måndag, juli 10, 2006

KRAFTÖVERFÖRING - genialt eller tamt?

Efter några sköna dagar på Öland har jag sett många skyltar uppsatta på åkrarna, en stor opinionsbildande ansträngning - inför valet - från LRFs sida. Med tre budskap; Kraftstation, Kraftkälla och Kraftöverföring.

Genialt eller tamt?

Jag lutar åt det senare, möjligen är tanken att väcka myror i huvudet på folk.

Det syftar ju på att solkraften, jorden och fotosyntesen ger grön kraft och energi och föda förnybart varje år. Och att den förnybara drivmedeln är den stora nya efterfrågan som kommer att betyda oerhört mycket för de gröna näringarna.

Samtidigt minskar ju den svenska livsmedelproduktionen stadigt, och ska vi kunna vända den negativa spiralen krävs kraftansträngningar från näring, industri, myndigheter och politik.

Jag såg några andra skyltar från mjölkbönderna med det konkreta budskapet "Svensk mjölk ger jobb i Sverige". Underförstått; "och tvärtom".

Ett tydligt och kraft-fullt budskap.

Son inslag i valkampanjen torde LRFs kampanj glädja regeringen, den är en tydlig motpol till Dockereds "Ormkampanj" från valet 1991 och kan inte förarga någon. Ett tydligt utslag på LRFs nya police att gilla läget och se möjligheter och inte hot , och att inte "gnälla" som man menar att bönderna tydligen gjorde förr. (Mitt synsätt är att LRF och de gröna näringarna alltid slagits för att i varje tid hävda sina intressen, och motkrafterna har ofta varit så stora att kraven på bättre politiska beslut varit helt nödvändiga. Gångna decenniers kamp har också varit framgångsrik, utan den hade varken vårt öppna landskap eller vår livsmedelsproduktion bestått som den faktiskt ändå gjort tills nu, det kunde sett mycket värre ut).

Centerpartiet driver på för en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna, allt ifrån ett generellt bättre småföretagsklimat med lägre skatter, enklare regler och mindre byråkrati till att fullt ut utnyttja EU-ersättningarna och till att jämna vägen för kraft-fulla energisatsningar på bred front. Vi får väl se skyltkampanjen som ett stöd i den kampen, låt vara mycket allmänt hållet.