onsdag, januari 30, 2008

skogsbrukaren Göran Persson i Sveaskog!

Jag tycker regeringen gör ett klokt val när man gör Göran Persson till styrelseordförande i Sveaskog efter Bo Dockered.
Bo Dockered har varit en kraftkarl för LRF, och har skött sina styrelseuppdrag därefter med den äran. Nu har han varit ordförande i Sveaskog i 8-9 år, och är 66 år. Han hade gärna fortsatt, låter han förstå med sedvanlig tydlighet.

Allt har ändå sin tid och jag tycker det är väl timat från regeringen. Göran Persson har jag stor respekt för som en skicklig politiker i den politiska mittfåran i Sverige, när viktiga beslut för jord- och skogsbruket kom upp till honom för avgörande blev resultaten oftast riktigt bra, och det är uppenbart att han med intresse och engagemang följt och följer de areella näringarna och den gröna sektorn.

Han blir en utmärkt ordförande för Sveaskog, och det hedrar den borgerliga regeringen att man också ser detta.

Och som Maud Olofsson klokt uttrycker det ungefär så här; allt har sin tid och vi har haft våra kontroverser, men nu får vi andra roller och det kommer vi båda att kunna hantera professionellt och bra.

tisdag, januari 29, 2008

besök Södra Finnö centeravdelning!

I söndags kväll (19-22) var jag inbjuden till Södra Finnö centeravdelnings årsmöte. Östergötlands måste vara väldigt stort, för resan dit från Linköping i bil på snöiga och hala och allt kurvigare vägar var tio mil lång. Bygdegården var mycket fin och rejäl, och byggd med ideella insatser samt med stöd från EU och Anna Wohlin-Anderssons minnesfond.

En mycket trevlig kväll med rejäla diskussioner om aktuella frågor, med början i landsbygdens vägar och den höjda bensinskatten. Avdelningen arbetar ständigt för att vägen dit ska bli bättre, och man bekymrar sig så klart för ökade drivmedelskostnader. Jag gjorde bedömningen att de fossila drivmedlen kommer att stiga i pris och skatt, och det gäller att överväga snålare bilar och använda ecodriving. Samt givetvis utveckla de förnybara drivmedlen.

Hemvägen över Valdemarsvik tog en och en halv timme i lugnt tempo med vinterliknande och hala vägar. En bra kväll!

fredag, januari 25, 2008

Flyg till Thailand...?!

JAS Gripen är ett utmärkt stridsflygplan, och det är bra när det vinner upphandlingar i andra länder. Självklart måste sådana affärer godkännas av berörda instanser, eftersom planet är ett "krigsmaterial" (försvarsmaterial?).

Regeringen har godkänt affären, vilket kritiseras av Svenska Freds eftersom militären en tid haft makten i Thailand, dock har nu val hållits och en civil regering är på gång.

Thailand är ett mycket stort semesterresemål för svenskarna, och naturligtvis är det i hög grad turismen som ger Thailand ekonomiska muskler för att lyfta sin ekonomi och kunna stärka försvaret. Jag har dock inte hört någon kampanj för att "bojkotta Thailand" under militärens år vid makten.

"det ligger inte i Sveriges intresse"...

Igår informerade europaminister Cecilia Malmström om regeringens inriktning för Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009. Jag underströk betydelsen av att forma en europastrategi för Östersjöområdet, med växande och gott samarbete mellan östersjöstaterna vad gäller t ex övervakning och skydd av sjötransporter och ev gasledningar.

S-regeringen gav ju 2004 utan någon som helst debatt - vad jag minns - tillstånd till Eon att lägga ner en 21 mil ledning mellan Trelleborg och Rostock.

Nu vill Mona Sahlin trots att hon och s-regeringen tidigare hävdat att frågan ska behandlas enligt gällande havsrättskonventioner som Sverige undertecknat, att Sverige ska säga blankt nej till en gasledningen Nordstream.

Eftersom "det inte ligger i Sveriges nationella intresse". Punkt och slut.

Den havsrättskonvention vi undertecknat ger inte utrymme för att förhindra en ledning på internationellt vatten med ett sådant motiv. Om Sverige nu skulle anse att endast Sveriges intressen ska gälla i vår ekonomiska zon borde vi givetvis inte ha undertecknat FNs havsrättskonvention, och rimligen nu lämna den.

Jag anser socialdemokraternas inställning förvånande och inte hållbar. Visst ska Sverige hävda sina intressen i alla sammanhang, men vi måste också kunna se helheten och beakta även andra länders och kanske Europas intressen, om det finns sådana.

