söndag, juli 15, 2012

allemansrätt, bärplockning och även stöld i Mehedeby.

(tillagt 21 juli: här en länk från förra året, som ledde till att Bergviks skog, Tierps kommun och Polisen i år i ett info brev på flera språk bjöd in till två lägerplatser längs skogsvägar)

ATL skriver om Mehedeby i norra Uppland som "invaderas" av flera 100-tals bärplockare från Bulgarien. Även SVT Gävledala rapporterar om 400-600 från andra EU-länder som anlänt till skogarna i Söderhamn. Natalia säger att det är svårt att flytta varje dag, det finns inga bär, de har inga pengar, bensinen är slut. Arbetarbladet skriver också, liksom UNT.

Från ATLs artikel:
"I slutet av veckan hölls ett möte mellan kommunen, polisen och skogsbolaget Stora Enso, som upplåtit lägerplats, sedan det kommit långt fler plockare än någon hade räknat med.
Tillsammans ska parterna nu försöka få plockarna att samlas i lägren där kommunen ordnat med sopcontainrar, eldstäder och bajamajor."

"Örjan Brodin, närpolischef i Tierp,  säger att vissa ortsbor uttryckt oro, men att inga brott inrapporterats kring plockarna.
De man hittills pratat med är alla bulgarer och eftersom de är EU-medborgare har de all rätt att vara här, betonar han."

Jag känner lantbrukare i området som är djupt oroade. Visst har bulgarer rätt att resa inom EU. Visst har Sverige en allemansrätt som väl gäller alla som är i och besöker Sverige.

Men! Allemansrätten måste respekteras och utnyttjas med omdöme. Både av svenskar och de som befinner sig i Sverige.

Rimligen får man inte slå upp läger längs skogsvägar och etablera dem för många nätter utan markägarens tillstånd. Rimligen måste om tillfälliga lägerplatser med markägarens och kommunens tillstånd etableras detta ske med beaktande av de regelverk som finns med krav på god sanitet och upprätthållande av ordning och reda. Rimligen måste kommunala beslut om detta ske enligt sedvanlig praxis.

Det torde väl också åvila bäruppköparna ett ansvar för att organisera bärplockarnas vistelse. Om människor från Bulgarien reser till Sverige för att med stöd av allemansrätten plocka bär, och sedan hittar för lite och pengarna tar slut, kan läget snabbt bli desperat.

Om det uppkommer störningar med anledning av att tillfälliga provisoriska "campingplatser" plötsligt etableras, och detta drabbar t ex ortsbefolkningen på olika sätt, t ex genom oro och risk för stölder, vem bär då ansvaret?

Den upplåtande markägaren? Kommunen? Polisen? Bäruppköparen?  Eller bär ingen ansvaret?

I Mehedeby har nu en dieselstöld skett på ett lantbruk, och lantbrukare vågar inte lämna sina gårdar.

Det behövs  en debatt om allemansrätten och dess gränser, och om Sveriges allemansrätt i framtiden kan tillämpas på samma sätt som idag - vilket skiljer sig från andra EU-länders - med anledning av ett alltmer oorganiserat utnyttjande av den genom t ex bärplockning. Samt om hur bärplockandet måste organiseras i ordnade former, eller ej...

Är verksamheten idag organiserad eller ej? Här informationsbrev från två skogsbolag, Polisen och Tierps kommun, på olika språk. DN skriver också om den organiserade bärplockningen i Sveriges skogar, liksom även Hela Hälsingland. I Folkbladet i Västerbotten diskuteras allemansrättens gränser. Även DN uppmärksammar faktiskt denna landsbygdsporblematik i en purfärsk ledare. Och Arbetarebladet, igen.
TV4 har idag (16/7) toppat sin 19-sändning med detta, och även sänt regionalt.

Idag 17 juli har kommunen haft ett välbesökt infomöte i Mehedeby.