torsdag, augusti 31, 2006

BRA!, Maud!

En givande och just utfrågning av Maud, som svarade rappt och tydligt och ärligt och bra!

Kollade just på aftonbladets web-fråga, 10.000 hade röstat och nära hälften har kryssat att hon var usel, inte ens värd ett av fem plus utan ett minus...

Uppenbarligen anses centern och Maud som en huvudmotståndare av politiska krafter nära regeringsparti och s-styrda fack. Det här är en organiserad aktion!

Bortser vi från aktionen får Maud ett mycket bra betyg, med stor dominans av 5 plus och 4 plus.

Nu börjar vi slutspurten!

måndag, augusti 28, 2006

Bluffar Bosse Ringholm om hembakta bullar?!

Det börjar bli intressant.
1. En livsmedelsinspektör i Mjölby kräver restaurantköksstandard för baka hemma och sälja i ett ideellt café. Annars måste försäljningen upphöra. "Köp konsumentförpackat", råder han.
2. Margot Wallström bedyrar från Bryssel att ideell försäljning inte omfattas av EUs regelverk för livsmedel. Jag vill gärna tro på henne, men det får granskas!
3. Bosse Ringholm bedyrar fullständigt entydigt i TV ikväll - Östnytt - att det ideella kristna bokcaféet kan vara helt lugna, ideell verksamhet berörs inte av den nya livsmedelslagstiftningen. Talar han sanning eller står kar´n och ljuger?

Lena Ek - centerns suveräna EU-parlamentariker - tvivlar på Ringholm.
Jag har nu läst lite i regeringens proposition 128 om den nya livsmedelslagen. Som Ringholm som regeringsledamot varit med om att skicka till riksdagen. Där står i kommentaren till § 11.2.3 att en skillnad gentemot den gamla lagen är att "den nya lagen - i likhet med EU-förordningarna - kommer att omfatta livsmedel som bereds i privat bostad i syfte att släppas ut på marknaden". Det låter ju lite illa för alla vänner av ideella hembakta bullar.

Och i en ytterligare kommentar till 4:e paragrafen sägs att "gränsdragningen mellan konsumtion i privathushåll - som inte omfattas av regelverken - och vad som omfattas av försäljning på marknaden är inte alltid helt klar. Det torde t ex vara tveksamt i vad mån sådan bed- and breakfastverksamhet som idag faller utanför lagens tillämpningsområde i fortsättningen kan undantas från regelverket. Visserligen sker konsumtionen av livsmedel i ett privat hem. De som konsumerar är emellertid utomstående personer som köper en tjänst, varför konsumtionen i sig inte kan sägas vara privat. Däremot bör det fallet då livsmedel bereds i hemmet för att tas med som present till grannar och släktingar inte omfattas."

Nog låter de där skrivningarna rätt allvarliga för bokkaféet Källan som hembakar och säljer i det ideella caféet. T o m Bed och Breakfast kan ju omfattas. Och uppenbarligen har livsmedelinspektören mot bakgrund av riksdagens beslut och Livsmedelsverkets anvisningar gjort bedömningen att hembakta bullar ska uppfylla alla regler för tillverkningskök, om de säljs till konsument.

Ska Marianne Karlsson och de övriga i bokkaféet Källan nu vara mycket oroliga, eftersom den ansvarige livsmedelsinspektören ålagt dem att upphöra med försäljningen idag (!) om de inte rustar upp sina 25 kök i sina hem. Eller ska de lita på Bosse Ringholm som från Stockholm meddelar att ingen som med ideella motiv säljer hembakta bullar behöver riskera försäljningsförbud.

Frågan har ju en annan intressant aspekt. När riksdagen har fattat ett beslut, och ansvariga myndigheter utfärdat anvisningar, är ministrar förbjudna att tolka vad som gäller i enskilda fall. Detta ansvar åvilar ansvariga tjänstemän, och efter ev överklagande de instanser som ska pröva dessa. Lägger sig ministern i handlar det om ministerstyre.

Det vore intressant att få höra från Mjölbys miljönämndschef om livsmedelsinspektörens bedömning av den nya lagen är det som fortfarande gäller, eller om Bosse Ringholms TV-besked har tagit över och försäljningen alltså obehindrat kan fortgå?

Jag vill gärna hoppas att Ringholm har rätt och livsmedelsinspektören och miljöchefen i Mjölby har fel. Är förhållandet det motsatta har riksdagen tagit ett tokigt lagbeslut, som i så fall skyndsamt måste rivas upp och ändras...

