onsdag, januari 20, 2010

Ny omvärldsanalys - aktivera Försvarsberedningen!

Jag skriver idag på SvD - Brännpunkt - en replik på Jan Björklunds/Allan Widmans/Birgitta Ohlssons artikel med krav på detaljerade dyra förändringar av försvaret, innan bläcket hunnit torka på det inriktningsbeslut som riksdagen tog i somras.

Det är verkligen, tycker jag, att börja i fel ände att utan en förnyad omvärldsanalys redan nu precisera exakt hur nuvarande färska försvarsbeslut ska förändras från år 2015. Som jag uppfattade Fp-ledaren i ett replikskifte i dagens partiledardebatt med Språkröret Peter Eriksson tydliggjorde han att Fp-förslagen bör träda i kraft ungefär då.

Om nu folkpartiet uppfattar omvärldssituation som så rejält annorlunda än när det nya försvarsbeslutet togs i somras att väsentliga förändringar av försvaret bör göras från 2015 (och jag är ju imponerad över precisionen i den nya Fp-analysen så långt i förväg..), är man rimligen också positiv till att omvärldsanalysen förnyas. Det vore också att ta saker och ting i rätt ordning. Jag tycker att ett sådant arbete kunde inledas i närtid, men självklart finns också andra alternativ, t ex efter valet.

Claes Arvidsson resonerar också kring detta på SvDs ledarblogg. Jag vill betona att det jag refererar till är en enig försvarsberedning som i juni 2008 föreslog följande:

" Det är viktigt att ständigt utvärdera hur
Sveriges samarbete inom EU, med Nato och andra berörda fora
kan utvecklas. Hur dessa samarbeten ska kunna förbättras
ytterligare, bör analyseras och utvecklas i särskild ordning. Det
bör lämpligen genomföras i anslutning till att Lissabonfördraget,
vilket påverkar förutsättningarna för svenskt agerande inom EU,
träder ikraft."

Jag kan för egen del tillägga att en ev analys självfallet även bör omfatta det militära samarbetet - som ju ökar - mellan de nordiska länderna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,