fredag, januari 13, 2012

Ökat samarbete ger större utväxling av försvarsanslagen!

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen börjar nu på söndag. Diskussionerna kommer i vanlig ordning att TV-sändas, kan rekommenderas!

Newsmill har åter en rejäl diskusssion om försvarsfrågor i anslutning till konferensen, alldeles utmärkt tycker jag. Newsmill har verkligen tillfört den offentliga debatten i Sverige en ny dimension som starkt breddar debatten och ger utrymme för både djupare analyser och för många fler att kunna delta.

Mitt bidrag till debatten är detta.

Så centerpartist jag är har jag och partiet tydligt redovisat att vi tycker att det är dags att analysera Sveriges militära samarbeten med Norden, EU och med Nato.

Jag upprepar min åsikt att en hel del talar för att försvarsanslaget bör öka.

Jag skriver också om Rysslandshotet, med lite indirekt kritik mot Folkpartiets förslag att återupprätta P 18 och ha en brigad på Gotland, utan föregående analys i t ex försvarsberedningen. Men visst är de väldiga energiflödena i Östersjön en faktor som motiverar en djupare analys av om försvarets närvaro bör öka.

Beredningen bör snarast sätta i arbete med omvärldsanalyser inför nästa försvarsbeslut.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,