Men så sade ju Bosse Ringholm...

Vi hörs imorgon!

är hembakning kriminellt?

(opportunism, så stavas det ju, får använda enklare ord framöver!)

Ett kristet bokcafé i Skänninge säljer hembakta bullar som ett 25-tal damer bakar. EUs förlängda arm genom Mjölbys livsmedelsinspektör sätter nu stopp för detta, eftersom enligt honom ska "köken där bullarna bakas uppfylla alla regler som gäller för tillverkningskök".
- Köp in konsumentförpackat bröd, är hans råd till cafeét. Att den årliga förtjänsten till socialt arbete på 50.000 kr då försvinner är inte hans sak.

Jag är för EU, och givetvis även ett bra regelverk för livsmedelstillverkning och - försäljning. Men det är så typiskt för Sverige att använda både hängslen och livrem, jantelagen och millimeterrättvisa och göra allt för att inte hitta smidiga fungerande lösningar i speciella fall, typ detta.

För att stödja bokcaféet Källan har vi idag bakat bullar här hemma - mest min fru Ewa, om sanningen ska fram. I eftermiddag ska de överlämnas till Caféet som stöd för deras verksamhet. Om vi nu har begått ett brott vet jag inte, men i så fall får det ses som en civil olydnad för att ändra en orimlig tillämpning av ett regelverk. Efersom TV var här torde ev efterräkningar komma snabbt...

Jag är emot hembränning, men öppen för hembakning...

Ideella insatser för social verksamhet genom hembakta bullar och caféförsäljning måste kunna tillåtas i rimlig skala. Jag utgår ifrån att nya EU-direktiv och den tuffare livsmedelslagen medger sunt förnuft och praktiska lösningar i t ex sådana här fall. I andra EU-länder löser man sådant här, i Sverige fastnar vi tyvärr regelmässigt i stelbenta förbud och paragrafrytterier.

Alltså; Mjölbys livsmedelsinspektör och miljönämnd måste tänka till och lösa upp situationen och våga stå för en förnuftig tillämpning av de nya reglerna.
Om de inte vågar eller vill detta med hänvisning till centrala direktiv måste självfallet dessa ändras, av livsmedelsverket eller i sista hand av Regeringen.

Jag har svårt att tro att det är EUs direktiv som är så här fyrkantiga, men i så fall har inte regeringen haft ögonen öppna och får agera med kraft i Bryssel. Förhoppningsvis en ny regering snart i så fall!

söndag, augusti 27, 2006

svenskt kollektivavtal i Sverige - 100 %?

Jag hörde lite på EU-debatt mellan partierna i Sverige radio. Alla partierna verkade kräva att alla arbetande timmar i Sverige skulle utföras med svenskt kollektivavtal. Endast centerpartiet stack ut och menade att tillfälliga arbeten inte kan åläggas detta. Sedan får givetvis diskuteras var gränsen går för "tillfälliga".

En utländsk lastbil som kör från Polen via Malmö till Stockholm och åter, ska förhandlingar alltså ske och svenskt kollektivavtal gälla under resan i Sverige? Är detta faktiskt och praktiskt möjligt, givet att vi vill behålla öppna gränser och fri handel?

Vi importerar massor av kyckling från t ex Thailand, producerad med thailändska löner. Borde inte svenska kollektivavtal avkrävas vid denna produktion? Det ligger något i det, men hur går det att förean med fri handel?

Svenska slakterier tvingas av konkurrensskäl att stycka och paketetera kött i Polen, eftersom kostnadläget och lönerna där är lägre. Jobben flyttar ut. Borde inte svenska kollektivavtal krävas i Polen?

Om man accepterar handel över gränserna i världen och inom Europa, men inte att en enda arbetstimme i Sverige får utföras utan att svenska kollektivavtal har tecknats - vilket är en faktiskt omöjlighet, enligt min uppfattning -, accepterar man då egentligen t ex EUs inre marknad?

Och är det så att det är en omöjlighet att vid tillfälliga kortvariga uppdrag i Sverige alltid kräva svenska kollektivavtal, för då inte de som hävdar att detta är möjligt och viftar med "ja-skyltar" det svenska folket bakom ljuset?

Var det kanske centerpartiet som ensam hade modet att säga det som är en "truism" - en banal sanning. Och var de andra svaren kanske egentligen rätt "oppurtunistiska"?

(Känns felstavat, men jag ser ingen bättre stavning just nu..)

onsdag, augusti 23, 2006

Kräv kvalitet vid offentlig mat-upphandling!

