söndag, januari 21, 2018

Naiva, dumsnälla Sverige...Naiva, dumsnälla Sverige...
* Hälften av asylsökande uppger olika personuppgifter hos olika myndigheter.... Sanslöst. Men än mer sanslöst är att detta fortgått i många år utan att staten/ myndigheterna agerar. Eller att någon granskande journalist grävt djupare i detta.
Och en orsak är givetvis att samkörning av uppgifter mellan myndigheter inte har fått göras, av integritetsskäl.
Förra flyktingombudsmannen Merit Wager har i många år genom anonyma rapporter inifrån Migrationsverket larmat om hur oerhört mycket missbruk detta har möjliggjort.
* Här är ett exempel till, att stulna båtmotorer och mycket annat förs ut landet i växande mängder av utländska stöldligor, som inriktar sig på de land där risken är minst, utan att tullen ens ingriper eller kan ingripa. Ofattbart.
* Jenny Sonesson knivskarp i GP. Hon tvingades som barn gifta sig med sin dubbelt gamla kusin, födde barn, nu flyttar han till Sverige och har/får vårdnaden om barnen.
* Storbråk i Skara. Människor har knivskurits. Vad handlar detta om? Jag menar att det är ett rimligt allmänintresse att media, och polisen, ger relevant information. Men icke. Två ”grupperingar” har slagits. Varför söker sig så många till rykten på sociala medier?
* Expressens Anna Dahlberg ger exempel på hur dålig kontrollen ofta är vid arbetskrafts- och s.k "kärleksinvandring" till Sverige. Tillsammans med ett överbelastat migrationsverksom som har fullt upp hela tiden, och ett system som belönar de som avgör ärenden snabbt och positivt, så är sannolikt Sverige ett av de länder som det är enklast att invandra till, även om ibland skälen för att få medborgarskap ibland är svaga eller obefintliga. Jag delar Anna Dahlbergs uppfattning att Sverige behöver skärpa sina regelverk och förbättra kontrollen vid ansökningar. Anna Dahlbergs ledare hade nog varit otänkbar att publiceras för 3-4 år sedan då den sannolikt hade beskyllts för att vara "främlingsfientlig". Hon efterlyser ordning och reda och att missbruk ska bekämpas, vem kan vara emot det?
* Den här artikeln är från 2012. Tyvärr tror jag att den är toppen på ett isberg, vilket Anna Dahlberg också är inne på. Eftersom den som kan visa att man har fått arbete i Sverige, även av enklare art som på McDonalds, som städare eller som personlig assistent, får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare så kan det sägas innebära att det är arbetsgivaren som "beslutar om" att personen på sikt ska få medborgarskap i Sverige. I denna härva på McDonalds misstänktes två chefer ha tagit betalt för detta genom att de sannolikt i efterhand, med inkomsterna från jobbet, fått betala ca 100.000 kr till de båda cheferna. Att avslöja detta är naturligtvis ytterst svårt, jag vet inte ens om det blev fällande dom (ska kolkla) och omfattningen av missbruk som detta är omöjligt att veta. Jag anser att arbetskraftsinvandring från andra världsdelar till Sverige bör omfatta bristyrken i Sverige, inte till enkla jobb som många i Sverige redan köar. Det är inte rimligt, enligt min mening, att arbetsgivare kan välja att gå förbi alla de som vill ha de enkla jobben i Sverige för att istället anställa personer utan utbildning från t ex Indien som därmed i praktiken vartefter blir svenska medborgare. Enbart risken för att detta stora ansvar missbrukas, utan möjlighet till egentlig kontroll, borde räcka för att skärpa dagens regelverk.
* Sverige börjar först nu införa krav på fingeravtryck eller ansiktsidentifiering för utlänningar vid in och utresa. Ofattbart att det dröjer till nu.
* (Tillagt 4 februari: PM Nilsson skriver på ledarplats i en av Sveriges största tidningar om Ronneby och den otrygghet och det vakuum som den frånvarande och otillräckliga polisen medverkat till, där konkurrerande gäng med olika bakgrund istället slåss om makten.
Förfärligt, ur alla aspekter och ett sanslöst misslyckande från politik och myndigheter.
Bara ett exempel, polisens begäran (antar jag) om övervakningskameror på stora torget har avslagits..).

(Tillagt 2 april 2018; Migrationsverket får inte samla info om de som begått brott och inte bör få uppdrag som biträden i migrationsmål. Resultat, många biträden är olämpliga.)
(En överläkare i Expressen skriver på samma tema.)

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns människor på olika nivåer som anat detta.Det kan du misstänka vad som hände med oss? Vi blev kallade minst rasister och i mitt fall kontaktade stiftelsen Expo min uppdragsgivare och inom ett år var jag på ett ytterst raffinerat sätt arbetsbefriad.Som en kollega sade på mitt fd arbete"det är farligt att veta för mycket".Yttersta skulden till sådana missförhållande som du tar upp bär politikerna.Myndigheterna stiftar väl inga lagar?

Lasse S sa...

Så förutsägbart. Det är väl klart att massavlyssningens ivrigaste tillskyndare i Sverige, Staffan Danielsson, struntar blankt i personlig integritet. Det lärde vi oss alla för tio år sedan under FRA-debatten.

