torsdag, oktober 26, 2006

SJ och radiolurar...

Efter en som vanligt blandad och intressant vecka med försvarsdiskussioner på högsta nivå, med frågor till statsministern efter toppmötet i Finland, med motionsskrivande och en hel del till åkte jag tåg (X2000) till Linköping ikväll.

Det är alltid skönt att åka tåg, bra lästid och en fin landsbygd utanför fönstret. Och givande att lyssna på radio, P1 - nyheter med mera. Men tänk så ofta som radion inte fungerar, inga kanaler inställda, fel kanaler, usel ljudkvalitet osv.
Man tänker lätt den hädiska (?) tanken att hur hade detta fungerat om det varit en fungerande konkurrens i tågtrafiken.

I ett välskött och professionellt kundanpassat tågföretag, där fungerar enligt min uppfattning en så banal sak som radiomottagningen i de hörlurar som finns vid varje säte.
Tyvärr lever SJ inte alls upp till detta. Tråkigt.

måndag, oktober 23, 2006

eftervalskrönika i Länstidningen Ög

Valet en befrielse!

Trots en mycket stark internationell konjunktur röstade väljarna för en förändring i Sverige. Jag är övertygad om att detta var bra och nödvändigt för Sverige, och det känns mycket stimulerande att få vara med i riksdagen och få genomföra Allians för Sveriges program.

Det känns också som om vänstersidan också på många håll insåg att man var tröttkörd och att den nya oppositionsrollen kan kännas som en befrielse, efter många år vid regeringstaburetterna. Tonläget efter maktskiftet har varit någorlunda balanserat, till skillnad t ex från 1976 när Olof Palmes tonläge var mycket uppskruvat.

Centerpartiet gjorde inom alliansen ett bra val, och riksdagsgruppen har ökat från 22 till 29 platser. Det är en spännande och kompetent grupp med bla både riksdagens äldsta (Lennart Lewi 76) och yngsta ledamot (Annie Johansson 23). Hälften av gruppen består av nya ledamöter och tre av oss har blivit statsråd vilket gör att många fått nya arbetsuppgifter i riksdagens utskott. För egen del känns det spännande att få representera östgötarna som ordinarie ledamot i försvarsutskottet och i EU-nämnden. I den senare diskuteras regeringens mandat inför förhandlingsarbetet i Bryssel, och vi har redan frågat ut både Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Eskil Erlandsson och Andreas Carlgren.

I EU-nämnden blir det också en hel del jordbrukspolitik, vilket det ska bli intressant att återuppta närkontakten med. Regeringsförklaringen innehåller ju offensiva skrivningar om landsbygdsprogram och likvärdiga konkurrensvillkor, som det nu gäller att följa upp i kommande budgetar. Detta är mycket viktigt eftersom lönsamheten i livsmedelsproduktionen fortfarande är mycket pressad. Det ljusnar vid horisonten på ett glädjande sätt, men framförallt för animalieproduktionen är lönsamheten och därmed investeringarna alldeles för låga.

Det är bra att regeringen öppnar för att dieselskatten ska sänkas, men det gäller också att leva upp till flera partiers vallöften att detta även gäller handelsgödselskatten!

Med Åsa Torstensson som ”vägminister” (ja, också järnvägsminister givetvis) finns det nu bättre hopp om mer budgetpengar och mer offentlig privat samverkan (PPP) så att de mycket angelägna vägprojekten i Östergötland nu kan förverkligas. Jag och mina borgerliga kollegor ifrån länet kommer att göra vårt yttersta i det arbetet, och jag är också övertygad om vikten av att hela östgötabänken arbetar nära tillsammans i dessa frågor.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

fredag, oktober 13, 2006

ATL: utan majoritet ingen jämlikhet...

ATL idag: "7 av 18 ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet är kvinnor. Mycket bättre ställt med jämlikheten är det inte i näringsutskottet där 8 av de 17 stolarna intas av kvinnor."

