söndag, februari 12, 2012

Djur ska bedövas vid slakt i hela EU!

Jag har stor respekt för kulturella och religiösa sedvänjor. Dock har utvecklingen gått framåt de senaste 2000 åren och sedvänjor som inte är bra och åsamkar t ex djur lidande måste rimligen ändras.

Inom islam påbjöds Halal-slakt för typ 1300 år sedan, strupen skärs av djuren utan föregående bedövning. Det var förmodligen ett bra påbud då, relativt andra slaktmedoder som sälkert fanns.

Men idag borde alla djur bedövas innan slakt, så att de inte lider. Sverige har lagstiftat om detta. Dock finns ett tryck i Sverige och i andra EU-länder från muslimska företrädare som anser Halalslakten vara ett påbud som måste följas.

I övriga EU-länder, i varje fall de flesta, får därför halalslakt utföras. Eftersom detta innebär en billigare slakt - ett moment faller bort, bedövning - slaktas enorma mängder djur nu utan bedövning, i Belgien och Frankrike kanske huvuddelen m fl länder.

Detta är en tragisk utveckling, som innebär ett stort lidande för t ex kor och grisar och lamm. Rapport i SvT hade ikväll ett skakande reprotage om detta.

Jag anser att Sverige åter och åter bör föra upp denna fråga på EU-nivå, och jag hoppas att sansade krafter inom islam diskuterar detta och börjar acceptera och driva att djur ska bedövas vid slakt.

Samma tradition finns inom judendomen som kräver Kosherslakt, vilket stadgas i femte mosebok. Även här borde bedövning självfallet utföras innan slakten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,