torsdag, januari 18, 2018

Ekomat kräver stallgödsel och vall

Min agronomkollega, tillika doktor, Lennart Mattson skriver lågmält men med stor tyngd om Naturskyddsföreningens, och många andras, drömmar om ett organiskt/biologiskt jordbruk utan vissa bekämpningsmedel och mineralgödsel.

Som många vet anser jag att det finns två rätt likvärdiga jordbrukskoncept i Sverige från miljösynpunkt, det ännu dominerande vanliga miljövänliga jordbruket inom ramen för stränga miljö- och djurskyddslagar, kalla vintrar och kunniga bönder, samt det som certifieras under namnet ”ekologiskt jordbruk”.

Det var genialt att ta monopol på ett vetenskapligt begrepp, ekologi, men hur det kunde och kan tillåtas är obegripligt. Det finns naturligtvis inget ”ekologiskt jordbruk”, allt jordbruk innebär stor påverkan på ursprungliga marker utan plöjning och utdikning osv.

Att som Naturskyddsföreningen, och COOP, med flera sedan stämpla det vanliga svenska miljövänliga jordbruket som ” oekologiskt” är att missbruka begreppen ytterligare.

Jag förstår inte hur marknadsdomstolen, som kanske äger frågan, kan låta detta fortgå. Jag ska inom kort begära att den prövar om begreppet ekologi, och ”oekologi”, verkligen kan missbrukas så i marknadsföringssyfte som sker idag.
3 kommentarer:

Anders i Nordstuga sa...

Vi har ett försäkringsbrev från 1919 för vår gård. Det är ett omfattande dokument och havre värderas till ungefär 20 öre/kg och vete till ungefär 25 öre/kg. Omräknat till dagens penningvärde torde det bli belopp för spannmål på 4-5 kr/kg. Detta var alltså innan det fanns mineralgödsel, när "äng är åkers moder".

Att jämföra med dagens spannmålspriser på 1,00-1,40 kr/kg.

Folke V. sa...

Som du vet Staffan tycker jag inte de två odlingsformerma är likvärdiga ur miljösynpunkt. CO2 binds mindre vid s.k ekologisk pga lägre skörd och urlakningen av kväve är enligt många us större, 2-5 ggr, vid s.k ekologisk odling. I övrigt en mkt bra artikel.

Anonym sa...

Drömmem om ett ekologiskt jordbruk är nog närmare än vad vi tror.GMO är lösningen.Det går att modifiera in en kväveproducerande gen i spannmål.Det är bra att organisationer som Naturskyddsföreningen mfl.börjar ifrågasätta det nuvarande konventionella jordbruket.De uppmuntrar på så sätt framåtskridande forskning.De utför den uppgift som egentlugen tillkommer våra politiker.Kan man ana att 70 år av giftanvändning i jordbruket har ändrat våra arvsanlag? Aldrig någonsin tidigare har behovet av IVF varit större.Fråga Annie Lööw vilka frågor som avhandlades på Bilderberg.Jag är säker på att den invandring av fertila män från regioner som inte varit utsatta för DDT och glyfosat är en följd av att västerländska män har halverad antal spermier och inte längre fullt livsdugliga för reproduktion.