Nog är det väl ändå rätt bra jämställt om enda sättet att komma närmare 50-50 är att dela den 17:e ledamoten...

torsdag, oktober 12, 2006

mindre prat och mera verkstad!

Jag är glad över mina två "oppositions- och inlärningsår" i riksdagen med ersättarplatser i skatte- och i trafikutskottet. Två utskott med många propositioner och massor av motioner och många kammardebatter. I opposition är det också enklare att profilera sig genom att ställa frågor och interpellationer till regeringen, och att lägga många enskilda motioner.

Nu är Alliansen vid makten, och ska kunna gemonföra mycket av det som jag och andra motionerat,frågat och interpellerat om. Så det blir mycket mer av jobb innan riksdagsbesluten med att delta vid utformingen av regeringens förslag och att lotsa dem genom riksdagen, än att motionera, fråga och interpellera. Skulle jag tro.

Så utskottsplatserna. Mycket viktigt, för det avgör vad man kommer att i hög grad arbeta med under mandatperioden. Jag var tidigare ersättare i skatteutskottet och i trafikutskottet, och trivdes mycket bra med det. Innan dess har jag ju främst utanför riksdagen drivit lantbruks- och landsbygdsfrågorna.

Nu får jag en ny spännande plattform för bla dessa frågor genom att jag blivit ordinarie ledamot i EU-nämnden. Regeringen överlägger med EU-nämnden inför sitt agerande i Bryssel i olika frågor. Detta sker nästan varje fredag och är alltså arbetstungt med många frågor och mycket att läsa in och ta ställning till.

"Mitt" utskott blir nu försvarsutskottet, som ordinarie ledamot. Också det en spännande utmaning. Tunga och viktiga frågor med allt mer fokus på internationella fredsinsatser utifrån det inte så jättestora men tekniskt mycket framstående försvar vi har. Också andra tunga områden kring katastrofberedskap och samhällets sårbarhet m.m. Mycket av arbetet i utskottet är att nära följa det viktiga arbetet i den största myndigheten vi har i Sverige, vårt försvar, medan riksdagsdebatterna blir färre.

Så därför... Jag kommer säkert att rasa i tidningarnas topplistor på volymen motioner, frågor, interpellationer och inlägg i riksdagen...

Orsaken är enligt ovan, Alliansen regerar och försvarsutskott och EU-nämnd är mycket arbete men mindre prat...

Jag ser fram mot det!

Kriminella barnvaktsköparsvenskar..??

förra inlägget citerar först ett avsnitt i Dagens Nyheters ledare idag, sedan några kommentarer från mig.

Jag vet inte om vi ska hylla just dem som bara har levt bakom stängda dörrar...Eller om just dessa personer är bäst kvalificerade att leda det samhälle som vi alla utgör och finns mitt i?
Självfallet finns det gränser där man bryter mot våra skattelagar och -principer. Men det blir fel om dessa gränser sätts så att nästan alla kan utmålas som skattefuskare, det handlade min kommentar om.
"De flesta medborgare har någon gång brutit mot lagen: kört för fort, köpt kvittolösa tjänster, fört in en flaska sprit för mycket genom tullen. Motiven är för det mesta låga - snålhet, lättja, brådska - och står sig illa i eftertankens kranka blekhet. Men dessa överträdelser speglar mer människans ofullkomlighet än ett kriminellt temperament.

Vi bör för all del hylla de oförvitliga medborgare som aldrig har trampat över gränsen. Men det är inte särskilt förnuftigt att göra varje regelbrott till en diskvalifikation för en förtroendepost i samhället."

Tv-licensen, där har Stegö bekymmer. Visserligen bör systemet ändras, t ex kostnaden läggas in i statsbudgeten eller ett bättre utformat system utvecklas där centerpartisten Bengt Walla i Linköping har sedvanligt intressanta tekniska lösningar. Men har vi systemet ska man betala.

