måndag, januari 17, 2011

Analys av Sveriges militära samarbeten

Centerpartiets stämma beslutade 2009 att det är dags att Sverige, likt Finland, gör en analys över sina bi- och multilaterala samarbeten med EU, Nato och i Norden.

Jag har kommenterat aktuell debatt här på Folk och Försvar i Sälen med att hänvisa till detta.

Och jag har sagt att behovet framstår tydligt när vi diskuterar t ex hur nära vi kan utveckla försvarssamarbetet med de nordiska länderna, inom ramen för EUs gemensamma försvars- och säkerhetspolitik samt inom Partnerskap för fred med Nato.

Jag har också lyft frågan om att det är dags att göra en omvärldsanalys inför nästa försvarspolitiska beslut år 2013/14. Centerpartiet har drivit på detta, och det är bra att regeringen i sin regeringsdeklaration slår fast att försvarsberedningen - en ledamot från riksdagens alla partiet - ska få detta uppdrag. Jag menar att det är dags att börja det arbetet nu under 2011.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,