torsdag, april 28, 2011

het riksdagsdebatt om MP-S-samarbetet om JAS Gripen

Gårdagens riksdagsdebatt blev rätt het. Om att Socialdemokraterna i samband med att Håkan Juholt lämnade försvarsutskottet plötsligt svängde 180 grader och anslöt sig till en enskild motion från Miljöpartiet som med för JAS Gripen mycket negativa förtecken vill utreda Sveriges luftförsvar.

Jag fick inga svar på mina frågor om hur detta gick till, och vilken inverkan på beslutet som försvarsutskottets nye ordförande Peter Hultkvist kan ha haft.

Debatten kan läsas här, scrolla ner en bit i riksdagsprotokollet. Votering följer i eftermiddag..

En särskild parlamentarisk utredning om Sveriges luftförsvar har inte tidigare gjorts, varken av röda eller gröna eller blåa regeringar.

Håkan Juholt stödde inte Miljöpartiets krav på en luftförsvarsutredning för att kraftigt minska Sveriges stridsflyg.

Deras enskilda motion i frågan är entydigt negativ till JAS Gripens fortsatta utveckling. Nu väljer Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att stödja en motion i det syftet och får därtill stöd från Sverigedemokraterna.

I riksdagsdebatten blev det fullständigt uppenbart att den oheliga alliansen spretade våldsamt, s ansåg att den luftförsvarsutredning som ska vara klar 2013 endast ska behandla frågan om vilket luftförsvars Sverige ska ha efter 2040...medan Miljöpartiet menade att Jas Gripens framtid liksom frågan om vilka helikoptrar försvaret ska ha (alla upphandlingsbeslut visserligen redan tagna...)ska behandlas av utredningen.

Vänsterpartiet (Björlund) menade att det borde vara en stor trygghet för flygindustrin att år 2013/2014 få klara besked om hur man ska planera för tiden efter 2040...

Peter Rådberg och Anna-Lena Sörensson hävdade att bl a Centerpartiet starkt förespråkat en luftförsvarsutredning.

Jag hänvisade till den debatt på folk och försvar den 9 mars där frågan debatterades, länk till videoinspelningen här.

Jag sade att jag inte uteslöt att det tid efter annan kan finnas behov av att utreda t ex försvaret eller någon tung del av detta. Men deklarerade samtidigt att jag hade fullt förtroende för regeringens beredning av frågan om JAS Gripens uppgradering på andra sätt än genom en stor parlamentarisk utredning.

Att inte utesluta att det någon gång kan behövas en försvars- eller luftförsvarsutredning innebär inte att man därmed per automatik bejakar varje förslag från ett flygvapen- och försvarskritiskt Miljöparti om utredningar.

Min skarpsinte kollega i försvarsutskottet Hans Wallmark argumenterade väl. Allan Widman gjorde det i vanlig ordning också, även om hans situation var lite tveeggad som både principiellt intresserad av en luftförsvarsutredning samtidigt som han och alliansen motsätter sig en i nuläget. De helt motstridiga beskeden från de 4 samverkande partierna i oppositionen gjorde det säkert lättare att säga nej, liksom det faktum att 4-partibeslutet bygger på en mycket luftförsvarsnegativ miljöpartimotion och begränsas enbart till tiden efter 2040...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,