söndag, februari 18, 2018

Politisk kamp för fortsatt tiggeri - en valvinnarfråga?

För 6-8 år sedan, väl, fanns inte tiggare utanför nästan varje livsmedelsaffär i Sverige. Att så skulle vara fallet kändes otänkbart.
Det sitter bara en tiggare på varje plats. Men det är inte organiserat?

Anna Dahlberg skriver åter i Expressen. Och jag instämmer.

I de två livsmedelsaffärer som jag främst besöker sitter det sedan flera år en man i femtioåldern och en ung kvinna. Trots EUs så kallade tremånadersregel, som ingenting betyder.

Tiggeri medför tyvärr en del brottslighet och utnyttjande av människor. Man bor i bilar eller husvagnar eller på gatan.

Det kommer tyvärr uppenbart att ta många år eller flera decennier innan de bulgarer eller rumäner som tigger får arbete, eller väljer att prioritera arbete, i sina hemländer före att vara i Sverige och tigga.

Min uppfattning har länge varit att det är oacceptabelt att Sverige åter, efter 100 år, blivit ett land där inte försörjningsstödet garanter de utan resurser det nödvändigaste, utan istället reser människor hit för att tigga. Det måste vara bättre att Sverige gör allt för att stödja och pressa tiggarnas hemländer att   förbättra situationen där än att en del av de mycket fattiga där fortsätter att resa till Sverige för att tigga. Det är främst romer som reser hit av de många som lever dåligt i Bulgarien och Rumänien.

Jag tänker i samma banor som t ex förre statsminister Göran Persson m fl att fortsatt tiggeri i Sverige under kanske decennier framöver inte är acceptabelt. Vi vänjer oss vid att tiggeri finns och är etablerat.

Jag förespråkar att kommunerna ges rätt att reglera, och förbjuda om man så vill, tiggeri.

Jag motionerade till centerns partistämma om detta men stämman menade att nuvarande regelverk är bra och tillräckliga.

Den här frågan kommer att finnas med i valrörelsen där M och SD, och egentligen även S, driver på för att förbjuda tiggeri. Jag befarar att det inte kommer att gagna Centerpartiet att tillsammans med andra mindre partier försvara rätten att resa till Sverige för att tigga.