fredag, december 24, 2010

Tre världsreligioner - från samma träd

Tre världsreligioner - från samma träd

Min religiösa grund är som för så många andra kristendomen och den Svenska Kyrkan.

Jag har den djupaste respekt för den och för andra stora regioner som Islam och Judendomen. De härstammar ju från samma träd med rötter i Mellersta Östern.

Jag hoppas att i en framtid de kan närma sig varandra och se mera till det som förenar än som skiljer. Deras huvudström predikar fred och kärlek.

Sedan finns det tyvärr fundamentalistiska riktningar, varav några spårar ur totalt med att ändamålen helgar medlen och att "otrogna" människors död kvittar. Fruktansvärt. Självmordsbombningar, attacker mot oskyldiga civila. Fruktansvärt.

I Gamla Testamentet finns mycket hemskheter och strider och oförrätter. Med Jesus lyftes kärleksbudskapet och älska din nästa som dig själv fram.

Muhammed 600 år senare byggde på samma traditioner och skrev sina Suror först i Mecka - mer försonligt - och senare i Medina - hårdare.

Det viktiga på 2000-talet är att kunna tolka religionernas kärna i vår tid, och inte tilläpa sharialagar och Suror som om vi fortfarande levde på 600-talet.

Den missledde och indoktrinerade massmordsterroristen (självmordsbombaren) Taimour i Stockholm ville rättfärdiga sitt försök att mörda och lemlästa hundratals personer med flera citat ur Koranen, bl a det här från Muhammeds Medinatid:

"Sura 5/vers 33: Det rättvisa straffet för de som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i livet efter detta."

Det låter mer som Gamla Testamentetes Gud än som Nya Testamentets..

Företrädare för Islam i Sverige har reagerat med kraftfulla och tydliga fördömanden av att mörda i religionens namn, vilket är mycket bra.

Alla religioners företrädare har ett stort ansvar i att tolka vad som skrevs för 1400och över 2.000 år sedan och sätta in det i dagens värld år 2010, snart 2011. Här har kristendomen kommit längre än vissa delar av Islam, tycker jag. Det är ett bekymmer att hela länder nu styrs efter religiösa "lagar" från 600-talet e kr, där alla i landet tvingas leva efter dessa och där fruktansvärda straff ibland lever kvar för t ex "äktenskapsbrott" och mycket annat, t ex stening, avhuggna händer, avrättning.
Det är oerhört allvarligt att religionsfrihet inte råder i många länder, där man inte fritt får välja religion eller bygga sina kyrkor.

Det är oerhört allvarligt att kristna människor förföljs och mördas för sin tro, t ex i Irak, av extrema grupper.

Min nyårsönskan är därför att de tre världsreligionerna från samma källor i Mellersta Östern kan förenas i att tolka de urgamla skrifternas budskap innersta kärna och lämna de olika regelverken från den tidens verklighet bakom sig. Samt att man också enas om värdet och vikten av religionsfrihet och demokrati och inte att religiösa medeltida lagar ska få styra hela nationer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,