onsdag, november 14, 2007

en partiledning som obstruerar...

Centerpartiet är en drivande kraft i Allians för Sverige, och arbetar hårt för harmoni och samarbete mellan alliansens partier, vilket är nyckeln för en ny valseger 2010.

Därför är det mycket positivt att alliansregeringen utvecklat en bra samarbetskultur där man istället för att blockera beslut kompromissar och hittar lösningar.

Tyvärr ser vi nu ett återfall i partiegoism och splittring när moderaterna nu som jag ser det obstruerar i regionfrågan genom både sin partisekreterare och sin partiordförande.

Det gör mig oerhört besviken och lite upprörd.

En enig regionkommitté med representanter för alla partier lade förslag att makten i Sverige skulle flyttas ut till ett antal regioner. Moderaternas linje med centrala riksbeslut och stora kommuner utan regionnivå, den föll. Även inom moderaterna finns starka krafter som inser värdet av starka regioner med mycket inflytande.

Men trots att moderaternas linje fallit inlägger man nu efter ingripande av några landshövdingar - som det verkar - sitt veto mot att Sverige utanför Skåne och Västra Götaland ska kunna bilda liknande regioner om man själva vill.

Jag är ju östgöte och där ser vi brett över alla partigränser den regionala kraft som nu styr utvecklingen i de två stora regioner som utan större ståhej bildades på 1990-talet, och som fungerar allt bättre och där ingen vad jag förstår vill backa tillbaka till den gamla länsstrukturen. I Östergötland riskerar vi att hamna allt mer på efterkälken.

Det här är en fråga som lämpar sig väl för representativ demokrati och som inte engagerar folket - utöver en del landshövdingar som gillar många län - så där väldigt. Landstingsvalen brukar inte vara de mest heta, och skulle de utsträckas över ett större område för att bättre kunna styra t ex väg- och järnvägssatsningar och sjukvård mm, så är det nog ingen stor dramatik i det för väljarna.

I Östergötland råder det också en stor samstämmighet att en region tillsammans med hela eller delar av Småland är ett mycket intressant alternativ, t ex Östergötland, Kalmar, Jönköping och ev Kronoberg.

Skulle samma intresse efter diskussioner med den utsedde förhandlingsmannen finnas i andra län förvägra vi nu enligt den moderate partisekreteraren rätten att handla, och frågan kan bli en långbänk utan ände, där Östergötland delvis trampar vatten samtidigt som de regioner som fått moderaternas välsignande (Skåne och västra Götaland - ångar vidare.

Det är ett stort ansvar som partiet nu tar på sig, och jag hoppas att man tar för stora ord i sina munnar. Regeringen har ju faktiskt utsett en förhandlare, och i enighet uttalat att finns intresse i länen ska regioner kunna bildas. Jag utgår ifrån att dessa regeringsbesked faktiskt gäller.

Mot den bakgrunden är det särskilt oförklarligt och trist med de moderata signalerna.