Socialdemokraternas vildvuxna argumentation i gasledningsfrågan nu - OBS inte 2004! - kan störa våra relationer med en del östersjöstater, och det är bra att Sverige under sitt ordförandeskap arbetar för goda relationer och ett vidgat samarbete mellan östersjöstaterna.

måndag, januari 21, 2008

"Vi förfogar över huvuden, händer,f ötter...."

Jag anser som ni vet att världen gemensamt borde fördöma - än mer än vad som sker - terrordåd/massmord riktade mot civila. Och jag har otroligt svårt för uttalanden som
dessa av Nasrallah.Hizbollaledare i hätskt utfall mot Israel

LIBANON. Hizbollahledaren Hassan Nasrallah framträdde på lördagen i Beirut inför tiotusentals shiiter under ashurahögtiden. Nasrallah talade för första gången på över ett år inför publik och gjorde flera hätska utfall mot Israel.
"Vi förfogar över huvuden, händer, fötter och även större kroppsdelar från israeliska soldater", förklarade Nasrallah vid ett framträdande i en förort i södra Beirut.
- Vad hade den israeliska armén att säga till familjerna till dessa soldater? undrade Nasrallah.
Hizbollahledaren förklarade att hans grupp stod redo för en ny konflikt med Israel. Det var Hizbollahs kidnappning av två israeliska soldater 2006 som ledde till det månadslånga kriget i Libanon mellan Israel och Hizbollah 2006. Före sitt överraskande framträdande vandrade Nasrallah genom de södra, shiitiskt dominerade, förorterna i Beirut omgiven av livvakter.

lördag, januari 19, 2008

Obligatorisk a-kasseförsäkring, bra!

Sverige har olika trygghetssystem som är obligatoriska. Regelmässigt varmt framhejade av socialdemokraterna men även av oss andra.

Sjukförsäkringen är obligatorisk.

Trafikförsäkringen är obligatorisk.

Pensionsavgiften är obligatorisk.

Alla gagnas av en grundläggande trygghet när man blir sjuk, åker bil eller blir gammal.

Men så kommer vi till arbetslösheten. Även där är argumenten starka för att alla solidariskt kan behöva ett grundskydd vid arbetslöshet.
Men plötsligt slåss LO och socialdemokraterna MOT detta. Det är fruktansvärt att människor inte själva får avgöra om de vill vara försäkrade eller ej....

LO och s borde givetvis egentligen slåss för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Men deras intresse av att facken har ett stark rekryteringsargumentet gör att de motarbetar en allmän arbetslöshetsförsäkring, vilket genom åren hänvisar många människor till socialbidrag när de drabbas av arbetslöshet.

Solidaritet modell LO och S...

tisdag, januari 15, 2008

"Följ Putin, sa Urban Ahlin"

Jodå, jag är ju på konferensen Folk och Försvar i Sälen. 300 människor i olika positioner som diskuterar Sveriges säkerhet och försvar.

Försvarsminister Tolgfors hade ett genomarbetat tal igår, med klara besked i en rad aktuella frågor.

Mycket fokus på försvarets budgetunderskott och hur besparingar ska ske, både i år och för försvarsmaterielen framöver.

Igår diskuterades utrikesfrågor och givetvis gasledningen. Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin gav sig ut på djupa vatten, tycker jag. Andemeningen i det han sa var, som jag uppfattade det: Hade Ryssland fått en ansökan om en gasledning i sin ekonomiska zon hade man säkert struntat i ingångna avtal och internationella konventioner, och med hänvisning till egna nationella intressen helt enkelt sagt nej. Sverige borde följa Rysslands exempel....

Min enkla fundering är om inte Sverige som litet land istället borde vara den förste att värna och respektera internationella avtal och internationell rätt.Vi borde rimligen agera som ett föredöme för hur Ryssland borde agera, och inte tvärtom.

lördag, januari 12, 2008

klimatfrågans allt överskuggande allvar!

Jag ser fram mot resultatet av den av regeringen tillsatta klimatberedningens arbete, och mot de initiativ som regeringen kommer att ta i klimatfrågan.

Dess utomordentliga allvar kan inte nog understrykas, och energi- och miljödiskussionen måste därför ses i ett delvis nytt ljus.

T ex så har centerpartiet genom decennierna verkligen bidragit till att kärnkraftens stora nackdelar nagelfarits och att säkerheten i de olika leden blivit allt bättre. Men det är bra att vi nu driver dessa frågor utan någon årtalsexercis för hur länge verken ska kunna drivas.

T ex har centerpartiet verkligen kämpat för energisparande och förnybara energikällor och för att minska beroendet av fossila bränslen, främst olja. Jag har engerat mig mot den fossila gasens utbredning i Sverige, av oro för att den skulle konkurrera ut en del bioenergi. Här är jag idag inte lika orolig, och det är inte säkert att det är miljö- och klimatmässigt fel om en del gas skulle ersätta olja i tung industri och samtidigt gagna fordonsgasens och biogasens expansion. Detta får avgöras i regeringens prövning av frågan enligt naturgaslagen.

