lördag, april 11, 2009

Affärstidning: De flesta har det bättre än nånsin..

Vi lider alla med företag vars orderstockar försvinner i den extrema lågkonjunkturen, och vi ser med bestörtning på att arbetslösheten ökar till kanske långt över tio procent. Det är skandal att ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger nästan högst i EU, och har gjort så i decennier tror jag.

(Grundorsaken är tyvärr "den svenska modellen" med höga ingångslöner för yngre samtidigt som anställningskyddets LAS-regler samverkar så att äldre arbetskraft ständigt går före de unga. De unga kostar nästan lika mycket samtidigt som "alla" äldres jobb garanteras av LAS och det känns som ett stort åtagande att ge en oprövad ungdom en livslång LAS-garanti. Arbetsmarknadens parter -främst fackförbunden - har tillsammans med socialdemokraterna och numera även moderaterna bundit ris åt ungdomarnas ryggar i denna avgörande livsfråga. Centerpartiet vågar säga som det är och driva på för flexiblare regelverk, ungdomsavtal osv. Heja på, centern!!)

Jag känner lite i ryggmärgen att det nu kommer en och annan positiv signal i mörkret. Aktiemarknaderna börjar se ljuset i tunneln, en och annan statistik från USA och i Sverige är inte längre lika nattsvart osv. Låt oss hoppas att förtroendet kan komma tillbaka snabbare än vi tror, när det väl börjar sprida sig.

Tidningen Privata Affärer listar varför de allra flesta av oss "aldrig haft det så bra som idag".
*Sänkta skatter (1.000-1.500 kr mer i månaden för låg- och medelinkomsterna, min kalkyl)
* Höjda löner (1.500-2.500 mer i månaden senaste 3 åren för låg- och medelinkomster, min kalkyl)
* Sänkta räntor (ner till 2,5 procent just nu, min kalkyl)
* Sjunkande inflation (1-2 procent, min kalkyl)
* ROT-avdraget
* Plus även för pensionärer och studenter

Allt detta enligt affärstidningen, alltså. Och rådet som ges är att spara inte mer än vanligt, använd din köpkraft...

Lite smolk i bägaren tycker jag det är att Sverige på 30-40 år låtit vår svenska köpkraft försämras med 50-60 procent gentemot vår omvärld. Vi har alltså ständigt devalverat oss ur alltför höga löne- och prisökningar, vilket gör importvaror och semesterresor allt dyrare. Här behövs skärpning, och varför inte en ny valuta (Euron!).

Sveriges pensionärer skulle vi säkert alla vilja se förbättringar för. Samtidigt tror jag nog att våra pensionärer kommer rätt väl ut i en jämförelse med sina kollegor inom EU, rätta mig om jag har fel. Och jag gillar tanken på höjda skatteavdrag för pensionärerna.

Får Allians för Sverige förtroende att fortsatt leda landet i nästa års val tror jag att det kontinuerliga arbetet för svensk konkurrenskraft och fler jobb och företag kommer att ge fortsatt resultat i takt med konjunkturen, vilket gagnar de arbetslösa och på sikt även pensionärerna! Och centerpartiet ser till att inriktningen fortsatt blir på låg- och medelinkomsttagarna bland både löntagare och pensionärer, och på även småföretagen i näringslivet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,