tisdag, augusti 15, 2006

Dags för ny strid mot socialism och planekonomi!

Dags för ny strid mot socialism och planekonomi!

Jag trodde att vi i Sverige hade en bred enighet om marknadsekonomins välsignelse för effektivitet och tillväxt i Sverige och världen.

Men plötsligt sticker socialismens och planekonomins fula tryne upp på vänsterkanten. Socialdemokraterna anser nu att privat företagande och drift av sjukhus ska förbjudas, och att privata skolor ska förbjudas att gå med vinst.
Och nu kommer den f.d kommunisten Lars Ohly och vill förbjuda all privat verksamhet inom vård, skola och omsorg. Uppenbarligen är länder som Vitryssland och Cuba nya eller nygamla idoler för s och v.

Dessa förslag lägger s och v trots att enighet råder om att kommuner och landsting vid upphandling av bra vård och skola i konkurrens ska kräva god kvalitet, ha löpande kontroller och utvärdera i efterhand.

Det är uppenbart att en mångfald av statliga, kommunala och privata vårdgivare och skolhuvudmän ger ökad effektivitet och kvalitet, så att utväxlingen av våra skattekronor blir den absolut bästa. Och det är lika uppenbart att ett förbud mot alla andra företag än statliga och kommunala leder till en ineffektivare offentlig sektor som stänger ute den kraft och utveckling som finns i att små och större företag i ärlig konkurrens bidrar till bättre kvalitet och effektivitet.

Jag är chockerad över den inställning som inte bara de gamla kommunisterna utan även socialdemokraterna ger uttryck för i sin syn på privata företag och på rätten till vinst – eller förlust – som företagare.
Om privata företag är så förfärliga att de inte får driva sjukhus eller vård och skola, hur kan de då tillåtas bygga sjukhus eller leverera inredningar och måltider till dessa? Hur kan de då få tillverka mat och mediciner?

Och om det är så förfärligt att driva ett välskött och effektivt företag så att man erhåller en vinst på det satsade riskkapitalet i den offentliga sektorn, då är väl detta lika fel och förfärligt i näringslivet i övrigt.
I vänsterblockets agenda ligger kanske lagar som förbjuder Sveriges små och stora företag att gå med vinst, eller med goda vinster, och kanske man även vill förbjuda dem att gå med förlust? Om det nu över huvud taget behövs privata företag.

Det här luktar öststatssocialism och planekonomi, tycker jag. Thorbjörn Fälldin tog en hård match med samma krafter när löntagarfonderna skulle socialisera det svenska näringslivet. Är det dags igen för en principiell strid för marknadsekonomi och privat företagsamhet i det svenska näringslivet, där vård, skola och omsorg självfallet borde vara en integrerad del?!

Och vilka signaler ger dessa förslag till näringslivet, till alla svenska och internationella företag som är omistliga för Sverige genom att på en global arena konkurrera med privata vinstdrivande företag inom både industri och offentliga tjänster?
Sverige behöver verkligen en ny borgerlig regering som kan sopa banan med alla nattståndna förslag från en svunnen tid och från system som kraschlandade både ekonomiskt och politiskt!