torsdag, april 30, 2009

Höj maxtaxan - åtminstone till nivån från 2001!

Berthel Nordström är mycket engagerad i pensionsfrågorna och skickar en del epost till riksdagen. Jag kan instämma i mycket av den analys av maxtaxan har gör (se nedan).

Maxtaxan på dagis innebär ju att de med högre inkomster utöver den stora kommunala subventionen till daghemmen får en särskild subvention ytterligare.

Maxtaxan infördes 2001, och penningvärdet har urholkats rejält sedan dess. Maxtaxetaket har inte höjts i takt med inflationen vilket gör att barnomsorgen har blivit ständigt billigare för de med högre inkomster sedan 2001 vilket det allmänna istället betalar. Medan de med lägre inkomster som ligger under taket har fått allt högre avgifter.

Maxtaxan kan ifrågasättas, den infördes 2001 och jag tycker att den taknivå som då infördes rimligen bör räknas upp med inflationen!

Berthel Nordström:
"Barnomsorgen kostar nu mellan 7 500-9 500 kr per månad och barn och har ökat i takt med lönerna - c:a 24 %. Föräldrarna betalar max 1 260 per månad eller max 3 % av inkomsten för första barnet. 1 260 kr är just 3 % av en familjeinkomst på max 42 000 kr. Den avgiften har legat fast sedan år 2001.

Låt oss se hur utfallet blivit. En ensamstående barnskötare som år 2001 hade 14 700 kr fick en avgift om 441 kr/månad för sitt barn. År 2008 hade hennes lön ökat till 18 200 kr och då blev hennes avgift 546 kr/månad = en ökning med + 24 %. Hon har sålunda varit med och betalt kostnadshöjningarna.

För en familj - där mannen år 2001 hade en lön på 25 000 och hustrun 17 000 - blev maxavgiften 1 260 kr/månad. År 2008 har kvinnan blivit riksdagsman och fått en månadslön på 52 900 kr. Totalt hade familjen då en sammanlagd inkomst på 82 000 kr/månad. Ändå betalar de inte mer än de gjorde 2001. De har fått en subvention.

Egentligen kan man ju fråga sig varför det överhuvudtaget skall finnas en maxinkomst. Varför skulle inte riksdagsfamiljen kunna betala 3 % av sina 82 000 - d.v.s. 2 460 kr per månad. Det blir ändå en rejäl rabatt på kostnaden på 9 500 kr/månad."

Barnomsorgen kostar nu mellan 7 500-9 500 kr per månad och barn och har ökat i takt med lönerna - c:a 24 %. Föräldrarna betalar max 1 260 per månad eller max 3 % av inkomsten för första barnet. 1 260 kr är just 3 % av en familjeinkomst på max 42 000 kr. Den avgiften har legat fast sedan år 2001.

Låt oss se hur utfallet blivit. En ensamstående barnskötare som år 2001 hade 14 700 kr fick en avgift om 441 kr/månad för sitt barn. År 2008 hade hennes lön ökat till 18 200 kr och då blev hennes avgift 546 kr/månad = en ökning med + 24 %. Hon har sålunda varit med och betalt kostnadshöjningarna.

För en familj - där mannen år 2001 hade en lön på 25 000 och hustrun 17 000 - blev maxavgiften 1 260 kr/månad. År 2008 har kvinnan blivit riksdagsman och fått en månadslön på 52 900 kr. Totalt hade familjen då en sammanlagd inkomst på 82 000 kr/månad. Ändå betalar de inte mer än de gjorde 2001. De har fått en subvention.

Egentligen kan man ju fråga sig varför det överhuvudtaget skall finnas en maxinkomst. Varför skulle inte riksdagsfamiljen kunna betala 3 % av sina 82 000 - d.v.s. 2 460 kr per månad. Det blir ändå en rejäl rabatt på kostnaden på 9 500 kr/månad.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag, april 28, 2009

Piratpartiet, (v) och Junilistan...

Christian Engström, toppnamn på Piratpartiets EU-lista, avslöjar i ett inlägg på sin blogg att Piratpartiet visst inte är ett enfrågeparti. Engagemanget hos piratrörelsen för tillgången till och användningen av internet är imponerande, men lite synd, tycker jag, att man inte valde att bilda en stark intresseförening utan valde att bli ett politiskt parti. Men OK, det valet är gjort.

Nåväl, Piratpartiet och Christian kommer nu ut - nytt för mig i alla fall - att man vill fälla det nya Lissabonfördrag som alla EU-länders regeringar och parlament utan Irland (och inte riktig än Tjeckien) ställt sig bakom. Fördraget behövs för att EU ska fungera bättre och kunna välkomna nya medlemsländer. Och EU är som alla vet en stark och oerhört viktig kraft för fred och demokratin med mera i Europa och världen.

Jag har glatt mig åt det växande stödet för Europatanken i Sverige, och uppfattat att den är stark inte minst i t ex Stockholm.

Trist att Piratpartiet ansluter sig till Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Junilistan i fråga om EUs nya fördrag, tycker jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Människor i politiken

Ibland benämns vi som valt att engagera oss i samhällets utveckling som "politiker", nästan som om det var en särskild sorts människor.

Trist. Vi är människor, som vill vara med och göra något bättre.Vi kommer utifrån olika utgångspunkter, erfarenheter och synsätt till ibland olika slutsatser, så klart.

Men vi kan ändå respektera varandras engagemang och ofta komma till bra lösningar på svåra problem, där en bra kompromiss ibland kan vara väl så bra som en hårddragen position.

Det politiska livet hungrar efter nya engagerade människor som vill dela med sig av sitt engagemang och sitt kunnande. Tyvärr är tillströmningen av "rekryter" till snart sagt alla partier alldeles för dålig. Tänk på det, du som har synpunkter men som "aldrig vill engagera dig partipolitiskt". Välkommen!

Denna långa inledning med anledning av att yttra några uppskattande ord om främst en engagerad miljöpartistisk försvarspolitiker, som just lämnat försvarsberedningen efter ca 15 år tror jag. Annika Nordgren Christensen. Vi som arbetat i beredningen tillsammans med henne - jag i bara några år - känner stor respekt för hennes kunnande och engagemang, även om vi självfallet ibland har olika uppfattningar.

Annika lämnar ett tomrum efter sig, och det ska bli spännande att se hur hon kommer att kanalisera sin kreativitet och energi på andra utmaningar, i eller utanför politiken.

Jag såg idag också att Bosse Ringholm uppmärksammade förre försvarsministern Mikael Odenberg, som väl inte hade behövt avgå. Enligt Ringholm. Eftersom Odenberg och inte Anders Borg faktiskt fått rätt i tvisten dem emellan om försvarsbudgetens storlek.

Jag ger inga kommentarer till detta, men Ringholm har ju inte alltid fel.

Uppenbart är att Försvarsminister Tolgfors - en engagerad och skicklig politiker -, och alliansregeringen inklusive dess stödtrupper i form av t ex mig, ändå kommit fram till mindre materielbesparingar än beräknat, att nästan allt behållits inom försvaret och att det inte sparas vidare fram till 2014.
Det tycker jag är bra, och omvärlden förändras ju också.

Jag uppskattade Mikael Odenberg som en rak och tydlig politiker med stor erfarenhet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, april 27, 2009

"omskärelse" - Äger föräldrar sina barns kroppar??

