söndag, april 08, 2012

Afghanistaninsats kräver varsamhet med orden

Allan Widman, Folkpartiets talesperson i försvarsfrågor, skriver överraskande på sin blogg att "det är nog nu", Sveriges trupp - och sannolikt hela FN-insatsen (?) - ska snabbt dras tillbaka.

För bara några år sedan ville Folkpartiet öka den svenska insatsen.

Sedan länge har Vänsterpartiet velat snabbavveckla både Sveriges och FNs fredsinsats i Afghanistan. Nu står plötsligt kanske inte Folkpartiet men väl Folkpartiets talesperson personligen på samma barrikad. Inte så lite förvirrande.

Jag kommenterar i ett Dagens Eko-inslag idag.

I den mån Widmans uttalande når till Afghanistan så torde det uppmuntra talibanerna och inte förbättra säkerheten för soldaterna.

Min uppfattning är densamma som vid uppgörelsen mellan alliansen och S och MP som blev till riksdagsbeslut.

Ambitionen är att avsluta Sveriges insats i nuvarande form till 2014, samtidigt som vi tillsammans med övriga ISAF-länder diskuterar behovet av en fortsättning t ex av utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Utvecklingen i landet måste självfallet spela roll för var FN, ISAF-insatsen och Sverige landar.

FN och de länder som tagit ansvar för fred och säkerhet i Afghanistan måste rimligen känna det ansvaret tyngre än att brådstörtat dra sig ur. Därför är det en styrka med 6-partiuppgörelsen i Sverige och därför sticker Allan Widman verkligen ut hakan med sitt uttalande, både inom och utom sitt parti.

Jag inser att det måste ligga allvarliga bevekelsegrunder bakom uttalandet, men jag tycker att det är olyckligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,