Inlägg i Land Lantbruk i fredags:

Ställ höga krav på djuromsorg vid upphandling av livsmedel!

Sverige ligger i täten i världen vad gäller höga krav på en god djuromsorg och miljö vid all livsmedelsproduktion.

Samtidigt säljs i stor utsträckning mat från andra länder producerade under väsentligt lägre krav inom framförallt restauranger och storhushåll, men även i stor omfattning även till konsument.

Därför behövs en starkare ursprungsmärkning vid försäljning av mat i detaljhandel och i restauranger och storhushåll.

Samtidigt som stat, landsting och kommuner ställer höga krav på det svenska jordbrukets djuromsorg och miljö upphandlar man i betydande utsträckning mat som är producerad under väsentligt lägre djurskyddskrav. Detta är motsägelsefullt och motverkar självfallet den goda djuromsorg som vi vill eftersträva både i Sverige och internationellt.

Jag anser att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat bör ställa krav på en hög djuromsorg på den nivå som krävs av vårt eget jordbruk. Till exempel ska kor ha rejäla rastfållor och släppas ut på bete, grisar ska inte svanskuperas men ha tillgång till halm, och kor,grisar och höns ska ha goda vistelseutrymmen och inte rutinmässigt tillföras antibiotika eller botas från salmonella.

Självfallet ska EUs upphandlingsregler respekteras, och all mat som uppfyller de ställda kraven ingår i anbudsgivningen.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har i i riksdagen i maj givit tydligt besked om att vårt förslag inte strider mot de krav som EU ställer på upphandling:

” När det gäller krav på en produkt ska reglerna om tekniska specifikationer i LOU (Lagen om offentlig upphandling) tillämpas, dessa regler ger möjlighet att att föreskriva t e x en viss produktionsmetod. Detta ger stöd för möjligheten att vid upphandling av livsmedel ställa krav på särskild djuromsorg i överensstämmelse med svenska djurskyddslagstiftning. Kraven måste naturligtvis hålla sig inom vad som är tillåtet inom gemensakpsrätten och kan självfallet inte uttryckas som ett krav att efterleva svensk lag utan måste formuleras som allmänt hållna krav. Det finns således goda möjligheter för kommuner och landsting att ställa en rad krav exempelvis avseende djurskydd i upphandlingen av livsmedel”.

Centerpartiet driver över hela landet att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat ska upprätta tydliga kriterier på god djuromsorg som sedan ska tillämpas vid upphandlingen av livsmedel. Vi utmanar övriga partier att haka på!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

Förbud mot privata sjukhus och företag = Cubainspirerat, javisst!

jag fortsätter kritiken mot v och s utomordentligt märkliga och farliga attacker på privat verksamhet i den offentliga tjänstesektorn, och på att med vett och vilja vilja förbjuda företag att gå med vinst. Hur ser man då egentligen på marknadsekonomins funktion och drivkrafter? Man tror egentligen inte på den, det är den alarmerande verkligheten. Detta måste komma i fokus inför valet, haka på!

Här en replik från mig i dagens Östgöta Correspondent:

"Ytterst oroande är att även socialdemokraterna på riksplanet förbjuder privat drivna sjukhus. Det skriver riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c), i ett svar till Emil Bergs artikel den 22 augusti.


Logiskt återuppliva kommunistkraven


Emil Berg och vänsterpartiet vill förbjuda all privat verksamhet i den offentliga tjänstesektorn, på samma sätt som detta redan är förbjudet på t ex Kuba. Vänstern anser tydligen på fullt allvar att staten och kommunerna är billigast och bäst på att utan störande privat konkurrens bedriva all sjukvård, alla skolor, all äldreomsorg och alla soptömningar och så vidare.
Logiken borde vara att återuppliva gamla kommunistkrav på att även förstatliga delar av näringslivet, så att produktionen kan bli billigare och bättre, konkurrensen kan minska, och så att Sverige därigenom ökar sin konkurrenskraft i den globala konkurrensen … Detta drev kommunisterna hårt för bara 20–30 år sedan, inspirerade av den socialistiska planekonomin i Östeuropa, som förde sina länder till ekonomisk och politisk misär.
Ytterst oroande är att även socialdemokraterna på riksplanet förbjuder privat drivna välskötta sjukhus och vill förbjuda privata företag att gå med vinst. Jan Nygren på Saab – tidigare ordförandekandidat för s – anser med all rätt detta vara en ”styggelse”. Det hedrar socialdemokraterna i Linköping att de driver opinion mot detta och att de i Linköping medverkat till en dynamisk utveckling med variation och bredd inom de offentliga ansvarsområdena.
Jag och centerpartiet bejakar mångfald och utvecklande konkurrens i den offentliga tjänstesektorn, med både kommunalt och privat och kooperativt drivna verksamheter och företag.
Det är marknadsekonomi, privat entreprenörskap och fungerande konkurrens som grundar tillväxt och utveckling i världen. Inte offentliga monopol och förbud mot privata företag eller förbud mot att de ger avkastning – det vill säga vinst – på sitt satsade riskkapital. Därför är det utomordentligt allvarligt med regeringens och dess samarbetspartiers bakåtsträvande i dessa frågor, och de signaler som skickas till näringslivet i sin helhet.