Äger föräldrar sina barns kroppar?
Sveriges Landsting tar entydigt ställning för föräldrars rätt att operera bort en del på pojkars könsorgan. Och för att landstingen ska bistå föräldrarna med att utföra detta ingrepp.
Jag har den största respekt för de religiösa och kulturella traditioner som i tusentals år inom judendomen och islam har påbjudit omskärelse av små pojkar. Förfarandet kan ha haft någon praktisk eller hygienisk bakgrund i sandrika ökenländer, och har ju också kopplats till en uppmaning från Gud uppfylla jorden. Och jag inser att med så lång djupt rotad tradition, och med så många omskurna idag och genom tiderna, är en diskussion om integritetsaspekterna rörande detta både svår och känslig.
Låt mig ändå i stor ödmjukhet ge några principiella funderingar i själva sakfrågan:
Säg att vi inte hade haft dessa traditioner, och någon rörelse hade ansökt till socialstyrelsen att få börja med att operera bort förhuden från små pojkar. Människan är ju faktiskt skapad med förhud för att skydda det känsliga könsorganet, och jag kan svårligen tro att något tillstånd hade givits. Argumenten som anförs för att motivera omskärelse av medicinska skäl känns med förlov sagt mycket konstruerade.
Vad gäller kvinnlig omskärelse - könsstympning - som finns i olika former och oftast är mycket brutalare, råder i Sverige allmän enighet om att detta är helt oacceptabelt och förbjudet. I överensstämmelse med alliansregeringens policy från integritetssynpunkt om likabehandling av flickor och pojkar menar jag att detta borde gälla även pojkars rätt till sitt könsorgan.
Frågan har också en central integritetsaspekt. Har verkligen föräldrar rätt att för sina barns räkning bestämma om oåterkalleliga kirurgiska ingrepp som förändrar deras kroppar? Idag år 2008 i Sverige?
Och kan verkligen staten – som nu diskuteras – ålägga sjukvården (landstingen) att utföra dessa operationer om föräldrarna så begär? Socialstyrelsen har ju föreslagit detta och regeringen bereder frågan. Jag menar att det är att gå mycket långt om regeringen ålägger landstingen att på föräldrarnas uppdrag oåterkalleligen omskära unga omyndiga pojkar.
Innebär inte religionsfrihet och personlig integritet i vårt århundrade att det är varje myndig individ som fattar långtgående beslut enligt ovan, och inte föräldrarna för det omyndiga barnets räkning? Och har verkligen Gud – eller evolutionen - misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag, april 26, 2009

flermiljardstöd till ekoodling inte självklart

Att diskutera hur statens miljöersättningar till jordbruket ska utformas, och hur många miljarder kr som den offentliga sektorn därutöver ska betala i merkostnader för ekomaten, är inget som ger popularitet. Tvärtom är opinionstrenden för att det bara finns ett miljöalternativ när man handlar mat - ekomat - bedövande bland politiker, media och ledande opionsbildare.

Jag väljer ändå att våga diskutera hur de statliga miljöersättningarna till jordbruket bör utformas - mer riktade till konkret miljönytta än till hela odlingskoncept - och om ekojordbruket bör vara ett starkt nischalternativ eller sträva efter att bli det dominerande volymalternativet. Jag har stor omsorg om både det vanliga miljövänliga svenska jordbruket och om ekojordbruket, och jag ser med oro på en utveckling där de offentliga stöden till ekoodlingen drivs upp till en nivå där de riskerar att plötsligt dras undan, med i så fall förödande effekter för både ekomarknaden och - jordbruket.

Jag läser att Stefan Edmans syn i dessa frågor ligger rätt nära min egen.

Marit Paulsen har en poäng i det hon nu för fram, och jag svarar i dagens ATL - en lantbrukstidning - på några småbrukare som närmast "religiöst" försvarar KRAV-konceptet:

"Bengt Svalander och Rune Lanestrand hävdar tvärsäkert att ekologiskt jordbruk avkastar mer än vanligt jordbruk, åtminstone ”näringsmässigt”..! Min uppfattning är att de har entydigt fel, och att både forskning och statistik visar detta.

Det är viktigt att diskutera i hur hög grad stat och politik ska stödja olika odlingskoncept genom miljöersättningar och merpriser. När problemet på 1990-talet var matöverskott stimulerade Sverige och EU ingen eller lågavkastande produktion genom trädes- och ekostöd.

Idag är situationen en annan och världsjordbrukets uppgift är alltmer uttalat att leverera en hög och uthållig produktion av i första hand mat, men även av energi. Det är då inte alls lika givet att stat och kommuner i Sverige aktivt ska sträva efter att det svenska jordbruket ska producera väsentligt mindre. Här har Marit Paulsen en poäng.

Det finns enligt min uppfattning två olika miljökoncept att välja på vid matinköp i Sverige; dels vanlig miljövänlig mat producerad med modern teknik inom ramen för de stränga svenska miljö- och djurskyddsregelverken, dels det lite mer fyrkantiga - men tydliga - ekokonceptet.

Min uppfattning är att de statliga miljöersättningarna bör riktas till konkreta miljöinsatser efter faktisk miljönytta, och mindre till hela odlingskoncept. Och det är marknaden, inte politikerna, som bör avgöra hur stora olika odlingskoncept, certifieringssystem och varumärken ska bli.

Upplever människor mervärden i de ekologiska regelverken så finns de ju, och denna rätt extensiva och lågavkastande odlingsform oftast baserad på hög andel vall och animalier samt gröngödslingsgrödor har säkert en stabil framtid på i-världens marknader som en stark nischprodukt. I Sverige i första hand vad gäller mjölkproduktion, där ekokonceptet nog fungerar allra bäst.

Det alternativa ”ekologiska jordbruket” har från nästan ingenting växt kraftigt på några decennier och har anmärkningsvärt nog lyckats ta monopol på begreppet ekologi, vilket självfallet förstärker marknadsbudskapet. Ekojordbruket främjas kraftigt av stat och kommuner genom betydande statliga ekostöd på uppemot en miljard kr årligen, genom ambitiösa statliga mål på 20 procents ekoåkerareal till 2010 liksom att inköpen av mat till offentlig sektor då ska uppgå till 25 procent. Trots dessa stöd betingar ju ekomaten ett betydande merpris på grund av sina extensivare produktionsmetoder och regelverk.

Skulle ekoproduktionen öka till t ex en tredjedel eller mer av den svenska livsmedelsproduktionen skulle det statliga stödet öka till flera miljarder, liksom också kommunernas merkostnader. Detta är ingen självklarhet vare sig utifrån ett världsförsörjningsperspektiv eller utifrån offentlig ekonomi i kristider.

Jag är övertygad om att det gagnar ekomaten bäst om den utvecklas på marknadens villkor som en stark nischprodukt. Skulle ekoproduktionen öka mycket kraftigt kommer de offentliga stöden att flerdubblas, eller kommer deras nivå att kraftigt reduceras, vilket i båda fallen blir riskabelt för de då åtskilliga tusentals ekoproducenterna.
Det är viktigt att nu öppet och ärligt våga diskutera dessa frågor, i omsorg om alla bönder hur de än väljer att certifiera och marknadsföra sina produkter.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c) och jordbruksdebattör"
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sveket mot de unga!

Anna Dahlberg har som rätt ofta ett utmärkt inlägg i Expressen.

Sveriges svek mot de unga på arbetsmarknaden. Och för den del även mot andra svaga grupper som invandrare.

En paradoxal mix av nedvärdering av de praktiska yrkena samtidigt som höga ingångslöner förhandlats fram och LAS (anställningsskyddet) gjorts till en helig ko, trots att det regelmässigt sätts ur spel genom diktat från den lokala fackföreningen.

