tisdag, mars 20, 2018

Det katolska hatet mot rätt till dödshjälp

Frågan om en rätt till dödshjälp även i Sverige har varit laddad, medborgarna är positiva medan läkarkåren är delad och kyrkliga företrädare oftast emot.

Interpellationsdebatten nyligen med socialminister Strandhäll och tre riksdagsledamöter speglade läget rätt bra.

Debatten rör sig ändå framåt och har blivit respektfullare, och jag är övertygad om att frågan snart utreds så att denna frihets- och barmhärtighetsreform kan införas inom fem år.

Ett indicium på att denna utveckling är sannolik är motståndarnas allt mer desperata försök att misstänkliggöra och attackera.

En rad "experter skriver i SvD (tyvärr bakom betalvägg) och söker koppla ihop en strängt reglerad dödshjälp med ökad risk för självmord.

Som en reaktion mot denna svartmålning av "oregonmodellen" för dödshjälp, som finns och fungerar väl i ett antal delstater i USA, skrev läkaren Staffan Bergström tillsammans med en rad läkare, präster, författare och riksdagsledamöter från 7 riksdagspartier, med flera, en artikel/upprop som försvarar rätten till dödshjälp och "Oregonmodellen".

Läkaren Ingemar Engström skriver i sin rescension i SvD om den amerikanske läkaren Haider Warraichs färska bok "Den moderna döden" insiktsfullt om utvecklingen under 2.000 år och mer.

Mot denna insiktsfulla, vidsynta och resonerande artikel och bok  vill jag ställa en beklämmande och förfärlig krönika i den kristna frikyrkotidningen Världen Idag, av chefredaktören för Katolskt  Magasin Bitte Assarmo, som riktar en obarmhärtig kritik mot Uppropet.

Något mer fördomsfullt och fördömande och närmast hatiskt och personagreppsinriktat och så långt ifrån det kristna kärleksbudskapet man kan komma är svårt att tänka sig. Rubriken är "Skamligt när kristna tar strid mot livet"...

Jag låter några nakna ordagranna citat tala för sig själva:

"Att människor som kallar sig kristna sällar sig till dödshjälpslobbyn är minst sagt häpnadsväckande.
Bland de kristna undertecknarna av uppropet finns bland andra Tuulikki Koivonen Bylund, teologie doktor, och biskop emeritus Johan Unger, domprost emeritus. Men också profiler från andra samfund, och även mitt eget, Katolska kyrkan.
Genom sina namn bidrar dessa kristna inte bara till en uppluckring av människovärdet utan också till att måla en nidbild av dem som motsätter sig denna uppluckring.
Skamlöst skriver de under på det tendentiösa påståendet att det är en ”religiöst driven opinion” som motsätter sig dödshjälp."
"Att kristna tar strid mot livet, mot människovärdet – för döden och för att vårdpersonal ska tvingas ta människor av daga – det är ingenting annat än en skam. Och när präster och biskopar gör det borde det bli mycket kännbara konsekvenser."
Jag är själv kristen. Jag har liksom alla undertecknarna av Staffan Bergströms artikel en djupt humanistisk livssyn med oerhört respekt för människovärdet. 
Vi har landat i att individens yttersta vilja måste kunna respekteras vid svåra lidanden i livets slutskede, om man då vill dö/somna in något i förtid. Det handlar om individens frihet contra statens makt att allt bestämma och det handlar om barmhärtighet.
Jag respekterar de som har en annan uppfattning och jag respekterar också den Katolska Kyrkan, med traditioner från de första åren av vår tideräkning.
Jag beklagar djupt att ledande företrädare för denna kyrka kan smäda och förtala så som Bitte Assarmo gör i denna krönika. En ursäkt vore på sin plats, om inte från henne så ändå från t ex hennes kardinal.