Staffan Danielsson"

söndag, augusti 20, 2006

Sveriges radio och orden - "hizbollahkrigare"

jag har jobbat i riksdagen för att åtminstone regering och riksdag inte skulle använda ordet "självmordsbombare", som ju närmast glorifierar och sätter fokus på den som begår dessa fruktansvärda massmord.

Men media fortsätter använda den beteckningen, vilket jag är starkt kritisk till.

Idag har Sveriges radio - ekot - rapporterat om vad de irakiska "motståndsmännen" har gjort, tortyr, mord, massmord, massmordsbombningar, allt av oskyldiga vanliga civila människor. Och Sveriges radio benämner dessa förbrytare mot alla fredens och kriget med det positivt värdeladdade ordet "motståndsmän". Erbarmligt.

Och Ekot har i rapport från Libanon benämnt de som med utrustning och stöd från Syrien och Iran i månader har skjutit raketer in över Israel för att döda så många civila israeler som möjligt för att "utrota Israel från kartan", med termen "Hizbollahkrigare". Ett starkt positivt värdeladdat ord.

Jag tycker inte att radion med dessa värdeomdömen sköter sitt uppdrag på ett objektivt sätt, och jag avser att agera i frågan.

lördag, augusti 19, 2006

Per Nuders lilla värld - full av "nöd"-lögner

På aftonbladets hemsida chattar Per Nuder med frågare. Många bra frågor. utifrån den verklighet som inte minst centerpartiet ser och gör allt för att förändra.

Flera kritiska frågor om ungdomsarbetslösheten. Och Nuder svarar:
"För det första sjunker arbetslösheten bland de unga kraftigt just nu." Ett falskt påstående. Notera ordet kraftigt och "just nu".

Och Daniel frågar och får svar:

"Daniel Lundqvist säger: I min kompiskrets (25-30) så är det cirka 10 personer som självmant stannar hemma med a-kassa och lurar systemet. Hur tycker du att ni pushar ut dessa individer i arbete igen.
Pär Nuder säger: Vi har uppenbarligen olika erfarenheter. Jag har aldrig mött någon som frivilligt har valt arbetslöshet."

Nuder återkommer till detta mantra, människan väljer aldrig "bidragsförsörjning" oavsett hur generösa bidragen är.

Bevare mig för att styras av politiker som lever i sin egen lilla värld, som bara träffar likasinnade och som aldrig bytt tjänster eller klippt håret svart. Eller som har mage att påstå det. Och därigenom klassar ner nästan hela folket som lever, och lever därute i verkligheten.

torsdag, augusti 17, 2006

miljöpartiet - från etanolhatare till etanolkramare...

Centern får någon gång lite försiktig kritik från mp för att vi tar till oss vad som händer när decennierna går och saker och ting förändras, t ex när klimatfrågan går om kärnkraftsavvecklingen i vikt.
Men även miljöpartiet kan faktiskt ändra och helt kasta om sin politik, fast lite mer i det fördolda. Man gillar inte längre förnybar vattenenergi i småskaliga former, t ex. (Det gör centerpartiet!).
Och det gamla etanolhatarpartiet från 1990-talet, som jag minns så väl, har bytt linje till 100 procent och är nu de "värsta" etanolkramarna. Nästan i nivå med centerpartiet, som dock varit det parti som konsekvent slagits för detta förnybara drivmedel hela tiden, och som i hård motvind drev fram förutsättningar så att vår hitills nästan enda etanolfabrik i Norrköping kunde byggas.
Jodå, mp visste minsann då att etanol gjordes av spannmål från fält som gav hyggliga skördar med hjälp av handelsgödsel - usch och fy - och att nettoenergiutbytet därför var "bara" kanske 60 procent. Eller mycket mindre, knappast något, hävdade mp ofta då.