Sammantaget gör detta att ungdomar har den kanske trögaste starten inom EU på arbetsmarknaden i Sverige och att Sverige har bland den högsta ungdomsarbetslösheten inom EU.

Detta är ohållbart, och centerpartiets mod att våga visa på detta och lägga förslag i rätt riktning är bra. Men när en bred politisk och facklig majoritet vägrar att flytta sina positioner i den riktning som är nödvändig behövs nya grepp.

Jag tycker att förslaget om en ungdomskommission för att bryta igenom med förändringar så att unga inte stängs ut från arbetsmarknaden som idag, är intressant!

Kanske något för centerstämman snart att ta upp?!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag, april 25, 2009

Pestsmitta SD - är det rätt medicin?

Jag har kritiserat Mona Sahlin för uttalandet att Socialdemokraterna ALDRIG kommer att vilja se Sverige i Nato. Jag ogillar löften med evighetsgaranti, de hör hemma i en annan bransch än den dagspolitiska.

Om vår partistyrelse nu uttalar sig om Sverigedemokraterna med samma evighetslånga horisont känner jag tvekan. Tolkningen får väl rimligen vara att något samarbete inte kommer att ske så länge SDs politik ser ut som idag.

Jag är kluven till CUF-Magnus kategoriska besked om att på förhand utesluta en borgerlig minoritetsregering i ett läge med oklara majoriteter i riksdagen, t ex om SD kommit in.

Dick Erixon skriver om detta.

Ett recept för att hjälpa SD in i riksdagen kunde vara detta:

* Uteslut på förhand varje form av kontakt med SD om de kommer in i riksdagen
* Vägra SD annonsplats i tidningarna eller reklamplats i TV4.
* Möt aldrig SD i en debatt någonstans
osv

Med andra ord, det kan slå snett om "partietabliseemanget" sluter sig och tillsammans ger väljare intrycket av en kollektiv beröringsångest gentemot SD. Människor röstar ibland på en "underdog", oavsett grunden för detta.

Vi vet alla Sverigedemokraternas mycket tvivelaktiga bakgrund och säkert många tvivelaktiga representanter. Därför ska vi hålla ett stort och tydligt avstånd till dem.

Men ska vi pestsmitta dem, om deras partiprogram och uttalanden håller sig inom lagens råmärken och de som i Landskrona erhåller 22 procent av rösterna?

Det är naturligt att ungdomen är tvärsäker på hur centerpartiet och alliansen ska agera.

Jag är inte lika säker.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

torsdag, april 23, 2009

Resultatlön i företag - varför inte?

Det har gått troll i bonusdebatten. Carl B Hamilton har rest några berättigade frågetecken kring regeringens beslut att ap-fonderna ska rösta för att företag där de satsar pengar bara ska ha fasta månadslöner och alls inget resultatlönesystem.

Mats Odell har i högt tonläge försvaret beslutet, och skyller stora delar av finanskrisen på alltför generösa bonusavtal. Det är verkligen att ta i.

Det hade varit bättre om instruktionen istället hade varit att villkoren för höga befattningahavare och andra i ett företag ska vara marknadsmässigt rimliga, och att eventuella resultatlöner också ska vara det. Rätt utformat ser jag mer fördelar än nackdelar med att en god arbetsinsats kan betals med någon eller några månadslöner extra, till exempel.

Liksom t ex min c-bloggarkollega Mårtensson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Ordet "papperslösa"....

Sverige är ett av världens mest generösa länder för invandrare och flyktingar. Det är bra.

Men vi kan inte ha en fri invandring som världen ser ut och fungerar, utan det är viktigt att vi har klara och rättvisa regelverk för prövningen av bosättning och medborgarskap.

De som nu benämns papperslösa är som vår migrationspolitiska talesperson Fredrick Federley skriver på sin blogg sådana som fått avslag på sina ansökningar både en och flera gånger men som inte accepterar det utan håller sig undan.

Ska dessa ha tillgång till sjukvård på samma villkor som medborgarna i landet? De som accepterade regelverken och reste ut ur landet får ju definitivt ingen tillgång till svensk sjukvård.

Bör de som inte accepterar Sveriges regelverk för invandring och håller sig undan likabehandlas vad gäller t ex sjukvård och skola, och sedan kanske få amnesti och bli svenska medborgare? Medan de som accepterat utslaget och återvänt till ett annat land inte får tillgång till något av detta.

Vi har vid flera tillfällen utförligt diskuterat denna svåra problematik i riksdagsgruppen, och ställer liksom liksom Fredrick och Stefan Tornberg frågor kring partistyrelsens ställningstagande.

Det är viktigt med orden, för de styr vårt tänkande.

Jag har kritiserat ordet "självmordsbombare" eftersom det riktar fokus på den som massmördar oskyldiga och inte på det fruktansvärda terrordådet och offren (mitt förslag="massmordsterrorist").

Jag är tveksam till att ett odlingskoncept lyckats muta in ett generellt begrepp för sin marknadsföring, "ekologisk odling". Skickligt, men sakligt tveksamt.

Och jag tycker att ordet "papperslösa" är en väl positiv beteckning för de som trotsar Sveriges lagar och regler och illegalt håller sig undan.

Läs även andra bloggares åsikter om ,

söndag, april 19, 2009

Heja SKOP! Mer mediatid till Östros är mitt krav!

Visst läser vi alla opinionsundersökningar.

Så är det, som Göran Persson skulle ha sagt.

Idag visar Sifo 5,8 för c och 8,5 för mp.

Medan Skop - som uppenbarligen står för kvalitet - ger centern 7,0 och mp 5,0...

Enligt SKOP leder alliansen med 5,1 procent....?

Enligt Sifo leder oppositionen med 1,2 procent...?

Sifo frågar vem man ska rösta på och SKOP vem man tycker bäst om...

Man får som vanligt gå på magkänsla och - i mitt fall - manlig intuition.

Allianssamarbetet fungerar bättre än i någon tidigare borgerlig regering i modern tid. Vi vann valet på fler i jobb och fler företag, utanförskapet minskade med nära 200.000 personer de första två åren, arbetsmarknadsåtgärderna drogs ner.

Tänk om den exploderande finanskrisen och djupa lågkonjunkturen hade mötts utan denna omläggning av politíken.

Vikten av alliansens fokusering på fler jobb blir ändå viktigare i detta krisläge och alliansen möter krisen med offensiva och väl avvägda satsningar.

Östros går upp i falsett och kräver att vi öser ut skattepengar i panik på precis allt. Det övertygar verkligen inte, och väljarna inser detta. Jag kräver mer tid i media till denna Thomas!

Jag tror att opinionsinstituten har speglat både alliansens opinionstapp när man i sin jobbsatsning minskade socialförsäkringsnivåerna lite, och uppgången nu när människor inser att krisens allvar gör att regeringens paket för fler i arbete nog inte var så dumt ändå!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

lördag, april 18, 2009

Vad skiljer och förenar om försvaret - en färsk analys

Vi inser alla att det spelas upp till en blockstrid i försvarspolitiken. Lite på samma vis som skedde i signalspaningen.

Hur tänker jag då? Jo. I signalspaningsfrågan blev det blockpolitik trots att regeringen och s låg rätt nära varandra och det skiljde mycket inom oppositionen. S och framförallt Thomas Bodström ville blockpolitik, och så blev det trots interna skiljaktigheter.

Analyserar man oppositionens försvarsmotioner - som jag försökt göra här nedan - framtonar något av samma bild, åtminstone i de två övergripande frågorna om försvarets inriktning och personalförsörjning. Kanske med skillnaden att samsynen från försvarsberedningen i dessa frågor omfattar i lite olika grad alla partier.

