onsdag, september 07, 2011

Viktig stämmodebatt (C) - Klarar Sverige flera miljoner nya medborgare?

Centerpartiets styrelse föreslår partistämman den 22-24 september att anta ett nytt förnyelseprogram för Integration - Nybyggarlandet Sverige. Det är mycket nydanande och radikalt.

Förre ordförande i Centerpartiets högskoleförbund Ilan Sadé kritiserar det starkt i en debattartikel på Newsmill, där sedan flera inlägg gjorts, även av mig.

Jag kan säkert ha uttyckt mig provokativt och fel. Men jag är övertygad om att det måste vara möjligt att diskutera dessa frågor på annat sätt än snövitt eller sotsvart.

På min blogg har jag i två inlägg gott jag kunnat beskrivit varför jag är övertygad om att det är så viktigt att en del röster inom etablerade partier tillåts att ställa frågor och resonera utan att bli sågade vid fotknölarna:

Jag har nu noggrannt läst igenom partistyrelsens förslag om "Nybyggarlandet Sverige".
Det är mångordigt och välkomnar en mycket snabb och stor ökning av invandring och flyktingmottagande. Det föreslår en rad förbättringar för nyanlända i Sverige så att de snabbt omfattas av alla generella regelverk och snabbare kan bli svenska medborgare.
Integrationspolitiken ska ersättas av en inkluderingspolitik och Little Italys och Chinatowns vore positivt (även om det ju är andra nationaliteter som invandrar idag).

Hur en snabbt ökad svensk befolkning ska skapa fler jobb och inkluderas anges mycket oklart, huvudreceptet är att det ska ske inom och med en bättre utbildningspolitik, bostadsmarknadspolitik, företagarpolitik- och arbetsmarknadspolitik.

Partistyrelsen pekar med stort gillande på att om Sverige hade haft Canadas migrationspolitik så hade vi varit 40 miljoner medborgare i Sverige idag. Och inför framtiden vill partistyrelsen se långt fler svenskar än idag. Som skrivningarna är torde en tolkning kunna vara att partistyrelsen vill se en ökning av Sveriges befolkning med flera miljoner på ett fåtal år. Eller med 5-10 miljoner på några decennier.

Dagens problem med utanförskap och integration behandlas i förbigående, och genom att istället snabbt öka antalet svenskar kommer Sverige att med en förbättrad politik inom traditionella politikområden att både bryta dagens utanförskap och välkomna flera miljoner fler invandrare och flyktingar.

Det är möjligt att partistyrelsens visioner är modiga och framsynta och bryter invanda tankemönster.

Det är möjligt att detta är en valvinnande fråga för Centerpartiet.

Men det är inte säkert. Jag tycker att skrivningarna är välmenta men rätt substanslösa, och jag tycker att det är viktigt att andra röster än partistyrelsens kan höras inför stämmodebatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,