Jag ser alltså fram mot kraftfulla paket från centerpartiet och regeringen för öka energieffektivitet och energisparande och för att göra kraftinsatser för mer förnybar energi och förnybara bränslen. Detta är grunden i att möta framtiden och minska klimathotet, och detta har i decennier varit och är grunden i centerpartiets energi- och miljöpolitik.

Men läget är så allvarligt idag när klimatet förändras att det inte räcker med detta. Vi behöver fortsatt utnyttja en del kärnkraft, olja och gas i den svenska energimixen under en övergångstid framöver, och jag tror det är viktigt för centerpartiet som regeringsbärande parti att tydligt säga detta och ta detta ansvar.

Socialdemokraterna tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet har istället valt att återgå till 1980-talets energidebatt och ger intrycket av att mycket snabbt säga nej till olja, nej till kol, nej till kärnkraft och nej till gasledningar både i östersjön och i Sverige. Långsiktigt är vi överens om detta, men under de närmaste decennierna räcker det inte med enbart energisparande och förnybara energikällor för att på ett ansvarsfullt sätt klara världens och Sveriges energibehov.
Att socialdemokraternas samarbetspartier inte anser detta är inte någon nyhet, men det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna och Mona Sahlin hakar på denna alltför enkla analys i ett läge när verkligheten faktiskt har förändrats.

Centerpartiet är ett modigt och öppet parti som utifrån sina värderingar och trygga grundsyn vågar och vill resonera om framtiden i den föränderliga och spännande värld där vi lever!

torsdag, januari 10, 2008

En annorlunda betraktelse om fossil gas!

Jag har en debattartikel på utrikesbloggen om fossil gas, här.

Min egen rubrik var "en annorlunda betraktelse om fossil gas"..!

Jag är så ödmjuk inför den allt överskuggande klimatfrågan att jag respekterar kontinentens behov av att ersätta kol med fossil gas från Ryssland, och är tveksam till att ändra gällande naturgaslag till en ren förbudslag ungefär som mot kärnkraften för 25 år sedan. Uppenbarligen är det ju det som socialdemokraterna vill ha, utöver ett blankt nej till den eventuella naturgasledningen i Östersjön oavsett vad internationella konventioner säger.

Däremot ska självfallet miljöprövningen av gasledningen göras strängt och noga liksom regeringens prövning av inkomna gasledningsprojekt, och vad resultaten blir är svårt att förutsäga.

"Riksdagsman mister stöd"

Rubrik i "min tidning" Corren igår, här.

Jag är ju av uppfattningen att inga människor är ofelbara, vilket faktiskt även gäller riksdagsledamöter. Även de - och jag - gör misstag, naturligtvis.

Att driva ett jordbruk med dagens regelverk och ersättningar kräver mycket, inte minst för att uppfylla mängder av precisa regelverk i olika avseenden, inte minst vad gäller exakt hur betesmarker ska se ut och skötas.

Det handlar ju om biologisk produktion med skiftande väderförutsättningar och med tillgången på betesdjur som en avgörande förutsättning. Mina två betesbackar betas av våra installade "hästgäster", och beläggningen kan variera mellan åren. Betesmarkerna finns hela tiden där, och de betas, men enstaka år kan självfallet väderlek och betesbeläggning göra att de är mer eller mindre intensivt betade.

De kontroller som utförs får lätt lite karaktären av "bedömningssport" i att bedöma hur långt gräset får ha vuxit t ex när kontrollen sker i november efter en mild höst och när hästarna stallats in i september. Min kontrollant kom sent på hösten och bedömde att för lite hästar hade betat betet. Samt med all rätt att jag inte hade hunnit med att med röjsåg slå av björksly på ett ställe.

Jag accepterar den bedömningen, men har överklagat det som jag tycker orimligt hårda straffet, att två års hela betesstöd ska förverkas för att en liten del av betet under ett år inte uppfyllde alla krav. Tekniken för att bestämma dessa böter är att koppla avdraget till hela gårdens övriga areal, dvs ju mer övrig åkerareal du har, ju större blir ditt avdrag för samma betesmarksförseelse. Dessa regler är nu görändrade, och kan jag i någon liten mån ha bidragit till detta är det ju bra.

Jag vet också att många hedervärda lantbrukare sliter hårt med att uppfylla alla skötselkrav, och tar illa vid sig när de någon gång fårunderkänt och återkrav på sig. Också därför tror jag det är viktigt att våga diskutera regelverken och avdragen när man tycker natt de inte är rimliga.

söndag, januari 06, 2008

Sveriges militära allianser...

