fredag, november 03, 2017

Dramatik i Nordiska Rådet i Helsingfors!

Jag har nu varit Centerpartiets representant i Nordiska Rådet i 2 år. Mycket intressant och givande. I Hållbarhetsutskottet och från årsskiftet i Presidiet.

Det nordiska samarbetet är hetare än på länge och ligger i tiden. Mycket förs också framåt, t ex det outtröttliga arbetet på att minska antalet gränshinder av alla de slag så att den fria rörligheten i Norden verkligen ökar och inte begränsas, vilket ju skett genom gränskontroller vid t ex Öresund och mellan Danmark-Tyskland.
Det var en stor framgång när Mittengruppen på Centerpartiets förslag (Centerpartiet ingår i Mittengruppen med centerpartier, liberaler, gröna och kristdemokrater) fick Nordiska Rådet att ställa sig bakom att den fria rörligheten ska upprätthållas och att överväger en regering gränskontroller ska överläggningar först ske med övriga nordiska länder så att samsyn kan mejslas fram.

Viktiga punkter på Nordiska Rådets session denna vecka i Helsingfors var naturligtvis toppmötet med Nordens statsministrar samt rapporterna och diskussionerna med utrikesministrarna och de nordiska
samarbetsministrarna.

Många intensiva diskussioner fördes och många goda framåtsyftande beslut togs för att föra det nordiska samarbetet framåt, t ex om att i alla nordiska länder ska man kunna se varandras Public service TV-kanaler ( ta bort geoblocking), och fiber ska byggas över hela Norden.
 

Jag är glad på fotot eftersom Mittengruppens arbete för att ena Nordiska Rådet i fråga om officiella språk och arbetsspråk i Rådet, som riskerade att avgöras i osämja, slutade med en konstruktiv kompromiss i god nordisk anda!

Jag själv och Mittengruppen hade stor del i att de låsta positionerna ifråga om finskans och isländskans ställning och användning i Nordiska Rådet löstes upp genom att vårt förslag ledde till att beslut dels togs om förbättringar för dem vad gäller översättning och tolkning samtidigt som knäckfrågan, hur språken ska användas praktiskt i Rådet, återremitterades för beslut nästa höst vid sessionen i Oslo.

Jag menar att Rådet då måste ha enats, och jag är övertygad om att så kommer att ske.

Här är mitt inlägg för Mittengruppen i debatten inför det enhälliga beslutet, som alla ställde sig bakom med stor lättnad.

Här skriver Vasabladet, här skriver GöteborgsPosten, här skriver Arbetarbladet i Finland, här skriver Expressen från debatten med statsministrarna, Yle nyheter skriver här och här, UUsi Suomi skriver,
Norrköpings Tidningar skriver på ledarplats.

Mitt inlägg i debatten;

"Jag ska säga några ord för Mittengruppen.
Självfallet är alla nordiska språk lika mycket värda. Samtidigt måste vi i Nordiska Rådet av praktiska skäl ha en arbetsordning som reglerar hur vi använder, översätter och tolkar dem.
Det var ledsamt att åka hit till Helsingfors och behöva tänka på två olika förslag i en grundläggande fråga som verkligen förtjänar samsyn.
Mittengruppen har inför sessionen arbetat för att få fram en lösning som säkerställer de praktiska reformer som de båda utsända förslagen är överens om, men som samtidigt lämnar öppen frågan om hur arbetsordningen ska utformas så att den eftersträvade, och nödvändiga, samsynen kan finnas.
Mittengruppen gläds över att Nordiska Rådet har visat sin konstruktivitet genom att möta förslagen från Finland och Island med konkreta förbättringar. Vi är också övertygade om att Nordiska Rådet kommer att enas om hur vi av praktiska skäl ska utforma arbetsordningen för våra språk i Rådet. Något annat skulle självfallet vara ett allvarligt misslyckande.
Det är med glädje som jag för Mittengruppen yrkar bifall till det nu framlagda kompromissförslaget."