lördag, september 26, 2015

Mitt inlägg i asyldebatten på C-stämman

Media skriver om gårdagens debatter och beslut på centerstämman i Falun. Jag gläds storligen åt Natobeslutet med bred majoritet, verkligheten har förändrats och ett nödvändigt starkt nordiskt försvarssamarbete kan endast ske under ett gemensamt Natoparaply.

Man skriver också om asyldebatten, här i ekot, här i SvD och här igen, och i Expressen. Jag samtalade med Johanna Jönsson i SVT Forum.

Jag har fått frågor om jag inte längre ska diskutera asyl- och migrationsfrågor i samhällsdebatten. Jovisst ska jag det. Däremot ska jag inte längre på ett bra tag tjata om detta i centerrörelsen.

Här är mitt blogginlägg inför gårdagens debatt på centerstämman och här mitt enminutersinlägg i debatten;

"Centerpartiet har en väldigt bra politik och en lysande partiledare. Vi kan nå 15-20 %.

Ett parti som ska styra Sverige måste ha en realistisk politik på alla områden. Vi kan inte som Miljöpartiet driva förslag med mycket hjärta men utan ekonomisk realism. Sverige riskerar att gå in i väggen om vi som enda land i Europa öppnar våra ambassader för de många miljoner flyktingar som finns. Låt oss driva på för att EUs länder tillsammans gör det, men Sverige kan inte ensamma gå före.

Centerstämman tog 2013 ett radikalt beslut om att svenska ambassader skulle öppnas. Idag kommer detta att åter bekräftas en bedövande enig stämma, trots att jag gjort vad jag har kunnat för att ändra det.

Jag respekterar givetvis partiets ståndpunkt, jag hoppas att det inte kommer att bromsa vår uppgång och ska i Centerpartiet inte längre tjafsa om detta på ett bra tag. (Läs mer på min blogg!)

"Känd kritiker kapitulerar", Dagens Eko.



 

fredag, september 25, 2015

C-stämmobeslut om asyl på svenska ambassader

Centerpartiets stämma i Falun pågår. Stämningen är mycket god och partiet är på uppgång och kan nå 15-20 % inom några år, enligt min uppfattning. Vi har en tydlig och bra politik, och en lysande partiledare.

Ett parti som ska styra Sverige måste ha visioner men dessa måste bottna i en realistisk politik. Vi kan inte som Miljöpartiet driva  förslag med mycket hjärta men utan ekonomisk realism. Det är inte likt ansvarsfulla centerpartiet. Då tvingas man i regeringsställning att backa 180 grader, vilket MP nu ständigt gör. MP ville i opposition att Sverige ensamma skulle öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl. Nu säger Åsa Romson att detta är ogenomförbart, och hon tror inte ens att EU tillsammans kan skapa legala vägar till EU genom att sina ambassader.

Det tror jag och östgötadistriktet och vår motion om asylregler sa bl a att C och Sverige ska driva på inom EU så att EUs ambassader kan bli en legal väg för flyktingar till EU. Däremot tror vi inte att ett enskilt litet land ensamt kan göra det.

Vilka förhoppningar skulle det inte väcka hos flyktingar i Beirut och Amman och Cairo och Istanbul och Kabul osv om Sverige öppnade sina ambassader? Hur många 100.000 eller fler skulle söka sig dit? Skulle Sverige klara en flerdubbling  av antalet asylsökande vad gäller mottagning, integration och jobb?

Centerstämman 2013 tog det radikala beslutet att C vill att Sverige ensamt ska öppna sina ambassader i världen för flyktingar som vill söka asyl. Jag argumenterade emot då och tar  upp det med en motion till årets stämma.

Partistyrelsen yrkar avslag på motionen med denna beslutsmotivering;


"Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt."

 
Jag tolkar detta som att asyl inte kan sökas i t ex Syrien och kanske Irak (Bagdad) men däremot i länder där krigstillstånd inte råder som t ex Libanon, Jordanien, Egypten och Turkiet osv. Dvs, 2013 års beslut står fast med viss inskränkning.
 
Min riksdagskollega Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson,  menar däremot att krigstillstånd och "säkert och rimligt sätt" gör att Sveriges ambassader i Libanon, Jordanien och Turkiet inte skulle öppnas för asylsökande. Hon uttalade också i det SVT Forumsamtal som vi nyss hade att bäst vore om EUs länder gemensamt öppnade legala vägar genom sina ambassader och humanitära visum. Om detta är vi överens och det innebär alltså en framgång för vår motion.
 
