lördag, maj 11, 2013

Säkerheten i världen - Rysslandsdebatt

En mycket pretentiös rubrik, det medges. Den ska ge några få intryck från resan med försvarsberedningen till Washington, Beijing och Singapore.

Det finns stora spänningar i världen, och många pågående konfilkter och inbördeskrig. Syriens inbördeskrig bara fortsätter och situationen är fruktansvärd, med strider och övergrepp mot civilbefolkningen somvi inte kan inse vidden av. I Afrika finns flera pågående inbördeskrig och konflikter. Afghanistan. Irak.

Det finns stora spänningar i Asien med olösta gränskonflikter i t ex sydkinesiska sjön. Nord-Korea. Pakistan-Indien.

Det finns en supermakt i världen, USA. Kina kommer vartefter att gå om USA i som världens största ekonomi och ökar sina försvarskostnader kraftigt. Men har långt kvar till USAs nivå.

Ryssland är ett väldigt land med mycket kärnvapen som återtar en del av den militära förmåga som forna Sovjetunionen innehade. Många forna kommunistdiktaturer i Östeuropa är glädjande nog idag demokratier och med i både EU och Nato. Ryssland har drygt 140 milj invånare och en försvarsbudget större än Storbrittaniens och mindre än 10 procent av USAs. Ryssland är en regional stormakt.

I sydostasien ligger Ryssland långt bort och spelar liten roll. I Europa är Ryssland ett stort och viktigt land, där utvecklingen i mycket tyvärr går åt fel håll, vilket noga måste följas. Bedömare i USA tonar ofta ner hotbilden från Ryssland, och USA anser att Europas goda demokratier bör ta ett större ansvar för sin säkerhet genom att öka, inte minska, sina försvarsbudgetar.

USA uppskattar Sverige som ett aktivt partnerland i Natos Partnerskap för fred, och som ett aktivt land i internationella fredsinsatser.

Det är uppenbart att konkurrensen om naturresurser som vatten och åkerjord hårdnar i världen och kan vara konfliktskapande, liksom även effekterna av CO2-utsläppen och uppvärmningen.

Debatten fortsätter efter SvDs artiklar om ryska stridsflygsplans uppträdande i luftrummet över Östersjön, och om deras flygburna signalspaning där.

Utrikesminister Carl Bildt tonar ner de 6 planens mörkerflygning den 29 mars, men får skarp kritik av Allan Widman och Pter Hultqvist. Jag tycker att SvDs påståenden är lite vinklade och försökte i en debattartikel på Brännpunkt att balansera debatten något.