta, det gäller bara att ordna fler arbeten som passar lågkvalificerad arbetskraft som gärna arbetar hårt. De invandrare som jag har träffat har en mycket stark vilja att arbeta och bli en del av samhället men det är svårt att lyckas.

Tack igen Staffan för att du bearbetar detta, det berör mig personligen då jag bor i ett område med många invandrare och många arbetslösa och bearbetas inte problem så det ordnas jobb och acceptansen för invandringen skyddas kan mitt bostadsområde förfalla.

Anonym sa...

Bra att du tar upp denna s.k. "känsliga" fråga! Måste kunna diskuteras! Stå emot ev påtryckningar från partiledningen.

Anonym sa...

Förstår Centerpartiet hur många väljare man förlorar när man låter Federly prata i sådana här viktiga frågor?

Anders sa...

Synd att DN har stängt av kommentarfunktionen till artikeln. I annat fall hade Staffan fått ett massivt stöd, men det är väl just det som DN-red fruktar.

gustav sa...

Det du skriver har ju Sverigedemokraterna tagit upp många gånger om. Då har de kallats lögnare och rasister av dina partikamrater och alliansvänner.

Menar du att de haft rätt hela tiden? Har dina partikamrater och alliansvänner fört oss väljare bakom ljuset?

Anonym sa...

Staffan,
du ska ha all heder för din artikel.
Det få negativa kommentarerna är ju ganska talande!!!!

Bengt f.d Moderat

Anonym sa...

Heder åt dig för denna modiga artikel!

Anonym sa...

Visserligen bra att någon tar upp frågan men om vi skulle åldersbestämma skulle människosmugglarna säga till familjerna att börja skicka barn under 18 år.

Den väsentliga frågorna vi bör ställa oss är:

1. Vem reglerar vår reglerade invandring?

Svar: Människosmugglarna.

2. Tycker vi att det är rimligt?

Svar: ?

Vi är helt i händerna på de som arrangerar och gör stora pengar på de här resorna. Vill de göra en drive mot Sweden så är det inget som hindrar dem. Vi gapar och sväljer. Om det kommer 30 000 eller 150 000 asylsökande ett år är helt upp till smugglarnas affärsplaner.

Anonym sa...

Mkt bra artikel! Om C ska överleva behövs en rockad. Lööf och Federley ut. Staffan D. självskriven ny partiledare!

/Kalle

Chrille sa...

Heder till dig Staffan.

Det är helt sjukt. För bara 10 år sedan hade vi minst 2 invandringskritiska partier (s och m). Idag, ett försiktigt påpekande att vi kanske skall förhindra fusk på samma sätt som våra grannstater redan gör, leder till anklagelser om rasism.

Anonym sa...

Bra artikel.

Anonym sa...

Hej Staffan,

tack för att du tar upp denna tabubelagda debatt;

det är alldeles för lite diskussioner kring problemen som har på något sätt att göra med invandring, folk stämplas antingen som "för" eller "mot", det saknas helt enkelt en diskussion kring själva problemen.

Sverige ligger märkbart efter inom detta, t.o.m. Tyskland som med sin historia borde vara mer sensibelt klarar av att öppet visa att det finns problem, och diskutera hur man ska lösa problemen.

Smörjaren sa...

Bra och modigt av dig att skriva om sådant som de flesta bara vågar diskutera hemma runt middagsbordet.

Anonym sa...

Behövligt. Modigt av dig. Hoppas du inte får alltför mycket stryk av partikamrater och media...

Anonym sa...

Hej Staffan!

Hade dina sunda tankar fått råda hade centerpartiet legat närmare 10 % än som nu att riskera att ramla ur riksdagen om ca 2 år.

Med tanke på att Annie Lööf förespråkar 30 miljoner invandrare till Sverige så tror jag att Centerpartiet hamnar under 4%-spärren 2014.

Det är sorgligt att se på ett så vackert parti, men väljarna kan inte rösta på en helt orimlig politik. Ändra invandringspolitiken och väljarna kommer tillbaka!