Däremot kvarstår att nästan alla Sveriges ambassader i världen ändå skulle öppnas för asylsökande som kan ta sig dit.
 
I stämmokommittén var majoriteten för detta bedövande och detta kommer ikväll att bli stämmans beslut. Jag respekterar naturligtvis detta och kommer inte längre under en tid att driva på inom partiet för en mer realistisk (som jag ser det) politik. Jag känner oro för att denna radikala linje riskerar att bromsa den stora uppgång i opinionen som väntar Centerpartiet, men hoppas naturligtvis att jag har fel.
 
 
 
 

 
 

söndag, september 13, 2015

Uppsummering inför centerstämman om asylregler

Östgötacentern motionerar till centerstämman om att Sverige ska driva på övriga EU-länder i att öppna legala vägar in i EU, t ex via ländernas ambassader, samt att regler för PUT och anhöriginvandring ska bli mer generösa i alla EU-länder.

Däremot ifrågasätter vi om Sverige ensidigt kan gå före på dessa områden, eftersom andelen asylsökande till EU som väljer Sverige då blir mycket hög.

Stämman 2013 ansåg då, liksom partistyrelsen inför stämman i år, att Sverige ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. Det är en extremt radikal ståndpunkt.

Inte ens Miljöpartiet anser numera att det är realistiskt, Åsa Romson tror inte ens att EUs länder gemensamt kan öppna sina ambassader (eller ta bort flygbolagens transportörsansvar).
Justitieminister Morgan Johansson anser förslaget ohållbart. Inte heller Jan Egeland, chef för Norges flyktingbistånd i mellersta östern, anser detta realistiskt.
Centerpartiets styrelse anser i sitt yttrande till stämman att det finns goda skäl för att Sverige öppnar sina ambassader för asylsökande. Jag hoppas att stämman istället beslutar enligt östgötamotionen.

Vad gäller vårt förslag om en bättre ålderskontroll av asylsökande när migrationsverket bedömer att ålders kan vara betydligt över 18 år så har Migrationsverket redan agerat i den riktningen. Partistyrelsen anser att kontroll behövs och ska ske rättssäkert och korrekt.

Den viktigaste faktorn när asylsökande från Syrien väljer Sverige är att endast Sverige av EUs länder ger Permanent Uppehållstillstånd och därmed medborgarskap vid asylprövningen. Det uppgav en expert som undersökt frågan i många intervjuer med asylsökande, i Studio ett i veckan. Jag delar den uppfattningen. Morgan Johansson menade i interpellationsdebatt förra veckan att detta inte var orsaken, utan att hela världen vet att Sverige är bäst land för barn att växa upp i...Visst söker många asyl i Sverige för att Sverige är ett rikt land med god social trygghet samt att många har släkt och vänner i Sverige. Men våra mer generösa asylregler har naturligtvis också en stor betydelse.

Om Sverige behåller dessa regler i ett läge när flyktingströmmen till EU kraftigt ökar, och när övriga EU-länder inte alls anpassar sina regler i vår riktning, så kommer andelen flyktingar som väljer Sverige att fortsatt ligga mycket högt. Om Sverige uthålligt klarar detta vad gäller mottagande, bostäder, integration och jobb så är ju allt OK. Om vi däremot klarar det dåligt är det mycket bekymmersamt.

Bedömningen av hur bra Sverige kan klara ett växande antal asylsökande till Sverige bör därför ha betydelse för hur långt före övriga EU-länder våra asylregler kan ligga.

onsdag, september 09, 2015

Björklund - be Sveriges mjölkbönder om ursäkt!

Jag gillar Jan Björklund, ofta rak och engagerad.

Men alla politiker har kanske sina blinda fläckar. Hos Jan Björklund, och i Folkpartiet, finns en oförståelse för det svenska jordbruket och dess avgörande betydelse för jobb och levande landsbygd i hela Sverige, och för biologisk mångfald och kretslopp och miljö och djurskydd.

Igår hånade Jan Björklund Sveriges mjölkbönder i en känslokall tweet.

Så här skrev alltså en svensk partiledare mitt i en brinnande mjölkkris när priserna är extremt låga på 1980-talsnivå och 100-tals mjölkbönder har stora likviditetsproblem , har ställt in betalningarna eller är på väg i en förödande personlig konkurs.

Jan Björklund: "Barnfamiljer kan köpa billigare mjölk. Varför kallas det mjölk-kris?"

Jan Björklunds hån mot dessa bondefamiljer som investerat sina gårdar och sina liv i att producera världens bästa mjölk i förlitan på hyggligt stabila konkurrensförutsättningar måste bemötas kraftfullt så att alla inser allvaret i hans cyniska tweet.

