fredag, januari 29, 2010

SvD ironiserar om mig och Statsministern..

Sanna Rayman är ett friskt salt på SvD:s ledarsida, och oftast delar jag hennes analyser.

Jag stack ut huvudet i den grannlaga frågan om att dölja ansiktet i skolor och daghem mm., och jag vill se centrala riktlinjer för att ansiktet inte ska döljas, vare sig med burka, mask eller rånarluva. Fredrick Reinfeldt visade engagemang och var politiskt inkorrekt när han med stor tydlighet motsatte sig en ökad användning av burka/nikab i Sverige.

Sanna Rayman skriver nu ett fullständigt politiskt korrekt mainstream inlägg i denna fråga, där hon menar att jag och några kd-kollegor står mot hela bloggvärlden och alla politiska partier. Och nog är -underförstått - några reaktionära galenpannor i denna icke-fråga, ungefär.

Jag tycker att hon missar i analysen ifrån sitt elfenbenstorn någonstans i Stockholm.

Det är inte längre bara jag och några till i riksdagen som diskuterar vikten av öppna ansikten i skolor och daghem mm., det gör också statsministern vilket i mina ögon hedrar honom.

Vidare menar integrationsminister Nyamko Sabuni och regeringen vad jag kan förstå att man inte ska dölja ansiktet för varandra i skolor, daghem, äldreomsorg och sjukvård (rätta mig om jag har fel). Skillnaden mellan dem och mig är att de liksom S förespråkar lokala beslut på varje skola osv där frågan aktualiseras (beslut som är lika med att inte acceptera dolda ansikten), medan jag i likhet med 15 skolor i Stockholm och de två stora lärarförbunden tycker det är bättre med centrala riktlinjer.

Vidare är bloggvärlden och många respekterade skribenter splittrade i denna faktiskt svåra fråga, där fler än man tror brottas med den i min riktning, inte minst en del med rötter i islam och från muslimska länder.

Sanna Rayman menar också - som sagt - att detta är en fullständigt onödig politisk icke-fråga att ens diskutera.

Tja, det kan man tycka. Visst är det ett försvinnande fåtal som vill dölja ansiktet för andra , (nästan?) enbart kvinnor från länder med en fundamentalistisk tolkning av islam samt en del nykonverterade kvinnor med svensk bakgrund. Kanske runt 100 stycken, enligt någon uppskattning, säklert många fler än för en del år sedan.

I Frankrike är det inte heller många, kanske några tusen eller lite fler, med samma bakgrund som i Sverige. Ändå diskuteras denna fråga livligt där.

Uppenbart är att det väcker känslor och synpunkter när man förhåller sig till önskemål från kvinnor som vill dölja sina ansikten (för män) på arbetsplatser, i skolor och i alla offentliga miljöer.

Jag har - inga jämförelser i övrigt - gjort en parallell till den uppenbarligen laddade diskussionen kring drygt 220 vargar i landet, där väldigt många engagerar sig utan att ha varit i kontakt med dem.

Och jag menar att det faktiskt är viktigt att politiker i de respekterade partierna tar till sig de bekymmer som många medborgare har i denna fråga och förhåller sig till den.

Har då människor bekymmer med att någon lärare eller några elever på daghem och skolor vill dölja sina ansikten? Efter vår motion i frågan fick jag mycket reaktioner från många människor från olika miljöer och med olika bakgrund, som uppskattade att frågan åtminstone fick diskuteras. Vid enkätomröstning på internet-Expressen i oktober röstade 12.000 personer (rekord) och 96 procent svarade ja på den fyrkantiga frågan om man var för ett förbud mot burka. Vid pågående enkätomröstning just nu hos Expressen har ca 5.000 personer röstat med resultat 90 procent. Och 89 procent vill inte heller att ansiktet ska döljas av andra klädnader. Samstämmigheten gläder mig som resonerar principiellt utifrån utgångspunkten att en fri och öppen kommunikation mellan människor i väsentlig grad försvåras om ena parten inte visar sitt ansikte. Det torde heller inte underlätta varken utbildning eller att söka och erhålla arbete.

Vid någon opinionsundersökning var de tillfrågade mycket delade i frågan, ca 55-45 mot förbud.

Jag tror alltså att den utmärkta Sanna Raymans analys att det här är en onödig icke-fråga som inte ska diskuteras av respektabla personer eller partier är fel.

Tvärtom, vill jag säga, är det viktigt att diskutera och förhålla sig till den så att acceptansen för den linje vi ska följa - vare sig det är ja eller nej till att dölja ansiktet i skolan mm - blir stor. En bestående situation där ett ja till att dölja ansiktet i dessa miljöer är väldigt stor bland det politiska och mediala etablissemanget, men inte alls så stor hos "verklighetens folk" (ursäkta begreppslånet, vad det nu innebär) anser jag inte alls är tillfredsställande, tvärtom.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Min blogg-kärnkraft-pensioner

Här ett "uppsamlingsblogginlägg"!

Jag gillar att blogga och diskutera med respekt för andra och andras uppfattningar. Roligt att Ni tittar in och kollar ibland och bidrar med någon kommentar eller länk, fortsätt med det och bli gärna "följeslagare" (jag har tre stycken redan...,).

Internet och bloggvärlden är en stor rikedom, rätt använd, och jag länkar till några läsvärda bloggar utifrån olika infallsvinklar; På Centerbloggar dyker allt fler bloggar upp och jag länkar till de som ligger högre än mig på olika topplistor; Fredrick Federley, Magnus Andersson, Per Ankersjö, Annie Johansson och Johan Hedin.

Förresten, jag tar med några fler bra centerbloggar; Anders W Jonsson, Johan Linander, Helén Törnqvist, Muharrem Demirok. Men följ gärna centerbloggar, det finns många fler!

Om jag sedan breddar blicken till andra utmärkta människor utanför centersfären som också finns på topplistorna så nämner jag i hast den opassande Marie Andersson (med PP-böjelser), den sympatiske s-toppbloggaren Peter Andersson, Mary X Jensen (m), den läsvärde Mark Klamberg (fp), Jinge (v), Birger Schlaug (mp?), Charlie Weimers (kd).

Puh!

Några riksdagskollegor (C) pratar nu om att gå ifrån den energiuppgörelse som riksdagen beslutade om i fjol, och som centerpartiets riksdagsgrupp och partistämma ställt sig bakom. Jag hoppas att de inte gör det, och min bild av verkligheten ligger nära den som Johan Linander redovisar.

Vad gäller Sveriges pensionärer så har regeringen sänkt skatten för dem några gånger (s har väl aldrig gjort det?), och jag anser att skatten bör sänkas ytterligare i flera steg under nästa mandatperiod. Jag hoppas att Centerpartiets högsta ledning snarast och tydligt slår fast detta!

Anders W Jonsson - barnläkare och på statsrådsberedningen i social frågor - har gjort en bra redovisning på sin blogg om pensionärernas verklighet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,