torsdag, september 20, 2012

SÄPO och Rikskrim får åter använda signalspaning

Säkerhetspolisen och Rikskriminalen ska få inrikta signalspaning, efter ett uppehåll på några år. Motivet är att de bekämpar grov främmande underrättelseverksamhet, internationell brottslighet och ska förhindra terrordåd. Detta har självfallet kopplingar till Sveriges säkerhet, därför hade myndigheterna tidigare möjlighet att inrikta signalspaning hos FRA.

Avvägningen mellan människors integritet och landets säkerhet är fruktansvärt svår. Tyvärr, som dagens värld ser ut, behöver myndigheter som ansvarar för landets säkerhet kunna ha tillgång till relevant information om det och de som hotar denna för att kunna vidta åtgärder och förebygga.

Genom den dragkamp som förekommit mellan försvars- och justitieintressen försenades utredningen om hur detta skulle ske, t.ex har krafter inom polis/justitie talat för att SÄPO på egen hand skulle kunna bedriva signalspaning. Detta är uppenbart mycket tvivelaktigt, ska SÄPO ha den möjlighet som nu återinförs är det enda rimliga, tycker jag, att spaningen ska ske av FRA och följa alla uppställda kontroller och regelverk och t ex godkännas av försvarsunderrättelsedomstolen.

Tidigare hade ett antal andra myndigheter utöver regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten möjligheten att inrikta signalspaning. Dessa fråntogs denna möjlighet vid riksdagens beslut om den nya lagstiftningen. De rödgröna har sedan i motioner velat öka antalet myndigheter igen.

Vad gäller Säkerhetspolisen och Rikskriminalen har dock avsikten hela tiden varit att de ska ha tillgång till signalspaning. På grund av olika uppfattningar om hur detta ska utformas tillsattes utredningar som ledde till att deras möjlighet att inhämta information genom signalspaning upphörde för några år sedan, eftersom den nya lagen trädde i kraft och utredningen arbetade. Nu föreslår regeringen alltså att inhämtningen ska ske genom FRA och börja gälla från 2013. Förslaget stöds av socialdemokraterna.

Dessa frågor är viktiga och svåra, inte minst för oss i Centerpartiet som lägger mycket stor vikt vid människors rätt till integritet. Jag har i ett antal år följt och diskuterat dessa frågor på min blogg, här länkar till några summerande inlägg.

Kritiken finns också kvar, även om diskussionen var mångdubbelt starkare när regeringens majoritet var bräcklig och socialdemokraterna under Thomas Bodström var oförutsägbara och rätt populistiska.

Tillagt samma dag: Torbjörn Jerlerup har gjort en utmärkt genomgång av regeringens och riksdagens beredning av denna fråga från år 2000 och framåt. Den visar entydigt att avsikten hela tiden varit den som nu föreslås, att SÄPO och Rikskrim ska ha möjlighet att inrikta signalspaning under de stränga regelverk som lagts fast.