fredag, april 01, 2016

Öka matimporten till Sverige - För Östersjöns skull!

Pressinformation!

 Riksdagsledamot Staffan Danielsson (C) som länge kämpat för ett livskraftigt svenskt jordbruk tänker om. För att rädda Östersjön måste matimporten till Sverige och Europa istället öka.

 -        Jordbruket är en miljöbov och kossorna är värst, säger Staffan Danielsson. Det är bättre om maten produceras någon annanstans än runt Östersjön. Jag rekommenderar ekokyckling från Thailand och nötkött från Sydamerika! Naturskyddsföreningen har alltid haft rätt!Öka matimporten till Sverige - för Östersjöns skull!


Staffan Danielsson - jag själv - tänker om! Det är stort, givetvis.

Jag har envetet slagits för en ökad svensk livsmedelsproduktion och för en offentlig matupphandling fokuserad på djur som fötts upp med god djuromsorg i nivå med svenska regelverk.

Jag har kritiserat S, MP och SNF för att vara alltför ekofixerade och hävdat att alltför höga politiska mål i denna riktning istället riskerar överskott och prispress för ekomatsproduktionen samtidigt som importmatens segertåg riskerar att öka ännu mer. Jag har också varnat för att världens livsmedelsförsörjning skulle riskera kollaps om jordbruket avstod från modern teknik.

Jag har idag den 1 april drabbats av den smärtsamma insikten att jag haft fel.

Naturligtvis har Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen rätt i sin vision om att Sveriges - och sedan världens - jordbruk ska bedrivas utan någon mineralgödsling och utan något enda bekämpningsmedel mot växtsjukdomar eller skadeinsekter
Visserligen är ekomaten 30-60 procent dyrare på grund av 30-40 % lägre skördar, men det får konsumenterna ta! Skulle de istället välja den billigare importmaten är det dessutom bara bra, av rena miljöskäl.

Redan står matimporten för över hälften av Sveriges livsmedelskonsumtion, mest i Europa. Genom nya politiska mål på kanske 80-90 procents importandel skulle ju växtnäringsläckaget till Östersjön från Sverige minska rejält, om marken läggs i grönträda eller skogsplanteras. Naturskyddsföreningen skulle jubla.

Att läckaget till Östersjön istället skulle öka kraftigt från t ex Polens, Tysklands och Danmarks åkrar, om vi importerar vår mat från dem, det får man ta, liksom också det faktum att miljö- och djurskyddsreglerna är mindre stränga där.

Det är obegripligt med talet om hyckleri om vi ökar importen av mat som producerats med i Sverige olagliga metoder. Om djurskyddslagen skärps ytterligare så att t ex grisproduktionen närmast upphör i landet minskar ju behovet för djurrättsallianser och andra att göra nattliga besök för att inspektera världens trots allt bästa djuromsorg för grisar.

Att importen av griskött kommer från djur som haft ett sämre djurskydd, det får man ta.

En offensiv lösning kunde ju vara att inrikta matimporten så långt bortifrån andra kontinenter som möjligt, och kanske agera tillsammans med Tyskland och Danmark. Utan det ofrånkomliga näringsläckaget från något jordbruk runt Östersjön skulle även mycket högt satta miljömål kunna uppnås.

Visserligen bara runt Östersjön men det får man ta.

Många "miljökommuner" har i sin matupphandling redan gått före och kräver 10-20 procents ekomatsandel från hela världen. Övriga 80-90 procent är sedan oftast billigare importmat, vilket dock inte brukar påverka deras miljögloria. Här är det bara att fortsätta, man tänker ju helt rätt!

Om Sverige, och kanske hela Europa, går före och importerar sin mat minskar utöver växtnäringsläckage och CO2-utsläpp även alla bekymmer med att djur på vår kontinent hålls fångna i boxar och stallar.

Om Sverige, och kanske Europa, lägger ned sitt jordbruk, eller producerar väsentligt mindre genom 100 procentiga ekomål, och istället köper maten på världsmarknaden långt bortifrån så kommer stor matbrist att uppstå i världen och priserna att explodera.

Det får man ju ta, och riskerna är säkert överdrivna. Att 800 miljoner mänskor hungrar idag behöver ju inte betyda att många fler skulle göra det om matproduktionen i världen minskar rejält. Jag ser inte sambandet.

Det finns de (t ex tidigare jag själv) som vill att Sverige ska tillsätta en parlamentarisk livsmedelsberedning,  anta nya riksdagsmål för jordbruket och upprätta en livsmedelsstrategi. Detta är naturligtvis feltänkt, just vad gäller livsmedelssäkerhet och matförsörjning behövs ju inget av detta utan det löser marknadskrafterna bäst på egen hand i kombination med politiska mål om kraftigt ökad import enligt ovan.

Men! Om Sverige lägger största delen av jordbruket i malpåse, då utarmas ju landsbygden, livsmedelsindustrin monteras ner och det blir omöjligt att sluta kretsloppen. Och Centerpartiet kanske krymper. 


Det får man ta!
Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)