söndag, mars 26, 2017

Ög-Centern först: Utred en rätt till dödshjälp!

(Tillagt den 1 april: Debatt ordnad av Läkarförbundet och -tidningen).

(Tillagt 26 mars; Corren skriver om stämmobeslutet.)


Jag har länge kämpat för att Sverige av barmhärtighet och av respekt för människans yttersta vilja liksom allt fler länder ska införa en rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

Igår behandlades åter min motion i frågan, vid östgötacenterns distriktsstämma i Vreta Kluster nära Linköping. En enig distriktsstyrelse ville avslå motionen bl a med motivet att "vårdpersonal ska inte kunna åläggas att agera med uppsåt att döda istället för att lindra lidande och smärta."...

Mitt inlägg för min motion kan ni läsa här nedan, gör gärna det!

Det övertygade stämman att med röstsiffrorna 58-43 ställa sig bakom min motion. Östgötacentern blir härmed det kanske första partidistrikt bland riksdagspartierna som tar ställning för att utreda en rätt till dödshjälp.

Jag är övertygad om att Sverige inför en strängt regerad rätt till dödshjälp inom en del år, kanske 5, av barmhärtighet och av respekt för den lidande individens yttersta vilja. Vad är Din uppfattning?

Svenska Folkpartiet i Finland vill utreda dödshjälp.

Ingemar Engström, överläkare, skriver om varför han ändrat sig om dödshjälp mm.

Statens Medicinskt-Etiska råd (SMER) arbetar för närvarande med en kunskapssammanställning om dödshjälp! Alldeles utmärkt! Det bör ses som en förebådare till en skarpare utredning som jag hoppas att en regering tillsätter inom något/några år. 

På SMERs sida finns också en bra sammanställning över länkar till artiklar och debattinlägg om dödshjälp;


Här mitt inlägg på ögcenterstämman:

"Dödshjälp. En väldigt viktig fråga som berör oss alla, och våra närmaste. Detta är en så laddad fråga så jag har skrivit ned det jag ska säga. Och jag talar av hela mitt hjärta. 

Sjukvården ska bota och lindra, ge livshjälp. När vi blir gamla och bräckliga och drabbas av svåra sjukdomar som t ex ALS, kol, och svår cancer, behövs en verkligt bra palliativ vård som tar bort smärta och plågor, här är vi eniga.

Men i ett fåtal fall kan svårt sjuka människor lida svårt, och deras yttersta vilja är att få dö/somna in några dagar eller veckor i förtid och undslippa en plågsam dödskamp.
Jag har haft vänner som våndats inför detta och läkare och sjuksköterskor får någon mycket sällsynt gång en sådan sista önskan från någon som lider svårt i livets slutskede. 

"Min yttersta vilja är att få dö 
/somna in i kretsen av mina närmaste och slippa plågas in i döden".

Svaret från staten/ läkaren är då Blankt Nej. 

Den som har en enorm viljekraft kan då välja att hungra och törsta sig till döds. Detta tillåter staten, men aldrig att den lidande människan ska ges ett mer barmhärtigt slut. Är det barmhärtigt. Är det att respektera en lidande människas yttersta vilja? 

Däremot kan idag läkarna bestämma att påskynda döden genom starka smärtstillande medel och genom terminal sedering. Det bestämmer läkaren, inte den enskilde. Vi har alltså dödshjälp idag, som läkaren avgör.

Läkarna är splittrade i denna fråga, 1/3 är för som nu, 1/3 för dödshjälp , 1/3 vet inte.

Folkopinionen är entydig.  Ca 75 % är alltid för i opinionsundersökningar för dödshjälp. I USA har man i olika delstater folkomröstat om detta nio gånger de senaste åren. I alla dessa har en bred majoritet beslutat att införa en rätt till dödshjälp. 51 miljoner har denna rätt, Oregon, Californien, Washington, Colorado osv. Kanada har nu beslutat införa detta.
Rätten finns också i flera länder i Europa.

Staten medicinskt-etiska råd (SMER) vill att frågan utreds, Sveriges största tidning , dagens nyheter är för, Läkarsällskapets förre ordförande var emot men är nu för efter en tid med svår cancer, miljöpartiets kongress är för att frågan utreds, moderaterna är på gång, centerpartiet var nära ett beslut för 2 år sedan.
25 riksdagsledamöter i Finland vill att en strängt reglerad rätt till dödshjälp införs, i riksdagen har jag startat ett nätverk som idag har 18 medlemmar från alla partier frånsett KD. Nelson Mandela var öppen för dödshjälp,  biskop Desmond Tutu är för liksom svenska biskopen Tuliikki Koivunen Bylund.

Den här frågan har jag drivit i många år i riksdagen. Jag interpellerade Göran Hägglund på sin tid, han var vänlig men helt orubblig. Jag interpellerade nuvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström för ett år sedan i en värdig och respektfylld debatt. Han ansåg frågan viktig att diskutera och var positiv till att SMER analyserade frågan, vilket nu sker.

Jag är övertygad om att Sverige inför en strängt reglerad rätt till dödshjälp inom en del år, kanske fem.

Svenska Kyrkan, frikyrkor, katolska kyrkan och läkarförbundet, trots att läkarna är splittrade,  är starkt emot en rätt till dödshjälp. Staten och läkarna ska bestämma, aldrig människan.
Men en bred befolkningsmajoritet är för.

Jag är optimistisk att vår partistämma i september kommer att få majoritet för att utreda denna viktiga fråga.

Idag handlar det om vad majoriteten på Östgötacenterns distriktsstämma tycker. Distriktsstyrelsen vill utreda att den palliativa vården blir bättre och mer enhetlig över hela landet, det är jag helt överens med den om. 
Men distriktsstyrelsen vill inte att frågan hur dödshjälpsfrågan utvecklas internationellt och hur en ev svensk modell skulle kunna utformas ska utredas. Man skriver lite provocerande att sjukvårdspersonal inte ska agera med uppsåt att döda...

Är dödshjälp mord? Är det självmord? Förr begravdes självmördare inte i vigd jord, det var en stor synd. Jag tycker verkligen att vi inte ska tala om mord, självmord eller uppsåt att döda. Om en människa vid svåra lidanden i livets slutskede vill förkorta dödskampen något ska vi t ex tala om självvald död, självvalt livsslut. 

Jag tycker att detta är fullständigt självklart att utreda dessa frågor, vården i livets slutskede och dödshjälp, så svenska folket och riksdagen kan diskutera frågan utifrån ett gediget underlag. Så jag hoppas att Östgötacentern blir en kraft som bejakar att frågan utreds och inte säger nej till detta, jag yrkar bifall till motionens att-sats."