torsdag, april 09, 2009

S riskerar trovärdigheten i vår militära alliansfrihet

Försvars- och säkerhetspolitik är centrala frågor för varje land. Sverige har i likhet med de allra flesta länder i vår omvärld övergått från det territoriella invasionsförsvaret till ett mindre, vassare och mer tillgängligt insatsförsvar. Dess grundorganisation ska finnas på olika platser i Sverige och hela Sverige ska självfallet försvaras.

Försvarets utformning bygger på analysen att det under överskådlig tid inte finns något invasionshot mot Sverige och att vår fred och säkerhet främst tryggas genom ett nationellt försvar som också verkar tillsammans med andra i internationella insatser för fred och säkerhet.

Sveriges säkerhet är nära sammankopplad med våra grannars och Europeiska Unionens säkerhet, och det är viktigt för Sverige som militärt alliansfritt land att ta sitt ansvar vad gäller försvar och fredsinsatser på ett med länderna i vår omvärld jämbördigt sätt. Det är också mycket positivt med planerna på ett närmare samarbete med länderna i Norden och i Östersjöområdet.

Centerpartiet har tagit ställning för en könsneutral rekrytering av män och kvinnor till försvaret, vare sig detta sker med värnplikt eller med frivillighet. Vi är öppna för att de 5 -10.000 soldater som årligen behöver rekryteras och utbildas av årskullen på 100.000 bör rekryteras på frivillig grund där pliktlagen är vilande. Att i fredstid behålla värnplikten samtidigt som endast 5-10 procent av årsklassen kallas in bedömer vi som ett mindre bra alternativ av bl a rättviseskäl och från motivationssynpunkt.

Centerpartiet står bakom alliansregeringens målsättning att öka Sveriges internationella fredsinsatser, och att Sveriges försvar ska vara insatsberett för uppgifter nationellt, i närområdet och internationellt.

Hemvärnet har mycket viktiga uppgifter och dess utveckling till nationella skyddsstyrkor är positiv. Centerpartiet vill ha ett hemvärn över hela landet och så nära nuvarande numerär som möjligt. Hemvärnet är en del av försvaret men spelar också en stor roll även vid kriser och katastrofer av icke militär art.

Försvarsbudgeten har länge legat runt 40 miljarder kronor. Den förra året aviserade besparingen på försvarsmateriel på upp till 4 miljarder stannade vid 2,3 miljarder. Kriget i Georgien utspelade sig. Det är mycket positivt att regeringen låter nästan hela beloppet – 2,2 miljarder – stanna kvar i det svenska försvaret.

Vi har från Centerpartiet under en tid analyserat och diskuterat Sveriges försvarskostnader jämfört med länderna i vår omvärld. Ett av flera jämförelsemått som används är försvarskostnader i procent av BNP. Länderna i Nato har målsättningen att avsätta 2 procent av BNP till försvaret, men många ligger lägre. EU:s länder avsätter i genomsnitt 1,75 procent. Sverige låg för två decennier sedan i topp bland de nordiska länderna med 2,5 procent av BNP, men ligger nu lägre med under 1,3 procent av BNP.

Inför den kommande inriktningspropositionen om försvaret fastställde regeringen i full enighet i november planeringsanvisningar som anger en realt oförändrad försvarsbudget för tiden fram till 2014. Inga ytterligare besparingar alltså.

Mot denna bakgrund är de rödgröna oppositionspartiernas olika budgetförslag mycket anmärkningsvärda. Att de spretar kraftigt mellan miljöpartiets internationella inriktning och vänsterpartiets närmast isolationistiska linje är en sak. Men när det gäller att skära ner försvaret drar de alla åt samma håll. I årets budget skär Socialdemokraterna ner vårt svenska försvar mer än t o m Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna anslår faktiskt minst pengar av alla partier till Sveriges internationella fredsinsatser. I treårsbudgeten avsätter V, S och MP mellan 4 och 8 miljarder kronor mindre till försvaret än regeringen.

