torsdag, april 24, 2008

Vårt viktiga Försvar!

Från centerpartiets hemsida:

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet idag riskerar strax under tio förband att läggas ned eller flyttas som en följd av de besparingar Försvarsmakten nu genomför. Enligt TT:s rapportering under eftermiddagen rör det sig dock endast om fyra orter: Eksjö, Luleå, Karlsborg och Uppsala.

Centerpartiets försvarspolitiske talesperson Staffan Danielsson manar till lugn:
– Det finns utrymme för att effektivisera det svenska försvaret, men saker och ting måste tas i rätt ordning. Det pågår olika analyser och regeringens förslag om försvarets inriktning kommer i höst.Proposition i höst
Regeringen kommer att sent i år lägga fram en inriktningsproposition i vilken man lägger fast försvarspolitiken för ett antal år framöver. Som underlag för propositionen finns bland annat Försvarsberedningens kommande rapport i vilken de ger förslag till inriktning av försvaret. Rapporten ska baseras på den omvärldsanalys beredningen överlämnade till regeringen i december förra året. Försvarsberedningens papport överlämnas i mitten av juni.

Även Försvarsmakten har inkommit med en rad olika underlag. Regeringen har bett om förslag på besparingar, förslag som Försvarsmakten ska återkomma med i mitten av maj. Regeringen ska sedan väga samman de underlag som kommit in från olika håll, och presentera en proposition sent i höst. Först då kommer besked om eventuella förändringar i grundorganisationen.

På längre sikt är det viktigt att analysera Sveriges försvarskostnader relativt jämförbara länder i vår omvärld. Vi är ett militärt alliansfritt land som vill och ska ta vårt ansvar för fred och säkerhet i världen, säger Staffan Danielsson.