/En besviken alliansväljare

Anonym sa...

Tack för en mycket bra artikel! Äntligen någon som vågar ta denna debatt från alliansen. Stå på dig! Kostnaderna för detta måste belysas. Det borde vara en självklarhet att redovisa kostnaderna inte bara för ensamkommande flykting"barn" utan för all invandring, precis som för allt annat.

Mattias i Malmö sa...

Bra skrivet. Givetvis. Men det är hemskt att man inte ska kunna uttrycka sunda åsikter utan att tvingas krypa, bocka och be för kritikerna redan innan man har börjat skriva. Nu behövs det en armé av vettiga sunda människor som säger det som är sant och riktigt istället för att hålla tyst. för vad gäller invandringspolitiken är det just nu inte mycket som är varken sant eller riktigt i det som proklameras från journalistpartiet eller regeringen. man genomför ett socialt och ideologiskt experiment på vår bekostnad och tar ej hänsyn till konsekvenserna. jag är inte alls säker på att det kommer att bli en god framtid som vi går till mötes med denna typ av debattklimat och uppenbart skenbar demokrati.

Anonym sa...

Jadu, tack för att du tar upp ämnet och lycka till med jakten på det nya jobbet!

Anonym sa...

Stort tack! Jag håller inte med om allt du skriver, men det är hoppingivande att någon åtminstone vågar nämna ämnet offentligt.

Anonym sa...

Utmärkt bra debattinlägg. Det kan knappast råda något tvivel om att en sansad och seriös debatt i ämnet behövs. Fri från invektiv och smaklösa anklagelser.

Anonym sa...

Jag bor på Kanarieöarna och här är arbetslösheten över 30%. För några år sedan spolades våra öar över av Afrikaner som "ville ha papper". Papperslös en en PK-omskrivning för illegala invandrare. Många i Europa reagerade som Fredrik Federlay, varför inte fylla upp Kanarieöarna med arbetslösa invandrare?
Det finns flera små kommuner på öarna, speciellt på Lanzarote - de har egentligen inte ens råd att begrava en invandrare som flyter iland. Det kostar ca 5.000 kr.
Jag tänker inte berätta för mina spanska vänner att Sverige spenderar kring 1.500.000 kr/år, inte bara på barn utan även på ensamkommande vuxna.
De skulle aldrig tro mig alternativt uppfatta mig som dum i huvudet.
Fredrick Federlay borde resa ut och testa verkligheten.

Anonym sa...

Äntligen någon som vågar ta upp ämnet. Bra skrivet Staffan! I nästa val har du mitt stöd.

L.Herlevsson sa...

Hej!
En kommentar som skildrar en verklighet,där de flesta bara försöker vara politiskt korrekta.
Ge varje svensk arbetslös ungdom 500.000:- när de har etablerat sig på arbetsmarknaden i stället.
Jag stödjer dina åsikter till fullo utan att vara sverigedemokrat!

Anonym sa...

Är det någon som tror att Staffan har skrivit denna artikel utan tillstånd från innersta kretsen så är ni ovanligt blåögda.
Centern har kniven på strupen och är på väg att åka ur riksdagen.

Anonym sa...

Bra skrivet, vi är många som inte förstår paranoian att ta upp dylika ämnen. En självklarhet för mig att man åldersbestämmer "barnen" som kommer hit.

Anonym sa...

Tack för att du vågar ta i en fråga som det mest viskas/tisslas om. Detta är civilikurage! Lyssnade på den s k Tankesmedjan på SR och de visar bara hur rätt du har. Men förstår att du är bekymrad över debattklimatet. Stå på dig, det behövs fler som du.

Patrik sa...

Det behövs humor i sammanhanget. Carlos Mencia
http://www.youtube.com/watch?v=LeqbZYBlKA8&feature=related

JAIN sa...

Staffan Danielsson, through his article raises a very genuine question : "Ska Sverige fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år och behandla dem som barn under 18 år?" Why on God's sane planet should Sweden as a nation do that?

