lördag, juni 16, 2012

FP, V och MP är JAS Gripenkritiska

Folkpartiet har en stark profil och vill mycket i försvarspolitiken, även om det ibland kan gå i kors.

FPs Allan Widman anser uppenbarligen att den aviserade regeringspropositionen om uppgradering av JAS Gripen endast motiveras "av industripolitiska skäl".

Det är ett felaktigt påstående. Överbefälhavarens och försvarsmaktens bedömning är att Sveriges försvarsförmåga kräver ett starkt flygvapen, att det bygger på JAS Gripen-systemet och det behöver uppgraderas. Jag delar den bedömningen.

Givet detta, att JAS Gripen ska uppgraderas, får det naturligtvis ske på ett resurseffektivt sätt genom dialog mellan berörda parter inklusive Saab och efter sedvanligt offertförfarande.

Jag intervjuas av SvD om detta, FP uttrycker sig provokativt om JAS.