lördag, maj 09, 2009

Viktiga jordbruksbeslut på centerstämman!

Fortsatt intensiv centerstämma. Starkt stöd för energiuppgörelsen och för Maud Olofsson.

Mer debatt om jordbrukets konkurrenskraft än jag hade väntat,positivt. Och uppenbart att stämman ville skicka en signal till partiet att noga följa utvecklingen och ge besked till lantbruket om att dess konkurrenskraft måste upprätthållas.

Christer Laurell från Skåne förslog en kontrollstation år 2013 inför den beslutade stora dieselskattehöjningen år 2015. Jag stödde självfallet detta, och så blev också stämmans beslut!

Dessutom beslutade stämman med rejäl majoritet att stödja Bo Hagströms - Skaraborg - förslag att besked ska lämnas under 2009 om hur klimatskattehöjningarna på jordbruket ska kompenseras genom skatteväxling.

Som ni vet är jag en varm anhängare av Allians för Sverige och mycket glad över att vårt samarbete fungerar så bra. Men visst handlar det om 4 olika partier och visst har vi olika ingångar inför de beslut som regeringen enas om.

Jag har ju kritiserat regeringens förslag till riksdagen att fördubbla det svenska jordbrukets dieselskatt, vilket ger till resultat att Sverige kommer att ligga dubbelt så högt som de därnäst följande länderna och flerdubbelt högre än EU-genomsnittet. Den svenska skatten på drivmedel för bilar, lastbilar och industrier ligger idag ca topp 5 inom EU och höjs så att Sverige kommer i topp 3 ungefär, men lång ifrån att vi belastar bilar med dubbel skattenivå som v i vill göra med jordbruket.

Jag har kritiserat centerpartiet i regeringen för att ha gått med på denna kraftiga skatteskärpning för jordbruket, eller snarare för att inte ha lyckats att hålla emot starka krav på dessa skattehöjningar från andra håll i regeringen.

I mitt inlägg på centerstämman nämnde jag att de som drev skattehöjningarna var krafter inom finansdepartementet, samt rörelser med koppling till blått och blåsippor...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,