And he is also right to point out the very fact that not many on the socio-political stage in Sweden are comfortable debating on the topic. Why?

It is said that debate builds a strong mind. I believe that to be able to participate in a serious debate one already needs a strong mind - a virtue or something rare in the left incline populist political ecosystem.

Debate is extremely important to our survival as a civilized world. Talking about issues and trying to figure out how to solve them, not only makes it easier for us to handle issues when they arise, but it has also been used for ages in the civilized cultures as a way of passing on and changing cultural norms, laws and even mindsets. It is very important that debates happen in many different settings, debate is the best hope for saving ourselves because With debate even a common citizen can express his/her opinion and can prove people in power wrong with the power to back him/her up using only my WORDS.!!!

My sincere words of appreciation for Staffan Danielsson that he brought the concerned question to centerstage. Thank you!

Anonym sa...

http://www.tryckfrihet.com/

Anonym sa...

Tack Staffan!

Anonym sa...

Mycket bra och modigt av dig som etablerad och respekterad politiker att ta upp detta Staffan. Om vi inte diskuterar frågor som detta utan lägger locket på kommer vi bara att skapa en krutdurk.

Anonym sa...

Det du poängterar är alltså att mottagandet av asylsökande barn kostar mycket pengar. Jag tycker att det är bra att diskutera hur ett land fördelar sina resurser. Jag saknar dock i dina resonemang en etisk diskussion. Jag anser t.ex. att Sverige, i nuläget, inte kan bjuda dessa barn den vård och stöd som de behöver. Att placera hälsosamma barn, utan sociala problem i stora institutioner på landsbygderna kan knappast anses etiskt försvarbart.

Jag har dock svårt att förstå hur människor börjar prata om hur mycket det kostar, medan de har ingenting att klaga över. Även om arbetslösheten är hög, lever många av er ett lyxigt liv, med dyra prylar och ett fint boende (correct me if i'm wrong!). Er "uppoffring" för dessa barn och ungdomar är på individuell plan knappast märkbart.

Jag är övertygad att Sverige skulle kunna ta emot många många fler ungdomar. Tänk om alla skulle kunna få utbilda sig, och sedan skulle ha lika bra förutsättningar som oss att få jobb, det skulle inte skada Sverige för fem öre. Däremot hamnar de i ett samhälle som anser att de behöver mera själv, som är rädd att de ge bort för mycket.... Den dagen du behöver sälja din ipad, PC, hemmabio, bilen och båten för att bekosta asylkostnaderna, blir jag intresserad i den financiella diskussionen.

MVH
Kalle

Anonym sa...

geotorelxz best debt consolidation
best debt consolidation
consolidate debt

Anonym sa...

Sometimes seasons reasons some shoes just might be[url=http://niketrainersuksale.webeden.co.uk]http://niketrainersuksale.webeden.co.uk[/url]
temporarily do not need the opportunity to[url=http://tomscanadaoutlet.snappages.com]Toms Shoes Sale[/url]
wear such shoes we've got to[url=http://addnikecanadastore.snappages.com]http://addnikecanadastore.snappages.com[/url]
properly stick them[url=http://toplouboutinuksales.webeden.co.uk]Christian Louboutin Shoes[/url]
into the[url=http://louboutintrainersuk.blog.co.uk]Christian Louboutin Shoes[/url]
right commit to avoid unnecessary harm to shoes[url=http://salelouisvuittonuk.webeden.co.uk]Louis Vuitton UK[/url]

If the insole is in fact bad, [url=http://cheapnikeblazersuk.webeden.co.uk]http://cheapnikeblazersuk.webeden.co.uk[/url]
it would require to use a soft brush and water gently scrub. Probably will be noted that,[url=http://justlouboutintrainersuk.webeden.co.uk]Christian Louboutin Outlet[/url]
do not use chemical cleaning agents cleaning, or they will likely result in the insole surface of cloth off.[url=http://shoppradabagsuk.webeden.co.uk]Prada Handbags[/url]