Sveriges militära allianser...

Försvarsberedningen ska nu efter hotbildsanalysen diskutera försvarets inriktning, och i samband därmed även Sveriges bi- och multilaterala allianser, främst med tonvikt på Europa.

Ingen dramatik, naturligt. I det sammanhanget berörs rimligen också vårt deltagande i Partnerskap för fred - en samarbetsorganisation med Nato.

Så mycket har hänt de senaste 10-20 åren; järnridån fallit, Sverige med i EU som alltmer utvecklar sitt försvars- och säkerhetssamarbete och nu även med Fördraget får en solidaritetsparagraf, Kalla kriget är slut och Nato arbetar alltmer med internationell fred och säkerhet under FNs mandat, ett antal länder öster om oss har blivit både EU- och Natomedlemmar, vårt försvar får allt färre soldater och alltmer avancerade vapen, vår trygghet beror av samarbete med andra länder för fred och säkerhet i vår omvärld och i världen, vi deltar i flera Natoledda fredsinsatser under FNs mandat, Finland utreder just nu sina allianser och är jämte oss - och Ryssland - de andra länderna utanför Nato i vår omvärld.

Sverige har sedan andra världskriget varit militärt alliansfritt, det har fungerat bra och är den grund vi i centern står på och diskuterar ifrån. Det är mycket möjligt att våra militära allianssamarbeten idag är optimalt organiserade, vilket s anser redan innan vi ska diskutera dem.

Jag menar att det är rätt att vända på alla stenar mot bakgrund av det ovan anförda, det är mycket möjligt att de landar där de låg, men det vet vi ju inte förrän vi har lyft på dem i dagens läge. Jag tycker därför att försvarsberedningens direktiv från försvarsministern är väl avvägda, att beredningen ska se över försvarets inriktning och i samband därmed även våra bi- och multilaterala samarbeten. Natosamarbetet lyfts inte fram särskilt men lyfts inte heller bort, vi får diskutera kring det alltmer växande nordiska samarbetet med främst Norge och Finland, samarbete med de baltiska staterna, inom EU och i PFF. Vår grund är alliansfriheten och den sannolika landningen ungefär som idag, men att diskutera våra samarbeten med facit givet redan från början är ju inte särskilt meningsfullt.

För alliansregeringen - och för centerpartiet - är ju frågan om Nato-medlemskap inte aktuell under mandatperioden, men att däremot diskutera försvarets inriktning och Sveriges mix av internationella samarbeten i ett långsiktigt perspektiv är just nu aktuellt. Centerpartiet är ett modigt och öppet parti som utifrån sina värderingar och trygga grundsyn vågar och vill resonera om framtiden i den föränderliga och spännande värld där vi lever!

torsdag, januari 03, 2008

"Nollvision" för trafikdödandet

Under mina två år i riksdagens trafikutskottet ifrågasatte jag lite den heliga slogan som myntats sedan ca tio år, "nollvisionen", dvs noll döda i trafiken. Om det också innefattar noll svårt eller lindrigt skadade vet jag inte, men har man visioner omfattar det väl även detta.

Min argumentation var att det självfallet är bra med höga mål och visioner, men de bör också vara realistiska och nåbara, i varje fall de i närtid preciserade målen.

Inom ramen för nollvisionen var målet att antalet trafikdödade år 2007 skulle vara 270. Det var uppenbart att målet inte skulle nås och jag menade att ett realistiskt mål borde preciseras, men detta avfärdades med argumentet att "vill man så kan man".

Nu ökade istället de trafikdödade rejält 2007 till ca 490 stycken, vilket är mycket trist.

Och trots de mycket goda insatser som faktiskt gjorts under åren så är frågan om inte ribban i trafiksäkerhetsarbetet satts orelistiskt högt, vilket riskerar att slå tillbaka.

Det ska bli intressant att följa hur "nollvisionens" preciserade mål för de närmaste fem åren vad gäller döda och skadade i trafiken kommer att formuleras. Och kanske även hur begreppet "nollvisionen" kommer att leva vidare. Tanken är ju riktig och god och självklar, men måste ändå möta verkligheten på ett trovärdigt sätt.

(en fundering också om den goda tanken att ge gående företrädesrätt vid övergångsställen före bilarna. Också det en bra och riktig tanke, men tyvärr med den nackdelen att dödsolyckorna - vad jag förstår - snarats ökat eftersom människor kan ha invaggats i en falsk trygghet som kan raseras om bilförarare gör misstag. Dvs även om man har företrädesrätt måste man alltid vara misstänksam och uppmärksam när man passerar trafikerade vägar).