Men idag visar en och annan miljöpartist stolt upp sin etanolbilar - vilket alltså i och för sig är bra - som drivs fram från högavkastande handelsgödslade vetefält i Sverige och från import från Brasilien. Samtidigt som man vill öka EU-stödet maximalt på de livsmedelsproducerande åkrarna intill etanolfälten så att produktionen blir extensivare och handelgödselfri.

Här förutspår jag en kommande knäckpunkt när åkrarna fullt ut framöver kommer att behövas för både livsmedels- och energiproduktion. Ska staten både ge ersättning till högavkastande energiproduktion på etanolfälten, och samtidigt till en extensivare ekoproduktion på livsmedelsfälten intill? Kanske det, men avvägningen blir grannlaga.

Mp tycker nog att allra bäst hade varit att etanolvetet hade ekoodlats, men jag har inte hört något enda krav på detta vilket väl hade varit logiskt utifrån deras höga tonläge på livsmedelssidan. Bekymren är här två, för det första att skulle hela livsmedelsproduktionen ekodlas blir det inte mycket areal över för energiproduktion, och för det andra att avkastningen - och energiutbytet - blir avsevärt lägre för ekovetet. Skulle de specialiserade spannmålsodlare utan djur som nu producerar höga etanolveteskördar gå över till ekovete skulle skördarna kanske halveras.

Fråga till Nuder om fler förbud mot privata företag

Fråga till finansminister Per Nuder om förbud mot privata företag och mot vinst
Riksdagen har på regeringens förslag i en ”stopplag” förbjudit privat drift av vissa sjukhus. Regeringen överväger att förbjuda vinst på det satsade riskkapitalet i privata företag inom offentlig sektor. Regeringens samarbetsparti vänsterpartiet kräver nu ett förbud mot all privat driven verksamhet vid offentlig tjänsteproduktion, ett alarmerande och enormt långtgående förslag. Om det är så fult och fel med privat verksamhet och effektiva välskötta företag som ger vinst i offentlig tjänsteproduktion, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt? Om man inte tror på mångfald och konkurrens vid upphandling av offentlig verksamhet, hur kan då detta vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt?
Det är marknadsekonomi, privat entreprenörskap och fungerande konkurrens som ligger bakom tillväxt och utveckling i världen, inte offentliga monopol och förbud mot privata företag och vinst. Därför är det utomordentligt allvarligt med regeringens och dess samarbetspartiers bakåtsträvanden i dessa frågor, och de signaler det skickar till näringslivet i sin helhet.
Eftersom vänsterpartiet också kräver ministerposter i en ev. vänsterregering efter valet, och eftersom regeringen redan börjat attacken mot privat företagsamhet inom offentlig tjänsteproduktion, ställer jag frågan så här till finansministern:
Avser finansministern att vidta ytterligare åtgärder för att förhindra privat verksamhet inom offentlig tjänsteproduktion i den riktning som påbörjats och som vänsterpartiet nu kräver ska fullföljas fullt ut?

onsdag, augusti 16, 2006

Tala om ömma tår...påhoppad av 4 hyggliga östgötasossar och så Ohly..

Läs gärna mitt förra inlägg noga, eller lyssna på en kort intervju på Radio Östergötlands hemsida. (http://www.sr.se/Ostergotland/)
Vid en fortsatt vänstermajoritet kräver f.d. kommunisten Ohly en ministerpost åt sig. Denne statsrådskandidat kräver 200.000 nya statliga jobb, 6 timmars arbetsdag...och så nu i veckan ett förbud mot all privat verksamhet inom hela den svenska offentliga sektorn. Det här skulle vara förödande för Sveriges ekonomi. Och
S på riksplanet förbjuder privat drivna sjukhus och vill förbjuda vinst i privat drivna företag i den offentliga tjänstesektorn.

Om det är så förfärligt med privat företagsamhet i upphandlad konkurrens inom 1/3 av Sveriges ekonomi, då är väl i logikens namn detta lika förfärligt inom övrigt näringsliv.
Det är faktiskt bara 20 år sedan som s och Palme ville socialisera det svenska näringslivet genom löntagarfonder. Exemplen ovan är enligt min mening alarmerande, och reser frågan hur långt en ev. vänsterregering med omsorgsminister Ohly (t.ex) kommer att gå i denna socialistiska riktning.