Anonym sa...

De flesta medborgare är nog varken naiva eller dumsnälla.
De flesta politiker är definitivt inte naiva eller dumsnälla,
utan tvärt om rationella och kalkylerande. Har vi en representativ demokrati,
så har vi, dvs våra Riksdagsmän får betalt för att företräda sina väljare, och
antas kunna lite mer än gemene man. Det handlar nog
mer om andra saker och ting. Riksdagslistorna spikas av våra partier.
Våra partier är "ekonomiska" föreningar, där ingen egentligen har insyn.
Partierna är intrikat länkade till PR-firmor, som inte heller redovisar var
klöverns kommer från. Det handlar nog mest om kombinationen NPM, dvs
att staten är en kassako för näringslivet samt att detta med migration är det mest effektiva sättet att upplösa nationalstaterna. Den drömmen kan man ju ha, men Brexit är Brexis, och så länge medborgarna har kvar sina röster,
kallas demokrati, så kommer man att använda sin röst vart 4 år. Fungerar inte detta, röstar man
med fötterna, vilket är den urgamla taktiken. Demokratier som inte håller måttet dräneras på
de som bäst behövs. Om ett land som Sverige avviker, så innebär det bara att vissa människor byter
fot, och arbetar och betalar skatt med bättre återbäring. På samma vis som en massa människor från andra länder, till varje pris vill till just Sverige, eftersom det är bättre återbäring. Sedan fungerar nationalstaterna som en slags marknad av företag.
Men inte fysiken kommer federalisterna klarar av att upplösa nationalstaterna. Däremot kommer det att bli skakigt med bankunion, risker och skattelojalitet. På något vis tror federalisterna att de kan rädda EU genom nordeuropas skare- och systemlojalitet, i själva verket är risken överhängande att det att bli precis tvärt om. Lojaliteten mot staten är inte direkt hög i övriga världen, och den är mot bakgrund av förd politik inte direkt på väg uppåt. Inte en sportmössa att alliansregeringen under åtta år inte visste vad den gjorde, förutom då att de inte riktigt insåg magnituden med att runt 20 % plötsligt suklle gå och rösta på SD. Däremot är det hela en smula ansvarslöst, eftersom man inte genomfört någon konsekvensanalys, och att man fortfarande inte riktigt vill se sambandet mellan migration och integration, eller snarare, okontrollerad migration ger omöjliga villkor för integration, men det är inte ett mål, utan ett medel. Målet är en Europafederation, för att hantera skulder av en grad som är astronomisk. Kick the can. S.W

gruelse sa...

Det är inte så märkligt med denna släpphänthet när det gäller asylantkontroller. Naiva och dumsnälla är en sak.

Sedan finns det andra kallt kalkylerande, tongivande grupper, som vill ha ett stort inflöde av asylanter, och som i urval är listade nedan. De stödjer den destruktiva massinvandringspolitiken främst utifrån kortsiktiga vinstmaximerande egoistiska skäl. Många av dessa grupper vill ha en kraftig befolkningsökning genom massinvandring. Dessa grupper skiter uppenbarligen högaktningsfullt i att Sverige på köpet blir en ”failed state” med hög och grov kriminalitet:

* Flyktingadvokater som har sin huvudsakliga inkomstkälla baserad på ett stort inflöde av flyktingar, som sätter igång långa överklagningsprocesser; flyktingadvokaterna hävdar titt som tätt mycket halsstarrigt att asylrätten är helig.

* Privata, vinstmaximerande, skattefinansierade, kartell- och oligopolsträvande välfärdsprofitörer inom skolvärlden samt inom äldre-, demens- och sjukvården; dessa välfärdsprofitörer tjänar på att det finns ett överflöd på kunder och därigenom en stor efterfrågan på deras tjänster, ty t.ex. inom skolvärlden så följer det alltid med en skattefinansierad skolpeng för varje kund, som redovisas på intäktssidan; därmed kan de sänka kvalitetskraven, som alltid är en kostnad, och sannolikt göra högre vinst; de vet att kunder får de ändå; här har SD, som är mot massinvandring, skjutit sig själv i foten genom att göra dessa vinstmaximerande privata företag i välfärden till viljes, eftersom dessa företag har kraftfullt applåderat massinvandringen.

* Gode män, icke sällan i form av kärlekskranka så kallade batikhäxor, som vill ta hand om unga ensamkommande så kallade flyktingbarn.

* Flyktingboenden, som kan ta ut höga priser för att inhysa flyktingar om det är ett stort flyktingtryck.

* Byggindustrin, som vet att de kan ta ut högre vinster med lägre kvalitet på nybyggnationer, enligt utbud-efterfråge-modellen.

* ICA-handlare, men också andra livsmedelskedjor, som uppskattar att det är många asylanter, som tilldelas ICA-kort för att asylanterna ska kunna handla mat på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

* Anhängare av The New World Order” (NWO), EU, TTIP och andra överstatliga organisationer som retoriskt bejakar globalism och det mångkulturella samhället icke sällan med stöd av en destruktiv massinvandring, för att på så sätt trasa sönder fungerande nationalstater, som per definition är fiender till överstatlighet.