söndag, april 28, 2013

Är det kalla kriget åter?

Svenska Dagbladet rapporterar om ryska simulerade bombattacker mot mål i Sverige. Man följer upp med avslöjandet att ryska flygplan signalspanar i Östersjön nära Sveriges gränser. Olika försvarsbloggar för vidare obekräftade rykten om att svenska radar störts ut ,samt att det svenska signalspaningsfartyget Orion störts på internationellt vatten utanför Kaliningrad störts av ryska stridsflygplan.

Jag har kommenterat detta (och liknande diskussioner tidigare), och uppskruvade tongångar från kollegor i försvarsutskottet som kräver ständigt startklara svenska stridsflygplan med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, överraskande nog, i spetsen. I så fall torde beredskapen kanske överstiga den som rådde under det kalla kriget.

Media skriver mycket om SvDs uppgifter både på nyhets- och ledarplats, på temat att vår beredskap och vårt försvar är för bräckligt. Idag t ex P J Anders Linder i SvD, som befarar att de redan låga förväntningarna på försvarsberedningens kommande rapport sjunker ytterligare.

Jag ingår ju i beredningen, och ska på intet vis föregripa vad som komma ska, men låt mig ändå något diskutera kring läckorna från försvaret som givit eko i SvD och övriga medier.

Vi vet att Ryssland kraftigt ökar sin försvarsbudget, efter 1990-talets mycket stora nedgång. Likaså inger utvecklingen i Ryssland oro i många avseenden, även om det också finns ljuspunkter, särskilt i förhållande till sovjettiden. Självklart är detta en mycket viktig del av alla säkerhetspolitiska omvärldsanalyser ifrån svensk synvinkel. Det är också alldeles uppenbart att Sveriges säkerhet i hög grad beror på att vi kan bygga den tillsammans med andra goda demokratier i vår omvärld. Därför vill Centerpartiet att Sveriges militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato ska analyseras mot bakgrund av de enorma omvärldsförändringar som skett de senaste decenierna.

Hur allvarligt är det då att ryskt stridsflyg rör sig i Östersjön? Eftersom svenskt stridsflyg och svensk signalspaning förekommer på internationellt flygrum över Östersjön får vi ju acceptera att ryskt, och andra länders, också gör det. Naturligtvis ska Sverige ha en god incidentsberedskap och därför är det en relevant diskussion om Ryssland ändrar sitt uppträdande och uppträder med bombplan i mörker över Östersjön vad det innebär och hur vi ska anpassa vår beredskap till det.

SvDs nyhet att det förekommer rysk signalspaning över Östersjön är däremot inte någon överraskning alls.

Det är också viktigt att inse allvaret i spänningen mellan Öst och Väst under det kalla kriget, och skillnaden gentemot idag. Då fanns Sovjetunionen och kommunistdiktaturer inte bara i Ryssland utan även i t ex Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Ungern, Rumänien, Bulgarien osv.

Idag är alla de nämnda länderna demokratier och inte bara med i Europeiska Unionen utan också i Nato, vilket är en väldig omvärldsförändring. Ryssland är alltjänt ett mycket stort land med drygt 140 miljoner invånare och en försvarsbudget som överstiger Storbrittanniens och 2009 motsvarade 7 procent av USAs. Rysslands stormaktsanspråk beror i hög grad på deras stora innehav av kärnvapen som självfallet ska tas på mycket stort allvar.

Omvärldsläget idag torde vara väsentligt bättre än under det kalla kriget, även om självfallet Rysslands utveckling och ökade försvarsförmåga måste följas noga samt vilka slutsatser Sverige ska dra av bl a det vad gäller vårt försvars inriktning och storlek och hur vårt samarbete med andra ska utformas.