I t ex Vitryssland och Cuba behövs inga stopplagar mot privat drivna sjukhus - för sådana finns ju inte -, där behövs inget förbud mot vinst i privat verksamhet i offentlig sektor - för sådana företag finns inte där -, och där behövs inget förbud mot privata företag i offentlig tjänstesektor - för ett sådant förbud råder ju redan. Därför min försiktiga undran om varifrån inspirationen kommer från Ohlys och f.d vänsterpartisten Ylva Johanssons stopp- och förbudsförslag. Varför bli så sura för denna berättigade fråga. Varifrån kommer annars inspirationen ifrån?

Jag kan förstå att de hyggliga ledande östgötasossarna känner sig mycket besvärade över att behöva försvara denna politik, eftersom de t ex i Linköping är riktigt öppna för privata alternativ i verksamheten (vilket gör att samarbetet med c gått bra). Och de ska ha heder av att de kämpar i minoritet för att ändra s-politiken i dessa frågor.

Men frågorna till s och v på riksplanet är ju givna:

1.Varför förbjuder ni privat drivna och välskötta sjukhus?
2.Varför är det fult med att sträva efter vinst på sitt satsade riskkapital i ett företag?
3. Om detta är fult och fel i offentlig tjänsteproduktion, hur kan det då vara rätt och riktigt i näringslivet i övrigt?
4. Bejakar Ni - och Ohly - verkligen marknadsekonomin om ni inte tror på mångfald (och därigenom effektivitet och kvalitet) och vinstdrivna privata företag i den offentliga tjänsteproduktionen?
5. Kommer v och Ohly att ingå i en ev ny vänsterregering efter valet?
6. Och kommer då denna ev. regering att gå den riktning som Ohly kräver, ett förbud mot privat företagsamhet i vård - skola - omsorg?

Jag anser att dessa frågor är mycket relevanta och att denna debatt är oerhört viktig. Men jag kan förstå att s och v känner sig så besvärade att de gör allt för att komma ifrån den genom att beskriva mig som ett "lågvattenmärke", tydligen till skillnad från de blodigt allvarliga förslag som jag kritiserar...

tisdag, augusti 15, 2006

Dags för ny strid mot socialism och planekonomi!

Dags för ny strid mot socialism och planekonomi!

Jag trodde att vi i Sverige hade en bred enighet om marknadsekonomins välsignelse för effektivitet och tillväxt i Sverige och världen.

Men plötsligt sticker socialismens och planekonomins fula tryne upp på vänsterkanten. Socialdemokraterna anser nu att privat företagande och drift av sjukhus ska förbjudas, och att privata skolor ska förbjudas att gå med vinst.
Och nu kommer den f.d kommunisten Lars Ohly och vill förbjuda all privat verksamhet inom vård, skola och omsorg. Uppenbarligen är länder som Vitryssland och Cuba nya eller nygamla idoler för s och v.

Dessa förslag lägger s och v trots att enighet råder om att kommuner och landsting vid upphandling av bra vård och skola i konkurrens ska kräva god kvalitet, ha löpande kontroller och utvärdera i efterhand.

Det är uppenbart att en mångfald av statliga, kommunala och privata vårdgivare och skolhuvudmän ger ökad effektivitet och kvalitet, så att utväxlingen av våra skattekronor blir den absolut bästa. Och det är lika uppenbart att ett förbud mot alla andra företag än statliga och kommunala leder till en ineffektivare offentlig sektor som stänger ute den kraft och utveckling som finns i att små och större företag i ärlig konkurrens bidrar till bättre kvalitet och effektivitet.

Jag är chockerad över den inställning som inte bara de gamla kommunisterna utan även socialdemokraterna ger uttryck för i sin syn på privata företag och på rätten till vinst – eller förlust – som företagare.
Om privata företag är så förfärliga att de inte får driva sjukhus eller vård och skola, hur kan de då tillåtas bygga sjukhus eller leverera inredningar och måltider till dessa? Hur kan de då få tillverka mat och mediciner?

Och om det är så förfärligt att driva ett välskött och effektivt företag så att man erhåller en vinst på det satsade riskkapitalet i den offentliga sektorn, då är väl detta lika fel och förfärligt i näringslivet i övrigt.
I vänsterblockets agenda ligger kanske lagar som förbjuder Sveriges små och stora företag att gå med vinst, eller med goda vinster, och kanske man även vill förbjuda dem att gå med förlust? Om det nu över huvud taget behövs privata företag.