Sedan skiljer det rejält i fråga om tex budgetnivå och Battle Group och annat mellan regering och opposition, givetvis.

Nu stundar utskottsbehandling och dialog, förlåt debatt. Och pliktutredningen fortsätter sitt arbete, trots att s ovanligt nog sätter ner foten under pågående utredning.Sveriges framtida försvar

Vad vill oppositionen tillsammans?

• Alliansens budget minus 2.000.000 milj.kr.
• Sverige inte (aldrig..?) med i Nato
• Mer kontrakterade deltidssoldater – mindre fast anställda soldater
• Sverige ska ej leda EU Battle Group 2011
• Georgienkriget kom ej plötsligt.
• Vissa strategiska resurser flyttas från försvaret till försvarsdepartementet
• Försvarsmaterielinköp bör redovisas i objektramar
• Fortsatt organisationsstöd som idag till frivilligorganisationerna

Vad är oppositionen oeniga om?

• Nordic Battle Group 2011 (Ok delta s och mp,ej delta v)
• Internat.insatser (s = 1.000 soldater/år, v = ”mindre bidrag, mp= 2.000 soldater)
• Försvarsindustrin (S=Stark!!, v= ”bör värnas”(!), mp =minskas, mindre vapenexport)
• Försvarsindustristrategi behövs (s och v, ej mp)
• Stridsflygplan (s=100, v och mp= reduceras i väsentlig grad)
• Visst inslag av värnplikt första tre månaderna (s och v, ej mp)
• Vapenexport (mp vill minska, s vill stärka försvarsindustrin)
• EU-fördragets solidaritetsparagraf (s=bra)
• Nära samarbete med Nato (s understryker detta, v säkert emot,mp?)
• Ej sexårskontrakt, LAS gäller (s och v)
• Viktigt med svenska ubåtar (s och v lyfter detta, mp emot)
• Personal- och förbandsreserv (s och v OK, mp trol ej)
• Mer hemvärn över hela landet (s och v vill detta, mp oklart)
• Eget budgetanslag för hemvärnet (s och v vill detta, mp oklart)
• Modern tung armémateriel bör sparas som reserv (endast s lyfter detta)
• Personalförsörjning på försök innan fullsatsning (s och v, ej mp)
• ”andra linjens” reservförband kan upprättas (s och v, ej mp)
• Uppvärdering av reservofficerarna (s och v, mp oklart)
• Oroande att utvecklingen av nya förmågor är begränsad (s och v, mp oklart)

Vad är regering och opposition överens om?

• Den militära alliansfriheten (under denna mandatperiod)
• Att personalförsörjningen ska byggas på frivillighet (s och v ”viss värnplikt” ovanpå detta vid ev behov)
• Könsneutral rekrytering och värnplikt (när plikten är aktiv)
• Osannolikt med väpnat angrepp mot Sverige
• Oro Rysslands utveckling
• Ökat nordiskt försvarssamarbete
• Insatsförband byggda på frivillighet
• Samtliga insatsförband ska kunna nyttjas både nationellt och internationellt
• Inriktning mot lättare förband
• Viktigt med civil-militär samverkan
• Viktigt med fler kvinnor i försvaret

Några slutsatser

• Regeringen och oppositionen är överens om mer än vad oppositionen inom sig är överens om.
• Oppositionen är oenig om väldigt mycket.
• Regeringen och s är faktiskt överens om riktigt mycket
• Regeringen och s står nog rätt nära varandra i personalförsörjningen, egentligen
• V har gjort stora förflyttningar i riktning s (och alliansen)
• MP står för sig själv en hel del
• V och MP har flyttat sig till S budgetnivå från tidigare långt lägre egna nivåer
• S och V glädjande Hemvärnsvänliga!
• S lyfter som väntat försvarsindustrin, överraskande att V också vill värna den!
• Några av oppositionens förslag torde kunna diskuteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag, april 17, 2009

Fildelningsdomen - Den känns inte alls bra.

Jag har skrivit en del om internet, upphovsrätt och fildelning här på min blogg.

På temat respekt för upphovsrätten på rimligt sätt, men också insikt i att teknikens utveckling sätter gränser för hur långt man kan kriminalisera människor som använder ny teknik för att kommunicera på olika sätt.

Jag har skrivit om paradigmskifte och att det gäller att hitta en rimlig avvägning mellan upphovsrätt och att rätt kunna utnyttja internets fantastiska möjligheter.

Att det föreslås på sina håll att upphovsrätten bör gälla i 90 år istället för "bara" 50 känns helt absurt.

Och att dömas till ett års fängelse och 30 mkr i böter i det gränsland som tillhandahållandet av en teknisk plattform utgör känns som en hård dom.

Den uppmärksammas nu världen över.

Det känns också märkligt att böterna inte är för var och en utan "solidariskt", dvs att om 3 st inte kan betala så ska den fjärde krävas på rubbet. När skedde detta i någon annan rättegång?

Jag känner mig mycket obekväm med domen, nu får se se vad kommande processer och domar mot fildelning för "vanligt folk" kommer att resultera i. Det har ju uttalats att det inte ska bli konsekvenser för privat nedladdning i liten skala, och inga drastiska ekonomiska straff om skalan har varit lite större. Vi får noga följa detta, i nya lagstiftningen finns ändå inlagt att man kontinuerligt ska följa och utvärdera hur utvecklingen blir.

Jag tycker att redan dagens dom understryker vikten av detta.

Jag väljer att länka till två av de många som kommenterat detta under dagen, Erik Hultin och Jonas Morian.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag, april 16, 2009

Vänsterpartiet: "Sveriges försvarsindustri bör värnas"!

Jag läser nu med intresse de tre rödgröna partiernas olika förslag om det svenska försvaret. Dvs motioner från det blodröda partiet, det röda och det rödgröna...

Nog så intressant. S-motionen är välformulerad och tydlig, tycker jag nog. Delar av texten återfinns även i de två andra partiernas motioner in extenso. Uppenbarligen har man strävat efter en gemensam motion, eller en sådan i vissa delar, men inte lyckats med detta. Vilket är lätt att förstå...

De två mindre partierna gör dock aktningsvärda ansträngningar för att närma sig socialdemokraterna. För något är sedan ville vänsterpartiet skära ner Sveriges försvar med 5 miljarder kr, och miljöpartiet har nog fortfarande den långsiktiga ambitionen att skära ner det med 10 miljarder kr...

Eller har man kanske lämnat den ståndpunkten? Alla tre partierna anger nu försvarsbudgetens framtida volym enligt formeln Alliansregeringens nivå minus 2 miljarder.

Vänsterpartiet har ju i alla år motarbetat svensk vapenexport och svensk försvarsindustri. De här två nya meningarna har väl aldrig tidigare vänsterpartiet uttalat (rätta mig om jag har fel):

"Sverige har en konkurrenskraftig inhemsk försvarsindustri som besitter spjutspetsteknik och kompetens som är viktig för Sveriges försvarsförmåga. Den bör värnas".

Jag återkommer med fler analyser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag, april 15, 2009

Ett svenskt Pearl Harbour - otänkbart?

Strilaren 2... - som lär vara identisk med folkpartiets försvarstalesman Allan Widman - har redan skrivit om gårdagens träff mellan försvarsutskott och ÖB med flera.

Jag gillar de nya informationsvägarna där bloggar är en viktig del i dialogen mellan människor med engagemang i olika frågor.

Försvarsmakten gav sin analys och syn på viktiga aktuella frågor, vilket självfallet är och var intressant och givande.

