söndag, april 22, 2012

Manlig härskarteknik i lördagsintervjun?

Den skicklige Tomas Ramberg intervjuade centerns partiledare Annie Lööf igår i ekots lördagsintervju.

Han pressade länge angående den svåra frågan om svensk vapenexport.

Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens beslut att se över och skärpa reglerna för den svenska vapenexporten. Däremot handlar dessa frågor om svåra avvägningar och det är bra att vår partiordförande Annie Lööf problematiserade frågan.

Sverige handlar ju i betydande utsträckning med länder som t ex Saudiarabien och Kina, vilket är till ömsesidig nytta och stärker ekonomin. Det är bra att vi endast i undantagsfall arbetar med handelsblockader utan accepterar att fri handel i längden gagnar öppenhet och demokrati.

Däremot ska självfallet särskilda krav - utifrån ett principiellt exportförbud - ställas på export av vapen och av produkter med dubbla användningsområden, som även kan användas militärt. Frågan om exporttillstånd ska prövas restriktivt där det som motiverar export ska vara kopplat till Sveriges säkerhet och militära alliansfrihet.


Jag anser det anmärkningsvärt att Ramberg använde ett långt citat från f.d centermedlemmen Börje Hörnlund, som i ett som jag tycker tydligt utslag av manlig härskarteknik och vilja att förminska jämförde partiledarens lön med ungdomars ingångslöner.

Hade Ramberg frågat Jan Björklund om inte hans lön diskvalificerade honom från att ha åsikter om detta?

Jag tror inte det.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/l%F6rdagsintervjun" rel="tag">lördagsintervjun, http://bloggar.se/om/ekot" rel="tag">ekot, http://bloggar.se/om/ing%E5ngsl%F6ner" rel="tag">ingångslöner, http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet" rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/annie+l%F6%F6f" rel="tag">annie lööf, http://bloggar.se/om/h%E4rskarteknik" rel="tag">härskarteknik