onsdag, oktober 12, 2011

Så går det för Juholt!

Jag har lyssnat till partiledardebatten idag. Förtätad stämning. Håkan Juholt gjorde en stark insats, särskilt med tanke på det enorma mediaintresset kring hans hyresbidrag och andra "affärer". Även Fredrik Reinfeldt var i god form och tog i rejält. Annie Lööf skötte sig utmärkt i sin första partiledardebatt.

Åter till Håkan Juholts bostadsersättning i Stockholm för dubbelt boende (han är ju mantalsskriven i Oskarshamn). Trots att han blev sambo 2007 i Stockholm har han liksom tidigare erhållit full bostadsersättning, ca 7.000 kr per månad.

Nu har en förundersökning inletts mot honom om åtal ska väckas för bedrägeri. Har han i berått mod agerat för att i strid med regelverken tillskansa sig full bostadsersättning istället för den hälft han bort söka för, eftersom sambon bort betala sin hälft själv.

Min prognos är att förundersökningen inte leder till att åtal väcks, och att Juholt fast försvagad fortsätter som S-ordförande. Vi får väl se.

Varför då? jo, läs denna artikel i Sydsvenskan.

Det finns idag noggranna regler för de övernattningslägenheter som riksdagen äger och som ledamöter som bor mer än 5 mil bort får disponera. Fram till för ett antal år sedan fick lägenheten disponeras rätt fritt av ledamoten, och enstaka övernattningar av närstående behövde inte redovisas särskilt. Detta skärptes för en del år sedan, och nu ska varje övernattning redovisas och en mindre summa dras av.

Samma regler gäller dock inte för de ledamöter som äger eller hyr en egen lägenhet och erhåller motsvarande ersättning för den som för de som disponerar riksdagens lägenheter.

Här gäller enligt artikeln följande, enligt en enhetschef på riksdagen:

"Men några motsvarande regler finns inte för de 31 ledamöter som, i likhet med Håkan Juholt, har valt att skaffa en egen lägenhet.

Inget säger att man inte får ha någon annan boende där, inte heller att riksdagsledamoten måste dela sina kostnader med sin eventuella sambo.

– Däremot är det underförstått att vi bara betalar ut ledamotens kostnad, säger Marianne Bjernbäck, enhetschef på riksdagens ledamotsservice.

Juholt har betalat tillbaka pengarna. Men även om han inte gjort det, så hade riksdagen inte kunnat kräva någon tillbakabetalning av honom.

– Vi har helt enkelt inte någon grund att göra det, säger Marianne Bjernbäck."

Hur kan något vara bedrägeri om samboregeln endast är "underförstådd" och om riksdagen inte har någon grund för att kräva återbetalning?

Den blankett som Juholt undertecknat säger uppenbarligen inte något om denna "underförstådda regel".

Jag instämmer med Håkan Juholt och alla andra att denna "underförstådda regel" är rimlig. Det är dock gåtfullt varför den inte tydligt redovisats vid avtalet mellan riksdagen och ledamoten om att erhålla ersättning.

Och därför tror jag att åtal inte kan väckas, och att Juholt fortsätter.

Tror jag på Juholts bedyranden att han inte känt till att han skulle ha tagit upp bara halva hyran? Ja, det gör jag. Hans tidigare bostad nära riksdagen kostade kanske i nivå med bostaden i Västertorp, och han fortsatte att söka för hela hyran.

Borde han insett att detta var fel? Javisst borde han det. Men jag tror alltså inte att Håkan Juholt medvetet sökt tillskansa sig för mycket.

Men hur kunde han då ange hela hyreskostnaden i september när han i augusti fick besked om att endast halva hyran berättigade till ersättning? Ja, inte tror jag att han sökte bluffa samma riksdagskansli som upplyst honom om att han feltolkat regelverken. Men han har uppenbarligen agerat alltför saktfärdigt för att ställa allt till rätta, vilket nog visar att han inte insett frågans laddning och tagit sina ersättningar som lite för självklara och utan att regelbundet kolla upp regelverken.

Mitt Newsmillinlägg i frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,