söndag, maj 09, 2010

EU-nämnden idag: Vänsterpartiet vill att Sverige ska svika EU i finanskrisen

Min nyckelmening i detta inlägg är denna:

"Samma Vänsterparti som vill följa Grekland i spåren genom sanslösa utgiftsexplosioner, vill samtidigt nu svika EUs arbete för att stödja drabbade länder att komma ur finanskrisen",

Mycket ska man höra innan öronen ramlar av...

Jag skrev i mitt förra inlägg om vad ett av benen i den trebenta oppositionen - Vänsterpartiet - nu kräver i svenska utgiftsexplosioner, med uppenbarligen Grekland som något av ett föredöme.

Vid EU-nämndens möte idag med finansminister Anders Borg ställde sig nästan alla partier bakom den svenska ståndpunkten att vid ministerrådsmötet i eftermiddag godkänna kommisionens förslag om att inrätta en europeisk stabiliseringsmekanism för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Europa.

Mekanismen kommer att rymmas inom ramen för nuvarande EU-budget och respektera det finansiella perspektivet.

Vid Statsministrarnas möte i går lördag rådde full enighet om vikten av att inrätta denna mekanism. Utan stabiliserande åtgärder kommer krisen att fördjupas vilket drabbar alla EUs länder.

Ett parti ansåg dock att Sverige ensamt av alla EUs länder i detta sköra läge skulle ställa sig utanför de föreslagna åtgärderna. Vänsterpartiet anmälde alltså avvikande mening, och menade väl ungefär att det här fick de just nu krisdrabbade länderna reda upp själva...I alla fall Skulle Sverige inte visa någon solidaritet med dem, EU och oss själva genom att vara med och ta ansvar.

Så agerar alltså det parti som vill följa Grekland i spåren med egna utgiftsexplosionsförslag, och som är en stöttepelare i det rödgröna regeringsalternativet.

Jag är förfärad och bestört över Vänsterpartiets ohämmade populism i dessa frågor, i Sverige och inom EU. Och lika illa är det att Vänsterpartiet är en del av det rödgröna regeringsalternativet i höstens val. Bäva månde Sverige.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Pension vid 50 som i Gekland? Nej, men 6 timmars arbetsdag!

Vänsterpartiet föddes 1917 i samband med den ryska revolutionen. Man ville införa kommunismen i Sverige och hade mycket nära kontakter med det hemska ryska kommunistpartiet nästan ända fram till Sovjetunionens sammanbrott för ca 20 år sedan.

Samtidigt som Stalin och det ryska kommunistpartiet svalt miljoner människor till döds på den ukrainska landsbygden under en obegriplig terror, eller mördade tiotusentals polska soldater och officerare vid bla skogen i Katyn eller spärrade in miljoner människor i de fruktanvärda fånglägren i Gulagarkipelagen, så åt och drack svenska kommunister gott på otaliga besök hos vännerna i Sovjet...

Nu har man gjort viss självkritik och driver istället integritetsfrågorna. Klart är att inspirationen till detta har man inte hämtat från det ryska eller t ex cubanska kommunistpartiet.

I samband med sin nu pågående kongress har man tydligen tonat ner kravet på 200.000 statliga jobb, men istället ska vi alla få sextimmars arbetsdag med bibehållen lön...

Det är ett krav som t o m det Grekland som levt över sina tillgångar i decennier skulle ha avundats. Någon snabbare väg för att krascha Sveriges nu starka ekonomi och likt Grekland komma under förmyndarskap från långivare, är svårt att tänka sig.

För att ytterligare garantera att Sveriges ekonomi raseras vill man att att av den oförändrade lön som vi alla ska ha för deltidsarbete på 75 procent, så ska skatten höjas med ca 1.500 till 2.000 kr i månaden...

Vänsterpartiet har ju liksom socialdemokraterna motsatt sig alla de inkomstskattesänkningar som alliansen har gjort, och vill istället explodera statens utgifter åt alla de håll. En stat där alla ska arbeta 25 procent mindre...

Begreppet internationell solidaritet - t ex med Afghanistans av ständiga inbördeskrig hårt plågade folk - får också en ny innebörd. Vänsterpartiet vill att Sveriges deltagande i FNs fredsfrämjande insats i Afghanistan ska avbrytas och att Sverige istället ska skicka pengar till att bygga de nya flickskolor som Talibanerna - om fredssstyrkorna dras bort - kommer att riva.

Lägg på detta att Sveriges banker ska socialiseras, att Staten väl bort satsa sina pengar - de som är kvar efter löneexplosionen i offentlig sektor när alla arbetar på deltid - på att producera sprit och bilar, att företag som utför offentliga arbetsuppgifter ska förbjudas att gå med vinst osv...

Vänsterpartiet är ett av tre partier som vill regera Sverige efter valet. Det är på riktigt, tro inget annat.

Jag tror att det grekiska exemplet - om var statliga utgiftsexplosioner slutar - i förening med Vänsterpartiet kongress kan ha avgjort höstens val. I så fall, GRATTIS SVERIGE!

Många skriver om detta, t ex Magnus Andersson


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,