Det här luktar öststatssocialism och planekonomi, tycker jag. Thorbjörn Fälldin tog en hård match med samma krafter när löntagarfonderna skulle socialisera det svenska näringslivet. Är det dags igen för en principiell strid för marknadsekonomi och privat företagsamhet i det svenska näringslivet, där vård, skola och omsorg självfallet borde vara en integrerad del?!

Och vilka signaler ger dessa förslag till näringslivet, till alla svenska och internationella företag som är omistliga för Sverige genom att på en global arena konkurrera med privata vinstdrivande företag inom både industri och offentliga tjänster?
Sverige behöver verkligen en ny borgerlig regering som kan sopa banan med alla nattståndna förslag från en svunnen tid och från system som kraschlandade både ekonomiskt och politiskt!

söndag, augusti 13, 2006

Valfrihet och effektivitet!

Jag har länge slagits för rättvisa och valfrihet åt barnfamiljerna. Centerpartiets förslag om en barnomsorgspeng ger familjen frihet att köpa den barnomsorg som passar bäst.Med förstärkt föräldraförsäkring, fördubblat barnbidrag och sänkt inkomstskatt kan föräldrarna välja att tillbringa mer tid med barnen.

Centerpartiets förslag om fritt val i vård och omsorg ger också makt och frihet åt de sjuka eller de äldre att själva kunna träffa sina val.
Valmöjligheter i kombination med fler utövare och konkurrens inom den offentliga sektorn driver också fram en större effektivitet och kvalitet, och en bättre hushållning med våra skattekronor.

Liksom i näringslivet är konkurrens och vinst i offentliga verksamheter något som sänker kostnader, ökar effektiviteten och förbättrar kvaliteten.

Det känns planekonomi och sovjettänkande när socialdemokraterna på fullt allvar, verkar det tyvärr som, vill förbjuda privata sjukhus och förbjuda vinst i privata verksamheter som upphandlas med skattepengar. I så fall är väl vinst lika fult i det övriga näringslivet och borde i logikens namn förbjudas även där, vilket skulle närma oss till länder som Vitryssland och Kuba.

Och likaså motsätter sig s oftast med ryggmärgen ökad valfrihet i olika avseenden.

Sverige behöver ett maktskifte och en ny borgerlig regering med ett starkt centerparti!.

(Glöm heller inte vilka s förlitar sin makt på idag, och vad dessa partier lägger för förslag, särskilt v i dessa frågor.)

onsdag, augusti 09, 2006

Stockholm - och Sverige - halkar efter...

Intressant och avslöjande undersökning som presenterats idag, priser, löneläge och köpkraft i 71 storstäder i världen.'

Med tanke på sossarnas världsbild borde ju Stockholmarna ligga i topp i löneläge och köpkraft. Efter alla år med s-regering, ja ni vet skrytvalsen.

Men våra världshögsta skatter och alltmer devalverade priser (17 devalveringar sedan 1970-talet, som alla urholkar vår köpkraft) gör att Stockholm och Stockholmarna kommer först på plats nr 28 av de 71 städerna i köpkraft. Till yttermera vissa, Stockholm ligger efter alla övriga nordiska läner i köpkraft.

Fullständigt obegripligt, eftersom dessa länder ju styrts och styrs av borgerliga regeringar i mycket större utsträckning än vad som varit fallet i Sverige....

I all sin enkelhet och nakenhet förefaller det mig som om det här undersökningen slår hål på sossarnas världsbild som de ju är så skickliga på att dupera svenskarna med; Sverige är störst, bäst och vackrast, basta. Och allt tack vare oss...

jojo, plats 28 i köpkraft....att jämföra med på t ex 1960-talet, då vi nog låg i topp tre i alla fall.

Och tillväxten nu grundlades mycket under borgerliga regeringar och påtryckningar på 1980-och 1990-talet - under sossarnas passivitet och agerande först under galgen. Den dryga miljonen utanför arbetsmarknaden nu visar att en ny politik är ett måste, och alliansen har redan utformat hur den ska se ut.

söndag, augusti 06, 2006

Vilket centeravstamp!!

Jag måste ju rapportera från vårt valkonvent i Stockholm två dagar. 500 deltagare och en fantastisk stämning.

Maud både inledde och avslutade med massor av energi, vilja och glöd. Valmanifestet är kort och slagkraftigt, och summerar det vi lagt fast under flera år; med tre huvudpunkter; fler företagare och fler jobb, förnyad välfärd och en stark kamp för en bättre miljö.

