torsdag, januari 10, 2008

En annorlunda betraktelse om fossil gas!

Jag har en debattartikel på utrikesbloggen om fossil gas, här.

Min egen rubrik var "en annorlunda betraktelse om fossil gas"..!

Jag är så ödmjuk inför den allt överskuggande klimatfrågan att jag respekterar kontinentens behov av att ersätta kol med fossil gas från Ryssland, och är tveksam till att ändra gällande naturgaslag till en ren förbudslag ungefär som mot kärnkraften för 25 år sedan. Uppenbarligen är det ju det som socialdemokraterna vill ha, utöver ett blankt nej till den eventuella naturgasledningen i Östersjön oavsett vad internationella konventioner säger.

Däremot ska självfallet miljöprövningen av gasledningen göras strängt och noga liksom regeringens prövning av inkomna gasledningsprojekt, och vad resultaten blir är svårt att förutsäga.

"Riksdagsman mister stöd"

Rubrik i "min tidning" Corren igår, här.

Jag är ju av uppfattningen att inga människor är ofelbara, vilket faktiskt även gäller riksdagsledamöter. Även de - och jag - gör misstag, naturligtvis.

Att driva ett jordbruk med dagens regelverk och ersättningar kräver mycket, inte minst för att uppfylla mängder av precisa regelverk i olika avseenden, inte minst vad gäller exakt hur betesmarker ska se ut och skötas.

Det handlar ju om biologisk produktion med skiftande väderförutsättningar och med tillgången på betesdjur som en avgörande förutsättning. Mina två betesbackar betas av våra installade "hästgäster", och beläggningen kan variera mellan åren. Betesmarkerna finns hela tiden där, och de betas, men enstaka år kan självfallet väderlek och betesbeläggning göra att de är mer eller mindre intensivt betade.

De kontroller som utförs får lätt lite karaktären av "bedömningssport" i att bedöma hur långt gräset får ha vuxit t ex när kontrollen sker i november efter en mild höst och när hästarna stallats in i september. Min kontrollant kom sent på hösten och bedömde att för lite hästar hade betat betet. Samt med all rätt att jag inte hade hunnit med att med röjsåg slå av björksly på ett ställe.

Jag accepterar den bedömningen, men har överklagat det som jag tycker orimligt hårda straffet, att två års hela betesstöd ska förverkas för att en liten del av betet under ett år inte uppfyllde alla krav. Tekniken för att bestämma dessa böter är att koppla avdraget till hela gårdens övriga areal, dvs ju mer övrig åkerareal du har, ju större blir ditt avdrag för samma betesmarksförseelse. Dessa regler är nu görändrade, och kan jag i någon liten mån ha bidragit till detta är det ju bra.

Jag vet också att många hedervärda lantbrukare sliter hårt med att uppfylla alla skötselkrav, och tar illa vid sig när de någon gång fårunderkänt och återkrav på sig. Också därför tror jag det är viktigt att våga diskutera regelverken och avdragen när man tycker natt de inte är rimliga.