Däremot blir det konstigt om man kriminaliserar varje byte av tjänst mellan människor i vardagen, t ex om man betalar för någon kvälls "barnvakt" ibland. Om vi bara ska rekrytera ministrar och riksdagsledamöter bland människor som när man anlitat barnvakt någon enstaka gång har tagit personuppgifter och betalat in arbetsgivaravgifter och ev skatt, då blir inte urvalet så stort. Det är väl Lars Ohly och några skattefundamentalister till som kan komma ifråga..?

fredag, oktober 06, 2006

En bra och fräsch regering!

Alliansen känns mycket stabil, regeringsförklaring helt enligt valmanifesten och en stabil ministerlista med några kryddor.
För centerpartiets del slog mina tips in, med Maud, Eskil och Åsa och med Andreas Carlgren som bubblare. Andreas är en lysande politiker och det är roligt att han nu är tillbaka och därtill på den så viktiga miljöministerposten! Mauds kombination som vice statsminister och näringsminister är helbra för både centerpartiet, alliansen och Sverige fast egentligen i omvänd ordning. Åsa blir en spännande infrastrukturminister och Eskil en stabil och stark jordbruksminister.

Nu väntar det allra mest intressanta för oss som inte denna gång blev ministrar..., utskottsfördelningen!

Jag återkommer!

onsdag, oktober 04, 2006

fel i Mjölby är rätt i Hudiksvall?

Bloggar kan vara rätt givande att läsa! Min riksdagskollegas Sven Bergströms blogg gav intressant information om kommunvalutslaget i Hudiksvall. Därför mitt inlägg till Östgöta Corren nedan. Och ja, jag ska lägga in Bergström som en länk, så kan ni läsa en än vassare replik kanske?:

Fel i Mjölby är rätt i Hudiksvall?

Kommunalrådet Jörgen Oskarsson i Mjölby är upprörd över att de borgerliga plus SPI fick majoritet i Mjölby, trots något färre röster än vänstersidan.( 48,4 procent mot 50,1 procent). Han vill att segrarna inte ska använda sig av sin faktiska mandat utan istället låta socialdemokraterna (Oskarsson) fortsätta att regera.

I Hudiksvall är det precis tvärtom. Där fick allianspartierna och miljöpartiet precis 50 procent av rösterna, medan s och v bara fick 47,97 procent. Ändå regerar s och v glatt vidare med 26 mandat mot 25. I Hudiksvallstidningen har inga upprörda artiklar influtit från s-kommunalrådet där, till skillnad från i Corren. Jag är inte heller säker på att Oskarsson varit lika upprörd om det varit vänstersidan i Mjölby som hade färre röster men fler mandat.

Jag kan hålla med Oskarsson om att valkretsindelning osv alltid kan diskuteras, men vi har trots allt haft nuvarande valsystem en mycket lång tid. Och innan det eventuellt förändras, då är det faktiskt erhållna mandat i kommunfullmäktige som avgör vilka som har majoritet eller ej!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

Riksdagen öppnad!

Det är alltid högtidligt att öppna riksmötet, och det känns på något vis ändå bättre i majoritet..! Nu blir det spännande på fredag då nye statsministern - jag tippar att det blir Reinfelt - presenterar departementsindelning och ministrar. Samt senare redan den 11 oktober när nye finansministern överlämnar budgetpropositionen.

En fullständigt otrolig tidspress för en ny regering att göra en statsbudget på någon eller några veckor, jag undrar hur "vi alla" tänkte när detta beslutades.

Funderingarna kring dessa frågor handhas än så länge i en mycket liten krets, så jag är lika nyfiken på resultatet som alla andra!
Till skillnad från epoken Persson kommer säkert ministrarna i mycket högre grad från riksdagen, men jag hoppas att Reinfelt och de tre överraskar både i departementsindelning och ministerposter, och gärna några "externa".

Därefter fördelas utskottsplatserna vilket är mycket avgörande för vilka frågor som vi - och jag - ska arbeta med de närmaste 4 åren..!