tisdag, december 22, 2009

Stockholmsstads-Centern: Vilket getingbo!

Det är mycket viktigt för centerrörelsen i Sverige att Stockholmscentern har utvecklats så positivt! Här förs en spännande idédebatt och här tas initiativ som ger liv åt centerpartiets partistämmor!

Förra valet ökade centerpartiet och fick två riksdagsmandat i Stockholm av 42; förkroppsligade av Solveig Ternström och Fredrick Federley. Båda är personer med lyskraft som syns och hörs, vilket är extra viktigt i en storstadsvalkrets.

Ser man de övriga namnen från Stockholm hävdar sig centernamnen väl, här finns partiledare som Sahlin och Ohly men också många som inte är så namnkunniga.

Resultatet av partiets medlemsomröstning presenteras idag, tillsammans med nomineringskommitténs förslag till stämman.

Jag är imponerad över listan, vilket getingbo! En lista väl värd att ta hem 4 mandat och gärna fler!

Medlemsomröstningen vanns av Fredrick Federly knappt före Andreas Carlgren med Abir Al-Sahlani och Elisabeth Thand-Ringqvist hack i häl. Goda röstsiffror fick också Johan Hedin, Maria Bogren, Oscar Fredriksson, Elisabeth Falemo och Helen Törnqvist.

Maud Olofsson föreslås toppa listan, spännande!

I valet mellan Federley och Carlgren väljer nomineringskommittén att placera 1980- och 90-talets ledande Stockholmspolitiker Carlgren som tvåa före den under mandatperioden ledande Federly. Här finns en reservation som stämman får avgöra.

Men vilken lista, oavsett slutlig utformning! Den borde ha goda förutsättningar att vinna Stockholmarnas gillande.

Med ett växande stöd kommer utöver Carlgren och Federley även Abir Al-Sahlani och Elisabeth Thand-Ringqvist och kanske Johan Hedin in; Abir med rötterna i Irak och högt placerad på Centerpartiets EU-lista, Elisabeth med rötterna i Jämtland och tung sakkunnig i regeringskansliet samt Johan, en brinnande liberal och egen företagare!

Centerpartiet är det gröna liberala miljöalternativet av de borgerliga partierna, med engagemang för vanliga människor i arbete eller i pension, för utvecklingen i hela Sverige, för näringsliv och småföretagande och för frihet och integritet. Med mera!

Vi har sargats en del av regeringsansvaret som tvingar fram ansvar även för beslut i besvärliga frågor, t ex den svåra avvägningen mellan landets säkerhet och människors integritet vad gäller underrättelseinhämtning genom signalspaning.
Vi har ändå drivit frågan starkt från integritetssynpunkt , där Fredrick Federley betytt mycket, vi har lyssnat till kritiken och riksdagen har nu fattat beslut vilket ska utvärderas redan år 2011 vid den kontrollstation som vi föreslagit och fått igenom.

De radikalaste kritikerna accepterar överhuvudtaget ingen signalspaning i tråd. Det faktum att hela riksdagen, inklusive de rödgröna, ändå anser det - tyvärr - nödvändigt visar på allvaret i frågan så som vår värld ser ut. Skulle Centerpartiet likt Piratpartiet prioritera ner sitt ansvar för landets säkerhet och beakta endast integriteten i denna fråga skulle vår regeringsmedverkan kunna brista. Det finns också en stark opinion för Sveriges försvar och dess behov av underrättelseinhämtning, även om den inte (behövt) mobiliserats fullt ut i debatten till skillnad från integriteten.

En viktig del i Centerpartiets - och säkert Stockholmscenterns - valrörelse blir att fortsätta att lyfta integritetsfrågorna. FRA-frågan visar på vårt engagemang för dessa, och jag menar att vi med högburet huvud kan visa på med vilket allvar vi diskuterat och drivit dem även om vi har fått acceptera den avvägning som gjorts utifrån även landets och medborgarnas säkerhet där vi drivit fram integriteten.

Vad händer då på nomineringsfronten i andra valkretsar, t ex Östergötland. Förnomineringen är klar, medlemsomröstningen är klar och räknad, vi får se när nomineringskommittén presenterar den och sitt förslag till riksdagslista som ska fastställas (så sent som) den 20 mars på distriktsstämman.

Jag känner mig varm i kläderna och har "motvilligt" låtit mig nomineras till en ev ytterligare mandatperiod...En svensk jantetradition kräver ju ibland att man ska formulera sig just så. Utvecklingen går dock snabbt mot en mer "amerikansk" inställning - där man tar för sig mer - vilket jag tror är bra.

Vi får se hur det går i "amerikanska" Stockholm och även i Östergötland, där det också finns många starka kandidater.

Med detta en tillönskan om God Jul och Gott Nytt År till Dig som råkar läsa denna blogg just nu!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om ,