måndag, februari 25, 2019

Förbjud delta terrororganisationer! Min framsynta motion 2013!

Expressen lyfter min motion från tiden när kriminalisering av att delta i terrororganisationer ansågs onödigt och fel.

Jag och Edward Nordén skriver på SVT Opinion.

Nu diskuteras varför det inte är brottsligt att delta i terrororganisationer, eller resa för att ansluta sig till dem. Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Persson beklagar att alliansen inte gjorde någonting, typ..Och Morgan Johansson och S gjorde ännu mindre.

Jag lade redan 2013 en motion om detta, på Edward Nordens initiativ (då C, nu MED). Ledarsidornas Johan Westerholm skriver om dess framsynthet, och har skrivit flera gånger. Och ytterligare en gång!

Motionen avslogs blankt av riksdagen, Och många avrådde mig från att lägga motionen som kunde tolkas främlingsfientligt, typ. Corren refuserade debattartiklar jag ville publicera.  Så var debattklimatet i Sverige då.

2015 motionerade jag åter och 2016 bifölls min motion. Dock bara delvis, endast terrorresor där man aktivt begick terrordåd omfattades, straffen är lägst i Europa och Sverige är alltjämt det nästan enda landet i EU som inte kriminaliserar medlemskap i en terrororganisation.

Idag är debattklimatet ett helt annat och partierna överbjuder varandra i radikala förslag om att höja straff och frånta medborgarskap mm. Vi får se var det landar, uppenbart är ändå att Edward Nordén och jag var tidigt och framsynt ute vilket vi tyvärr inte hyllades för, tvärtom..

Johan Westerholm