fredag, mars 30, 2012

Signalspaning - akt 4 kontrollstation

Det här är mitt 86:e inlägg under etiketten "Signalspaning" sedan 2007.., det 85:e var en summering.

En mycket viktig fråga där avvägningen mellan underrättelseinhämtning för landets säkerhet krockar med skyddet för den personliga integriteten.

Alla riksdagens partier står nu bakom att det finns - tyvärr - behov av signalspaning i tråd över landsgränsen under sträng kontroll i olika avseeenden. Centerpartiet har betytt mycket för att bygga in allt större skydd för människors integritet under resans gång, genom att inte minst lyssna till och föra en kontinuerlig dialog med kritiker inom och utom partiet.

Igår debatterades den kontrollstation som på Centerpartiets förslag beslutades av riksdagen i samband med de tre tidigare riksdagsbehandlingarna 2007, 2008 och 2009.

Intresset för debatten var inte lika stort som tidigare, varken från de deltagande i debatten eller utifrån. Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna var inte med och inläggen var i övrigt korta.

Orsaken? Dels visar kontrollstationen att de granskande organen gör bedömningen att signalspaningen bedrivs i enlighet med riksdagens beslut med respekt för integriteten från FRAs sida, och där tillstånds- och kontrollfunktioner fungerar som avsett.

Men framförallt är frågan inte längre blockskiljande sedan socialdemokraterna inte längre driver en omstart på ruta 1 med en ny stor parlamentarisk utredning. Det gör däremot alltjämt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men trots detta hade inget av dem lagt något motförslag till att med godkännande lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Endast Sverigedemokraterna ville utifrån en positiv inställning till signalspaning genomföra en ny utredning.

Jag gjorde ett längre inlägg och kommenterade skrivelsen, samt visade framförallt på att kontrollstationen inte är avklarad eftersom signalspaningen i tråd är under uppbyggnad. Regeringen avser att låta Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) om några år göra en rejäl genomlysning av detta från integritetssynpunkt, och försvarsutskottet tillfogade att detta ska redovisas för riksdagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,