Detta är djupt oroande.

Centerpartiet och Socialdemokraterna slår båda sedan mycket länge vakt om Sveriges militära alliansfrihet. Denna förutsätter en trovärdig försvarspolitik, en trovärdig försvarsbudget och trovärdiga internationella fredsinsatser.

Socialdemokraternas växande ambition att tillsammans med sina rödgröna partners sänka Sveriges försvarskostnader riskerar därför att urholka trovärdigheten i Sveriges militära alliansfrihet.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot i försvarsutskottet (C)


Hej du som har läst så här långt, du måste vara rätt intresserad av försvarsfrågor!

Då ska du få bakgrunden till den här debattartikeln, som jag skrev ihop för några månader sedan. Det intressanta försvarsdebatten förs i betydande del i Svenska Dagbladet, och jag hoppades att ett inlägg från en centertalesman om försvarets ekonomi och militär alliansfrihet mm. sku´lle kunna ges plats.

Tyvärr inte, så det bidde en debattartikel i några regionala tidningar istället, med mig och andra centerladamöter som undertecknare. Samt nu detta blogginlägg, och inlagt också på minst en annan blogg!

och jag fört samma resónemang i några riksdagsdebatter också.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Lars sa...

Inga reala besparingar - är det det man kallar det för när man låter inflationen fortsätta urholka planeringsförutsättningarna? I mitt tycke, som Försvarsmaktsanställd sedan nittiotalet, är alla ni politiska partier ungefär lika oansvariga vad det gäller försvarspolitiken. Nyanserna gör visserligen alliansen mer aptitlig än det andra blocket.

Och hur kan ni tro att Stockholm skall kunna skyddas från F7, F17 eller F21? Skandal...

Staffan Danielsson sa...

Hej Lars!
(man får vara rädd om "sina" kommentarer i dessa statistikdagar!)

Det är ett faktum att Sveriges försvarsanslag har sjunkit på några decennier från 2,5 procent av BNP till under 1,3 procent. Från tätplacering i norden till botten.

Jag instämmer i att detta bör analyseras, och att mycket talar för att fallet måste hejdas.

Jag tycker att detta ändå är på gång, med alliansens olika åtgärder; i stort sett hela besparingen på försvarsmateriel återförs till försvaret, budgetramen till 2014 planeras bli realt oförändrad.

Stockholm och Gotland ska självfallet försvaras, liksom Sverige i sin helhet. Därför behövs bl a ett starkt flygvapen stationerat på olika baser, och med tillgång till många flygfält. Jag var inte med när nuvarande flygflottiljer utmejslades, men nog var och är ambitionen att vårt flygvapen ska kunna försvara hela landet inklusive självfallet Stockholm.

Gustaf sa...

Mer än 100 miljarder i FM balansräkning för materiel som används och slits i internationella övningar och insatser. En årlig materielbudget för anskaffning på drygt 7 miljarder (som dessutom successivt minskar med 2-3% årligen beroende på teknikfaktorn). Det går inte ihop, då får man låna från en rimligare investeringsbudget. Vem skall betala? Våra barn och vår säkerhetspolitiska trovärdighet som alliansfritt land. Är detta centerpolitik?

Anonym sa...

En Kristens tankar om Svensk säkerhetspolitik i enlighet med Bibelns Profetior.
Sverige före - under - efter 3e Världskriget.
Läs kommentarerna i länkarna och begrunda -

http://frekar06.eu/?p=1596015#comment-7203

Arne Strand.

Anonym sa...

Jag ser att min kommentar i länken jag skickade tagits bort.
här kommer därför en annan med ett någorlunda annat innehåll och en något annan vinkling.

Läs alla kommentarer i länken för ett fullt förstående då de inte som jag här skickar dem kommer i rätt ordningsföljd.

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005943917

Arne Strand.