Jag ställde en fråga om den planerade gemensamma ledningscentralen. Det är säkert rationellt i många avseenden att samla stridsledningen till en plats, men måste man inte också beakta risken av att kunna utsättas för ett svenskt "Pearl Harbour" och därför ha en viss spidning av stridsledningen? Och om den centrala stridsledningen - personal och/eller teknik - skulle slås ut, hur fortsätter då stridsledning och strider i det läget?

Vad jag förstår övervägs fortfarande dessa frågor och slutligt beslut är inte fattat. Även om den fredstida ledningen sitter bekvämt ovan jord måste det finnas skyddade alternativ vid ett skarpare läge, som man kan flytta till eller som kan ta över om det värsta oväntat skulle inträffa.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, april 14, 2009

Marit Paulsen eller Rune Lanestrand...om ekologisk odling

Via centerbloggar och ett inlägg från Hans Lindqvist kom jag ett debattinlägg från småbrukaren mm. Rune Lanestrand på spåren.

Han sågar fru Paulsens synpunkter på olika jordbrukskoncept rakt av med bl a följande drapa:

"Den här gången har Marit Paulsen valt att gå till angrepp på ekologisk odling. Tvärsäker på att få den mediauppvaktning som hittills uteblivit sedan hon nominerats på folkpartiets lista till EU-valet.

Hur okunnig hon i själva verket är framgår när hon påstår att ekologisk odling bara ger halva skörden. Alla som kan det minsta om praktiskt jordbruk vet att detta är en ren lögn.

Tar man hänsyn till torrsubstans, vitaminer, protein och mineraler i det ekologiska jämfört med konventionellt odlat så är den ekologiska skörden näringsmässigt större än den konventionella. Och då behöver man inte heller bära hem en massa onödigt vatten, rester av växtgifter och kemikalier."

Och Hans Lindqvist hakar på:

"Det är sällan man ser en sådan fullträff i en kommentar om tappad heder och total vindkantring som Rune Lanestrands inlägg på eukritikbloggen den 4 april."

Min uppfattning är att det är viktigt att diskutera i hur hög grad stat och politik ska stödja olika odlingskoncept genom miljöersättningar och merpriser. Det finns enligt min uppfattning två olika miljökoncept att välja på vid matinköp i Sverige; dels vanlig miljövänlig mat producerad med modern teknik inom ramen för de stränga svenska miljö- och djurskyddsregelverken, dels det lite mer fyrkantiga - men tydliga - ekokonceptet.

Min uppfattning - återigen - är att de statliga miljöersättningarna bör riktas till konkreta miljöinsatser efter faktisk miljönytta, och mindre till hela odlingskoncept. Och det är marknaden, inte politikerna, som bör avgöra hur stora olika odlingskoncept, certifieringssystem och varumärken ska bli.

Upplever människor mervärden i de ekologiska regelverken så finns de ju, och denna rätt extensiva och lågavkastande odlingsform oftast baserad på hög andel vall och animalier har säkert en stabil framtid på i-världens marknader som en stark nischprodukt. kanske ändå mer vad gäller mjölkproduktion, där ekokonceptet nog fungerar allra bäst.

Men skulle merparten av Sveriges och i-världens jordbruk bli ekologiska känner också jag oro för världens livsmedelsförsörjning.

Rune Lanestrand tvärsäkra uttalanden enligt ovan - där han beskyller andra för lögn -litar jag inte alls på.

Jag kommer att återkomma i denna viktiga fråga, där debatthöjden ofta är låg på grund av den mycket starka trendlinje som råder.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag, april 13, 2009

Lysande Lena Ek utspel om Strassbourg-parlamentet! Den gordiska knuten funnen!

Lena Ek förnekar sig inte; energi,karisma,kompetens,initiativkraft!

I ett brev till Frankrikes president Sarkozy (bara det!) föreslår hon att Strassbourg-parlamentet blir ett EU-museum istället. Samt ungdomsparlament mm..!

Genialt, eller bra nära! Är den gordiska knuten möjlig att hitta och hugga av i denna fråga så kan det här vara lösningen.

Bra jobbat, Lena, ska bli spännande att följa denna idés vandring mot - hoppas jag - förverkligande (jag inser att det kan ta sin tid...). Jag utgår ifrån att Sverige och regering och riksdag och andra länder hakar på detta, kanske många brev till Sarkozy samt dialoger på tu man hand ibland!

Jag hoppas att Lena blir kommissionär för Sverige och kan använda även den plattformen!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

(S)veket mot ungdo(m)arna! Recept för uthålligt hög ungdomsarbetslöshet.

Det är fruktansvärt att Sverige har bland EUs högsta arbetslöshet för ungdomar. Det är skandal att så har varit fallet i decennier.
Socialdemokraterna lovade 2002 att halvera ungdomsarbetslösheten (och säkert flera gånger innan). Men Sverige låg och ligger kvar i EU-toppen.

Danmark, strax söder om Sverige, ligger mycket bättre till. Kan det vara en ledtråd, kanske.

Genom att se hur "den svenska modellen fungerat för ungdomarna" (och för invandrare och andra svaga grupper), är det lätt att utfärda ett recept för uthålligt hög ungdomsarbetslöshet:

* Höj ingångslönerna rejält för ungdomarna, så att en erfaren arbetskraft inte kostar så mycket mer.

* Inför en Lag Om Arbetsrätt (LAS) så att ingen kan avskedas annat än vid varsel och konkurs, och inför turordningsregler så att flest anställningsår på just det företaget sitter säkrast. (detta motverkar effektivt människors rörlighet mellan olika företag och låser fast de flesta där man fick första jobbet, oavsett hur jobbet och man själv utvecklats).

* Låt de ungdomar som ändå lyckas få anställning omgående omfattas av anställningsskyddet, med livsvarigt skydd mot avskedande om företaget inte varslar eller upphör.

Socialdemokraterna och fackförbundet bär ett tungt ansvar för att den svenska arbetsmarknadsmodellen har stora brister i dagens värld. Moderaterna tar inte strid utan accepterar situationen.

Centerpartiet vill och vågar säga de obekväma sanningarna, och lägga de nödvändiga förslagen.

** På sikt måste arbetsrätten bli mer flexibel. För nästan exakt tre år sedan föreslog Centerpartiet införandet av ett speciellt och frivilligt ungdomsavtal. Något som togs emot väl av unga.

**Genom att förlänga provanställningen under maximalt en tvåårsperiod, kombinerat med avgångsvederlag motsvarande en eller två månadslöner beroende på antal arbetade år kan möjligheterna till jobb för unga öka.

** Centerpartiet föreslår nu reformerade turordningsregler och en generell höjning av provanställningstiden från sex till tolv månader.

Och det finns fler förslag.

Heja på, Centerpartiet!!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag, april 12, 2009

Bra bloggat, Linander!

DN har uppmärksammat riksdagsledamöternas kontaktytor utåt genom att blogga. Inte mycket kommentarer, är analysen. Kanske det, men på en kommentar går det kanske 20 eller 50 som tittar in och läser, kanske. Och på noll kommentarer kanske lika många som läser...

Jag har ingen hemsida, utan koncentrerar mig på att blogga minst 2-3-4 gånger i veckan, sedan 2006 tror jag. Jag är på gång att komplettera mina inlägg med eiketter, så att man kan se vad jag skriver o´m och hitta det bättre än idag. Jag vet inte hur många som tittar in, men ska aktivera den funktionen. Men jag vet bestämt att en hel del ändå har varit inne och läst, t ex centermedlemmar, journalister, FRA-kritiker och väljare som jag träffar.

