lördag, december 17, 2011

Givande försvarsdebatt i riksdagen!

I veckan debatterades Sveriges försvar, utifrån förslagen i budgetpropositionen. Debatten spann som vanligt över både budget och försvarsfrågor i stort, och var riktigt intressant.

Jag uppmärksammade i mitt inlägg socialdemokraternas stordåd att i ett slag höja sin försvarsbudget med hela 2 miljarder kronor jämfört med de rödgrönas budget från i fjol. (Inte ens MP och V står faktiskt fast vid 2-miljardersbesparingen, utan ligger på 1,7-1,8 miljarder i besparing..Det är inte alltid samarbete förädlar, uppenbarligen).

Jag anar Håkan Juholts ande bakom detta, och även bakom socialdemokraternas nya konstruktivitet vad gäller den stora och svåra personalförsörjningsreformen, där S nu ska medverka till att följa upp den noga och inte riva upp den!

Jag gladde mig också åt uppgörelserna mellan alliansen och S och MP vad gäller vårt deltagande i FNs fredsskapande insats i Afghanistan, samt åt att vi i utskottsbetänkandet även gjort upp om att Sverige ska kunna leda en Battle Group tidigast 2015 (och delta innan i andras grupper) samt att en luftförsvarsutredning ska tillsättas för att diskutera mycket långsiktiga frågor (tiden efter 2040).

Det är bra att regeringen i närtid kan återkomma till riksdagen med JAS Gripens uppgradering, och att detta beslut ska ligga som en förutsättning i utredningen.

Vidare tog jag upp vikten av att regeringen snart ger försvarsberedningen i uppdrag att göra en omvärldsanalys mm. inför nästa försvarsbeslut, vilket även Peter Rådberg senare explicit frågade försvarsministern om. Och försvarsministern gav ett positivt svar, försvarsberedningen ska få uppdraget givet att det finns ett intresse från riksdagens partier.

Jag diskuterade också synen på Ryssland och dess utveckling och på säkerhetssituationen i Östersjön med anledning av de väldiga energiflödena där på framförallt fartyg, samt om Gotland behöver en ökad militär närvaro. Jag nämnde Folkpartiets oerhört långtgående krav på att återupprätta Pansarregemente 18 och lokalisera en brigad på kanske 5.000 personer där. Vad kommer det i så fall att kosta och vilka enheter på fastlandet ska då läggas ned?

Peter Hultkvist (S) ställde frågor till Allan Widman på samma tema, och angav de mindre långtgående förslag som socialdemokraterna har aktualiserat och som jag ställde mig positiv till.

Och jag diskuterade i vanlig ordning vikten av att analysera Sveriges militära allianser och hur nära vi kan och ska samarbeta med andra västliga demokratier, vilket utöver många faktorer också har en allt tyngre ekonomisk aspekt.

Se även mitt inlägg i web-TV, där alla inlägg och repliker finns att se och lyssna till. Länk också till min kollega i försvarsutskottet Johan Forsell, som också deltog i debatten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,