tisdag, augusti 24, 2021

KD- ett borgerligt landsbygdsparti!

När jag i våras lämnade Centerpartiet - efter 50 års medlemsskap - berodde det ju på att partiet och jag hade utvecklats åt olika håll de senaste åren. Centerpartiet har hittat sin nya "kärnkraftsfråga", att känslosamt med uppdelning i "goda " och "onda" vägra allt samarbete med SD och ha som första mål en regering med S och M och C, och kanske också med L, MP och KD. Skulle C få med sig 2 eller 5 partier på den idag helt orealistiska "drömmen" skulle den enda oppositionen vara V och SD, som givetvis båda skulle få en väldig möjlighet att öka i väljaropinionen. Se vad som skedde åren 2010-2015 när 7 partier förde en migrationspolitik mest generös i Europa, och kanske världen, och som bjöd SD på 10 % uppgång och mer i väljarstöd. Jag är en varm humanist som anser att Sverige måste föra en migrationspolitik i linje med övriga EU-länder, samt ha störst fokus på att hjälpa den verkligt svaga överväldigande majoriteten av flyktingar i närområdena. Jag anser också att det finns en bred borgerlig majoritet i Sveriges riksdag, och jag förespråkar att alliansen borde regera med stöd av SD. Det är inte värre än när S i alla år har regerat med stöd av V. Det blir inte kommunism med stöd av V och det blir inte rasism med stöd av SD. En fördel med att kunna samtala och göra upp med ytterkantspartier som vill in i värmen och nyansera sin politik är att de får ta visst ansvar vilket brukar innebära mer realistiska opinionssiffror. Jag anser vidare att det tyvärr finns en koppling mellan en mycket hög migration under flera decennier, Sverige har ökat i befolkning från ca 8 till 10,3 miljoner människor på ca trettio år, samtidigt som integrationen av de många från andra kontinenter med ofta låg skolunderbyggnad och med begränsade språkkunskaper ofta är usel vilket har lett till allt större och fler utanförskapsförorter med stora problem i olika avseenden, och bidragit till den växande grova kriminaliteten på vissa områden, t ex gängmord, personrån, åldringsrån osv. Jag är också kritisk till att Sverige har världens kanske mest "liberala" politik för arbetskraftsinvandring även till enkla jobb, som många i Sverige redan köar för i långtidsarbetslöshet, från andra kontinenter, och där det är arbetsgivaren själv, som utan prövning, anställer och därmed också ger förutsättningar för uppehållstillstånd och medborgarskap, vilket ibland missbrukas kraftigt. I dessa frågor ovan, som gjorde att jag lämnade Centerpartiet, ligger jag närmare KD och M. Jag har nu tillfrågats av KD, om jag vill bistå deras partisekreterare Peter Kullgren, i landsbygdsfrågor, med min erfarenhet och bakgrund. Det var ett lätt beslut att tacka ja, och jag ska lägga tid och kraft på detta. KD har länge haft ett stort engagemang i dessa viktiga frågor och det är utmärkt att de nu ökar sitt fokus ytterligare på dem. Det behövs ett borgerligt landsbygdsparti som med kraft driver på. Centerpartiet driver naturligtvis också dessa frågor sedan länge, men räknas ju idag allt oftare in i det rödgröna blocket, vars trovärdighet på området är ringa. Socialdemokraternas ringaktande syn på landsbygden och jordbruket, och på Centerpartiet, visas tyvärr tydligt när Löfven några dagar efter att ha blivit omvald som statsminister tack vare Centerpartiets stöd, tar bort landsbygdsministern och låter en redan överbelastad näringsminister, som enda land i EU, sköta detta på liten deltid.