Så jag tycker att bloggandet är en framgång och inget fiasko, åtminstone för egen del.

Starkt gjort av Johan Linander att komma högst, tycker jag (Astudillo och König Jerlmyr har ju tidningssupport), och goda resultat också av Federley, Annie Johansson Och Stefan Tornberg. Samt andra partiledamöter. Själv hade jag ca 25 procent av Linanders kommentarer, 41 st, vilket känns OK.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag, april 11, 2009

Affärstidning: De flesta har det bättre än nånsin..

Vi lider alla med företag vars orderstockar försvinner i den extrema lågkonjunkturen, och vi ser med bestörtning på att arbetslösheten ökar till kanske långt över tio procent. Det är skandal att ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger nästan högst i EU, och har gjort så i decennier tror jag.

(Grundorsaken är tyvärr "den svenska modellen" med höga ingångslöner för yngre samtidigt som anställningskyddets LAS-regler samverkar så att äldre arbetskraft ständigt går före de unga. De unga kostar nästan lika mycket samtidigt som "alla" äldres jobb garanteras av LAS och det känns som ett stort åtagande att ge en oprövad ungdom en livslång LAS-garanti. Arbetsmarknadens parter -främst fackförbunden - har tillsammans med socialdemokraterna och numera även moderaterna bundit ris åt ungdomarnas ryggar i denna avgörande livsfråga. Centerpartiet vågar säga som det är och driva på för flexiblare regelverk, ungdomsavtal osv. Heja på, centern!!)

Jag känner lite i ryggmärgen att det nu kommer en och annan positiv signal i mörkret. Aktiemarknaderna börjar se ljuset i tunneln, en och annan statistik från USA och i Sverige är inte längre lika nattsvart osv. Låt oss hoppas att förtroendet kan komma tillbaka snabbare än vi tror, när det väl börjar sprida sig.

Tidningen Privata Affärer listar varför de allra flesta av oss "aldrig haft det så bra som idag".
*Sänkta skatter (1.000-1.500 kr mer i månaden för låg- och medelinkomsterna, min kalkyl)
* Höjda löner (1.500-2.500 mer i månaden senaste 3 åren för låg- och medelinkomster, min kalkyl)
* Sänkta räntor (ner till 2,5 procent just nu, min kalkyl)
* Sjunkande inflation (1-2 procent, min kalkyl)
* ROT-avdraget
* Plus även för pensionärer och studenter

Allt detta enligt affärstidningen, alltså. Och rådet som ges är att spara inte mer än vanligt, använd din köpkraft...

Lite smolk i bägaren tycker jag det är att Sverige på 30-40 år låtit vår svenska köpkraft försämras med 50-60 procent gentemot vår omvärld. Vi har alltså ständigt devalverat oss ur alltför höga löne- och prisökningar, vilket gör importvaror och semesterresor allt dyrare. Här behövs skärpning, och varför inte en ny valuta (Euron!).

Sveriges pensionärer skulle vi säkert alla vilja se förbättringar för. Samtidigt tror jag nog att våra pensionärer kommer rätt väl ut i en jämförelse med sina kollegor inom EU, rätta mig om jag har fel. Och jag gillar tanken på höjda skatteavdrag för pensionärerna.

Får Allians för Sverige förtroende att fortsatt leda landet i nästa års val tror jag att det kontinuerliga arbetet för svensk konkurrenskraft och fler jobb och företag kommer att ge fortsatt resultat i takt med konjunkturen, vilket gagnar de arbetslösa och på sikt även pensionärerna! Och centerpartiet ser till att inriktningen fortsatt blir på låg- och medelinkomsttagarna bland både löntagare och pensionärer, och på även småföretagen i näringslivet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag, april 09, 2009

S riskerar trovärdigheten i vår militära alliansfrihet

Försvars- och säkerhetspolitik är centrala frågor för varje land. Sverige har i likhet med de allra flesta länder i vår omvärld övergått från det territoriella invasionsförsvaret till ett mindre, vassare och mer tillgängligt insatsförsvar. Dess grundorganisation ska finnas på olika platser i Sverige och hela Sverige ska självfallet försvaras.

Försvarets utformning bygger på analysen att det under överskådlig tid inte finns något invasionshot mot Sverige och att vår fred och säkerhet främst tryggas genom ett nationellt försvar som också verkar tillsammans med andra i internationella insatser för fred och säkerhet.

Sveriges säkerhet är nära sammankopplad med våra grannars och Europeiska Unionens säkerhet, och det är viktigt för Sverige som militärt alliansfritt land att ta sitt ansvar vad gäller försvar och fredsinsatser på ett med länderna i vår omvärld jämbördigt sätt. Det är också mycket positivt med planerna på ett närmare samarbete med länderna i Norden och i Östersjöområdet.

Centerpartiet har tagit ställning för en könsneutral rekrytering av män och kvinnor till försvaret, vare sig detta sker med värnplikt eller med frivillighet. Vi är öppna för att de 5 -10.000 soldater som årligen behöver rekryteras och utbildas av årskullen på 100.000 bör rekryteras på frivillig grund där pliktlagen är vilande. Att i fredstid behålla värnplikten samtidigt som endast 5-10 procent av årsklassen kallas in bedömer vi som ett mindre bra alternativ av bl a rättviseskäl och från motivationssynpunkt.

Centerpartiet står bakom alliansregeringens målsättning att öka Sveriges internationella fredsinsatser, och att Sveriges försvar ska vara insatsberett för uppgifter nationellt, i närområdet och internationellt.

Hemvärnet har mycket viktiga uppgifter och dess utveckling till nationella skyddsstyrkor är positiv. Centerpartiet vill ha ett hemvärn över hela landet och så nära nuvarande numerär som möjligt. Hemvärnet är en del av försvaret men spelar också en stor roll även vid kriser och katastrofer av icke militär art.

Försvarsbudgeten har länge legat runt 40 miljarder kronor. Den förra året aviserade besparingen på försvarsmateriel på upp till 4 miljarder stannade vid 2,3 miljarder. Kriget i Georgien utspelade sig. Det är mycket positivt att regeringen låter nästan hela beloppet – 2,2 miljarder – stanna kvar i det svenska försvaret.

Vi har från Centerpartiet under en tid analyserat och diskuterat Sveriges försvarskostnader jämfört med länderna i vår omvärld. Ett av flera jämförelsemått som används är försvarskostnader i procent av BNP. Länderna i Nato har målsättningen att avsätta 2 procent av BNP till försvaret, men många ligger lägre. EU:s länder avsätter i genomsnitt 1,75 procent. Sverige låg för två decennier sedan i topp bland de nordiska länderna med 2,5 procent av BNP, men ligger nu lägre med under 1,3 procent av BNP.

Inför den kommande inriktningspropositionen om försvaret fastställde regeringen i full enighet i november planeringsanvisningar som anger en realt oförändrad försvarsbudget för tiden fram till 2014. Inga ytterligare besparingar alltså.

Mot denna bakgrund är de rödgröna oppositionspartiernas olika budgetförslag mycket anmärkningsvärda. Att de spretar kraftigt mellan miljöpartiets internationella inriktning och vänsterpartiets närmast isolationistiska linje är en sak. Men när det gäller att skära ner försvaret drar de alla åt samma håll. I årets budget skär Socialdemokraterna ner vårt svenska försvar mer än t o m Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna anslår faktiskt minst pengar av alla partier till Sveriges internationella fredsinsatser. I treårsbudgeten avsätter V, S och MP mellan 4 och 8 miljarder kronor mindre till försvaret än regeringen.

