fredag, juli 06, 2012

FP ute och cyklar om kadmium/gödselskatt

Så här sa Jan Björklund igår: "En av de viktigare orsakerna är övergödningen i jordbruket, där konstgödsel används på åkrarna. Med nederbörd och genom bäckar och åar så förs dessa kemikalier, bland annat kadmium, ut i Östersjön på många platser i vårt land".

Och därför - för att rädda Östersjön - vill FP återinföra en skatt på kadmium i handelsgödsel. Om detta har Björklund också skrivit en populistisk DN debattartikel.

Ack, ja.

Låt mig ge FP lite faktaupplysningar:

1. Svenskt livsmedelsproduktion har på 25 år minskat med nära en tredjedel, och importen från länder som läcker mer till Östersjön ökar. Nya pålagor på svenskt jordbruk, som inte finns i andra länder, driver på utflyttningen och därigenom läckaget till Östersjön.

2. Det är inte konstgödsel som läcker utan det är viktigare att hantera de många ton stallgödsel per hektar som sprids ut, samt de kvävefixerande grödor som laddar upp mycket kväve i jordarna.

3. Det finns  bl a kadmium i både konstgödsel och stallgödsel. Sverige använder redan konstgödsel som innehåller mindre kadmium än vad gränsvärdena stadgar och vad andra länders jordbruk använder.

4. Genom att Sverige köper in dyrare fosforgödsel så återstår till många andra länder fosfor med högre innehåll av kadmium.

Att påstå att fosforgödseln genom bäckar och åar förs ut i Östersjön är starkt demagogiskt. Och att tro och påstå att en skatt på kadmium skulle förhindra det som knappt föranleder något läckage är att vilseleda medborgarna. Däremot försämras det svenska jordbrukets konkurrenskraft med nya unika skatter och bidrar till att importen ökar från länder vars jordbruk läcker mer. Trist att FP tar efter de rödgröna i denna contraproduktiva skattehöjningstävlan.