Centerpartiet har genom vårt visionsarbete och vårt djärva förnyelsearbete blivit ett modernt parti i tiden, även om vi inte lyft fram vår utveckling marknadsföringsmässigt som t ex de "nya moderaterna" försöker göra. Maud menade att det nog var dags för det!

Dagens Nyheters huvudledare i lördags hyllade centerpartiet utifrån socialliberala utgångspunkter och utifrån att vi vågar driva viktiga framtidsfrågor utan att först snegla åt alla håll. Roligt.

9 riksdagsledamöter och partistyrelsemedlemmar - med bl a Muharrem - gjorde lättsamma, tänkvärda och roliga "ståupp-prestationer" kring vår politik, mycket uppskattat.

Vi östgötar - en ca 15-hövdad delegation - trivdes och träffades och är nu mycket laddade för att ge järnet på hemmaplan.

Vi hörs och syns!

tisdag, augusti 01, 2006

Ska jag byta bil..?Råd emottages!

Jag och centerpartiet kommer ju att starkt färga en ny borgerlig regering grön! Vi driver stenhårt på för en stark expansion av de förnybara drivmedeln. Men måste en riksdagsledamot inhandla en ny miljöbil för att trovärdigt kunna jobba för detta? Gröna bilister är en liten men naggande god påtryckarorganisation, och ser gärna att alla mycket snart kör nya miljöbilar. Östgöta Corren ställde mitt starka engagemang i frågan om förnybara drivmedel mot att jag kör en rätt modern och snål Volvodiesel. Jag bilägger min replik till Corren nedan, och tar gärna emot synpunkter kring detta.

"Jag tror att Corren och jag är överens om att miljöfrågorna är mycket viktiga, att Sverige behöver en ny borgerlig regering och att ett starkt centerparti ger denna nya regering en nödvändig och stark miljöprofil.

Föreningen Gröna Bilister betygsätter dagens bilar och ger självfallet högst miljöpoäng åt dem som kan tanka förnybara drivmedel och använder nya bilar som släpper ut minst skadliga ämnen. Samtidigt kommer under överskådlig tid de allra flesta av oss att utnyttja den bilpark som finns och även att tanka i huvudsak fossila bränslen.

Visst är det viktigt att miljöbilar utvecklas och successivt ökar sin andel av bilmarknaden, att de förnybara bränslena ges erforderliga skattelättnader och att tjänstebilarnas förmånsvärden gynnar den nya tekniken osv. Och det är självfallet positivt när företag och enskilda väljer att investera i nya miljöbilar.

Kan man driva på för en kraftfull omställning till förnybara bränslen med en rad skarpa förslag – som centerpartiet och jag verkligen gör- och ändå inte själv omgående inköpa ny miljöbil eller nya miljöbilar? Kan man ha två bilar i sitt hushåll eller får man bara ha en? Är det ok att köra begagnade bilar?

Användningen av förnybara drivmedel ökar nu i en takt som gör att den kritiska faktorn snart kommer att vara tillgången på drivmedel, inte brist på miljöbilar. De stora volymerna förnybara drivmedel används av oss alla genom snart 10 procents låginblandning ev etanol i bensin, och 5 procent rapsolja i diesel. De rena miljöbilarna som drivs på 85 procent etanol, ren biogas eller rapsolja (RME) bör utvecklas marknadsmässigt, där förutsättningarna är bäst lämpade. Till betydande del är detta i större städer och tätorter där man har nära till tankställen, korta körsträckor och mycket kollektivtrafik. På landsbygden med längre avstånd och längre till mackarna kan de rena miljöbilarna idag vara svårare att ”räkna hem” både miljömässigt och ekonomiskt.

Ofta är där en bränsleeffektiv och modern t ex dieselbil ett bra val även från miljösynpunkt.

Vårt eget bilval är just nu en ”begagnad Volvo kombi diesel” (xc 70) av 2003 års modell. Den förenar fyrhjulsdrift och säkerhet – vi kör mycket och en del häst- och andra transporter – med rel låg bränsleförbrukning och rel. få tankbesök.
Vi kör lugnt och ”ecodrivingsinriktat” och håller därigenom bränsleförbrukningen till runt 0,6 l/mil.

Jag har gott samvete i denna fråga genom att av all kraft driva på utvecklingen av förnybara drivmedel i alla dess former, driva på för allt högre låginblandningsprocent och fler miljöbilar och samtidigt själv använda en rätt miljövänlig svensk dieselbil som körs mycket försiktigt.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)