Detta är djupt oroande.

Centerpartiet och Socialdemokraterna slår båda sedan mycket länge vakt om Sveriges militära alliansfrihet. Denna förutsätter en trovärdig försvarspolitik, en trovärdig försvarsbudget och trovärdiga internationella fredsinsatser.

Socialdemokraternas växande ambition att tillsammans med sina rödgröna partners sänka Sveriges försvarskostnader riskerar därför att urholka trovärdigheten i Sveriges militära alliansfrihet.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot i försvarsutskottet (C)


Hej du som har läst så här långt, du måste vara rätt intresserad av försvarsfrågor!

Då ska du få bakgrunden till den här debattartikeln, som jag skrev ihop för några månader sedan. Det intressanta försvarsdebatten förs i betydande del i Svenska Dagbladet, och jag hoppades att ett inlägg från en centertalesman om försvarets ekonomi och militär alliansfrihet mm. sku´lle kunna ges plats.

Tyvärr inte, så det bidde en debattartikel i några regionala tidningar istället, med mig och andra centerladamöter som undertecknare. Samt nu detta blogginlägg, och inlagt också på minst en annan blogg!

och jag fört samma resónemang i några riksdagsdebatter också.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

en objektiv syn på Annika Östlund Deasy - min förstås..!

Annika Deasy kommer till Sverige efter drygt 27 år i fängelse. Och media lanserar henne som en jättesensation.

Hennes brott var mycket allvarligt, och hon var uppenbarligen djupt inblandad i morden på två människor, varav en polis. Hon greps och hon har straffats. Detta är inget att glorifiera, tvärtom!

Hennes roll i brottet har nog tonats ner av svenska media.

Men, det var faktiskt inte hon som sköt. Och hon har suttit 5 gånger så lång tid i fängelse i USA som om hon dömts i Sverige. Hon har fått sitt straff och i den meningen sonat sitt brott.

Så utan all dramatik, det är bra att Annika överförs till svenskt fängelse, och blir fri inom något år.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag, april 08, 2009

Freudiansk felsägning av Wanja

Jag såg socialdemokratins och LOs två ledare i morgonsoffan i morse. Oerhört märkligt, egentligen, att fackförbundet - som vill organisera alla arbetstagare oavsett vad de röstar på - har sin ordförande i det verkställande utskottet hos ett politiskt parti. Bryt banden med s, LO!!

Ordförande Lundby-Wedin gjorde en freudiansk felsägning, nämligen denna ungefär:

"det är viktigt att medlemmarna känner att de har mitt förtroende..."

Underifrån- eller ovanifrånperspektiv??

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag, april 05, 2009

Österberg efter Sahlin?

Jag har en prognos. Den kan vara fel, men den kan också vara rätt. (Det var faktiskt en rätt onödig mening, ursäkta..).

Det ser bra ut för alliansen trots - eller tack vare - den extrema lågkonjunkturen. (Som jag tror håller på att bottna, sedan får vi se hur sakta eller fortare som uppgången blir, men det bör ha börjat ljusna rejält till nästa höst åtminstone).

Sverige behövde verkligen en borgerlig regering, den har gjort en rad nödvändiga förändringar för att få fler i arbete och fler företag. Impopulära i början, vilket s exploaterade och fick väldiga opinionslyft. Sedan har verkligheten kommit ifatt, det är inte så dumt att möta finanskrisen med nära 200.000 fler i arbete och med mycket färre i arbetsmarknadsåtgärder.

Och nu krisar verkligen socialdemokraterna istället. Jag lägger pussel och gör nu prognosen att det är sannolikt att socialdemokraterna byter partiledning detta år. Jag tror att Sven-Erik Österberg ersätter Mona Sahlin, som kanske kvarstår i regeringen som skuggminister för utrikesfrågor...

Vad grundar jag konkret detta på. På den opinonsundersökning som just nu försiggår på Aftonbladet.se där 45.000 människor kryssat i om de har förtroende för Mona Sahlin och för Wanja Lundby-Wedin. Det är många som kryssat.

Och sifforna är faktiskt sensationella. 9 procent har förtroende för Lundby Wedin...Och dubbelt så många för Sahlin, hela 18 procent. Och övriga har det alltså inte.

Jag tror att något snart kommer att hända, och jag tror att alliansen får inrikta sig på att möta socialdemokraterna under en ny ledning i valet 2010.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag, april 04, 2009

Kan centern älskas till döds..?

Jag är övertygad om att centerpartiet står starkt inför valet; ett modigt,liberalt,grönt och företagsamt parti som håller t ex integriteten och landsbygden högt. Ett starkt och regringsdugligt parti som klarar av den svåra konsten att regera, vilket även innebär att kunna och att tvingas kompromissa.

Jag har själv tyckt att kompromissen blev för dålig vad gäller jordbrukets C02-skatter nyligen, och arbetar för att finna vägar framåt som rättar till det hela. Trots min besvikelse så inser jag att centern haft starka motkrafter att hantera i form av t ex finansdepartement och i form av ett mycket stort regeringsparti och ett mycket liberalt sådant. Lösningen är inte att lämna centerpartiet utan att stärka centerpartiet i dess fortsatta kamp för de gröna näringarna och landsbygden.

Centerpartiet håller integritetens fana högt i alliansen, och enligt min uppfattning har vi verkligen drivit på för att hävda denna i den svåra avvägningen mellan landets säkerhet och graden av integritetsintrång vid strängt kontrollerad signalspaning. De två enskilda riksdagsledamöter som betytt mest för detta är - också enligt min uppfattning - Annie Johansson och Fredrick Federley som drivit på i flera år för detta och verkligen "fick stenen i rullning".

Jag tycker det känns orättvist när de har drabbats hårt av kritik i närmast oförsonliga och ihållande former.

Nu backar centerpartiet i en enda opinionsmätning hos ett institut där det alltid svänger starkt i mätningarna. Det ska tas för vad det är, men väcker givetvis debatt.

Jag gör själv en liten koppling till missnöjet hos de gröna näringarna.

Integritetsvännerna gör kopplingar till att de tycker att vi lyckats för dåligt i signalspaningsavvägningen samt i Ipred-frågan.

Tja, vem vet. Det jag däremot vet helt säkert är att varken landsbygden eller integriteten vinner något på att det blir två stora partier som tar hand om rösterna med centerpartiets väljare i soffan eller någon annanstans.

Vi måste kunna - självfallet - ha en öppen och kritisk debatt kring hur vi lyckats hävda våra uppfattningar i regeringsarbete. Jag tycker verkligen i det stora hela att vi lyckats väl, och att vi är ett verkligt regringsdugligt parti.

Utan centerpartiet i regeringen - eller med en vänsterregering - är jag övertygad om att både landsbygden och integriteten kommit mycket sämre ut. Vi har definitivt gjort skillnad.

Detta innebär dock inte att vi fått igenom våra uppfattningar helt och hållet, så är det att regera.

Det vore bra om vi tillsammans kunde se framåt hellre än bakåt och tillsammans arbeta för att centerpartiet kan ta vara på möjligheterna att fortsatt hävda en levande landsbygd och att fortsatt hävda integriteten, t ex vid hanteringen av klimatpropositionen och vid den kommande kompetteringspropositionen och därefter kontrollstationen för signalspaningen.

Jag accepterar att vi kan ha olika bilder av hur väl centerpartiet lyckats hävda sina hjärtefrågor i regeringsarbetet som bygger på den hårda verkligheten och på kompromisser mellan de 4 allianspartierna.