Jag har twittrat och skrivit på Facebook detta:
"Jan Björklund gläds åt lägre mjölkpris och ökad matimport och svenska bönder i konkurs. En sann Folkpartipatriot. HAN BORDE SKÄMMAS!
Miljö och kretslopp och biologisk mångfald och öppna landskap och jobb i jordbruk och livsmedelsindustri betyder noll för Folkpartiet och Björklund, tyvärr. DE BORDE SKÄMMAS!"

Samt därefter detta:
"Jag tar i för mycket i sista stycket, visst, men nödvändigt för att matcha Björklunds hån mot svenska mjölkbönder. Ber Björklund dessa om ursäkt för sin tweet så ber jag Folkpartiet om ursäkt för att jag också gjorde det."

Vilken partiledare hånar svenska bil- eller ståltillverkare om de kommer på obestånd och 1.000-tals jobb försvinner? Men att glädjas över att lågprismat från andra kontinenter som producerats under villkor som är förbjudna för svenska bönder slår ut svensk mjölkproduktion, det kan uppenbarligen en folkpartiledare göra. Han borde verkligen skämmas.

Är det någon ryggrad hos Jan Björklund, och det vi vi ju att han har, så ber han nu oförbehållslöst Sveriges Mjölkbönder om ursäkt för det han skrivit. Då lägger jag hans förlöpning till handlingarna, och kanske mjölkbönderna också. Men det är ju upp till dem att avgöra.





 

lördag, september 05, 2015

Asylregler - varför så laddat?

Fasansfullt inbördeskrig i Syrien med omnejd och miljoner i flyktingläger/på flykt och en del till EU. Tyskland tar nu emot flest av alla EU-länder, Sverige tar emot flest enskom under 18 år.

Jag, och östgötacentern, driver på för att EU gemensamt ska öppna legala vägar in i EU, och fördela flyktingarna mellan EUs länder.

Däremot befarar vi, inte minst med nu växande flyktingströmmar till EU, att Sverige inte uthålligt kan t ex ta emot 25-30 % av alla enskom under 18 år till EU.

Morgan Johansson, i torsdagens interpellationsdebatt, gjorde det lätt för sig. Så många väljer Sverige eftersom vi är världens bästa land för barn att växa upp i, sa han. Jag hävdar att han har fel. Så illa är det inte i t ex övriga Norden eller kontinentens länder.

Nej, visst väljer många Sverige på grund av rikt land, och släkt och vänner där. Men naturligtvis betyder Sveriges betydligt mer generösa asylregler också mycket.

Därför vill östgötacentern, på mitt initiativ, att några asylregler anpassas i EU-riktning. I övrigt stöder vi den svenska migrationspolitiken.

Denna ståndpunkt, att anpassa i riktning mot övriga EU-länder, har utlöst närmast besinningslös kritik utan några som helst proportioner. Jag har kallats brunfärgad och att inte dela Centerpartiets värdegrund, östgötacentern har kallats rasistparti och centertidningen Hallands Nyheter har rått mig att lämna centerpartiet.

Jag går nu igenom de 4 punkter vi lyfter. OK att man kan motsätta sig att dagens regler ändras, men varför detta raseri?

1. Centerstämman 2013 bestämde att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader världen över för asylsökande. Till min väldiga förvåning står partistyrelsen fast vid detta även inför denna stämma. I denna fråga är jag och justitieminister Morgan Johansson helt överens, han sa i Debatt i SvT den 3 september att detta naturligtvis är ohållbart.

2. Är det rimligt att Sverige är sämst på att kontrollera ålder när ensamkommande bedöms kunna vara betydligt äldre än 18 år? Ska vuxna män över 20 ges asyl som barn? Jag menar att Migrationsverket bättre bör kontrollera ålder i sådana fall. Man har också just meddelat att man ändrar sina rutiner i den riktningen.

3. Sverige har i särklass mest generösa regler för anhöriginvandring, utan försörjningskrav. Övriga EU-länder tillämpar försörjningskrav. Moderaterna vill se över detta.

4. Endast Sverige ger automatiskt Permanent Uppehållstillstånd för asylsökande från Syrien och Eritrea. Övriga U-länder ger Temporära som sedan oftast omvandlas till Permanenta senare. M, FP och KD vill att Sverige anpassar i EU-riktning.

Ni som rasar, tar ni inte i helt utan proportioner? Är ni lika arga på justitieministern, Migrationsverket och flera andra borgerliga partier?

