torsdag, mars 31, 2016

Centeroffensiv för det svenska jordbruket, regeringen måste agera!

Centeroffensiv för det svenska jordbruket, regeringen måste agera!

Tillsammans med flera andra centerpartistiska riksdagsledamöter ställer jag nu flera interpellationer (frågor) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, med anledning av det svenska jordbrukets mycket utsatta läge och inför den stora risken att regeringens förslag till svensk livsmedelsstrategi riskerar att bli mångordigt högtravande utan tillräckliga förslag.

Jordbruksnäringen betyder oerhört mycket för både Östergötland och Sverige, den har minskat kraftigt i flera decennier och står nu inför ett avgörande vägval. Den är i internationell toppklass vad gäller miljövänlighet och djurskydd.

Jag vill se kraftfulla åtgärder för att mjölkböndernas oerhört allvarliga läge ska mildras och jag vill att livsmedelsstrategin likaså tar krafttag för att sänka skatter och kostnader genom enklare regler och mindre byråkrati. Det måste till en kraftsamling från näring till miljöorganisationer och regering och riksdag för att den svenska livsmedelsproduktionen, som idag ger Sverige sämst självförsörjningsgrad i Europa med bara 45 %, ska kunna vända trenden.

Målet måste vara att t ex fördubbla matproduktionen på 25 år!

Jag vänder mig också emot att jordbruket mycket ofta betecknas främst som ”miljöfarlig verksamhet” vilket för tankarna till storskaliga kemiindustrier och liknande. Jag vill att den beteckningen så långt möjligt ska ersättas med ”Livsnödvändig verksamhet” vilket är en mycket sannare beskrivning av vad det handlar om att med hjälp av jord, vatten och sol tillverka livsmedel. Den belyser också hur djupt allvarligt det är för Sverige i en rad avseenden (landsbygd, livsmedelsindustri, säkerhet och sårbarhet, biologisk mångfald och kretslopp mm) när en ursprunglig och oförändrat viktig basnäring minskar till en kritisk nivå medan importen av mat med sämre miljö- och djurskydd till Sverige ökar kraftigt i en värld som efterfrågar alltmer mat.