Läs även andra bloggares åsikter om

Några centermisstag - och tacka Sahlin och Östros!

Jag är av naturliga skäl lite kluven inför Demoskop-undersökningen. Det är bra att alliansen har stort förtroende och leder (!) klart, det är bra att regeringens sätt att hantera lågkonjunktur och finanskris inger förtroende liksom säkert även hur man har tacklat Saab-krisen.

Utöver Wanja-gate är jag övertygad om att s-siffrorna också beror på att deras ekonomiska politik med ständiga krav på nya statsutgifter varje dag, trots prognosticerade budgetunderskott på uppå 200 miljarder kronor. Det vete gudarna om inte kravet på 10 miljarder till i statsbidrag till A-kassan också börjar slå tillbaka, faktiskt. Thomas Östros är säkert en hygglig karl, och jag ser gärna att svenska folket ser honom så ofta som möjligt i TV-rutan, faktiskt, med ständiga intensiva besserwisseruttalanden om att låta pengarna rulla.

Jag delar vår partisekreterare Anders Flankings bedömning att centerpartiet kommer tillbaka ju närmare valet vi kommer, nu får moderaterna kredit för allt det som alliansregeringen gör tillsammans.

Dock borde Saab-krisens goda hantering av vice statsminister Maud Olofsson givit utfall, vilket förstärker bilden av att något hänt under perioden.

Min fundering är om det inte finns en besvikelse hos våra kärnväljare på landsbygden (och kanske hos småföretagen)som gjort att dessa lagt sig på soffan. De kan ju rimligen inte ha gått någon annanstans eftersom det är Centerpartiet som är den starka kraft som slåss för de gröna näringarna i regeringen och i riksdagen. Oavsett vems felet var är det ingen succé -tvärtom,faktiskt - att mycket viktiga regeringsförslag ses som "närmast en krigsförklaring".

Jag ser framåt och för fram dessa fyra förslag för att Centerpartiet ska komma upp på vägen igen:

1. Hantera klimatpropositionen så att de gröna näringarna röker fredspipa och så att regeringen och dessa drar åt samma håll. Jag har i tidigare blogginlägg visat vilka tre rimliga åtgärder som skulle ordna detta.
2. Klara ut att Centerpartiet fortfarande är för ursprungsmärkning av mat och precisera hur vi vill genomdriva detta.
3. Klara ut att Centerpartiet driver på för öppna landskap och beteshagar och att de framtida miljöersättningarna kommer att fungera.
4. Sänk arbetsgivaravgifterna kraftigt för de riktigt små företagen inklusive jord- och skogsbruk.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, april 03, 2009

Anders Erikssons utredningsdirektiv

Eftersom flera bloggare knyter an till Mats Knutssons analys i TV igår kväll och menar att det inte ingick i allianspartiernas uppgörelse i höstas om signalspaning att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalens behov av underrättelser kan tillgodoses, så lägger jag ut Justitiedepartementets pressmeddelande från den 9 oktober när utredningsdirektiv och utredare fastställdes.

Dessa utgår ifrån alliansöverenskommelsen där en punkt var att en utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Jag länkar också än en gång till Mark Klambergs blogginlägg som nog håller god doktorandkvalitet, om jag får uttrycka en uppfattning!
Pressmeddelande
9 oktober 2008
Justitiedepartementet


Utredning om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov
Regeringen har i dag gett Anders Eriksson, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, i uppdrag att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden kan tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Den 1 januari 2009 träder nya regler i kraft för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Från och med den 1 oktober 2009 är det möjligt att inom ramen för sådan verksamhet signalspana i tråd. Enligt den politiska överenskommelse i 15 punkter som nyligen träffades ska Försvarets radioanstalt endast få bedriva signalspaning efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Detta väcker frågan om hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden ska kunna tillgodoses. Enligt den politiska överenskommelsen ska därför en utredning tillsättas för att se över denna fråga.

Regeringen har därför i dag beslutat att ge Anders Eriksson uppdraget att kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning. Utredaren ska, med beaktande av bland annat skyddet för den enskildes personliga integritet, föreslå hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt. Till stöd för utredarens arbete ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas. Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 juni 2009.

- Säkerhetspolisen behöver kvalificerad underrättelseverksamhet i sin uppgift att förhindra brott. Signalspaning är för det ändamålet av stor betydelse. För Rikskriminalpolisens kamp mot till exempel människohandel, narkotikasmuggling eller barnpornografi gäller samma sak. Därför har vi arbetat snabbt för att tillsätta denna utredning, säger justitieminister Beatrice Ask.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ska SÄPO signalspana på egen hand?

Debatten om signalspaning har blossat upp igen, efter Aktuellts "nyhet" att den utredning som leds av Anders Eriksson faktiskt finns och därtill avser att lägga förslag..!

Henrik Alexandersson och Mark Klamberg har snabbt kommenterat Aktuellts uppgifter.

Klamberg är till skillnad från Alexandersson inte överraskad, eftersom utredningens direktiv ju är "kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning."

Vilket följer allianspartiernas uppgörelse från i höstas. Alexandersson verkar anse det motsatta, och bör således upp till bevis.

Henrik Alexandersson liksom även SvDs Maria Abrahamsson har med positiva förtecken resonerat om att SÄPOs behov av signalspaning borde kunna utföras av dem själva, här Maria Abrahamsson i SvD den 9 mars:

"Det var för att Säpo skulle kunna beskydda riket och medborgarna mot inre hot som jag i somras påpekade att Säpo under kontrollerade former borde få monopol på den hemliga övervakning som trots allt behövs. Henrik Alexandersson, förra årets kanske främsta FRA-bloggare, är inne på samma spår: Om Säpo får sköta sitt kan den militära signal- spaningen överlåtas till FRA eller ännu hellre militären, skriver han i sin blogg (3/3).

Säpo skriver nu i sitt remissvar att om myndig-heten, i enlighet med förslaget, avlövas sin tillgång till signalspaning kommer man inte att kunna anpassa brottsförebyggande insatser till rådande hotbilder. Det låter onekligen som ett dråpslag mot Säpos möjligheter att värna personer och annat som man är skyldig att skydda."

Det är bl a kring detta som Anders Erikssons utredning ska göra överväganden. Jag har tidigare deklarerat att jag har lite svårt att se hur integriteten skulle främjas av att signalspaning skulle få bedrivas både av Försvarets Radioanstalt och parallellt av Säkerhetspolisen, vilket vad jag förstår Hax och Maria Abrahamsson hävdar. Eller har jag missförstått dem?

Nåväl, låt oss se vad Anders Erikssons utredning kommer att föreslå så får vi fortsätta diskussionen då.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Ska SÄPO få del av signalspaning?

En nyhetskanal "avslöjar" att en utredning ska lägga förslag som berör SÄPO och deras behov av underrättelser genom signalspaning.

Det ligger ingen dramatik i detta. I uppgörelsen mellan allianspartierna som våra riksdagsgrupper står bakom lyder punkt 7 så här:

"7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser."

Den utredningen - ledd av Anders Eriksson - kommer säkert inom kort med sina förslag. Ett av de allvarliga yttre hoten mot Sverige är kopplade till grov terrorism. Bl a SÄPO bekämpar denna. Det är möjligt och nog sannolikt att man under de strängt reglerade former som signalspaningen ska bedrivas i kan behöva få del av underrättelseinformation kopplad till grov terrorism och yttre hot mot Sverige.

Vi får se vad utredningen kommer att föreslå, vilket självfallet ska granskas noga, remitteras och diskuteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,