Vad gäller punkterna ovan är den första viktigast och den 4:e minst viktig. Jag ville lyfta dem samlat till diskussion. Är detta verkligen så fruktansvärt förkastligt? Är EU-s övriga länder och de jag nämnt ovan lika förkastliga? 

Jag ber Er, tänk igenom detta och besinna Er.






fredag, september 04, 2015

Nato, ålderskontroll, vildcamping-Roligt när man får gehör!

Det ska bli stimulerande att vara med i riksdagen igen. En viktig plattform. Oftast tar det tid att få igenom det man driver som enskild riksdagsledamot, och ibland aldrig. Men denna vecka noterar jag stora genombrott med 3 frågor som jag drivit envetet och uthålligt i många år! Det känns mycket bra!

Jag deltog i 3 interpellationsdebatter igår. Om vattendirektivet för lantbruket med miljöministern, om allemansrätt och vildcampare med justitieministern och om bättre ålderskontroll för ensamkommande i tveksamma fall med justitieministern.

Mitt fleråriga arbete för att allemansrättens skyldigheter måste upprätthållas mycket bättre än idag, och att markägare måste kunna vända sig till Polisen för att omgående få hjälp med avhysning av otillåtna bosättningar, är äntligen på rätt väg. Tyvärr hände ingenting under förra regeringen, och inte heller oppositionen stödde mina motioner, vill jag minnas.
Justitieminister Morgan Johansson agerar nu och tillsätter en utredare med direktiv i rätt riktning, Bra! Ett genombrott. Även moderaterna har nu lagt förslag i rätt riktning och jag vet att Centerpartiet också arbetar med frågan.  Vi får se vad det blir av detta, men bra att det rör på sig!
(Tillagt 16 september. jag diskuterade detta i P1 Morgon i augusti)

Centerpartiets styrelse föreslår nu stämman att Sverige ska inleda den process för att gå med i Nato! Utmärkt. Under mina 8 år som försvarspolitisk talesperson i riksdagen insåg jag successivt att verkligheten har förändrats så att nuvarande mycket nära samarbete mellan Sverige och Nato utan dramatik borde övergå i att Sverige blir fullvärdig medlem med beslutanderätt och får §5 skyddet, som är oerhört viktigt. Detta borde ju utredas, vilket jag och C drev på så att utredaren Bertelman tillsattes och kom till rätt entydiga slutsatser.
I den nya utredning som ska tillsättas har dock S fått in ett veto att Sveriges nuvarande alliansfrihet inte får analyseras.
Ryssland blir alltmer oberäkneligt och rustar upp kraftfullt, tiden går och därför är det rätt, anser jag att partistyrelsen nu lägger sitt modiga och insiktsfulla förslag till stämman!

Jag har också som ni vet drivit på för att Sverige bör anpassa några asylregler i EU-riktning, vilket varit oerhört laddat att säga eftersom migrationsfrågorna är så heta och utrymmet för att föreslå något sådant varit politiskt "fel". T ex bör ålderskontrollen när migrationsverket bedömer att en asylsökande som anser sig vara barn kan vara betydligt äldre förbättras. Idag har migrationsverket agerat och tillkännagivit att man kommer att skärpa sina rutiner. Bra!

(Tillagt 5 september:
Stämmohandlingarna har kommit. Jag har naturligtvis med extra intresse läst om partistyrelsens svar på östgötamotionen om att anpassa några asylregler i EU-riktning. (se sidan 193). Reglerna för anhöriginvandring kan ses över och ålderskontroll ska ske rättssäkert. Tillfälliga uppehållstillstånd, istället för permanenta, skulle ha "ringa inverkan på antalet asylansökningar i Sverige".
Jag trodde inte att man skulle stå fast vid förra stämmans oerhört radikala beslut att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. Det skulle ju ge en oöverskådlig mängd asylansökningar, eftersom ju många miljoner flyktingar i de berörda länderna kan ta sig till våra ambassader. Men det gör man faktiskt, så tolkar jag denna text:
"Vid partistämman i Karlstad beslutade Centerpartiet att verka för att utländska medborgare ska kunna söka asyl vid svenska ambassader utomlands. Partistyrelsen medger att det i områden där det råder krigstillstånd skulle medföra betydande svårigheter att hantera asylärenden på ett säkert sätt. Om det ens är möjligt att hålla ambassaden öppen. Samtidigt finns goda skäl att öppna möjligheten att söka asyl på ambassader i länder där sådan verksamhet kan bedrivas på ett säkert och rimligt sätt. I arbetet 7565 med detta finns också anledning att överväga möjligheten att införa humanitära visum, gärna i samarbete med EU och andra länder.")