lördag, juni 21, 2014

Jordbrukets tvåfrontskrig mot importmat och SNF..

Jag skriver idag på DN Debatt, på nätet, tillsammans med professorn emeritus i ekologi vid SLU, Torbjörn Fagerström.Vi redovisar ett flammande försvar för att köpa ursprungsmärkt svensk mat, vi kritiserar starkt SNFs svartmålning av det svenska jordbruket, vi visar att ”ekologi” är ett vetenskapligt begrepp som inget jordbrukskoncept egentligen kan ta monopol på. Det svenska ekojordbruket är ett radikalt miljökoncept, men även det moderna miljövänliga svenska jordbruket som står för 95 % av matproduktionen är ett rätt likvärdigt miljökoncept, båda ligger rejält före importmaten.

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet! Vi står upp för ett miljövänligt svenskt jordbruk som förenar tillväxt och modern teknik inom ramen för tuffa miljö- och djurskyddslagar. Från den plattformen måste Centerpartiet ta matchen med Miljöpartiet som ensidigt slåss för minskad produktion och att endast ”ekologiskt” från hela världen gäller.

Ekojordbrukets största fördel är det blanka nejet till alla kemiska bekämpningsmedel. Naturligtvis ska jordbruket sträva efter att minska sin användning av dessa genom att övergå till mildare preparat och använda dessa färre gånger och i så låga doser som möjligt. Vill staten få max effekt av insatta stöd för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel är det min övertygelse att ett riktat stöd till alla bönder som åtar sig att kraftigt, eller kanske helt, avstå från att använda kemiska bekämpningsmedel, skulle betyda oerhört mycket mer i lägre bekämpningsmedelsanvändning än om stödet som nu endast kan erhållas om man helt och hållet följer alla de radikala ekoreglerna. Detta är ett förslag som jag tycker att Centerpartiet kan lyfta till debatt.

Grisdebatten är ett bra exempel på verkligheten. Den handlar om den vanliga miljö- och djurvänliga svenska grisproduktionen, som alltmer konkurreras ut av importerat tyskt och dansk griskött. Den handlar bara i marginalen om den svenska – eller danska – ekogrisen, som står för under 1 % av konsumtionen, och är nära dubbelt så dyr p g av höga krav på ytor och utevistelse mm. Att fokusera på eko, på bekostnad av den dominerande produktionen, skulle kanske dubbla eko till 2 % på sikt men samtidigt skulle då importgrisköttet fortsätta att slå ut mångdubbelt mer av svensk grisproduktion i sin helhet. Detta vore starkt negativt för bra djuromsorg och bra miljö.

Jag brinner för hela det svenska jordbrukets utveckling och har ständigt kämpat för det. Jag har respekt för både det vanliga miljövänliga svenska jordbruket och för det svenska ekologiska jordbruket. Jag är starkt oroad för att ett alltför ensidigt ekofokus med alltför höga politiska ambitioner kan ge ett prispressande överskott som hårdast drabbar ekobönderna själva, samtidigt som risken är stor att det dominerande miljövänliga jordbruket fortsätter att minska och ersätts av importmat. Därför är jag så övertygad om att alla goda krafter i första hand ska lyfta fram närodlat från Sverige i debatten, och inte svartmåla det, men naturligtvis också för att inom den ramen också kunna prioritera svensk ekologisk produktion!

Jag har skrivit många blogg- och debattinlägg genom åren om svenskt jordbruk och om Naturskyddsföreningen. Länkar här och här och här och här och här (aprilskämt..) och här och här och här.

Debatten om det svenska jordbruket och om huvudfokus ska vara "världens renaste vanliga jordbruk" eller ekokonceptet förs nu rätt intensivt.

Coop och deras hållbarhetschef Louise König agerar starkt politiskt, t ex här. Miljöforskaren Kersti Linderholm replikerade i Land Lantbruk. Och Coop replikerade i sin tur. Samt Kersti Linderholm igen.