söndag, mars 25, 2012

Ska "FRA-shopen" öppna igen? Signalspaningssummering.

Den lite provocerande rubriken för detta inlägg kanske lockar en och annan läsare. Detta inlägg ska utöver rubriken också summera signalspaningsdebatten på denna blogg sedan början av 2007.

För jag har skrivit många utförliga inlägg här (84 st..!) i ofta skarp dialog med vassa kritiker av att staten för sin säkerhets skull ska kunna signalspana - under sträng kontroll - i kabel över landsgränsen på främst internationell teletrafik.

Här några stycken av dem:

Våren 2007 bereddes regeringens förslag till att bredda signalspaning för landets säkerhet även till kabel för internationell teletrafik och till kommunikation kring uppräknade allvarliga säkerhetshot avseende utländska förhållanden och där ena samtalsparten befinner sig i utlandet. Socialdemokraterna hade utrett frågan i omgångar under 5-6 år utan att ha kommit till skott, alliansen pådrivna av Centerpartiet byggde in mer skydd för integriteten och la en proposition till riksdagen.

En rätt intensiv debatt utbröt, i mycket anförda av unga integritetsivrare i Centerpartiet med Fredrick Federley och Annie Johansson (nu Lööf) i spetsen. Debatten lyfte även det då purunga Piratpartiet och förde dem senare rakt in i EU-parlamentet med 2 mandat.

Som färsk ledamot i försvarsutskottet hamnade jag mitt i denna viktiga debatt. Jag föreslog bl a en hearing om signalspaningen som genomfördes den 12 april 2007. Mycket av debatten denna första vår hade fokus på Thomas Bodström, som jag i riksdagsdebatten i juni 2007 pressade på frågor som inte fick något svar. Riksdagen bordlade frågan och inför nästa behandling intensifierades debatten och Thomas Bodström dök då även upp på denna blogg och debatterade. Efter riksdagsdebatten den 13 juni summerade jag i detta inlägg mina svar på en flod av frågor som vällt in.

Den 22 juli 2008 kommenterar jag Fidel Castros och flera andras inlägg i signalspaningsdebatten. Den 13 januari 2009 diskuterar jag Centerpartiets viktiga Öppenhetsmanifest och hur det styrt oss i avvägningen mellan integritet och landets säkerhet.

Den 2 oktober 2009 summerar jag signalspaningsfrågan så långt! Jag visar också på att de dåvarande rödgröna accepterar signalspaning samt även föreslår att denna bör öka..!

Den 11 oktober 2009 diskuterar jag trafikdata och "sociogram"., och dagen efter gör jag en ny summering av debatten. Och den 15 oktober länkar jag till riksdagsdebatten inför det definitiva beslutet efter nära tre års debatt.

Så till frågan om SÄPO ska få inrikta signalspaning eller ej, och om andra myndigheter som Exportkontrollrådet och tullen ("FRA-shopen") borde få göra det. Jag lovade i ett blogginlägg för några månader sedan att återkomma till detta.

Det är uppenbart att de rödgröna med V och MP enligt ovan hösten 2009 föreslog att utredning borde göras att myndigheter åter borde få inrikta signalspaning.

Vad gäller SÄPOs och rikskrims behov av att få inrikta signalspaning har jag i några inlägg diskuterat även detta. Thomas Bodström och SÄPO-företrädare med förankring i justitiedepartementet har lyft åsikten att FRA skulle signalspana "militärt" och så skulle SÄPO på egen hand kunna signalspana "polisiärt" för att bekämpa terrorbrott. Detta har Henrik Alexandersson (Hax)och Maria Abrahamsson (M) tyckt vara intressant.. Jag bloggade om detta i två inlägg den 3 april 2009.

Att säkerhetspolisen behöver kunna inrikta signalspaning har alltså varit en utgångspunkt hela tiden, men genom motsättningar enligt ovan har frågan utretts i omgångar och försenats. Nu finns en överenskommelse mellan alliansen och socialdemokraterna om detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,